O MEDNARODNEM SREČANJU SDG 2020:

Letos se bo evropski vrh SDG osredotočil na “Učinkovita partnerstva za boljše sodelovanje”.

Kriza Covid-19 je bila človeška tragedija in stresni test za vse nas, kar je razkrilo, je zaskrbljujoče – od zapiranja meja, protekcionizma in pretrganih dobavnih verig. Zdi se, da je svet čez noč postal bolj osamljen kraj.

Toda zdaj ni čas za delitev, zdaj je ravno čas za povečanje sodelovanja med sektorji in po celini. S tako veliko povezavo smo vsi dolžni sodelovati pri sprejetju trajnostnega in vključujočega pristopa k rasti.

Na podlagi lanskoletnega poziva izvršnih direktorjev k akciji (CEOs Call to Action) zdaj vabimo poslovne voditelje, industrijske zveze in oblikovalce politik EU, naj združijo moči za Evropski pakt za trajnostno industrijo (European Pact for Sustainable Industry), ki povezuje EU gospodarske sile, čez meje in vrednostne verige, da bi pospešili preobrazbo, potrebno za dosego ciljev, določenih s Pariškim sporazumom in cilji OZN za trajnostni razvoj.

Odkrijte, zakaj vodilni vodje naše mreže CSR Europe podpirajo pakt. (Discover Why Leading Executives of Our Network Are Supporting the Pact.)

Več: https://www.csreurope.org/european-sdg-summit-2020

KAJ LAHKO PRIČAKUJETE?

  • Dialoge, ki temeljijo na rešitvah med poslovnimi voditelji, industrijskimi zvezami in oblikovalci politik EU;
  • Govornike na visoki ravni iz najrazličnejših sektorjev in industrij;
  • Najboljše digitalne formate za zelo interaktivne razprave in kakovostno mreženje.

Inštitut IRDO sodeluje na dogodku z nacionalno okroglo mizo dne 27. oktobra 2020.

Vabljeni, da se nam pridružite!

Za več informacij si oglejte: https://www.csreurope.org/sdg-summit-2020-programme#D2

Meni