Predstavitev inštituta IRDO

IRDO Institute Presentation


Member and National Partner Organization:
CSR Europe
Enterprise 2020

KAJ POČNE INŠTITUT IRDO?

• ustvarjamo in izvajamo inovativne koncepte in projekte na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja,

• vzdržujemo platformo za izmenjavo znanja in izkušenj,

• svetujemo podjetjem, organizacijam, ustanovam pri uvajanju družbeno odgovornih strategij in jih v ta namen tudi izobražujemo,

• krepimo dialog z vlado, civilno družbo, podjetji in mediji za pripravo in uresničevanje družbeno odgovornih strategij, tudi nacionalnih,

• informiramo javnosti o konceptu družbene odgovornosti, o uspešnih projektih o družbeni odgovornosti podjetij, organizacij in posameznikov,

• od leta 2009 podeljujemo Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus,

• od leta 2006 organiziramo mednarodno konferenco Družbena odgovornost in izzivi časa,

• raziskujemo izvajanje družbene odgovornosti v teoriji in praksi,

• objavljamo znanstvene in strokovne prispevke v Sloveniji in v tujini,

• izdajamo knjige, priročnike, zbornike, mesečne novice in druge publikacije.

Vabljeni k sodelovanju - postanite naši člani!

 
 
 
 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM PROJEKTA Model M 2017 Podravje -
Karierno mreženje s podjetji za mlade (Pakt za mlade 2017),  
za brezposelne mlade in študente v starosti od 24 do 29 let v regiji Podravje.

Pridružite se 4. generaciji udeležencev projekta Model M na 1-mesečnem brezplačnem usposabljanju

in se povežite s podjetniki, nevladniki in udeleženci projekta Model M 2013, 2014 in 2015.

Skupaj bomo uspešnejši! Spoznali boste uspehe, ki so jih naši »Modeli« dosegli že v preteklih letih in se povezalo z udeleženci iz drugih krajev po Sloveniji (www.model-m.si)

Število vpisnih mest je omejeno (največ 20). Velja pravilo hitrejšega!  

Prijave pošljite na naslov: info@irdo.si, najkasneje do 12. 10. 2017!

Model M Podravje vabilo 2017

Model M Podravje prijavnica

12. IRDO mednarodna konferenca DRUŽBENA
ODGOVORNOST IN IZZIVI ČASA 2017: DODANA VREDNOST KOT POSLOVNA INFORMACIJA
Z VIDIKA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Četrtek, 28. september 2017, Maribor, Slovenija

Družbena odgovornost: zgolj prostovoljne zaveze niso dovolj

Včeraj se je v  Mariboru zaključila že 12. IRDO mednarodna konferenca »Družbena odgovornost in izzivi časa«.

(Maribor, 29. 9. 2017) Včeraj se je v prostorih Univerze v Mariboru zaključila že 12. IRDO mednarodna konferenca »Družbena odgovornost in izzivi časa« na temo: DODANA VREDNOST KOT POSLOVNA INFORMACIJA Z VIDIKA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA PODJETIJ. Konferenco je organiziral Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO, v sodelovanju z znanstvenim partnerjem Univerzo v Mariboru in strokovnim partnerjem Visoko šolo za računovodstvo in finance iz Ljubljane.

Konference so se udeležili strokovnjaki, znanstveniki, podjetniki, študenti in drugi, ki jih je zanimal razvoj odgovornosti do družbe in trajnostnega razvoja. Na konferenci je svoje vidike dodane vrednosti s teh dveh področij predstavilo 25 avtorjev iz več držav. Zbornik z vsebino konference je brezplačno dosegljiv na spletni strani inštituta IRDO.

Udeleženci predlagajo več ukrepov s področja enakopravnosti zaposlenih kot virov nove vrednosti, prekarnega dela, davčnega in zakonodajnega področja, družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Samo mehki pristopi k uveljavljanju družbene odgovornosti niso dovolj, ob Nacionalni strategiji na tem področju potrebujemo tudi ustrezne dopolnitve zakonodaje.

Dogajanja v svetu kažejo na skrajno povečevanje dohodkovne neenakosti in na vse večje težave, ki iz tega izvirajo. Pri tem je vse bolj pomembno upoštevanje družbene odgovornosti akterjev na vseh ravneh. Idejni osnutek Nacionalne strategije družbene odgovornosti RS prikazuje njeno usmeritev v ozaveščanje vseh deležnikov in njihove vloge pri uveljavljanju družbene odgovornosti. Pri tem imajo velik pomen ustrezne strokovne podlage.

Davčna odgovornost v luči družbene odgovornosti je pomembna za celotno družbo. Še posebej je koristno poročanje o nefinančnih vidikih poslovanja, ne samo za velika, ampak tudi za majhna in srednje velika podjetja. Davki so povračilo državi za njene storitve, obenem pa tudi odgovornost držav za vzpostavljanje primerljivih in doslednih davčnih sistemov. Trenutni davčni sistemi omogočajo izogibanje davčnim obveznostim na osebni, podjetniški in državni ravni namesto celovitosti, kar je treba z etičnimi načeli in ustreznimi spremembami zakonodaje čim prej urediti.

