Predstavitev inštituta IRDO

IRDO Institute Presentation

Projekti:


Member and National Partner Organization:
CSR Europe
Enterprise 2020Brezplačen dostop do e-učilnice projekta CSI EU (nosilec projekta je Univerza v Mariboru) z vsebinami o družbeni odgovornosti podjetij (tudi po ISO26000) v angleškem jeziku.

KAJ POČNE INŠTITUT IRDO?

• ustvarjamo in izvajamo inovativne koncepte in projekte na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja,

• vzdržujemo platformo za izmenjavo znanja in izkušenj,

• svetujemo podjetjem, organizacijam, ustanovam pri uvajanju družbeno odgovornih strategij in jih v ta namen tudi izobražujemo,

• krepimo dialog z vlado, civilno družbo, podjetji in mediji za pripravo in uresničevanje družbeno odgovornih strategij, tudi nacionalnih,

• informiramo javnosti o konceptu družbene odgovornosti, o uspešnih projektih o družbeni odgovornosti podjetij, organizacij in posameznikov,

• od leta 2009 podeljujemo Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus,

• od leta 2006 organiziramo mednarodno konferenco Družbena odgovornost in izzivi časa,

• raziskujemo izvajanje družbene odgovornosti v teoriji in praksi,

• objavljamo znanstvene in strokovne prispevke v Sloveniji in v tujini,

• izdajamo knjige, priročnike, zbornike, mesečne novice in druge publikacije.

Vabljeni k sodelovanju - postanite naši člani!

 
 
 
 

IRDO INSTITUTE INVITATION: CALL FOR PAPERS 2017
SCIENTIFIC CONFERENCE, MARIBOR, SLOVENIA, 28 SEPTEMBER 2017
INVITATION – CALL FOR PAPERS to the 12th international scientific conference
SOCIAL RESPONSIBILITY AND CURRENT CHALLENGES 2017:
VALUE ADDED AS BUSINESS INFORMATION FROM THE VIEW OF SOCIAL RESPONSIBILITY & ENTERPRISE SUSTAINABILITY

(Dodana vrednost kot poslovna informacija z vidika družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetij)
Friday, 28 September 2017, Maribor, Slovenia, European Union

TOPICS OF THE CONFERENCE

A) Economic and business aspects of value added from the viewpoint of sustainable development
B) Environmental aspects of value added from the viewpoint of sustainable development
C) Social aspects of value added from the viewpoint of sustainable development
D) Political aspects of value added from the viewpoint of sustainable development
E) Your suggestions for related topics about previous areas are welcome

DEADLINES

5 June 2017 – abstracts in English;
30 June 2017 – information about acceptance;
31 August 2017 – final papers in English;
15 September 2017 – information about the conference program;
28 September 2017 – Conference event in Maribor, Slovenia, EU (Thursday).

IRDO 2017 Call for papers

IRDO 2017 Registration form

Vabimo vas, da se udeležite treh seminarjev in delavnic z naslovom
Vodenje družbene odgovornosti
in trajnostnega razvoja podjetja

ter pridobite certifikat
Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja.

Področje družbene odgovornosti podjetij in trajnostnega razvoja vztrajno raste tako v EU, kot v Sloveniji. Družbena odgovornost podjetij prinaša konkurenčno prednost in pomeni, da se morajo podjetja zavedati svojih vplivov na skupnost in okolje ter o tem poročati, ne samo z ekonomskimi, ampak tudi z okoljskimi in družbenimi kazalci. Z letom 2017 bodo velika podjetja v EU, torej tudi v Sloveniji, morala v svojih letnih poročilih poročati še o nefinančnih vidikih poslovanja.

Zato vas vabimo, da se o tem področju dodatno izobrazite z znanji za učinkovito vodenje trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v majhnih, srednje velikih in velikih podjetjih. Z vključitvijo v program treh seminarjev in delavnice boste pridobili številne kompetence in certifikat, pa tudi priročnik ter spoznali dobre prakse slovenskih in tujih podjetij.

Prijavite se na izobraževanje za Vodenje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetja, ki bo v Ljubljani:

Petek, 14. april 2017 ABC o družbeni odgovornosti podjetja in trajnostnem razvoju 190 EUR (za člane samo 152 EUR)
Petek, 21. april 2017 Ključna področja družbene odgovornosti podjetja 190 EUR (za člane samo 152 EUR)
Petek, 5. maj 2017 Poročanje o družbeni odgovornosti podjetja 190 EUR (za člane samo 152 EUR)

Prijave in informacije: Inštitut IRDO, info@irdo.si, 031 344 883. Vabljeni!

