Postanite naši člani!

V Evropi  je trend, da se odgovorna podjetja in organizacije odločajo za članstvo v organizacijah, ki krepijo družbeno odgovornost. Na ta način pridobijo večji ugled, lojalnost kupcev, večjo motiviranost zaposlenih za delo, boljša sodelovanja s skupnostjo in drugimi poslovnimi partnerji. S tem povečujejo svojo konkurenčnost, svoj socialni in poslovni kapital ter inovativnost.

Člani inštituta IRDO so podjetja, ustanove, organizacije in posamezniki. Združujemo se v Svet članov, ki podpira delo inštituta in podaja razvojne usmeritve. Izmenjujemo znanja z različnih strokovnih in poslovnih področij, osveščamo o pomenu družbene odgovornosti ter povezujemo gospodarske, socialne in druge interesne partnerje z namenom izvajanja in ustvarjanja projektov za več družbene odgovornosti v Sloveniji in v tujini. Enkrat letno organiziramo srečanje vseh članov inštituta, člani pa so vabljeni tudi na druge dogodke inštituta in njegovih partnerjev.

Člani prispevamo k razvoju inštituta in njegovega dela, prejmemo pa tudi številne ugodnosti. Sodelujemo pri oblikovanju programa dela, na panožnih in tematskih razpravah, brezplačno dostopamo do informacij in novosti na portalu in v e-publikacijah inštituta (novice, knjige…), imamo posebne popuste pri uporabi izdelkov in storitev inštituta (izobraževanja, svetovanja, posveti, raziskave,…) ter izmenjujemo praktične izkušnje. Preko članstva inštituta v drugih organizacijah (CSR Europe, različne slovenske strokovno-interesne organizacije…) pridobivamo znanja in povezave, ki jih samostojno ne bi zmogli. Tako krepimo svoj ugled, socialni in poslovni kapital ter prispevamo k razvoju naše lastne in skupne družbene odgovornosti.

V inštitutu IRDO od leta 2008 združujemo približno 100 članov ter več partnerskih organizacij. Med njimi so tako velika, kot majhna in srednje velika podjetja, ustanove, zavodi, organizacije in številni znanstveniki, strokovnjaki, raziskovalci, zaposleni, študentje, upokojenci…

Med kolektivnimi člani so podjetja in organizacije, na srečanjih sodelujejo člani vodstva ali posameznih strokovnih področij, člani uprav ter predsedniki večjih slovenskih podjetij, organizacij in ustanov. Člani posamezniki so: študenti, raziskovalci, znanstveniki, strokovnjaki in vsi, ki se zavedajo pomena družbene odgovornosti in jo zato so-razvijajo.

V inštitut IRDO se lahko kadarkoli včlanijo pravne osebe iz gospodarstva in negospodarstva (kolektivno članstvo) in posamezniki (individualno članstvo), ki podpišejo pristopno izjavo oz. dogovor o kolektivnem članstvu, ter spoštujejo pravila inštituta.

Inštitut IRDO je nacionalna partnerska organizacija evropske mreže CSR Europe, preko katere naše člane dodatno informiramo o novostih na tem področju v svetu. Več: www.csreurope.org

Vabimo vas k sodelovanju, da strokovno, moralno in finančno podprete naša prizadevanja za razvoj družbene odgovornosti ter okrepite svoje lastno delo na tem področju. Postanite naši člani tudi vi!
Meni