Spremembe v korporacijskem pravu so nujno potrebne, da bi se lahko družbena odgovornost podjetij tudi zakonsko uredila. Zgolj prostovoljne zaveze niso dovolj.

Zbornik povzetkov prispevkov 2017 Conference Proceedings -
abstracts 2017
Sklepi konference 2017 Conference conclusions 2017
CD konference 2017    

12. IRDO mednarodna konferenca DRUŽBENA
ODGOVORNOST IN IZZIVI ČASA 2017: DODANA VREDNOST KOT POSLOVNA INFORMACIJA
Z VIDIKA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Četrtek, 28. september 2017, Maribor, Slovenija

Družbena odgovornost: dodana vrednost za podjetja, naravo in družbo
Konferenca bo v Mariboru potekala 28. septembra 2017, na njej pa letos sodeluje več kot 30 avtorjev s 25-timi avtorskimi prispevki.

(Maribor, 26. 9. 2017) Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO in Univerza v Mariboru v sodelovanju s podpornimi partnerji 28. septembra 2017 v prostorih Univerze v Mariboru organizirata že dvanajsto IRDO mednarodno znanstveno konferenco »Družbena odgovornost in izzivi časa 2017: DODANA VREDNOST KOT POSLOVNA INFORMACIJA Z VIDIKA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA PODJETIJ. Rdeča nit konference IRDO 2017 je širša opredelitev dodane vrednosti: to je vrednost, ki ne bi zmanjšala dane lastnine in prijetnega življenja, celo pri popolni porabi.

Več si preberite tukaj (PDF objava)

 


AKTUALNO!

1. Potegujte se za nagrado HORUS 2017

Čas je, da nam pošljete prijavnico za sodelovanje na razpisu za nagrado Horus 2017. Razpis je odprt do 19. oktobra 2017. V nadaljevanju preberite, v katerih kategorijah vse lahko sodelujete.

2. Poročajte o nefinančnih vidikih poslovanja vašega podjetja – to je z letom 2017 po noveli ZGD-1 postalo obvezno (velika podjetja)

Velika podjetja v javnem interesu z več kot 500 zaposlenih morajo že za leto 2017 pripraviti poročilo o nefinančnih vidikih poslovanja. In družbena odgovornost zajema prav te vidike. Naročite svetovanje na to temo pri našem inštitutu in se pridružite velikim, ki to že delajo.

3. Pridobite Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj.

4. oktobra bo v Mariboru  potekal 1. seminar za pridobitev Certifikata Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj.  Vabimo vas, da se tega seminarja udeležite, saj bomo na njem govorili tudi o letošnjem razpisu za nagrado Horus. Prijavnico in vabilo dodajamo v prilogi. Če se udeležite vsaj še enega seminarja in se prijavite na izpit, pa je tovrsten certifikat lahko kmalu vaš.

4. Vabimo vas na 12. IRDO strokovno-znanstveno konferenco, Maribor, 28.9.2017

Pridite na 12. IRDO konferenco »Družbena odgovornost in izzivi časa 2017: Dodana vrednost  kot informacija z vidika družbene odgovornosti«, ki bo v četrtek, 28. 9. 2017, v prostorih rektorata Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor. Oglejte si program na www.irdo.si . Na konferenci bodo avtorji govorili o naslednjih temah: sociološki, ekonomski, zakonski in okoljski vidiki dodane vrednosti iz zornega kota družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, odnosov med lastniki kapitala in lastniki delovnih sposobnosti, obdavčitve in prekarnega zaposlovanja.

5. Torej, čas je za Horus, izobraževanje in druženje!

Veselimo se srečanja z vami in vašega sodelovanja za naš skupen trajnostni razvoj.

 

IRDO INSTITUTE INVITATION: CALL FOR PAPERS 2017
SCIENTIFIC CONFERENCE, MARIBOR, SLOVENIA, 28 SEPTEMBER 2017
INVITATION – CALL FOR PAPERS to the 12th international scientific conference
SOCIAL RESPONSIBILITY AND CURRENT CHALLENGES 2017:
VALUE ADDED AS BUSINESS INFORMATION FROM THE VIEW OF SOCIAL RESPONSIBILITY & ENTERPRISE SUSTAINABILITY

(Dodana vrednost kot poslovna informacija z vidika družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetij)
Friday, 28 September 2017, Maribor, Slovenia, European Union

TOPICS OF THE CONFERENCE

A) Economic and business aspects of value added from the viewpoint of sustainable development
B) Environmental aspects of value added from the viewpoint of sustainable development
C) Social aspects of value added from the viewpoint of sustainable development
D) Political aspects of value added from the viewpoint of sustainable development
E) Your suggestions for related topics about previous areas are welcome

IRDO konferenca 2017 vabilo

IRDO konferenca 2017 registracija

IRDO konferenca 2017 program

IRDO konferenca 2017 opis

IRDO 2017 Call for papers

IRDO 2017 Registration form

Vabimo vas, da se udeležite treh seminarjev in delavnic z naslovom
Vodenje družbene odgovornosti
in trajnostnega razvoja podjetja

ter pridobite certifikat
Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja.

