Kontakt:
Danijela Kocuvan
051 344 441

Organizator:
IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Preradovičeva ul. 26, Maribor

 

OKROGLO MIZO VODIJO:

mag. Violeta Bulc

Urška Battelino

mag. Vesna Kovačič

mag. Danijela Kocuvan

 
 
 

POSLOVNO ODLOČANJE Z INTUICIJO IN SPREMINJANJE NAVAD
V SLOVENSKIH PODJETJIH – študija primera

V okviru projekta IRDO Intuicija smo razvili in v praksi preverili uporabnost modela Poslovno odločanje z intuicijo. Poslovni model temelji na Scharmerjevi teoriji U in Korthagnovem čubulnem modelu osebnostnih ravni. V letu 2012 je bila izvedena študija primera v 10-tih slovenskih podjetjih. Izbrana so bila podjetja različnih velikosti, dejavnosti in organiziranosti. Študija primera se je izvajala v različnih podjetjih na različni poslovnih področjih. Najpogosteje so bili v ospredju obravnav medsebojni odnosi, komunikacija, motivacija ter prodaja in iskanje strateških usmeritev. Predvidevanja glede možnih koristi za podjetje so v ospredje postavila poglabljanje odnosov, odprto komunikacijo in medsebojno podporo sodelavcev. Omeniti velja tudi tržno usmerjenost in mreženje.

Študija je potrdila pozitivne učinke uporabe intuicije predvsem pri strateškem odločanju. Prav tako so udeleženci študije dosegli pomembno spoznanje, da je rešitve potrebno iskati znotraj podjetja.

8. Mednarodna IRDO konferenca »Izobraževanje in komuniciranje za več družbene odgovornosti"
poteka od 7. do 9. marca 2013 v prostorih Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor.

Ob tej priložnosti vas vabimo v četrtek, 7. 3. 2013 od 13.30 do 16. ure
 k aktivnemu sodelovanju na okrogli mizi z naslovom"Intuitivno odločanje za več družbene odgovornosti",
ki jo bodo soustvarjale:
mag. Violeta Bulc, Vibacom, InCo in Urška Battelino, InCo,
mag. Vesna Kovačič, IRDO in mag. Danijela Kocuvan, IRDO.

Na okrogli mizi bomo prvič predstavili rezultate izvedene raziskave pod naslovom:
"Poslovno odločanje z intuicijo in spreminjanje navad v slovenskih podjetjih".

Zahvaljujemo se vsem podjetjem in udeležencem študije za njihovo odprtost in pripravljenost za sodelovanje.  

Prosimo, da vašo udeležbo na okrogli mizi potrdite in pošljete prijavo na e-naslov: lina.ademovic@irdo.si.

Prijavnico lahko snamete tukaj.

Kotizacija za en dan: 40,00 EUR + DDV za posameznike in 100,00 EUR + DDV za podjetja.

Vabimo vas k prebiranju članka z naslovom: "Intuitivno odločanje - nepogrešljivi del celostnega odločanja", ki je izšel 15.2.2013 v reviji HRM. Članek si lahko preberete tukaj.

IRDO INTUICIJA

Nastali gospodarski, družbeni in planetarni izzivi nas vabijo k spremembam. V intuitivni tok smo si do nedavnega postavljali veliko ovir, zato je našemu procesu odločanja primanjkoval celosten pogled. Okoliščine nas vabijo k odstranjevanju teh ovir in k povezovanju vsem nam danih naravnih orodij za uspešno prilagajanje in razvoj. Intuicija je eno od njih. (V. Bulc, InCo)

Več orodij kot znamo med seboj povezati, bolj močan, bogat in prodoren bo naš tok odločanja. Razum lahko povežemo z védenjem, intuicijo pa z zavedanjem. Pot k uspešnemu odločanju vodi od védenja k zavedanju ob nenehnem iskanju njunega ravnovesja. (V. Kovačič, IRDO in InCo)

Odločitve bo najbrž potrebno sprejemati z intuicijo (zavedanjem) vsaj v takšni meri kot z dosedanjo uporabo ekonomskih in drugih znanj (védenjem). Védenje in zavedanje se dopolnjujeta, oba sta nujna, da smo ljudje lahko dovolj celoviti. (M. Mulej, EPF Univerze v Mariboru in IRDO)

IRDO: Junija 2012 je na predavanju POSLOVNO ODLOČANJE Z INTUICIJO mag. Vesna Kovačič predstavila model in orodje za uporabo intuicije pri poslovnem odločanju. Temelj je Teorija U, ki nas vodi v raziskovanje globjih osebnostnih ravni. V ta namen je bila izvedena tudi študija primera v uspešnem slovenskem podjetju s 3.000 zaposlenimi. Študija se je izvedla v eni izmed poslovnih enot z 90 zaposlenimi. Rezultati izvedene študije že kažejo pozitivne učinke na rast prodaje v podjetju.

InCo (www.incogibanje.si): Celotno leto 2012 so posvetili razumevanju intuicije. Za cilj so si postavili, da intuicijo na strokoven način vnesejo kot enega od elementov v modele odločanja in vodenja. Rezultati InCo dogodkov so jih pripeljali do zanimivih zaključkov:

  1. O intuiciji imamo zelo različne predstave - opisujemo jo z različnimi pojmi in ji pripisujemo različne namene;
  2. Potrebujemo poslovni model vodenja in inoviranja, ki vključuje intuicijo kot enakovredno orodje ob boku logike;
  3. Prihajajoča sprememba prinaša obrat k sebi, torej poiskati modrost v sebi, ter s tem integracijo znanja in intuicije;
  4. Intuicija je vezana tudi na fizično telo; zaznavamo jo lahko s telesom (preko giba), v zavestni prostor pa vstopa preko vseh čutil;
  5. Učinkovita metoda za uspešno uravnovešanje védenja in zavedanja je Teorija U z modelom izkustvenega učenja (v sodelovanju z IRDO).