Projekti:

Predstavitev inštituta IRDO

IRDO Institue Presentation

O INŠTITUTU

IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je bil ustanovljen leta 2004 z namenom raziskovati in pospeševati razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji in v svetu.

Prizadeva si povezati vse ključne akterje na področju razvoja družbene odgovornosti (podjetja, vlada, civilna družba…) ter izvajati skupne aktivnosti in kampanje za osveščenost širše družbe o potrebnosti in pomenu družbene odgovornosti v Sloveniji.

S svojim delovanjem inštitut IRDO prispeva k prenosu in prilagajanju tujega znanja ter konceptov slovenskim razmeram in potrebam, hkrati pa omogoča izmenjavo slovenskega znanja in izkušenj s tujimi strokovnjaki, podjetji in organizacijami.

Poslanstvo
Inštitut IRDO z raziskovanjem, izobraževanjem, svetovanjem, povezovanjem in promocijo prispeva k razvoju družbene odgovornosti v slovenskem in svetovnem merilu. Pri tem sodeluje z domačimi in tujimi strokovnjaki, ustanovami, organizacijami, vladami in podjetji ter tako prispeva k izmenjavi znanja in izkušenj o družbeni odgovornosti.

Vizija
V petih letih postati v Sloveniji in v svetu priznano jedro raziskovalcev in strokovnjakov s področja družbene odgovornosti, ki s svojimi aktivnostmi pomembno prispevajo k razvoju družbene odgovornosti in družbe v celoti.

Dejavnosti
IRDO podjetjem in drugim zainteresiranim svetuje, kako poslovati družbeno odgovorno in kako se pri tem učinkovito povezovati z drugimi. Po svojih močeh vzpostavlja medijsko podporo razvoju družbene odgovornosti in izvaja druge naloge s področja razvoja in uveljavljanja družbene odgovornosti v Sloveniji.

Dejavnosti inštituta IRDO so:
• raziskovanje,
• svetovanje,
• izobraževanje,
• informiranje,
• promocija,
• povezovanje in
• dobrodelnost.

Strokovni svet inštituta IRDO
V okviru inštituta deluje Strokovni svet, ki skrbi za programsko usmerjanje dejavnosti zavoda. Sestavljajo ga predstavniki ustanov, podjetij, strokovnih združenj, medijev, civilne družbe in drugi strokovnjaki.

Prvi predsednik Strokovnega sveta inštituta IRDO je prof. ddr. Matjaž Mulej, zaslužni profesor iz Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru in hkrati predsednik Raziskovalnega sveta ZRC IRDO.

Člani strokovnega sveta inštituta IRDO so predstavniki različnih strokovnih ustanov, organizacij, podjetij, pa tudi predstavniki medijev in civilne družbe.

Raziskovalni svet ZRC IRDO
Inštitut IRDO vsebinsko zaključeno celoto na področju razvojno-raziskovalnega in znanstvenega dela izvaja v organizacijski enoti Znanstveno-raziskovalni center IRDO.

Ta ima svoj Raziskovalni svet, ki usmerja razvojno-raziskovalno in znanstveno delo ZRC IRDO in inštituta IRDO.

Sodelavci inštituta IRDO sodelujejo na domačih strokovnih in znanstvenih konferencah (WOSC, EMCSR, STIQE...) in objavljajo prispevke v uglednih znanstvenih revijah 1. kategorije.