Področje družbene odgovornosti podjetij in trajnostnega razvoja vztrajno raste tako v EU, kot v Sloveniji. Družbena odgovornost podjetij prinaša konkurenčno prednost in pomeni, da se morajo podjetja zavedati svojih vplivov na skupnost in okolje ter o tem poročati, ne samo z ekonomskimi, ampak tudi z okoljskimi in družbenimi kazalci. Z letom 2017 bodo velika podjetja v EU, torej tudi v Sloveniji, morala v svojih letnih poročilih poročati še o nefinančnih vidikih poslovanja.

Zato vas vabimo, da se o tem področju dodatno izobrazite z znanji za učinkovito vodenje trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v majhnih, srednje velikih in velikih podjetjih. Z vključitvijo v program treh seminarjev in delavnice boste pridobili številne kompetence in certifikat, pa tudi priročnik ter spoznali dobre prakse slovenskih in tujih podjetij.

Prijavite se na izobraževanje za Vodenje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetja:

ABC o družbeni odgovornosti podjetja in trajnostnem razvoju
Ključna področja družbene odgovornosti podjetja
Poročanje o družbeni odgovornosti podjetja

Prijave in informacije: Inštitut IRDO, info@irdo.si, 031 344 883. Vabljeni!

Seminar vabilo

Seminar prijavnica

11th international scientific conference
SOCIAL RESPONSIBILITY AND CURRENT CHALLENGES 2016:
NEW SOCIAL REALITIES FROM THE VIEW OF SOCIAL RESPONSIBILITY

(Newest scientific views with case studies)
Friday, 21 October 2016, Maribor, Slovenia, European Union

Zbornik povzetkov prispevkov 2016 Conference Proceedings -
abstracts 2016
Sklepi konference 2016 Conference conclusions 2016
CD konference 2016    


10th IRDO international conference
SOCIAL RESPONSIBILITY AND CURRENT CHALLENGES 2015:
PLANNING & REPORTING about SOCIAL RESPONSIBILITY

(Newest scientific and practical views with case studies)
Wednesday and Thursday, 18 - 19 March 2015, Maribor, Slovenia, Europe

IRDO konferenca 2015 sporočilo za medije 23.3.2015 2015 IRDO conference Press Release, 23. 3. 2015
Sklepi konference Conference conclusions
Foto galerija IRDO 2015 konference Photo Gallery of IRDO 2015 Conference
CD z vsemi desetimi zborniki prispevkov IRDO konferenc CD with conference proceedings from all 10 confrences

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerPodjetja, ustanove, organizacije, posamezniki

odločite se za

IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE
Z AKTUALNIMI VSEBINAMI S PODROČJA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI.

Vsebine izobraževanj:

 • Kaj je družbena odgovornost?
 • Zakaj Slovenija še nima Nacionalne strategije za družbeno odgovornost in kako je s tem v tujini?
 • Standardi, certifikati, nagrade, priznanja na področju družbene odgovornosti in širše
 • Standard (smernice) za družbeno odgovornost ISO26000:2010
 • Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus
 • CSR Europe in mreže podjetij za družbeno odgovornost
 • Aktualno iz EU o družbeni odgovornosti
 • Viri informacij o družbeni odgovornosti v Sloveniji in izven nje
 • Samoanaliza organizacije o stanju družbene odgovornosti in svetovanje za uvedbo sprememb, razvoj tega področja za izbrano organizacijo, podjetje, ustanovo…
 • Priprava strategije družbene odgovornosti za podjetje, organizacijo, ustanovo
 • Poročanje o družbeni odgovornosti
 • Druge vsebine po dogovoru in glede na želje naročnika.

Izvajalci: Strokovnjaki in praktiki Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) ter člani oz. zunanji sodelavci za izbrano področje
Cena in obseg: po dogovoru oz. glede na možnosti naročnika
Ponudbo prilagodimo naročniku glede na njegove želje, potrebe, možnosti.
Termini izvedbe: kadarkoli po vnaprejšnjem dogovoru (uskladitev zasedenosti terminov)
Kontakt in naročila: info@irdo.si, 031 344 883

Postanite član inštituta tudi vi!

Vabilo za članstvo
Predstavitev IRDO inštituta
IRDO zloženka 2015
Pristopna izjava

 

POSTANITE NAŠI ČLANI

»Tukaj si lahko ogledate oktobrsko številko IRDO novic, ki so namenjene članom inštituta IRDO. Če bi želeli postati naši člani in prejemati mesečne novice, se lahko včlanite z izpolnitvijo pristopne izjave, ki jo najdete tukaj. Člani so lahko fizične (individualni) in pravne osebe (kolektivni člani), ki želijo skupaj z nami soustvarjati družbeno odgovornost v Sloveniji in širše.«

 

Sporočite nam vaše predloge za razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji na elektronski naslov info@irdo.si