Kaj počne inštitut IRDO?

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti smo ustanovili leta 2004 z namenom raziskovati in pospeševati razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji in v svetu. Prizadevamo si povezati vse ključne akterje na področju razvoja družbene odgovornosti (mlade, podjetja, vlado, civilno družbo, medije, strokovnjake…), izvajati skupne aktivnosti in kampanje za osveščenost širše družbe o pomenu družbene odgovornosti v Sloveniji in spodbujati družbeno odgovorno delovanje v praksi.

V ta namen:
 • od leta 2006 organiziramo IRDO mednarodno znanstveno-poslovno konferenco Družbena odgovornost in izzivi časa oz. Družbeno odgovorna družba,
 • od leta 2009 podeljujemo Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus,
 • od leta 2016 izobražujemo in podeljujemo certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (1. stopnja usposabljanja),
 • od leta 2021 izobražujemo in podeljujemo certifikat Strateg/inja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (2. stopnja usposabljanja) in certifikat Strateg leta na področju DO in TR,
 • ustvarjamo in izvajamo inovativne koncepte in projekte na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja ter razvoja mladih,
 • mrežimo pravne osebe in posameznike na temo DO in TR ter vzdržujemo platformo za izmenjavo znanja in izkušenj,
 • svetujemo podjetjem, organizacijam, ustanovam pri uvajanju družbeno odgovornih strategij in jih v ta namen tudi izobražujemo,
 • krepimo dialog z mladimi, vlado, civilno družbo, podjetji in mediji za pripravo in uresničevanje družbeno odgovornih strategij, tudi nacionalnih,
 • informiramo javnosti o konceptu družbene odgovornosti, o uspešnih projektih o družbeni odgovornosti podjetij, organizacij in posameznikov,
 • raziskujemo izvajanje družbene odgovornosti v teoriji in praksi,
 • objavljamo znanstvene in strokovne prispevke v Sloveniji in v tujini,
 • izdajamo knjige, priročnike, zbornike, mesečne novice in druge publikacije,
 • spodbujamo promocijo, zaposlovanje in podjetnost mladih
 • ter izvajamo druge dejavnosti v sodelovanju z našimi člani in podpornimi partnerji ter drugimi organizacijami.
 Inštitut IRDO je:
 • raziskovalna organizacija, registrirana pri ARRS,
 • prostovoljska organizacija,
 • organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju mladine,
 • nacionalni partner CSR Europe – Evropske mreže za družbeno odgovornost podjetij,
 • član številnih odborov in komisij za družbeno odgovornost pri drugih organizacijah ter
 • dolgoletni poslovni partner številnih organizacij in ustanov.
Članstvo v mreži Inštituta IRDO

V inštitutu IRDO od leta 2008 združujemo približno 100 članov ter več partnerskih organizacij. Med kolektivnimi člani so podjetja in organizacije, na srečanjih sodelujejo člani vodstva ali posameznih strokovnih področij, člani uprav ter predsedniki večjih slovenskih podjetij, organizacij in ustanov. Vabimo vas k sodelovanju, da strokovno, moralno in finančno podprete naša prizadevanja za razvoj družbene odgovornosti ter okrepite svoje lastno delo na tem področju. Postanite naši člani tudi vi! Za pristopno izjavo pišite na info@irdo.si, najdete pa jo tudi na spletnem mestu inštituta.

Vabljeni k sodelovanju – postanite naši člani!

 

 

Meni