11. IRDO mednarodna konferenca
DRUŽBENA ODGOVORNOST IN IZZIVI ČASA 2017:
DODANA VREDNOST KOT POSLOVNA INFORMACIJA Z VIDIKA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
,
Najnovejši znanstveni in strokovni pogledi s primeri dobrih praks
Četrtek, 28. september 2017, Maribor, Slovenija

Družbena odgovornost: zgolj prostovoljne zaveze niso dovolj

Včeraj se je v prostorih Univerze v Mariboru zaključila že 12. IRDO mednarodna konferenca družbena odgovornost in izzivi časa s podnaslovom »Družbena odgovornost in izzivi časa 2017: DODANA VREDNOST KOT POSLOVNA INFORMACIJA Z VIDIKA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA PODJETIJ. Konferenco je organiziral Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO, v sodelovanju z znanstvenim partnerjem Univerzo v Mariboru in strokovnim partnerjem Visoko šolo za računovodstvo in finance v Ljubljani.

Konference se je udeležilo 48 strokovnjakov, znanstvenikov, podjetnikov, študentov in drugih, ki jih je zanimal razvoj družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Na konferenci je svoje vidike dodane vrednosti s teh dveh področij predstavilo 25 avtorjev iz treh držav. Zbornik z vsebino konference je brezplačno dosegljiv na spletni strani inštituta IRDO. Več…