Referati predavateljev // Conference Proceedings

 

Plenarna predavanja // Plenary talks

 1. dr. Vesna V. Godina - New social realities from the view of social responsibility: social responsability in postsocialistic context
 2. dr. Robert G. Dyck - Brexit: A New Opportunity
 3. zasl. ddr. Matjaž Mulej, Dušan Hedl, mag. posl. ved, mag. Anita Hrast - Trilogy: Stop hating our children and grandchildren
 4. prof. dr. Zhanna S. Belyaeva - Corporate social responsibility in BRICS countries: conceptual model and empirical evidence from communication channels
 5. mag. Anita Hrast in mag. Vesna Lešnik Štefotič - Awarding of certificates: Head of Corporate Social Responsibility and Sustainable Development of the Company

Group A. Sociological aspects of new social realities from the view of social responsibility

 1. dr. Marija Javornik Krečič, Associate Professor - Neoliberalizem in zaton univerze
 2. dr. Andrej Naterer - Kriza, ranljive skupine in družbena odgovornost: študija primera iz Slovenije
 3. Mojca Marič, Anja Poredoš, dr. Andrej Naterer - Težave pri raziskovanju dojemanja družbene odgovornosti
 4. Timi Celcer - Poravnava moralnega kompasa naše mladine
 5. Mag. Alenka Oblak - Kaj je dobro otroštvo? Lokalne razmere pod pritiskom mednarodnih perspektiv
 6. Nomi Hrast - Pogled dijakov, učiteljev in staršev na gimnazijsko izobraževanje v Sloveniji
 7. Simona Roškar, Alenka Senčar - Ko majhne želje prerastejo v veliko zgodbo
 8. Igor Perko, Zoraida Mendiwelso-Bendek - Predstavitev družbenih izzivov mladim skozi igro
 9. Klavdija Globokar, Borut Ambrožič, Sandra Žlof - Teorije prilagoditev aktivnih starejših v odnosu do družbene odgovornosti
 10. Borut Ambrožič, Sandra Žlof, Matjaž Mulej - Zlorabe starejših- nova družbena realnost z vidika socialne gerontologijo in družbeno odgovorno politiko
 11. Jean-Paul Ngana - "Psihološki" in "Sociološki pristop" - sistem pristopov za uspešno družbeno odgovornost

Group B: Economic and business aspects of new social realities from the view of social responsibility

 1. Joanna Bertoncelj - Trajnostna in družbeno odgovorna Univerza v Mariboru se vrača k industriji in v okolje
 2. Danilo Majcen - Izobraževanja za zaposlene »Izpopolni UM«
 3. Maja Cergol Lipnik, Aleš Lipnik - Ocena trajnostnih inovacij kot del družbene odgovornosti
 4. Mateja Valenci, mag. Dominika Rozoničnik - Poslovna odličnost v Republiki Sloveniji
 5. mag. Magda Zupančič - Ženske na trgu dela in pomanjkljivosti pristopa življenjskega učenja
 6. Grega Vodopivc - Hiearhija vodenja-veriga vodenja
 7. dr. Zdenka Ženko, Sarah Marn - Inovativni pristopi mladih študentov za družbene spremembe
 8. mag. Veronika Gruden - Družbena odgovornost oblikovalcev kot nujen sestavni del učnega načrta Fakultete za oblikovanje
 9. Miro Mihec - Etično oglaševanje kot del družbene odgovornosti
 10. mag. Anita Hrast, Tatjana Novak, Mateja Črešnar - Pojavnost besednih zvez 'družbena odgovornost' in 'Horus? v slovenskih medijih

Group C: Environmental aspects of new social realities from the view of social responsibility

 1. Dr. Darja Piciga - Integralni konceptualni okvir za novo ekonomsko in socialno realnost v Sloveniji in Evropi
 2. PhD. Student Aleksandra Vehovar, Assoc Prof. Lidija Hauptman - Družbeno odgovorno poročanje za davčne potrebe
 3. Assoc Prof Lidija Hauptman, Assoc Prof Matjaž Denac, Assist Prof Andreja Lutar Skerbinjek - Zaznavanje okoljskega računovodstva
 4. dr. Jasna Potočnik Topler, Boris Prevolšek, Maja Rosi - Boljša voda, boljša destinacija: pomen zdrave vode pri trajnostnem razvoju destinacij
 5. mag. Aleksandra Zrelec - Družbena odgovornost do ljudi vključuje družbeno odgovornost do čebel, tudi z uporabo homeopatije
 6. mag. Anita Hrast, izr. prof. dr. Urša Golob Podnar - Kako slovenska podjetja razvijajo družbeno odgovornost?

Group D: IASCYS

 1. dr. Karl H. Müller - Prihod Turingov družbe in družbene odgovornosti
 2. dr. Pierre BRICAGE - ARMSADA paradigma, rešitev za WIN-WIN problem
 3. prof. dr. Branka Čagran, zasl. prof.ddr. Matjaž Mulej - Predlogi sodelavcev in študentov Univerze v Mariboru v raziskavi o družbeni odgovornosti
 4. Assist. Prof. Dr. Tjaša Štrukelj - DOP v Evropi