Edit Post

Switch to draftPreviewUpdatePost updated.View PostAdd title

This image has an empty alt attribute; its file name is logo-polozen-Screenshot-2021-03-26-at-15.53.01-1024x282.png

Najbolj iskani so Strategi/nje za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Postanite to v letu 2022 tudi vi!

Vabimo vas, da pridobite certifikat II. zahtevnostne stopnje – Strateg/inja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj in se usposobite za strateško in razvojno trajnostno načrtovanje. Po usposabljanju boste lahko v vaši organizaciji ali podjetju družbeno odgovornost in trajnostni razvoj upravljali bolj celovito, strateško, participativno in inovativno ter tako izboljševali in utrjevali ugled vašega podjetja oz. organizacije.

1.Se v vašem podjetju ukvarjate z družbeno odgovornostjo in trajnostnim razvojem, a vam na poti do uspeha manjka strateški pristop?

2. Vas zanima, kako voditi trajnostno transformacijo in uporabiti orodja trajnostnega razvoja za vključujoč večdeležniški dialog?

3. Bi želeli imeti vpogled v dobre prakse drugih ter konkretne rezultate z akcijskimi načrti po zaključku usposabljanja?

Vse te kompetence in akcijske načrte boste pridobili, če se odločite za usposabljanje za certifikat II. zahtevnostne stopnje – STRATEG oz, STRATEGINJA za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj.

7 MODULOV – ONLINE IZVEDBA – 6 UPORABNIH REZULTATOV ZA VAŠE PODJETJE – MAJHNE SKUPINE – POUDAREK NA PRAKTIČNEM DELU (certifikat II. zahtevnostne stopnje)

Izberite jesenski termin v letu 2022!

Predpogoj: pridobitev IRDO certifikata Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (I. zahtevnostna stopnja) ali drugo ustrezno dokazilo o temeljnem znanju

Kdo vse potrebuje znanja in kompetence, ki jih ponuja certifikat II. stopnje – Strateg?

 • zaposleni v organizacijah in podjetjih, ki ste vključeni v projektno skupino za pridobivanje certifikata Družbeno odgovoren delodajalec (DOD);
 • strokovnjaki korporativnega komuniciranja, skladnosti in kadrovskega razvoja, ki želite vzpostaviti temelje trajnostnemu upravljanju v podjetju ali organizaciji;
 • vodje projektih skupin in koordinatorji za trajnostno poročanje, ki želite vsebinsko izboljšati trajnostna poročila;
 • komunikacijske eksperte, ki načrtujete CSR kampanje in/ali korporativna prostovoljstva in želijo širiti svoja znanja;
 • vsi navdušenci, ki načrtujete trajnostno upravljanje integrirati v samo poslovanje podjetja ali organizacije.

Najbolj bomo veseli:

 • vizionarjev in raziskovalcev naprednih idej;
 • sodelovalnih vodij timov;
 • vseh, ki bi radi s svojim delom pustili pozitivne odtise v svetu;
 • vseh, ki imate izostren čut za pravičnost, etiko in moralo;
 • znanja željnih, ki načrtujete korak naprej pri strokovnem razvoju in ste za to pripravljeni delati;
 • želite razumeti stališča drugih in najti participativne rešitve;
 • vseh, ki se radi mrežite in ste odprti za nove izkušnje.

Po 7-modulskem usposabljanju in opravljenem izpitu boste:

 • postali uspešen/a strateg/inja za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost v vašem podjetju;
 • imeli več koristnih vsebin za celostni, strateški razvoj DO in TR vašega podjetja;
 • prejeli gradivo z usposabljanja v e-obliki, ki jih lahko uporabite za delo in interno izobraževanje vaših sodelavcev;
 • prejeli Certifikat STRATEG/INJA za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja.