IRDO seminar DOP z delavnico 2017 PROGRAM

IRDO seminar DOP z delavnico 2017 PRIJAVNICA

VABILO ZA SODELOVANJE MLADIM V SAVINJSKI REGIJI

Če ste brezposelni mladi v starosti od 24 do 29 let v Savinjski regiji z najmanj srednješolsko izobrazbo, vas vabimo, da se vključite v program usposabljanja projekta Model M Slovenija za nevladništvo, podjetništvo in aktivno iskanje zaposlitve.

Model M pomeni biti mlad in biti vzor drugim, kako inovativno najdeš zaposlitev ali ustvariš svojo lastno. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Traja od 1.8.2016 do 15.9.2018, z njim pa želimo za večjo zaposljivost in zaposlenost usposobiti vsaj 140 mladih in zaposliti vsaj 32 mladih v sedmih statističnih regijah.

Program v Savinjski regiji se bo pričel izvajati 12. januarja 2017 in bo trajal 6 tednov. Pohitite in se vključite v informativno delavnico, ki bo potekala v Celju 5.1.2017 ob 11.00 in 13.00 uri v Kariernem središču, ZRSZ OS Celje, Urad za delo Celje, Gledališki trg 7, 3000 Celje, kjer boste pridobili vse potrebne informacije! Število vpisnih mest je omejeno (20-40), zato se prijavite čim prej!

Oglejte si naslednje dokumente:

Predstavitev projekta Model M 2017

Prijavnica

Vabilo

   

11th international scientific conference
SOCIAL RESPONSIBILITY AND CURRENT CHALLENGES 2016:
NEW SOCIAL REALITIES FROM THE VIEW OF SOCIAL RESPONSIBILITY

(Newest scientific views with case studies)
Friday, 21 October 2016, Maribor, Slovenia, European Union

Zbornik povzetkov prispevkov 2016 Conference Proceedings -
abstracts 2016
Sklepi konference 2016 Conference conclusions 2016
CD konference 2016    

VABILO

Vljudno vas vabimo, da se udeležite
1. mednarodne konference

PODJETJA, MLADI
IN DRUŽBENA ODGOVORNOST 2016:

Oblikovanje vzornikov družbene odgovornosti
Petek, 16. september 2016, Ljubljana, Slovenia

NAMEN KONFERENCE

 • Predstavitev vrednot kot vodnikov družbene odgovornosti (kaj je moja osebna in kaj družbena odgovornost?)
 • Predstavitev dobrih praks družbene odgovornosti v gospodarstvu in izobraževanju
 • Razvoj, utrditev partnerstev v podporo zaposljivosti in vključevanju mladih na trg dela  (Predstavitev aktivnosti pobude Pakt za mlade v Evropi in v Sloveniji)

VEČ INFORMACIJ: 
IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Preradovičeva ulica 26, SI-2000 Maribor,
www.irdo.si , info@irdo.si, 031 344 883
Prijavnine ni.

VABILO na konferenco

PRIJAVNICA

Vabimo vas, da se udeležite treh seminarjev in delavnic z naslovom
Vodenje družbene odgovornosti
in trajnostnega razvoja podjetja

ter pridobite certifikat
Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja.

Področje družbene odgovornosti podjetij in trajnostnega razvoja vztrajno raste tako v EU, kot v Sloveniji. Družbena odgovornost podjetij prinaša konkurenčno prednost in pomeni, da se morajo podjetja zavedati svojih vplivov na skupnost in okolje ter o tem poročati, ne samo z ekonomskimi, ampak tudi z okoljskimi in družbenimi kazalci. Z letom 2017 bodo velika podjetja v EU, torej tudi v Sloveniji, morala v svojih letnih poročilih poročati še o nefinančnih vidikih poslovanja.

Zato vas vabimo, da se o tem področju dodatno izobrazite z znanji za učinkovito vodenje trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v majhnih, srednje velikih in velikih podjetjih. Z vključitvijo v program treh seminarjev in delavnice boste pridobili številne kompetence in certifikat, pa tudi priročnik ter spoznali dobre prakse slovenskih in tujih podjetij.

