Zahvala

 

Iskrena hvala vsem, ki stopate po poti osebne in družbene odgovornosti. Samo tako nas bo vse več tistih, ki verjamemo, da je z majhnimi koraki moč narediti veliko spremembo pri sebi in v svetu.

 

Hvala vsem sponzorjem in donatorjem, vsem avtorjem, soorganizatorjem in sodelavcem, zlasti pa tudi našim urednikom, oblikovalcem in izvajalcem ter udeležencem.

 

Brez vseh vas konference ne bi bilo, četudi jo kdaj zaključimo v zadnjem trenutku.

 

A vedno znova pokažemo, da zmoremo. In zmoremo še veliko več, saj kot pravi stara indijanska modrost: »Vse kar si v duhu predstavljaš, postane realnost, če ostajaš v luči srca.«

 

In mi vemo, kje je luč. V vaših in naših srcih.

 

Anita Hrast,
vodja organizacijskega odbora konference

 

Acknowledgements

 

Sincere thanks to all who pursue the personal and (corporate) social responsibility. Only in this way we will be increasing numbers of those who believe that with small steps we can do great changes, in ourselves and in the world.

 

Thanks to all the sponsors and donors, to all the authors, co-organizers and colleagues, especially to our editors, designers, suppliers and participants.

 

Without all of you and your work this Conference would not been so successful - even if we finish it in the last minute.

 

Repeatedly we show that we can. And we can do much more, says an old Indian wisdom: "Everything you imagine in your Spirit, becomes a reality, when you stay in the light of heart."

 

And we know where the light is. In yours - and in our hearts.

 

Anita Hrast,
Head of the Organizing Committee of the Conference