This image has an empty alt attribute; its file name is gozd-strateg-1024x796.png

Termini usposabljanja za II. zahtevnostno stopnjo – Strateg/inja:

MODULI USPOSABLJANJA
JESENSKI termin

MODUL 1: ANALIZA IN POSTAVITEV TEMELJEV STRATEŠKEGA PRISTOPA K TRAJNOSTNEMU UPRAVLJANJU

9.9.2022

MODUL 2: AKTIVACIJA TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA V PRAKSI

16.9.2022

MODUL 3: DOLOČANJE FOKUSA TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA Z ORODJEM MATRIKE BISTVENOSTI

23.9.2022

MODUL 4: PARTICIPATIVNE PRAKSE V KOMUNIKACIJI Z DELEŽNIKI

30.9.2022

MODUL 5: MERJENJE DRUŽBENIH UČINKOV, ZUNANJA PRESOJA IN BENCHMARKING

7.10.2022

MODUL 6: GRI STANDARDI IN DRUGI POROČEVALSKI OKVIRJI ZA POROČANJE

14.10.2022

MODUL 7: ZAKLJUČNA KONFERENCA IN PODELITEV CERTIFIKATOV

28.10.2022

KLJUČNE PREDNOSTI USPOSABLJANJA:

 • Pridobili boste strokovno znanje in veščine, ki so ključne za celovito, razvojno naravnano strateško vodenje DO in TR področja v podjetju ali organizaciji;
 • Napredovali boste od poročevalcev do strategov aktivnega upravljanja DO TR področja znotraj vaše pravne osebe;
 • Skozi usposabljanje se boste usposobili za trajnostno upravljanje  – pasivni pristop boste zamenjali za aktivni pristop trajnostnega upravljanja;
 • Primerjali boste delo v vaši organizacijami s praksami slovenskih in tujih podjetij;
 • Opravili boste 6 praktičnih nalog, ki bodo koristile razvoju vašega podjetja oz. organizacije
 • Razvili boste vse ključne elemente strategije upravljanja DO in TR v vašem podjetju oz. organizaciji in izmenjali izkušnje na to temo s sodelujočimi na usposabljanju;
 • Pridobili boste “vstopnico”, da lahko kandidirate za naziv STRATEG/INJA LETA

PRIJAVITE SE ŠE DANES!

Oglejte si vabilo s predstavitvijo programa usposabljanja:

2022 IRDO – Vabilo ppt certifikat Strateg-inja za SDOTR – 17.5.2022

2022 IRDO certifikat STRATEG DO IN TR, zloženka, 17.5.2022

Sporočila za medije:

2021 IRDO – SPM_Slovenija ima prve certificirane stratege za DO in TR 26.11.2021 ok

2022 IRDO – 2. generacija Strategov za DO in TR – izjave udeležencev 6.5.2022

2022 IRDO – SPM_Podelili nove certifikate za Stratege DO in TR_6 5 2022

Prijavite se s prijavnico:

2022 IRDO Izobraževanje za Certifikat Strateg-inja DOP in TR – PRIJAVNICA jesen 2022

Prijavnico pošljite na naslov info@irdo.si  čim prej.

Dodatne informacije: Inštitut IRDO, info@irdo.si, 031 344 883. Vabljeni!

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo!

 

Slovenija je danes dobila prve certificirane stratege za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost.

Danes so v Ljubljani virtualno podelili prvih šest certifikatov Strateg za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, priznanje za Stratega leta pa bodo podelili 10. decembra 2021.

(Ljubljana, 26. november 2021) Danes je IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti na virtualnem srečanju podelil prve certifikate strateginjam in strategu za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Pilotno usposabljanje na to temo je potekalo od 1. oktobra do 26. novembra 2021, udeležilo pa se ga je šest strokovnjakov z različnih področij.  Prvi certificirani Strategi oz. Strateginje za družbeno odgovornost v Sloveniji so postali: Tina Cipot, vodja korporativnega komuniciranja in vodja družbene odgovornosti, Samo Pergar, strokovnjak za družbeno odgovornost v nabavi ter Saša Vidmar, svetovalka za korporativno komuniciranje in CSR koordinatorka, vsi trije iz podjetja Lidl Slovenija d.o.o., k.d.. Certifikate so pridobili tudi Majna Šilih, vodja službe za komuniciranje iz podjetja Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Martina Drakulić, sekretarka zadruge iz Kooperative hotelirjev Maribor z.o.o. in  mag. Danijela Kocuvan, višja svetovalka področja III iz Regionalne razvojne agencije Podravje – Maribor. 10. decembra 2021 bodo ob podelitvi nagrajencev Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus 2021 podelili tudi posebno priznanje za Stratega oz. Strateginjo leta 2021.

