JESEN 2019: PRIDOBITE CERTIFIKAT Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja!

Vabimo vas, da se udeležite treh seminarjev in delavnic z naslovom Vodenje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetja ter opravite izpit in tako pridobite certifikat!
Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj  je v štirih letih pridobilo že 69 strokovnjakov in managerjev.
Na seminarjih sodelujejo tudi predavatelji iz prakse in Horus nagrajenci. Pridružite se jim tudi vi!
Več o Horus – Slovenski nagradi za družbeno odgovornost najdete na www.horus.si.

Zakaj družbena odgovornost in trajnostni razvoj?

Družbena odgovornost podjetij prinaša konkurenčno prednost in pomeni, da se morajo podjetja zavedati svojih vplivov na skupnost in okolje ter o tem poročati, ne samo z ekonomskimi, ampak tudi z okoljskimi in družbenimi kazalci. Od leta 2017 dalje morajo velika podjetja v EU, tudi v Sloveniji, v svojih letnih poročilih poročati še o nefinančnih vidikih poslovanja. Družbena odgovornost je orodje za dosego trajnostnega razvoja v skladu s Cilji trajnostnega razvoja do leta 2030, ki jih je že leta 2015 zapisala Organizacija Združenih narodov  v svoji Agendi 2030 za trajnostni razvoj.

Zato vas vabimo, da se o tem področju dodatno izobrazite z znanji za učinkovito vodenje trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v majhnih, srednje velikih in velikih podjetjih ter organizacijah. Z vključitvijo v program treh seminarjev boste pridobili številne kompetence in certifikat.

Koristi DOP in TR za podjetje, organizacijo:

  • Večji ugled in dobiček podjetja, organizacije
  • Večja produktivnost in inovativnost zaposlenih, manj absentizma in fluktuacije
  • Lažje pridobivanje novega kadra, novih poslovnih partnerstev, poslov
  • Boljše sodelovanje z lokalno skupnostjo, dobavitelji
  • Večji ugled podjetja v skupnosti, vzajemno sodelovanje s skupnostjo
  • Več medijskih objav, boljša prepoznavnost podjetja…

Kdo naj se udeleži izobraževanja?

Vabimo predvsem:

  • Direktorje in vodje oddelkov podjetij vseh velikosti, ki želite uvesti strategijo TR in DOP v svoje poslovanje in/ali vzpostaviti mesto vodje ali koordinatorja za DOP v podjetju,
  • Koordinatorje in strokovno osebje za DOP v velikih podjetjih, ki želite nadgraditi svoja znanja in jih uskladiti z aktualnimi novostmi in novo zakonodajo ter se pripraviti na obvezno poročanje o nefinančnih kazalcih poslovanja še v tem letu.
  • Vse, tudi mlade, ki želite pridobiti Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (v nadaljevanju Certifikat VDOTR) ter tako izboljšati svoje kompetence za obstoječe ali prihodnje delovno mesto.

Ključne vsebine:
1. ABC o družbeni odgovornosti podjetja in trajnostnem razvoju
2. Družbena odgovornost se začne z osebnim blagostanjem
3. Ključna področja družbene odgovornosti podjetja
4. Strateško načrtovanje in poročanje o družbeni odgovornosti podjetja, dobre prakse
5. Izpit

Kompetence, ki jih boste pridobili:
• Kako okrepiti lastno suverenost in blagostanje, da lahko uspešneje prevzamemo svoj del osebne in družbene odgovornosti.
• Kako pripraviti politiko in strategijo TR in DOP v vašem podjetju.
• Kako pripraviti poročilo o DOP aktivnostih v vašem podjetju in pri tem vključiti nefinančne kazalnike v skladu z aktualno zakonodajo in najnovejšimi standardi.
• Kako sodelovati z različnimi deležniki in jih vključiti v aktivnosti DOP vašega podjetja.
• DOP mreže in dobre prakse uspešnih podjetij na področju DOP.
• Aktualna zakonodaja, dokumenti in standardi, usmeritve EU ter Slovenije na področju TR in DOP.

Oglejte si program izobraževanja tukaj!

Termini in lokacije:

Maribor:
8., 10. in 16. oktober 2019
(podelitev certifikatov 22. 10. 2019)
Ljubljana:
11., 13. in 19. november 2019
(podelitev certifikatov 26. 11. 2019)

Več informacij in prijave: www.irdo.si, info@irdo.si

Izpolnite prijavni obrazec in nam ga pošljite na naslov info@irdo.si čim prej.

Število udeležencev je omejeno! Veselimo se sodelovanja z vami.