Evropski dogodek SDG Summit 2020: 55 brezplačnih virtualnih srečanj v 5 dneh

CSR Europe v sodelovanju s številnimi partnerji organizira mednarodno srečanje od 26. do 30. oktobra 2020. Dogodki so brezplačni, na njih pa sodelujejo tudi slovenske organizacije in posamezni sogovorniki.

(Slovenija in EU, 23. oktober 2020) Evropska mreža za družbeno odgovornost podjetij CSR Europe prihodnji teden organizira petdnevno mednarodno virtualno srečanje na temo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja z naslovom SDG Summit 2020. Srečanje bo potekalo od 26. do 30. oktobra 2020 in bo vključevalo 55 brezplačnih virtualnih dogodkov z več kot 200 sogovorniki, pričakujejo pa več kot 5.000 udeležencev preko spleta. V torek, 27. oktobra 2020, bo od 13.30 do 14.30 ure kot soorganizator dogodka iz Slovenije sodeloval tudi Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO s sedmimi govorniki na nacionalni okrogli mizi z naslovom Trajnostno usposabljanje in izobraževanje v Sloveniji in Evropi.

Na dogodku bodo spregovorili:Anita Hrast (CEO @ IRDO – Institute for the Development of Social Responsibility),  Matjaž MULEJ (Prof. Emeritus @ IRDO), Vesna Lešnik Štefotič (consultant @ ISP, Vesna Lešnik Štefotič s. p.), Martina Rauter (CEO @ SMARKI, Martina Rauter s.p.), Lucija Glavič (CSR project manager @ Ekvilib Institute), Roberto Biloslavo (Prof. @ UP, Faculty of Management), in Tomislav Rozman (director @ BICERO Ltd.).

Družbena odgovornost podjetij podjetjem prinaša konkurenčno prednost, zato bodo na okrogli mizi poskušali sogovorniki odgovoriti na naslednja vprašanja: Kako lahko podjetja ostanejo v koraku z novimi standardi in predpisi ter kako naj trajnostne prakse vključijo v svojo poslovno strategijo? Ali potrebujemo usposobljene vodje in strokovnjake za družbeno odgovornost (DO) in trajnostni razvoj (TR)? Kje pri tem začeti? Kakšna izobrazba, znanje in spretnosti so potrebni za dobrega vodjo DO in TR? Kakšna je ponudba izobraževanj in usposabljanj na to temo v Sloveniji? Kako podjetja uspešno izvajajo trajnostne politike, strategije in poročanje? Kakšne so najboljše prakse usposabljanja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj v Sloveniji in na evropski ravni? 

Organizatorji sprejemajo brezplačne prijave na dogodek na spletnem mestu: https://www.csreurope.org/european-sdg-summit-2020.

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji posameznike iz podjetij in drugih organizacij že od leta 2016 usposablja za pridobitev certifikata vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Do 28. oktobra 2020 inštitut IRDO zbira tudi prijave na dvanajsti razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020. Več: www.horus.si

O MEDNARODNEM SREČANJU SDG 2020

Letos se bo evropski vrh SDG osredotočil na “Učinkovita partnerstva za boljše sodelovanje”.

Kriza Covid-19 je bila človeška tragedija in stresni test za vse nas, kar je razkrilo, je zaskrbljujoče – od zapiranja meja, protekcionizma in pretrganih dobavnih verig. Zdi se, da je svet čez noč postal bolj osamljen kraj.

Toda zdaj ni čas za delitev, zdaj je ravno čas za povečanje sodelovanja med sektorji in po celini. S tako veliko povezavo smo vsi dolžni sodelovati pri sprejetju trajnostnega in vključujočega pristopa k rasti.

Na podlagi lanskoletnega poziva izvršnih direktorjev k akciji (CEOs Call to Action) zdaj vabimo poslovne voditelje, industrijske zveze in oblikovalce politik EU, naj združijo moči za Evropski pakt za trajnostno industrijo (European Pact for Sustainable Industry), ki povezuje EU gospodarske sile, čez meje in vrednostne verige, da bi pospešili preobrazbo, potrebno za dosego ciljev, določenih s Pariškim sporazumom in cilji OZN za trajnostni razvoj.

Odkrijte, zakaj vodilni vodje naše mreže CSR Europe podpirajo pakt. (Discover Why Leading Executives of Our Network Are Supporting the Pact.)

Več: https://www.csreurope.org/european-sdg-summit-2020

KAJ LAHKO PRIČAKUJETE?

  • Dialoge, ki temeljijo na rešitvah med poslovnimi voditelji, industrijskimi zvezami in oblikovalci politik EU;
  • Govornike na visoki ravni iz najrazličnejših sektorjev in industrij;
  • Najboljše digitalne formate za zelo interaktivne razprave in kakovostno mreženje.

Inštitut IRDO sodeluje na dogodku z nacionalno okroglo mizo dne 27. oktobra 2020. Več: https://www.csreurope.org/national-sdg-roundtable-sustainability-training

Vabljeni, da se nam pridružite!

Za več informacij si oglejte: https://www.csreurope.org/sdg-summit-2020-programme#D2