Trajnostni razvoj v Iskraemeco in mednarodne usmeritve na področju DO in TR je na zaključnem dogodku usposabljanja in mreženja imetnikov vseh navedenih certifikatov danes predstavila Mojca Markizeti, vodja trajnostnega razvoja in regulative v Iskraemeco, d.d, kjer je strateški partner vodstvu podjetja. Mojca sodeluje tudi v mnogih slovenskih in mednarodnih strokovnih skupinah na temo razvoja družbene odgovornosti in trajnosti. Pred kratkim so z njihovo inovacijo Zeleni Pingvin prejeli tudi pomembno nagrado Evropske Komisije – European Enterprise Promotion Award.

Glavni ‘čutilci in misleci’ v podjetju, kot jim pravijo v tujini ali Chief Sustainability Officer-ji (CSO) oz. glavni direktorji za trajnostni razvoj, so v svetu in pri nas vse bolj iskan kader. Zaenkrat še ni veliko strokovnjakov usposobljenih v tej smeri, a se področje naglo širi. Prvo znano imenovanje za CSO je bila Linda Fisher v podjetju Dupont leta 2004. Do leta 2011 je bilo v javnih podjetjih v ZDA 29 CSO-jev, leta 2020 pa so podjetja Fortune 500 zaposlila več CSO kot v preteklih treh letih skupaj. PwC ima glede na tuje vire načrt vložiti 12 milijard dolarjev za ustvarjanje 100,000 neto novih zaposlitev v ESG (Environmental, Social, Governance) do l. 2026 (36 % povečanje zaposlenih v podjetju, sedaj jih imajo 284,000). PwC-jevi največji konkurenti — Deloitte, EY, KPMG, McKinsey, Boston Consulting Group in drugi na mednarodni ravni prav tako načrtujejo povečanje zaposlovanja na področju ESG.

V Sloveniji smo spodbudili zeleno transformacijo zato je IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti že leta 2016 pričel usposabljati vodje in strokovnjake za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Na prvi stopnji tega usposabljanja je v petih letih osnovni certifikat pridobilo že 210 strokovnjakov, podjetnikov, mladih, za stratega pa je danes prvih šest oseb prejelo certifikate druge stopnje. Usposabljanje je oktobra in novembra 2021 potekalo v sedmih modulih, ki so vključevali tako virtualna srečanja, kot poslušanje dodatnih predavanj s posnetki, opravljanje praktičnih nalog in končnega izpita.

Področje trajnosti in družbene odgovornosti izjemno raste, prav tako spremembe EU direktiv in posledično nacionalnih zakonodaj. Podjetja morajo biti vse bolj pripravljena vključevati okoljske, družbene in upravljalske (ESG) vidike v svoje poslovanje, zlasti podjetja iz finančne panoge. V ta namen je potrebno imeti usposobljen kader, s katerim lahko vodstvo ustvarja nove poslovne modele v smeri zelenega in digitalnega prehoda, kot so trenutne svetovne in evropske usmeritve. Da bi ta proces čim lažje izpeljala podjetja vseh velikosti, potrebujejo ozaveščeno vodstvo o tem področju in usposobljen kader za ustvarjanje poslovnih transformacij v zeleno in digitalno.

Strateg za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj oz. CSO ima temeljno vlogo pri upravljanju trajnosti z vzpostavitvijo struktur upravljanja ESG za zagotovitev ustreznega upoštevanja tveganj, z zagotavljanjem nadzora in ravnovesja pri odločanju, tako da so interesi deležnikov ustrezno zastopani navzgor, navzdol in v celotni organizaciji ter s prispevanjem k upravnim organom v njihovih organizacijah – od svetovanja upravnemu odboru, predsedovanja pododborom ESG, sodelovanja v delovnih skupinah in pomoči pri oblikovanju dnevnega reda o odborih za tveganje, revizijo, odškodnine in večje spremembe.