Prijavite se na izobraževanje za Vodenje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetja, ki bo v Ljubljani:

Torek, 27. september 2016 ABC o družbeni odgovornosti podjetja 190 EUR (za člane samo 152 EUR)
Četrtek, 29. september 2016 Ključna področja družbene odgovornosti podjetja 190 EUR (za člane samo 152 EUR)
Ponedeljek, 3. oktober 2016 Poročanje o družbeni odgovornosti podjetja 190 EUR (za člane samo 152 EUR)
Po dogovoru. Izpit za pridobitev Certifikata Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja 190 EUR (za člane samo 152 EUR)

Prijave in informacije: Inštitut IRDO, info@irdo.si, 031 344 883. Vabljeni!

IRDO seminar DOP z delavnico 2016 PROGRAM

IRDO seminar DOP z delavnico 2016 PRIJAVNICA

Model M 2016  R(e)volucija vabi k sodelovanju mlade brezposelne

Letos bo v Mariboru v juliju potekal evalvacijski program za tri generacije mladih brezposelnih, ki so želeli postati podjetniki, nevladniki ali inovativni iskalci zaposlitve ter priprava programa za prihodnje generacije

(Maribor, 1.7.2016) V prostorih Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor se bo v petek, 8. julija 2016, z uvodno fokusno skupino projekta Model M 2016 R(e)volucija začela evalvacija triletnih brezplačnih usposabljanj mladih brezposelnih in svetovanje le-tem na njihovi nadaljnji podjetni poti. Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO in Univerza v Mariboru – Karierni center UM sta letos pripravila evalvacijski program usposabljanja za mlade brezposelne v Podravju, ki so se spoznali z osnovami podjetništva, nevladništva in inovativnega iskanja zaposlitve v minulih treh letih. K sodelovanju pa vabijo tudi druge mlade, ki bi ta program želeli spoznati in pridobiti individualno ali skupinsko brezplačno svetovanje, konferenca projekta bo 14. julija 2016 v prostorih Univerze v Mariboru.

Oglejte si naslednje dokumente:

Predstavitev projekta v letu 2016

Sporočila za medije 2015

Sporočila za medije v letu 2014 o izvedbi projekta

Raziskava o podpornem okolju za razvoj podjetništva in nevladništva mladih v Podravju

LETTER OF INVITATION
We kindly invite you to participate at
1st International Conference
BUSINESS & YOUTH & SOCIAL RESPONSIBILITY 2016:
Building Social Responsible Role Models
Friday, 16th September 2016, Ljubljana, Slovenia

TOPICS OF THE CONFERENCE:
a.      Role models in education
b.      Role models in business
c.       Managers as role models
d.      The European Pact for Youth – CSR Europe in action for Youth
e.      Other – Your suggestions for topics are welcome

DEADLINES:
10 August 2016 – abstracts in English (and Slovene, if possible);
15 August 2016 – information about acceptance;
5 September 2016 – final papers in English or Slovene language;
6 September 2016 – information about the conference program;
16 September 2016 – Conference in Ljubljana, Slovenia.

Role Models 2016 Invitation

Role Models 2016 Registration form

IRDO INSTITUTE INVITATION: CALL FOR PAPERS 2016
SCIENTIFIC CONFERENCE, MARIBOR, SLOVENIA, 21 OCTOBER 2016
INVITATION – CALL FOR PAPERS to the 11th international scientific conference
SOCIAL RESPONSIBILITY AND CURRENT CHALLENGES 2016:
NEW SOCIAL REALITIES FROM THE VIEW OF SOCIAL RESPONSIBILITY

(Newest scientific views with case studies)
Friday, 21 October 2016, Maribor, Slovenia, European Union

TOPICS OF THE CONFERENCE

a. Sociological aspects of new social realities from the view of social responsibility
b. Economic and business aspects of new social realities from the view of social responsibility
c. Environmental aspects of new social realities from the view of social responsibility
d. Other – Your suggestions for topics are welcome

DEADLINES

1 September 2016 – abstracts in English;
5 September 2016 – information about acceptance;
5 October 2016 – final papers in English;
6 October 2016 – information about the conference program;
21 October 2016 – Conference event in Maribor, Slovenia, EU.

