Glavni misleci in čutilci v podjetjih so vse bolj iskan kader, tudi pri nas

Danes smo v Limbušu pri Mariboru podelili osem novih certifikatov IRDO Strateg-inja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, med njimi enega tudi mednarodno.

(Maribor, 28. oktober 2022) Danes dopoldne smo na sedežu Marles hiše Maribor d.o.o. v Limbušu pri Mariboru podelili osem novih IRDO certifikatov Strateg oz. strateginja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. V 3. generaciji imetnikov teh certifikatov je prvič tudi udeleženka iz tujine, Angelina Zatezalo, direktorica iz podjetja Sava agencija d.o.o. Sombor, Srbija. Iz Slovenije so certifikate prejeli mag. Barbara Kobale iz Marles hiše Maribor d.o.o., Mojca Marija Jenčič Petrovčič iz GEN energija d.o.o., Marko Razdevšek iz Engrotuš d.o.o., Ksenija Lipovšček, ravnateljica iz Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica, Mihela Dušej iz Press Clipping d.o.o., mag. Natalie Cvikl Postružnik iz Insights, družba za odkrivanje in razvoj potencialov d.o.o. ter Karidia Toure Zagrajšek iz IRDO. Tako kot posamezniki, so certifikate prejela tudi njihova podjetja in se s tem zavezala k vključevanju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v ključne upravljalske strukture podjetja ter k delovanju v skladu z ESG usmeritvami.

Tako globalno, kot na nivoju Evropske unije in v Sloveniji se v zadnjih dveh letih dogajajo velike spremembe v okviru strateškega upravljanja, izvajanja in poročanja o družbenih, okoljskih in gospodarskih ter upravljalskih vidikov poslovanja vseh organizacij. V ta namen je o novostih, ki se tičejo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v svetu in pri nas ter o evropskih usmeritvah na področju verifikacije letnih poročil, preko posnetka spregovorila Mojca Markizeti iz Deloitte d.o.o. v Sloveniji.

Glavne »mislece in čutilce« v podjetjih, kot v svetu poimenujejo Chief Sustainability Officer-je, glavne direktorje za trajnostni razvoj, pri nas pa ključne Stratege za to področje, je kot gostitelj dogodka pozdravil Matej Vukmanič, direktor Marles hiše Maribor d.o.o.. Ob tej priložnosti je povedal: »V Marles hišah Maribor živimo in delamo z našim motom ‘Odgovorni naravi in ljudem’. Zavedamo se pomena trajnostnega delovanja in naše odgovornosti do družbe. Družbeno odgovornost podjetja in trajnostno poslovanje razumemo kot širok koncept, ki zajema ekonomski, socialni in okoljski vidik ter vključuje zaposlene, strateške deležnike in okolje, pri tem pa gre za vzajemen in soodvisen odnos med podjetjem in okoljem. Podjetje mora upravljati svoj vpliv v okolju, ohranjati ravnovesje in s tem ustvarjati ugled. Med pomembnejše strateške izzive podjetja uvrščamo kadrovsko politiko. Zelo si prizadevamo privabiti in zadržati delavce v podjetju in želimo, da bi bilo podjetje prepoznano v okolju kot družbeno odgovoren delodajalec.  Ponosni smo, da je med prejemniki certifikata Strateg za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj tudi naša sodelavka mag. Barbara Kobale, ki v podjetju aktivno spodbuja strateško uvajanje trajnosti in družbene odgovornosti.«

Strateško uvajanje trajnosti in družbene odgovornosti v podjetja in druge organizacije je v skladu z Zelenim dogovorom EU in drugimi strateškimi dokumenti na globalni ravni, vse bolj ap se to uvaja tudi v Sloveniji. Strategi za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj koordinirajo to dejavnost, so desna roka vodstvu podjetja in povezujejo različne oddelke, deležnike ter komunicirajo navzgor, navzdol, navznoter in navzven v organizacijah. V svetu so to osebe z večletnimi izkušnjami, z najmanj univerzitetno izobrazbo, s sposobnostmi strateškega upravljanja in inovativnega razvoja organizacij.

V okviru slavnostnega dogodka so si udeleženci ogledali še dobro prakso podjetja Marles hiše Maribor, Pametni (p)ogled na Dom24h in spoznali uvajanje GHG protokola v podjetje.

Mreženje dosedanjih imetnikov certifikatov na tem dogodku se je zaključilo s povabilom k udeležbi na naslednje usposabljanje za Stratege, ki bo v organizaciji IRDO – Inštituta za razvoj družbene odgovornosti znova potekalo januarja in februarja 2023. Doslej je pri inštitutu IRDO certifikate osnovne stopnje (Vodja) prejelo 253 oseb (od leta 2016), certifikate 2. stopnje pa 17 oseb (od 2021 dalje).

Hkrati je do 5. novembra 2022 še odprt razpis za pridobitev certifikata in/ali nagrade v okviru razpisa za HORUS 2022 – Slovenska nagrada in certifikat za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, ki ju podeljuje inštitut IRDO, v sodelovanju s številnimi strokovnimi organizacijami od leta 2009 dalje.#

Oglejte si izjave udeležencev tukaj: 2022 IRDO – 3. generacija Strategov za DO in TR – izjave udeležencev 28.10.2022

Sporočilo za medije najdete tukaj: 2022 IRDO – SPM_Podelili nove certifikate za Stratege DO in TR_28 10 2022

Vabilo za 4. generacijo Strategov v terminu 13. 1. 2023 – 10. 3. 2023 najdete tukaj: 2022 IRDO – Certifikat Strateg 4. generacija – vabilo – ppt 28.10.22

Za vse dodatne informacije pišite na info@irdo.si ali pokličite 031 344 883.

Fotogalerijo si oglejte tukaj: