Kaj počne inštitut IRDO?

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti smo ustanovili leta 2004 z namenom raziskovati in pospeševati razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji in v svetu. Prizadevamo si povezati vse ključne akterje na področju razvoja družbene odgovornosti (mlade, podjetja, vlado, civilno družbo, medije, strokovnjake…), izvajati skupne aktivnosti in kampanje za osveščenost širše družbe o pomenu družbene odgovornosti v Sloveniji in spodbujati družbeno odgovorno delovanje v praksi.

V ta namen:
 • od leta 2006 organiziramo IRDO mednarodno znanstveno-poslovno konferenco Družbena odgovornost in izzivi časa oz. Družbeno odgovorna družba,
 • od leta 2009 podeljujemo Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus,
 • od leta 2016 izobražujemo in podeljujemo certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (1. stopnja usposabljanja),
 • od leta 2021 izobražujemo in podeljujemo certifikat Strateg/inja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (2. stopnja usposabljanja) in certifikat Strateg leta na področju DO in TR,
 • ustvarjamo in izvajamo inovativne koncepte in projekte na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja ter razvoja mladih,
 • mrežimo pravne osebe in posameznike na temo DO in TR ter vzdržujemo platformo za izmenjavo znanja in izkušenj,
 • svetujemo podjetjem, organizacijam, ustanovam pri uvajanju družbeno odgovornih strategij in jih v ta namen tudi izobražujemo,
 • krepimo dialog z mladimi, vlado, civilno družbo, podjetji in mediji za pripravo in uresničevanje družbeno odgovornih strategij, tudi nacionalnih,
 • informiramo javnosti o konceptu družbene odgovornosti, o uspešnih projektih o družbeni odgovornosti podjetij, organizacij in posameznikov,
 • raziskujemo izvajanje družbene odgovornosti v teoriji in praksi,
 • objavljamo znanstvene in strokovne prispevke v Sloveniji in v tujini,
 • izdajamo knjige, priročnike, zbornike, mesečne novice in druge publikacije,
 • spodbujamo promocijo, zaposlovanje in podjetnost mladih
 • ter izvajamo druge dejavnosti v sodelovanju z našimi člani in podpornimi partnerji ter drugimi organizacijami.
 Inštitut IRDO je:
 • raziskovalna organizacija, registrirana pri ARRS,
 • prostovoljska organizacija,
 • organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju mladine,
 • nacionalni partner CSR Europe – Evropske mreže za družbeno odgovornost podjetij,
 • član številnih odborov in komisij za družbeno odgovornost pri drugih organizacijah ter
 • dolgoletni poslovni partner številnih organizacij in ustanov.
Članstvo v mreži Inštituta IRDO

V inštitutu IRDO od leta 2008 združujemo približno 100 članov ter več partnerskih organizacij. Med kolektivnimi člani so podjetja in organizacije, na srečanjih sodelujejo člani vodstva ali posameznih strokovnih področij, člani uprav ter predsedniki večjih slovenskih podjetij, organizacij in ustanov. Vabimo vas k sodelovanju, da strokovno, moralno in finančno podprete naša prizadevanja za razvoj družbene odgovornosti ter okrepite svoje lastno delo na tem področju. Postanite naši člani tudi vi! Za pristopno izjavo pišite na info@irdo.si, najdete pa jo tudi na spletnem mestu inštituta.

Vabljeni k sodelovanju – postanite naši člani!

 

 

Izobraževanje

Podjetja, ustanove, organizacije, posamezniki, odločite se za IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE Z AKTUALNIMI VSEBINAMI S PODROČJA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI.

PRIDOBITE CERTIFIKAT
Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja, 1. stopnja.

Vabimo vas, da se udeležite treh seminarjev in delavnic z naslovom Vodenje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetja ter opravite izpit in tako pridobite certifikat. IRDO certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja je na 1. stopnji usposabljanja od leta 2016 do 31.12.2021 pridobilo že več kot 280 strokovnjakov, mladih in managerjev. V letu 2023 se jim pridružite tudi vi!

V nadaljevanju vam predstavljamo 1. stopnjo IRDO usposabljanja. Na 2. stopnji IRDO usposabljanja pa lahko pridobite certifikat za Stratega/Strateginjo za DO in TR. Več o tem preberite tukaj: https://www.irdo.si/dejavnosti/#Izobrazevanje-in-svetovanje

V nadaljevanju vam predstavljamo 1. stopnjo IRDO usposabljanja. Na 2. stopnji IRDO usposabljanja pa lahko pridobite certifikat za Stratega/Strateginjo za DO in TR. 

Aktualni termini v letu 2023 – ONLINE IZVEDBA, 1. stopnja usposabljanja:
MESEC DATUMI IZBOR URE
LETO 2023 DNEVI URA DOPOLDAN URA ZVEČER
Februar ¨  9., 13., 16. in 23. 2. 2023 ¨  9.00-11.00 ¨  19.00-21.00
April ¨  6., 10., 13. in 20. 4. 2023 ¨  9.00-11.00 ¨  19.00-21.00
Maj ¨  11., 15., 18. in 25. 5. 2023 ¨  9.00-11.00 ¨  19.00-21.00
September ¨  14., 18., 21. in 28. 9. 2023 ¨  9.00-11.00 ¨  19.00-21.00
November ¨  9., 13., 16. in 23. 11. 2023 ¨  9.00-11.00 ¨  19.00-21.00

Opombe: Usposabljanje poteka online preko Zoom, predvidoma ob ponedeljkih in četrtkih. Možen je izbor ure za virtualna srečanja ali dopoldan ali popoldan (ne pa oba). V primeru manjšega števila udeležencev bomo izvedli samo en termin v mesecu oz. samo dopoldanski ali samo večerni termin. V primeru premajhnega števila prijavljenih v posameznem mesecu ali ob izbranih urah usposabljanja ne bomo izvedli.

Oglejte si predstavitveno brošuro usposabljanja:

2023 IRDO Vodenje DOP – Certifikat VDOTR – VABILO leto 2023 ok

Oglejte si termine za leto 2023:

2023 IRDO Vodenje DOP – Certifikat VDOTR – TERMINI za leto 2023 ok

Prijavite se na usposabljanje v letu 2023:

2023 IRDO Izobraževanje za Certifikat Vodenje DOP in TR – PRIJAVNICA 2023 ok

Izpolnite prijavnico in nam jo pošljite čimprej na naslov info@irdo.si .

Naj bo na našem certifikatu kmalu vaše ime. Veselimo se sodelovanja z vami! 

Vas zanima še 2. stopnja našega usposabljanja?

Več o tem preberite tukaj: https://www.irdo.si/najbolj-iskani-so-strategi-nje-za-druzbeno-odgovornost-in-trajnostni-razvoj-postanite-to-v-letu-2023-tudi-vi/

 

This image has an empty alt attribute; its file name is logo-polozen-Screenshot-2021-03-26-at-15.53.01-1024x282.png

Vabilo na usposabljanje za pridobitev certifikata Strateg-inja DO&TR (jesen 2023)

Najbolj iskani so Strategi/nje za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj.
Postanite to v letu 2023 tudi vi!
 • Se v vašem podjetju ukvarjate z družbeno odgovornostjo in trajnostnim razvojem, a vam na poti do uspeha manjka znanje o DO in TR za strateško uvajanje le-tega v organizacijo ter  poznavanje najnovejših usmeritev EU in Slovenije na tem področju?
 • Vas zanima, kako voditi trajnostno transformacijo in uporabiti orodja trajnostnega razvoja za vključujoč večdeležniški dialog?
 • Bi želeli imeti vpogled v dobre prakse drugih ter konkretne rezultate z akcijskimi načrti po zaključku usposabljanja ter se primerjati z vam sorodnimi podjetji, organizacijami v Sloveniji in v svetu?

Vabimo vas, da pridobite IRDO certifikat II. zahtevnostne stopnje – Strateg/inja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj in se usposobite za strateško in razvojno trajnostno načrtovanje. Po usposabljanju boste lahko v vaši organizaciji ali podjetju družbeno odgovornost in trajnostni razvoj upravljali bolj celovito, strateško, participativno in inovativno ter tako izboljševali in utrjevali ugled vašega podjetja oz. organizacije.

Vse te kompetence in akcijska orodja boste pridobili, če se odločite za usposabljanje za certifikat II. zahtevnostne stopnje – STRATEG oz, STRATEGINJA za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj.

Kaj je novega? Že z letom 2024 bo potrebno poročati po novih pravilih, v duhu Zelenega prehoda EU (predvsem velika podjetja, kmalu pa tudi srednje velika in majhna). Sprejeti sta dve ključni direktivi na tem področju (finančna, trajnostno poročanje), nova taksonomija (okoljska in kmalu še družbena), prihajajo novi standardi… To pomeni, da se poslovni modeli transformirajo v bolj zelene in digitalne. Da bi to lahko storili, potrebujete ustrezna znanja, torej usposobljeno osebo znotraj organizacije, ki vam bo v sodelovanju z vašimi zaposlenimi n zunanjimi strokovnjaki pomagala prenoviti vaš poslovni model. Kaj se dogaja na področju zakonodaje, kaj morajo podjetja delati drugače, kaj sploh pomeni prenoviti poslovno strategijo v bolj trajnostno in kako to storiti. Vse to boste spoznali na našem usposabljanju, ob tem pa se povezovali z vam podobnimi podjetji in drugimi organizacijami ter tako primerjali vaša znanja, izkušnje in soustvarjali razvoj.

Zato se pripravite na uvajanje novosti v vašem podjetju čimprej. Do jeseni bo zagotovo spet veliko novega. Rastite skupaj z nami in razvijajte to področje dela, novosti je ogromno. Večkrat letno pripravljamo tudi zanimivo mreženje vseh imetnikov certifikata, vabilo prejmete kot imetniki naših certifikatov.
PRIDRUŽITE SE 23-TIM IMETNIKOM TEGA CERTIFIKATA V SLOVENIJI TUDI VI!
Prijavite se na usposabljanje za Stratega/Strateginjo za DO in TR. Izberite zimski termin!

7 MODULOV – ONLINE IZVEDBA – 6 UPORABNIH REZULTATOV ZA VAŠE PODJETJE – MAJHNE SKUPINE – POUDAREK NA PRAKTIČNEM DELU (certifikat II. zahtevnostne stopnje)

Kdo vse potrebuje znanja in kompetence, ki jih ponuja certifikat II. stopnje – Strateg?

 • zaposleni v organizacijah in podjetjih, ki ste vključeni v projektno skupino za pridobivanje certifikata Družbeno odgovoren delodajalec (DOD);
 • strokovnjaki korporativnega komuniciranja, skladnosti in kadrovskega razvoja, ki želite vzpostaviti temelje trajnostnemu upravljanju v podjetju ali organizaciji;
 • vodje projektih skupin in koordinatorji za trajnostno poročanje, ki želite vsebinsko izboljšati trajnostna poročila;
 • komunikacijske eksperte, ki načrtujete CSR kampanje in/ali korporativna prostovoljstva in želijo širiti svoja znanja;
 • vsi navdušenci, ki načrtujete trajnostno upravljanje integrirati v samo poslovanje podjetja ali organizacije.

Najbolj bomo veseli:

 • vizionarjev in raziskovalcev naprednih idej;
 • sodelovalnih vodij timov;
 • vseh, ki bi radi s svojim delom pustili pozitivne odtise v svetu;
 • vseh, ki imate izostren čut za pravičnost, etiko in moralo;
 • znanja željnih, ki načrtujete korak naprej pri strokovnem razvoju in ste za to pripravljeni delati;
 • želite razumeti stališča drugih in najti participativne rešitve;
 • vseh, ki se radi mrežite in ste odprti za nove izkušnje.

Predpogoj: pridobitev IRDO certifikata Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (I. zahtevnostna stopnja) ali drugo ustrezno dokazilo o temeljnem znanju.

Po 7-modulskem usposabljanju in opravljenem izpitu boste:

 • postali uspešen/a strateg/inja za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost v vašem podjetju;
 • imeli več koristnih vsebin za celostni, strateški razvoj DO in TR vašega podjetja;
 • prejeli gradivo z usposabljanja v e-obliki, ki jih lahko uporabite za delo in interno izobraževanje vaših sodelavcev;
 • prejeli Certifikat STRATEG/INJA za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja.
Termini usposabljanja za II. zahtevnostno stopnjo – Strateg/inja:

KLJUČNE PREDNOSTI USPOSABLJANJA:

 • Pridobili boste strokovno znanje in veščine, ki so ključne za celovito, razvojno naravnano strateško vodenje DO in TR področja v podjetju ali organizaciji;
 • Napredovali boste od poročevalcev do strategov aktivnega upravljanja DO TR področja znotraj vaše pravne osebe;
 • Skozi usposabljanje se boste usposobili za trajnostno upravljanje  – pasivni pristop boste zamenjali za aktivni pristop trajnostnega upravljanja;
 • Primerjali boste delo v vaši organizacijami s praksami slovenskih in tujih podjetij;
 • Opravili boste 6 praktičnih nalog, ki bodo koristile razvoju vašega podjetja oz. organizacije
 • Razvili boste vse ključne elemente strategije upravljanja DO in TR v vašem podjetju oz. organizaciji in izmenjali izkušnje na to temo s sodelujočimi na usposabljanju;
 • Pridobili boste “vstopnico”, da lahko kandidirate za naziv STRATEG/INJA LETA;
 • Vsako podjetje oz. organizacija prejme poseben certifikat za udeležence, ki jih napoti na usposabljanje v inštitut IRDO za pridobitev certifikata Strateg za DO in TR.

Oglejte si vabilo s predstavitvijo programa usposabljanja:

2023 IRDO – Certifikat Strateg 5. in 6. generacija – vabilo – ppt 12.4.2023

2023 IRDO certifikat STRATEG DO IN TR, zloženka, 12.4.2023

2023 IRDO Izobraževanje za Certifikat Strateg-inja DOP in TR – PRIJAVNICA leto 2023

2023 IRDO – SPM_V Sloveniji že 23 Strategov DO in TR_10 3 2023

2022 IRDO – SPM_Podelili nove certifikate za Stratege DO in TR_28 10 2022

2022 IRDO – 2. generacija Strategov za DO in TR – izjave udeležencev 6.5.2022

2022 IRDO – 3. generacija Strategov za DO in TR – izjave udeležencev 28.10.2022

2023 IRDO – 4. generacija Strategov za DO in TR – izjave udeležencev 10.3.2023

2023 IRDO – SPM_ Strategi za DO in TR so pomemben kader v podjetjih_23 6 2023

2023 IRDO – 5. generacija Strategov za DO in TR – izjave udeležencev 23.6.2023

2023 IRDO – 6. generacija Strategov za DO in TR – izjave udeležencev 27.10.2023

2023 IRDO – Novi strategi pridobili znanja za upravljanje trajnostnosti_27 10 2023

PRIJAVITE SE ŠE DANES!

Prijavite se s prijavnico: 2023 IRDO Izobraževanje za Certifikat Strateg-inja DOP in TR – PRIJAVNICA leto 2023

Prijavnico pošljite na naslov info@irdo.si  čim prej.

Dodatne informacije: Inštitut IRDO, info@irdo.si, 031 344 883. Vabljeni!

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo!

Oglejte si utrinke s podelitve certifikatov:

 1. generacije strategov (jesen 2021): https://www.irdo.si/slovenija-je-danes-dobila-prve-certificirane-stratege-za-trajnostni-razvoj-in-druzbeno-odgovornost/
 2. generacije strategov (pomlad 2022): https://www.irdo.si/institut-irdo-spodbuja-podjetja-k-strateskemu-uvajanju-druzbene-odgovornosti-in-trajnostnega-razvoja-v-poslovanje/

Svetovanje podjetjem, organizacijam

 • Za podjetja in organizacije izvedemo strokovno svetovanje in organiziramo izvedbo družbeno odgovornih, marketinških in razvojnih aktivnosti.
 • Svetujemo podjetjem na področju razvoja strategije družbene odgovornosti, novih izdelkov in marketinških storitev v kontekstu družbene odgovornosti.
 • Nakažemo možnosti uvajanja družbene odgovornosti v podjetniške dejavnosti in predstavljamo primere dobrih praks na tem področju, zlasti preko nagrade Horus.
 • Sredstva, ki jih inštitut pridobi s strani pridobitnih organizacij, namenja za izvajanje nepridobitnih dejavnosti in za razvoj inštituta.

Vse več podjetij, ustanov in organizacij se srečuje s potrebo po večjem poznavanju področja družbene odgovornosti. V ta namen strokovnjaki inštituta IRDO pripravljamo seminarje in delavnice po naročilu. Izobraževalne vsebine so pripravljene individualno in prilagojene naročnikovim potrebam ter možnostim. Udeleženci se običajno seznanijo z osnovnim konceptom družbene odgovornosti, področji, prednostmi in slabostmi koncepta, standardi, primeri poslovne prakse, aktualnimi novostmi in konkretnimi navodili za delo v naročnikovem podjetju, organizaciji, ustanovi. Skupaj z udeleženci zasnujemo program razvoja tega področja in ga glede na možnosti in potrebe naročnika pomagamo realizirati v praksi.

Na željo naročnikov lahko pripravimo tudi specializirane programe izobraževanja s posameznih panog (interni, eksterni programi).

Za izdelavo ponudbe nam pošljite vaše želje, potrebe in predloge na info@irdo.si.

Veselimo se sodelovanja z vami.

 

Nagrade

 • Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS

Nagrada Horus je del nacionalne strategije osveščanja za več družbene odgovornosti, ki jo na ta način izvajajo številna strokovno-interesna združenja v sodelovanju z Inštitutom za razvoj družbene odgovornosti – IRDO in PRSS – Slovenskim društvom za odnose z javnostmi. Nagrade in priznanja podeljujeta IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi, v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji projekta. S tem projektom želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope podjetij in posameznikov k družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju. Več…

 • Evropska nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks

Za Mrežo za družbeno odgovornost Slovenije, ki deluje pri Inštitutu Ekvilib, smo izpeljali strokovno svetovanje pri pripravi razpisne dokumentacije pri projektu Evropska nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks (European CSR Award Scheme).

 • Festival Magdalena, festival oglasnih besedil mladih: nagrada za najbolj družbeno odgovorno delo na festivalu.

V okviru Festivala Magdalena smo v Mariboru, v času od 15.-17. maja 2008 izpeljali okroglo mizo z naslovom PRISPEVKI K RAZVOJU DRUŽBENE ODGOVORNOSTI V OGLAŠEVANJU. Na tem festivalu je Inštitut IRDO prvič podelil nagrado za najbolj družbeno odgovorno delo na festivalu. Zmagovalec je bil video spot Svi u štrajk (Author of the Idea: Mirza Čeho, Director of Photography: Aziz Čeho, Designer: Vedran Mujagic, TV/Film Director: Mirza Čeho, Year: 2008, Category: 4. Motion, Awards: Finalist IRDO Award).

V okviru Festivala Magdalena smo v Mariboru maja 2009 drugič zapored podelili nagrado za najbolj družbeno odgovorno delo na festivalu (zlato ribico in priznanje). Zmagovalec je bil koledar Think Different 2009, Creative Calendar (3D, 6.600×0), Author of the Idea: Bojan Galič, Support: Saša Djordevic.  Awards: Finalist IRDO Award).

S podeljevanji nagrad smo nadaljevali  tudi v naslednjih letih.

 • Festival Kalidays, festival oglasnih besedil mladih

V sodelovanju z društvom Kalidej – Društvo za tržno komuniciranje smo novembra 2007 uspešno sodelovali na njihovem Festivalu Kalidays ter tako izpeljali prvi razpis za oglasno besedilo oz. plakat na temo družbene odgovornosti. Tema našega razpisa v letu 2007 je bil projekt DO-IT!. Projekt je bil namenjen spodbujanju kreativnosti mladih (srednješolcev, študentov) v smislu razvoja novih predlogov, idej, projektov za družbeno odgovorne aktivnosti.

Na festivalu Kalidays 2007 sta bili v okviru razpisa izbrani naslednji deli:

 • po izboru žirije: Maja Kocjančič (4009.pdf)
 • po izboru sponzorja: Jure Vidmar (4003.pdf)

V času predsedovanja EU, aprila 2008, je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS organiziralo mednarodno konferenco z naslovom Delo za mlade-blaginja za vse, na njej je sodelovalo več kot 300 udeležencev iz različnih držav EU.  V sodelovanju z ministrstvom je inštitut IRDO organiziral razstavo del mladih kreativcev na temo zaposlovanja mladih. Natečaj in razstavo smo pripravili v sodelovanju z Društvom študentov za tržno komuniciranje Kalidej iz Ljubljane, razstavljenih pa je bilo na Brdu pri Kranju 7 izbranih del. Za isto konferenco smo zasnovali zbornik (oblikovno in delno uredniško) in koordinirali njegovo produkcijo. Zbornik je izšel decembra 2008 v nakladi 200 izvodov. Oglejte si ga tukaj.

Raziskovanje

Raziskovalna dejavnost – ZRC IRDO
Delo ZRC IRDO je usmerjeno predvsem v interdisciplinarno raziskovanje družbene odgovornosti in predstavljanje izsledkov raziskav ZRC IRDO doma in v tujini. Sodelavci inštituta smo že leta 2005 pričeli z objavljanjem prispevkov na različnih strokovnih in znanstvenih konferencah v Sloveniji in v tujini. Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, Anita Hrast ter drugi člani inštituta IRDO redno sodelujemo na strokovno-znanstvenih konferencah v Sloveniji in v tujini ter na drugih strokovnih srečanjih. Naše delo je razvidno iz osebnih bibliografij raziskovalcev. Sodelovali smo še na številnih okroglih mizah, seminarji, znanstvenih in strokovnih dogodkih. Bibliografije  IRDO raziskovalcev je možno najti na www.sicris.si pod šiframi posameznega raziskovalca:

 • MATJAŽ MULEJ [08082]
 • ANITA HRAST [28701]

Doslej smo sodelovali na številnih dogodkih drugih organizatorjev, med njimi na naslednjih: SKOJ, konferenca NVO (Podravje, Gorenjska), Društvo ekonomistov Maribor (Portorož),  SFPO (Krka, Novo mesto), Rotary Maribor, Konferenca varuha človekovih pravic v Državnem svetu, UK + USA CSR konferenca Ljubljana (+ videokonferenca), WACRA EPF Maribor, ZKPS Ljubljana (UNIAPAC), ZSU Ljubljana, …

V letu 2009 smo uspešno kandidirali za sredstva in tudi prejeli odobritve ter pogodbe za naslednja dva 3-letna raziskovalna projekta:

 • Dovolj celovit model merjenja dobrega počutja zaposlenih v tranzicijskih organizacijah s primerjavo inovativnih in manj inovativnih (sodelovanje EPF UM in IRDO, ARRS)
 • Razvoj modelov formalnega in neformalnega izobraževanja za poklic mladinskega delavca za vključevanje v programe organizacij (sodelovanje IRDO in 16 konzorcijskih partnerjev, MŠŠ (ESS)), www.mladinski-delavec.si

V okviru raziskovalnega dela so v npr. v letu 2013 nastale oz. so v nastajanju naslednje publikacije:

1.-4. Social responsibility beyond neoliberalism and charity. Bentham Science, US et al. Matjaž Mulej, Robert Dyck, with 48 co-authors from 13 countries, Bentham Science. E-book in four volumes. 2014
5. Dialectical systems thinking and the law of requisite holism concerning innovation. Emergent Publications, US. Volume 3 in the series Unity through diversity, Bertalanffy Center, Vienna. Matjaž Mulej, 16 co-authors from 20 countries. 2013
6. Social responsibility – measures and measurement. Systems Practice and Action Research.  Guest-editor: Matjaž Mulej, 23 co-authors from 6 countries. 2013
7. Social responsibility – a new socio-economic order. Systems research and behavioral science. Guest-editor: Matjaž Mulej, 30 co-authors from 10 countries. 2014
8. Social responsibility – current challenges. Collection of proceedings of all eight conferences sponsored by IRDO Institute for development of social responsibility, Maribor, about 250 contributions; edited by Anita Hrast, Sabina Kojc and Matjaž Mulej. On average authors are from beyond ten countries. 2013
9. The quest for happiness: conference proceedings: (Series Družbena odgovornost). Edited by Amna Potočnik, Simona Šarotar Žižek, and Mulej, Matjaž. Maribor: Mariborska razvojna agencija (MRA) and Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), 2013
10. Social responsibility and current challenges 2014: health – personal and/or social responsibility?  The 9th IRDO conference. Edited by Matjaž Mulej, Anita Hrast and Sabina Kojc. 2014

 

Nacionalna strategija razvoja DO
Družbena odgovornost  podjetij  je neposredno povezana z razvojem Slovenije in prispeva k večji motivaciji zaposlenih za delo, boljšemu odnosu delodajalcev do zaposlenih, pozitivnemu razvoju socialne slike in države v celoti, itd. Zato smo v Strokovnem svetu inštituta IRDO oblikovali pobudo za pripravo Nacionalne strategije razvoja družbene odgovornosti. Partnerstvo za pripravo nacionalne strategije se je oblikovalo v letu 2012 in ga sestavljajo različni strokovnjaki s področja družbene odgovornosti, predstavniki organizacij in institucij, kot neformalni udeleženci partnerstva se vključujejo tudi strokovnjaki, a ne z najvišjih funkcij v ministrstvih, za zdaj, žal, na ravni osebnega zanimanja, ne pa kot pooblaščeni predstavniki ministrstev, saj jih za to še (žal) nihče ni pooblastil. Partnerstvo koordinirata Mreža za družbeno odgovornost Slovenije – Inštitut Ekvilib (organizacijsko) in Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO (vsebinsko). Pripravili smo zasnovo slovenske nacionalne strategije družbene odgovornosti, s poudarkom na podjetjih. Strategija sledi standardu ISO26000:2010, njegovim področjem in načelom. Vključuje ključne skupine deležnikov (vlada, gospodarstvo, civilna družba ter mediji) in namerava po delovnih skupinah pripraviti akcijske načrte – po področjih odnosi s skupnostjo, z zaposlenimi, do okolja in na trgu ter vodenje.

Slika1: Trikotnik sodelovanja med civilno družbo, vlado in gospodarstvom, ob spremljanju medijev.

Informiranje

Informiranje, promocija

Prizadevamo si za posredovanje aktualnih in relevantnih informacij o družbeni odgovornosti slovenski javnosti. Zato ob izvajanju dejavnosti inštituta in pri sodelovanju s partnerji v različnih projektih informiramo medije in druge javnosti o družbeni odgovornosti ter projektih in novostih s tega področja. Sodelujemo na različnih festivalih, kot sta Festival Magdalena (2008, 2009, 2010, 2013) in Kalidays (2007, 2008).

O našem delu redno poročamo medijem, članom, partnerjem, drugim organizacijam in splošni javnosti. Promoviramo strokovnjake, ustanove, organizacije in podjetja, ki se ukvarjajo s področjem družbene odgovornosti v Sloveniji, saj se zavedamo, da z informacijami in z zgledi prispevamo k osveščanju in razvoju  družbene odgovornosti v Sloveniji in v svetu.

Za člane inštituta IRDO pripravljamo mesečne novice o družbeni odgovornosti (IRDO novice). Skupaj izmenjujemo izkušnje, znanja in prakso. Naročite se na brezplačno številko in se pridružite članom inštituta IRDO tudi vi. Če želite, se lahko včlanite v inštitut IRDO kadarkoli! Pristopno izjavo najdete tukaj. Za dodatne informacije pišite na clani@irdo.si.

Doslej smo posredovali številne informacije s področja družbene odgovornosti medijem, največ v okviru organizacije konference, podelitve nagrade Horus ter izvedbe mednarodnih projektov. Spremljali smo tako naše objave, kot na splošno informacije o družbeni odgovornosti v medijih. Rezultate povečanja števila objav na temo družbena odgovornost v medijih vsako leto predstavimo na konferenci inštituta IRDO, v sodelovanju s podjetjem Press Clipping d.o.o., ki za nas spremlja objave v medijih.

Izdajamo revijo IRDO Mozaik, prve slovenske družbeno odgovorne novice.

Vabljeni k ogledu vzorčne številke IRDO Mozaik.

Strokovnjaki in člani inštituta IRDO sodelujemo na različnih, strokovnih, podjetniških in znanstvenih dogodkih v Sloveniji in tujini.
Če želite sodelovati z nami nam pišite na info@irdo.si .

 

Založništvo

Inštitut IRDO redno izdaja različno literaturo s področja družbene odgovornosti. Vsako leto izdamo naslednje publikacije:

 • zbornik avtorskih prispevkov s konference Družbena odgovornost in izzivi časa (tiskani zbornik povzetkov, zgoščenka);
 • zbornik finalistov Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus (zgoščenka, web);
 • od leta 2008 izdajamo redne mesečne IRDO novice (elektronske) za člane in simpatizerje inštituta IRDO;
 • sodelujemo na strokovno-znanstvenih konferencah v Sloveniji in v tujini ter na drugih strokovnih srečanjih, objavljamo avtorske prispevke v znanstvenih, strokovnih in drugih publikacijah s področja družbene odgovornosti,  delo raziskovalcev inštituta je razvidno iz njihovih osebnih bibliografij;
 • izdajamo knjige na zgoščenkah (trajnostni turizem, eseji o družbeni odgovornosti…) v slovenskem in angleškem jeziku;
 • kot soavtorji sodelujemo pri izdajah priročnikov, knjig in izobraževalnih gradiv različnih izdajateljev (npr. društvo oblikovalcev Slovenije, društvo integriteta, Vlada RS in tuje organizacije);
 • v sodelovanju s podjetjem Press Clipping od leta 2007 spremljamo pojavnost objav o družbeni odgovornosti v slovenskih medijih.

Vabimo vas, da se odločite za nakup katere izmed naših knjig. Za naročilo nas kontaktirajte.

[rev_slider_vc alias=”knjigeslo”]

Mesečna revija IRDO Mozaik

Vabimo vas k ogledu revije IRDO Mozaik – Prve slovenske družbeno odgovorne novice.
Oglejte si aktualne številke revije IRDO Mozaik, ki izhaja od leta 2008 dalje.

Serijska publikacija z naslovom: IRDO Mozaik ima dodeljeno mednarodno standardno serijsko številko ISSN 2712-5629.

V letu 2023 revija IRDO Mozaik – Prve  slovenske družbeno odgovorne novice praznuje 16. let obstoja.

LETO 2023:

2023 IRDO MOZAIK_januar, št. 1-XVI, 31.1.2023

2023 IRDO MOZAIK_februar-marec, št. 2 in 3-XVI, 7.3.2023

2023 IRDO MOZAIK_april, št. 4-XVI, 14.4.2023

2023 IRDO MOZAIK_maj, št. 5-XVI, 16.5.2023

2023 IRDO MOZAIK_junij, št. 6-XVI, 28. 6. 2023 ok

2023 IRDO MOZAIK_september, št. 7-XVI, 30. 9. 2023

2023 IRDO MOZAIK_oktober, št. 8-XVI, 31.10.2023 (2)

 

LETO 2022:

2022 IRDO MOZAIK_januar, št. 1-XV, 31. 1. 2022

2022 IRDO MOZAIK_februar, št. 2-XV, 28.2.2022

2022 IRDO MOZAIK_marec, št. 3-XV, 31.3.2022

2022 IRDO MOZAIK_april, št. 4-XV, 30.4.2022

2022 IRDO MOZAIK_maj, št. 5-XV, 31.5.2022

2022 IRDO MOZAIK_junij, št. 6-XV, 30.6.2022

2022 IRDO MOZAIK_september, št. 7-XV, 30.9.2022

2022 IRDO MOZAIK_oktober, št. 8-XV, 31.10.2022

2022 IRDO MOZAIK_november, št. 9-XV, 30.11.2022

2022 IRDO MOZAIK_december, št. 10-XV, 31. 12. 2022

 

 

LETO 2021:

2021 IRDO MOZAIK_januar, št. 1-XIV, 31.1.2021

2021 IRDO MOZAIK_februar št. 2-XIV, 28.2.2021

2021 IRDO MOZAIK_marec, št. 3-XIV, 31.3.2021

2021 IRDO MOZAIK_april, št. 4-XIV, 30.4.2021

2021 IRDO MOZAIK_maj, št. 5-XIV, 31.5.2021

2021 IRDO MOZAIK_junij, št. 6-XIV, 30.6.2021

2021 IRDO MOZAIK_september, št. 7-XIV, 30.9.2021

2021 IRDO MOZAIK_oktober, št. 8-XIV, 31.10.2021

2021 IRDO MOZAIK_november, št. 9-XIV, 30.11.2021

2021 IRDO MOZAIK_december št. 10-XIV 30.12.2021

 

LETO 2020:

2020 IRDO MOZAIK_januar št. 1-XIII, 30.1.2020

2020 IRDO MOZAIK_februar št. 2-XIII, 29.2.2020

2020 IRDO MOZAIK_marec, št. 3-XIII, 30.3.2020

2020 IRDO MOZAIK_april, št. 4-XIII, 29.4.2020

2020-IRDO-MOZAIK_maj-št.-5-XIII-31.5.2020

2020-IRDO-MOZAIK_junij-št.-6-XIII-30.6.2020

2020 IRDO MOZAIK_september, št. 7-XIII, 30.9.2020

2020 IRDO MOZAIK_oktober, št. 8-XIII, 31.10.2020

2020 IRDO MOZAIK_november-december, št. 9-XIII, 31.12.2020


LETO 2019:

2019 IRDO MOZAIK_Januar-Februar, št. 1-2-XII

2019 IRDO MOZAIK_Marec, št. 3-XII, 31.3.2019

2019 IRDO MOZAIK_APRIL, št. 4-XII, 30.4.2019

2019 IRDO MOZAIK_MAJ, št. 5-XII, 31.5.2019

2019 IRDO MOZAIK_JUNIJ, št. 6-XII, 30.6.2019

2019 IRDO MOZAIK_september-oktober, št. 7-8-XII, 31.10.2019

2019 IRDO MOZAIK_november, št. 9-XII, 30.11.2019

2019 IRDO MOZAIK_december, št. 10-XII, 31.12.2019

 

 

OGLEJTE SI ŠE ARHIVSKE ŠTEVILKE REVIJE IRDO MOZAIK:

Prost dostop do revije IRDO Mozaik 2008-2013 tukaj.
Vabljeni k ogledu vzorčne številke IRDO Mozaik.

Vabimo vas, da sokreirate naše delo in postanete član inštituta IRDO.
Postanite član!


Želite OGLAŠEVATI v reviji IRDO Mozaik?

Za ponudbo pišite na info@irdo.si.
Vabljeni k sodelovanju.

 

Zborniki v elektronski obliki:

Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus (od leta 2008 dalje)

Mednarodna konferenca Družbena odgovornost in izzivi časa (od leta 2006 dalje)

Znanstvene monografije:

Vabimo vas k ogledu zanimivih znanstvenih monografij s področja družbene odgovornosti, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

Leto 2023

Znanstvena trilogija: Aktualne teme s področja managementa človeških virov

Vabimo vas k ogledu treh novih znanstvenih monografij s področja družbene odgovornosti.

Trilogija: Aktualne teme managementa človeških virov

Vsebuje tri knjige:

1. KNJIGA: Izzivi sodobnega časa, poslovanje prihodnosti, trajnostni management človeških virov, blagovna znamka delodajalca
2. KNJIGA: Oblike sodelovanja med zaposlenimi, ključni kazalci uspešnosti, osebni in osebnostni razvoj človeka.
3. KNJIGA: Agilnost in zavzetost zaposlenih, čuječnost vodij in zaposlenih, organizacijska energija, delovna sreča, psihično dobro počutje zaposlenih

Urednika vseh treh knjig, ki so jih ustvarili številni soavtorji, sta prof. dr. Simona Šarotar Žižek in zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej.

Knjige so izšle v okviru zbirke Človeški viri in družbena odgovornost pri IRDO – Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti, novembra 2023.

Vabimo vas, da si jih ogledate in znanje prenesete v vaše poslovno in osebno življenje.

Knjigo si lahko ogledate tukaj: 2023 IRDO – MCV AKTUALNE TEME, 1. KNJIGA

Izvleček publikacije:

1.Knjiga: Znanstvena monografija Izzivi sodobnega časa – poslovanje prihodnosti, trajnostni management človeških virov, blagovna znamka delodajalca je prva knjiga v zbirki z naslovom Aktualne teme managementa človeških virov. Monografija je sestavljena iz sedmih poglavij, v katerih so na znanstveni način obravnavane nekatere najbolj aktualne teme s področja managementa človeških virov in nasploh sodobnega poslovanja. Poudarek avtorskih del je na izzivih sodobnega časa na področju managementa človeških virov, pripravljenosti organizacije na spremembe, digitalizaciji in njenem vplivu na delo, managementa človeških virov v povezavi z industrijo 4.0, pa tudi trajnostnega managementa človeških virov. Avtorji so naslovili tudi dve pomembni vprašanji pri pridobivanju in ohranjanju kakovostnih kadrov, in sicer z oblikovanjem želene blagovne znamke delodajalca in organizacije ter z izzivi dela na daljavo. Obe omenjeni temi sta v sodobnem poslovanju nujni. Ker so avtorji podali kakovostno analizo obsežne relevantne literature, predstavlja monografija koristno osnovo za nadaljnje študije izbranih tem v akademski skupnosti. Teme monografije predstavljajo koristno dopolnitev literature s področja managementa (človeških virov) v slovenskem jeziku. Pri nastajanju monografije so poleg urednikov sodelovali tudi drugi kompetentni avtorji in recenzenti, z več kot desetletnimi izkušnjami na področju managementa človeških virov iz javnih univerz v Republiki Hrvaški in Bosni in Hercegovini. Njihov pregled obravnavane tematike in pozitivni komentarji so vsekakor potrditev kakovosti te znanstvene monografije.

Knjigo si lahko ogledate tukaj: 2023 IRDO – MCV AKTUALNE TEME, 2. KNJIGA

Izvleček publikacije:

2. Knjiga: Drugo knjigo iz zbirke Aktualne teme managementa človeških virov predstavlja znanstvena monografija z naslovom Oblike sodelovanja med zaposlenimi, ključni kazalci uspešnosti, osebni in osebnostni razvoj človeka. Že iz samega naslova te monografije sledi, da je njena vsebina osredotočena na teme, ki so po naravi multidisciplinarne, a zelo pomembne za prakso managementa. Sedem poglavij tvori zaokroženo celoto, avtorji pa so z raziskovalnim postopkom, značilnim za akademski stil pisanja, naslovili naslednje izzive sodobnega poslovnega sveta: kompetence zaposlenih, ki so nepogrešljive tako v sedanjosti kot v kontekstu prihodnjih potreb organizacij, upravljanje starejših zaposlenih, medgeneracijsko sodelovanje, razvoj indikatorjev na področju managementa človeških virov, mentorstvo, coaching, sponzorstvo in druge oblike razvoja zaposlenih kot intelektualnih bitij. Medsebojno sodelovanje in sprejemanje različnosti sta nedvomno aktualni področji, ki bi jima morali posvetiti več pozornosti, saj močno vplivata tako na uspešnost organizacij kot na doseganje blaginje družbe. Avtorji so na vse teme pogledali skozi prizmo managementa človeških virov in ponudili načine za premagovanje določenih izzivov, s katerimi se srečujejo organizacije na teh področjih. Znanstvena monografija je plod timskega dela urednikov, recenzentov in šestih avtorjev, ki jih vodi spodbujanje novih raziskovalnih pogledov in izzivov prakse upravljanja s človeškimi viri. Čeprav je monografija napisana v akademskem slogu in jeziku, ima vsekakor vrednost za praktike na področju managementa človeških virov, ki želijo razširiti svoje znanje in pogledati na običajne vodstvene dejavnosti z nove in drugačne perspektive.​

 

Knjigo si lahko ogledate tukaj: 2023 IRDO – MCV AKTUALNE TEME, 3. KNJIGA

Izvleček publikacije:

3. Knjiga: Agilnost in zavzetost zaposlenih, čuječnost vodij in zaposlenih, organizacijska energija, delovna sreča, psihično dobro počutje zaposlenih je ime znanstvene monografije, ki predstavlja tretji del zbirke z naslovom Aktualne teme managementa človeških virov. Teme, ki jih obravnava monografija, so aktualne in obravnavajo izzive managementa človeških virov, ki so dejansko izzivi tako organizacije kot celotne sodobne družbe. Ta del zbirke sestavlja šest poglavij. Avtorji so podali svoje individualne prispevke pri analizi več tem, od agilnosti zaposlenih kot vira konkurenčnosti v današnjih razmerah poslovanja, doseganja večje stopnje zavzetosti in zavzetosti zaposlenih, vodenja oz. organizacijske energije, do psihičnega dobrega počutja zaposlenih, delovne sreče in ozaveščanja zaposlenih in vodij. S to izbiro aktualnih tem avtorji poudarjajo, kako so zaposleni kompleksen in specifičen vir v organizaciji, ter ponujajo odgovore na številne izzive sodobnih organizacij. Avtorji so podali kakovostno analizo obsežne relevantne literature, zato monografija predstavlja koristno osnovo za nadaljnje raziskave izbranih tem v akademski skupnosti. Hkrati lahkoten in razumljiv slog pisanja omogoča bralcem izven akademskih krogov, da se brez posebnega napora seznanijo z več aktualnimi temami s področja managementa človeških virov. Čeprav se teme, kot sta psihično dobro počutje zaposlenih ali sreča na delovnem mestu, z vidika tradicionalnega razumevanja managementa človeških virov zdijo nekonvencionalna izbira, prav prek njih znanstvena monografija ozavešča o nujnosti uveljavljanja celovitega pristopa do zaposlenih v organizaciji.

 

Leto 2020

Pooblastila upravnika večstanovanjske stavbe

Monografija, elektronska knjiga, leto izida 2020
Urednika: Nataša Samec Berghaus, Klemen Drnovšek
Avtorji: Klemen Drnovšek, Valentin Justin Tratnik, Iva Černezel, Leon Brulc, Anamarie Potrč, Andrej Bitrakov

Knjigo si lahko ogledate tukaj: 2020 IRDO – Pooblastila upravnika večstanovanjske stavbe

Predstavitev elektronske knjige:
Upravnik večstanovanjske stavbe je pooblaščenec, ki etažne lastnike zastopa v poslih, ki se nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe in skrbi za izvrševanje pravic in obveznosti iz sklenjenih poslov. V monografiji z naslovom »Pooblastila upravnika večstanovanjske stavbe« je najprej obravnavan institut upravnika večstanovanjske stavbe in vprašanja, ki so povezana z njegovim področjem dela. V nadaljevanju pa avtorji na podlagi aktualnih primerov iz poslovne prakse podrobno obravnavajo vprašanje pooblastil upravnika večstanovanjske stavbe. Podrobno so obravnavana zlasti naslednja področja: vprašanje delitve med pogodbenimi in zakonskimi pooblastili, vprašanje pristojnosti upravnika glede obdelave podatkov, ovire glede izvajanja upravnikovih pooblastil, plačevanje obveznosti iz pogodb, ki so sklenjene s tretjimi osebami in vprašanje izvajanja (ne)zakonitih sklepov etažnih lastnikov. V zadnjem delu monografije je sistematično zbrana sodna praksa slovenskih sodišč v povezavi z vprašanjem obsega pooblastil upravnika večstanovanjske stavbe.

 

Managementski vidiki družbeno odgovornega ravnanja upravnikov zgradb

Monografija, elektronska knjiga, leto izida 2020
Avtorice: Nomi Hrast, Špela Jug, Maja Knežević
Urednica: Simona Šarotar Žižek

Knjigo si lahko ogledate tukaj: 2020 IRDO – Managementski vidiki družbeno odgovornega ravnanja upravnikov zgradb _cip

Povzetek:
Knjiga z naslovom »Managementski vidiki družbeno odgovornega ravnanja upravnikov zgradb« je namenjena vsem upravnikom, posameznikom in podjetjem, ki želijo izboljšati upravljanje večstanovanjskih zgradb in v svoje delovanje vpeljati več družbene odgovornosti. Družbena odgovornost je širok pojem, ki zajema več aspektov našega življenja. Tudi v upravljanju večstanovanjskih zgradb je nujno prepoznati dobre prakse in vidike za izboljšanje upravljanja večstanovanjskih zgradb. Pri tem se soočamo z vprašanji, kako razreševati konflikte, kako upravljati s časom, komunicirati, voditi uspešne sestanke, kakšno vodenje izbrati in kako se soočati s stresom. Podjetje lahko uspešno doseže vse vidike poslovanja predvsem takrat, ko ima oblikovano tudi strategijo družbene odgovornosti. Publikacija je nastala v okviru študentskega projekta »Obseg pooblastil upravnika večstanovanjskih stavb in analiza metod komuniciranja z etažnimi lastniki«, ki je potekal v okviru programa »Po kreativni poti do znanja 2017–2020«. Program sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Pri projektu so sodelovali mentorji in študenti Pravne fakultete in Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru v sodelovanju z gospodarsko družbo Staninvest d.o.o., publikacijo pa je izdal IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti.

Ekonomski vidiki regijskih struktur: Avstrija, Slovaška in Slovenija

Monografijo si lahko ogledate tukaj: 2020 IRDO – Ekonomski vidiki regijskih struktur ASS ok

Avtorji:             Ass. Prof. MMag. Dr. Stefan O. Grbenic, StB, CVA (Graz University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Economic Sciences, Institute of Business Economics and Industrial Sociology), Rudolf Gruenbichler, BA, MA (Graz University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Economic Sciences, Institute of Business Economics and Industrial Sociology), Assoc. Prof. ing. Jozef Klučka, PhD (University of Žilina, Faculty of Security Engineering, Department of Crisis Management), dr. Tomaž Lešnik, doc. dr. Vita Jagrič, univ. dipl. ekon., dipl. prav. (UN) (Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta)

Urednika:         prof. ddr. Timotej Jagrič, CQRM (Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta), Dušan Fister, mag. inž. meh., CQRM (Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta)

Recenzenta:     prof. dr. Rasto Ovin (DOBA Fakulteta), doc. dr. Tjaša Štrukelj (Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta)

Predstavitev monografije:

Regionalni razvoj stopa v ospredje razmisleka o doseganju trajnostno naravnanega, skladnega, uravnoteženega in družbeno odgovornega ekonomskega razvoja. Tako v Sloveniji kot tudi v drugih srednjeevropskih državah strokovna javnost svoja stališča utemeljuje na podatkih, ki omogočajo zaznavo in analizo aktualnega stanja in dinamike razvoja. V tej monografiji avtorji bralcu poskušajo ponuditi takšno perspektivo za tri srednjeevropske države, in sicer za Avstrijo, Slovaško in Slovenijo.

V prvem prispevku je predstavljen pravni red vključno z analizo davčnega sistema v Republiki Avstriji, ter analiza gospodarskih kazalnikov na nacionalni in regionalni ravni. V drugem prispevku je predstavljeno ekonomsko okolje na Slovaškem, njena regionalna struktura in regionalni razvoj ter dejavniki le-tega. V tretjem prispevku je prikazana ekonomska analiza za Slovenijo, s posebnim poudarkom na regijski strukturi pobranih davkov. Prispevki razkrivajo vpogled v značilnosti ekonomskega okolja na regionalni ravni za države v soseščini, ki delijo številne kulturne in zgodovinske podobnosti, danes pa so vse tudi članice evrskega območja in so tako tudi del poglobljene gospodarske integracije in enotnega trga.

Monografija je plod čezmejnega sodelovanja na znanstveno-raziskovalnem področju raziskovalcev iz Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, Tehnične univerze v Gradcu ter Univerze v Žilini.

Knjige in drugi priročniki:


DRUŽBENA ODGOVORNOST NA SPLOŠNO:

 • Eseji o družbeni odgovornosti, 20 prispevkov različnih avtorjev, 2010, Inštitut IRDO.
 • THE ABC OF HARMONY, 2010, člani inštituta IRDO smo bili soavtorji. Brezplačno knjigo najdete tukaj: http://www.peacefromharmony.org/file/6079/ABC_of_Harmony_eng.pdf
 • So-izdaja elektronske knjige (CD) o trajnostnem razvoju (40 avtorjev iz 4 celin sveta): Sustainable Future, Requisite Holism, and Social Responsibility (Against the current abuse of free market society) – ISBN 978-961-91826-4-2, avtorji: Stane Božičnik, Timi Ećimović, Matjaž Mulej, s soavtorji, urednik: Prof. Emeritus DDr. Matjaž Mulej. 2008. Izdajatelj: ANSTED UNIVERSITY, Malaysia, v sodelovanju s SEM Institute for climate change, Korte, Slovenia, in IRDO Institute for the Development of Social Responsibility, Maribor, Slovenia.
 • So-izdaja tiskane knjige o varovanju narave: The Climate Change System – introduction (Uvod v sistem klimatskih/podnebnih sprememb). Avtorja: Timi Ećimović, Matjaž Mulej Izdajatelj: ANSTED UNIVERSITY, Malaysia, v sodelovanju s SEM Institute for climate change, Korte, Slovenia, in IRDO Institute for the Development of Social Responsibility, Maribor, Slovenia.
 • Uvod v politično ekonomijo družbeno odgovorne družbe : soavtorska monografija
  Mulej, Matjaž …, Vrsta gradiva – znanstvena monografija ; neleposlovje za odrasle, Izdaja – 1. natis. Založništvo in izdelava – Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2018, Jezik – slovenski, ISBN – 978-961-7030-51-8, COBISS.SI-ID – 95701249
 • Trilogija ʹNehajte sovražiti svoje otroke in vnukeʹ (2016) [Elektronski vir] : da bi človeštvo preživelo : (uredniki Matjaž Mulej, Viktor Žakelj, Viljem Merhar, Anita Hrast, Branka Čagran). Mulej, Matjaž ; Hedl, Dušan ; Hrast, Anita, Leto – 2016, Jezik – slovenski, COBISS.SI-ID – 12570908. Oglejte si predstavitev 3 knjig tukaj! Knjige so še na zalogi:

Nehajte sovražiti svoje otroke in vnuke – Družbenoekonomski okvir in osebne lastnosti
družbeno odgovornih. 1. knjiga, uredniki: Matjaž Mulej, Viljem Merhar, Viktor Žakelj, ISBN 978-961-6620-82-6.

Nehajte sovražiti svoje otroke in vnuke – Informacije za odločanje družbeno odgovornih.
2. knjiga, urednika Matjaž Mulej, Anita Hrast, ISBN 978-961-6620-84-0.

Nehajte sovražiti svoje otroke in vnuke – Uveljavljanje družbene odgovornosti v vzgoji in
izobraževanju. 3. knjiga, urednika Matjaž Mulej, Branka Čagran, ISBN 978-961-6620-85-7


DRUŽBENA ODGOVORNOST ZA PODJETJA:

 • Uvajanje družbene odgovornosti v poslovno prakso malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji : priročnik s primeri dobre prakse. Fras, Nataša, …. Vrsta gradiva – priročnik ; neleposlovje za odrasle. Založništvo in izdelava – Maribor : Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica, 2007. Jezik – slovenski. ISBN – 978-961-6666-07-7. COBISS.SI-ID – 235869184. PDF datoteko lahko prejmete brezplačno, če pišete na naslov info@irdo.si
 • Oglejte si tudi zbornike HORUS – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost in sodelujete na razpisu, ki ga objavljamo vsako leto!


DRUŽBENA ODGOVORNOST IN PODJETNIŠTVO ZA MLADE:

 • Model M Slovenija [Elektronski vir] : karierno usposabljanje, zaposlovanje in podjetništvo za mlade : strokovne podlage 2016. Mulej, Matjaž …, Vrsta gradiva – strokovna monografija ; neleposlovje za odrasle. Izdaja – 1. izd.. Založništvo in izdelava – Maribor : IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, 2017. Jezik – slovenski. ISBN – 978-961-93815-5-7. COBISS.SI-ID – 291248640. Odprite vir … http://www.model-m.si/ (brezplačen dostop)
 • ABC Model M Slovenija – kako inovativno do zaposlitve, ustanavljanja lastnega podjetja ali nevladne organizacije? : priročnik za mlade iskalce zaposlitve. Naterer, Andrej …, Vrsta gradiva – strokovna monografija ; neleposlovje za odrasle. Izdaja – 1. izd., Založništvo in izdelava – Maribor : Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO, 2018. Jezik – slovenski. ISBN – 978-961-93815-7-1. COBISS.SI-ID – 296376832. Odprite vir … http://www.model-m.si/wp-content/uploads/2018/09/Irdo-ABC-Prirocnik-A5.pdf (brezplačen dostop)

Vabljeni k nakupu knjig, knjige so še na zalogi pri Inštitutu IRDO!
Za nakup pišite na naslov info@irdo.si!

Sodelovanje v publikacijah drugih

 • Predstavitev zbornika Javna etika in integriteta: odgovornost za… – Matjaž Mulej, Anita Hrast, dr. Vojko Potočan. Več: https://www.kpk-rs.si/…/predstavitev-zbornika-javna-etika-i… – 8 nov 2012 –
 • Projects – DOS — 60 years – Grafikarna– sodelovanje v zborniku ob 60-letnici Društva oblikovalcev Slovenije – Schematic diagram of the sequence in the process of creativity — Ddr. Matjaž Mulej & Anita Hrast. Schematic diagram of social responsibility ISO 26000. Več: www.grafikarna.si/en/projects/DOS-60-years –
 • Zbornik o javni etiki in integriteti tudi za izboljšanje politične …Soavtorji: Tine Hribar, Albin Igličar, Katarina Žagar, Zdenko Kodelja, Miro Cerar, Polonca Kovač, Manica Jakič Brezočnik, Matjaž Mulej, Anita Hrast in Vojko Potočan. Ljubljana, 8. novembra – V prostorih DS so predstavili zbornik Javna etika in integriteta: odgovornost za skupne vrednote. Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Goran Klemenčič ob tem poudarja, da samo “vračanje na vrednostna sidra v etiki in integriteti” lahko pripomore k izboljšanju politične kulture, krepitvi vladavine prava in integriteti. Več: www.sta.si/vest.php?id=1818706