IRDO 2016 Call for papers

IRDO 2016 Short presentation

IRDO 2016 Registration form

   


10th IRDO international conference
SOCIAL RESPONSIBILITY AND CURRENT CHALLENGES 2015:
PLANNING & REPORTING about SOCIAL RESPONSIBILITY

(Newest scientific and practical views with case studies)
Wednesday and Thursday, 18 - 19 March 2015, Maribor, Slovenia, Europe

IRDO konferenca 2015 sporočilo za medije 23.3.2015 2015 IRDO conference Press Release, 23. 3. 2015
Sklepi konference Conference conclusions
Foto galerija IRDO 2015 konference Photo Gallery of IRDO 2015 Conference
CD z vsemi desetimi zborniki prispevkov IRDO konferenc CD with conference proceedings from all 10 confrences

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Conference Conslusions IRDO 2014 Sklepi konference IRDO 2014
Press Release IRDO 2014 Sporočilo za medije IRDO 2014
IRDO 2014 International Conference Proceedings Zbornik prispevkov s konference
Photo Gallery of IRDO 2014 Conference Foto galerija IRDO 2014 konferencePodjetja, ustanove, organizacije, posamezniki

odločite se za

IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE
Z AKTUALNIMI VSEBINAMI S PODROČJA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI.

Vsebine izobraževanj:

 • Kaj je družbena odgovornost?
 • Zakaj Slovenija še nima Nacionalne strategije za družbeno odgovornost in kako je s tem v tujini?
 • Standardi, certifikati, nagrade, priznanja na področju družbene odgovornosti in širše
 • Standard (smernice) za družbeno odgovornost ISO26000:2010
 • Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus
 • CSR Europe in mreže podjetij za družbeno odgovornost
 • Aktualno iz EU o družbeni odgovornosti
 • Viri informacij o družbeni odgovornosti v Sloveniji in izven nje
 • Samoanaliza organizacije o stanju družbene odgovornosti in svetovanje za uvedbo sprememb, razvoj tega področja za izbrano organizacijo, podjetje, ustanovo…
 • Priprava strategije družbene odgovornosti za podjetje, organizacijo, ustanovo
 • Poročanje o družbeni odgovornosti
 • Druge vsebine po dogovoru in glede na želje naročnika.

Izvajalci: Strokovnjaki in praktiki Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) ter člani oz. zunanji sodelavci za izbrano področje
Cena in obseg: po dogovoru oz. glede na možnosti naročnika
Ponudbo prilagodimo naročniku glede na njegove želje, potrebe, možnosti.
Termini izvedbe: kadarkoli po vnaprejšnjem dogovoru (uskladitev zasedenosti terminov)
Kontakt in naročila: info@irdo.si, 031 344 883

 

Postanite član inštituta tudi vi!

Vabilo za članstvo
Predstavitev IRDO inštituta
IRDO zloženka 2015
Pristopna izjava

 

POSTANITE NAŠI ČLANI

»Tukaj si lahko ogledate oktobrsko številko IRDO novic, ki so namenjene članom inštituta IRDO. Če bi želeli postati naši člani in prejemati mesečne novice, se lahko včlanite z izpolnitvijo pristopne izjave, ki jo najdete tukaj. Člani so lahko fizične (individualni) in pravne osebe (kolektivni člani), ki želijo skupaj z nami soustvarjati družbeno odgovornost v Sloveniji in širše.«

 

Oglejte si ponudbo IRDO založništva

Seznam literature

Vabimo vas, da naročite literaturo s področja družbene odgovornosti. Pišite na info@irdo.si

Buy this book at Amazon.com

Kupite svoj izvod na Amazon.com

Slovenska fundacija za poslovno odličnost je v sodelovanju z Inštitutom za razvoj družbene odgovornosti – IRDO v decembru po licenci EFQM izdala slovensko verzijo priročnika z naslovom: »Priročnik z orodji za družbeno odgovornost podjetij – praktični pristop k trajnostnemu razvoju«. Za ogled priročnika in nakup kliknite tukaj:

http://www.sfpo.org/

Člani inštituta IRDO imate ob nakupu 20% popust!

Preberite si vsebine in predstavite zgoščenke Eseji o družbeni odgovornosti.

Naročite svoj izvod tudi vi.

Krilca, darila s čarobno močjo, www.krilca.si

 

Vaše darilo ima lahko trojno moč. Obdari vam pomembno osebo, osreči pomoči potrebno bitje in zmanjša nepotrebno onesnaževanje okolja. KRILCA so tu zato, da vam pomagajo spreminjati svet na bolje.

Sporočite nam vaše predloge za razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji na elektronski naslov info@irdo.si