Vsekakor bodo podjetja vse več zaposlovala Chief Sustainaibility Officer-je, torej direktorje za področje trajnosti in družbene odgovornosti. Ti so tik pod vrhnjim menedžerjem in postajajo vodje novo ustanovljenih strateških oddelkov. Da bi oseba uspešno koordinirala področje, mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo ali več, dolgoletne delovne izkušnje ter strateški pogled na različne teme. Oseba mora biti zmožna povezovati številna področja – od okoljevarstva do odnosov s skupnostjo, dobavnih verig, prodaje, razvoja, inovativnosti, kadrov… V ta namen mora biti sposobna povezati različne oddelke in ljudi ter s svojim delom aktivno prispevati k razvoju podjetja. CSO  mora biti sposoben podati kratke in jasne informacije vrhnjemu menedžmentu in le-tega navdušiti za uvedbo področja v celotno organizacijo in za sodelovanje s številnimi deležniki, s katerimi se podjetje, organizacija srečujejo v svojem poslovnem in širšem družbenem ter naravnem okolju.

V EU in mednarodno se namreč pripravljajo številne spremembe, tudi zakonodaje na temo trajnosti in družbene odgovornosti. Če podjetje ni v koraku s tem, svojih poslovnih modelov ne bo zmoglo prenoviti, prilagoditi novim zahtevam tako zakonodaje, kot trga.#

In kaj menijo udeleženci o tem usposabljanju?

»Strateg za trajnostni razvoj je navigator organizacije po vodah trajnosti in družbene odgovornosti. zato je pomembno, da je opremljen s strokovnim znanjem, ki mu pomaga znotraj organizacije vzpostaviti trajnostno mišljenje in delovanje. Certificiranje IRDO za stratega/strateginjo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja ponuja zakladnico znanja, obenem pa številne odgovore na konkretna vprašanja in dileme pri oblikovanju in življenju vrednot trajnostne kulture v organizaciji.«

»Usposabljanje za stratega za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj je čudovit sklop delavnic in predavanj, ki so uporabne tako v osebnem kot v poslovnem svetu. V veliko pomoč so pri postavljanju trajnostnega načina delovanja v vsaki posamezni organizaciji, vsekakor pa vzpodbujajo tudi delovanje med njimi. Zelo so me navdihnile in mi dale novega zagona.«

»Zavedanje o pomenu družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja je osnova delovanja vseh organizacij. Ob tem je nujno, da preidemo od besed k dejanjem in rezultatom, ki bodo pomenile dobrobit za ljudi, naravo, družbo.«

»Usposabljanje nudi dobro osnovo za strateško trajnostno poročanje. Anita in Simona sta tudi dragocen vir znanja in praktičnih napotkov za delo pri nadaljnjih projektih.«

Dodatne informacije: Kontakt: 031 344 883, www.irdo.si

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Simona Roškar, mag. poslovnih ved, strokovna sodelavka, in mag. Anita Hrast, direktorica

Naslednji termini za usposabljanje novih Strateginj in Strategov za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj so razpisani za marec in april 2022.

Če vas sodelovanje zanima, vas vabimo, da nam pišete na info@irdo.si. Veselimo se sodelovanja z vami!

Svetovanje podjetjem, organizacijam

 • Za podjetja in organizacije izvedemo strokovno svetovanje za uvedbo družbeno odgovornih, marketinških in razvojnih aktivnosti.
 • Svetujemo podjetjem na področju razvoja strategije družbene odgovornosti, poročanja in EU ter globalnih usmeritev v kontekstu družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.
 • Nakažemo možnosti uvajanja družbene odgovornosti v podjetniške dejavnosti in predstavljamo primere dobrih praks na tem področju, zlasti preko nagrade Horus.
 • Sredstva, ki jih inštitut pridobi s strani pridobitnih organizacij, namenja za izvajanje nepridobitnih dejavnosti in za razvoj inštituta.

Vse več podjetij, ustanov in organizacij se srečuje s potrebo po večjem poznavanju področja družbene odgovornosti. V ta namen strokovnjaki inštituta IRDO pripravljamo seminarje in delavnice po naročilu. Izobraževalne vsebine so pripravljene individualno in prilagojene naročnikovim potrebam ter možnostim. Udeleženci se običajno seznanijo z osnovnim konceptom družbene odgovornosti, področji, prednostmi in slabostmi koncepta, standardi, primeri poslovne prakse, aktualnimi novostmi in konkretnimi navodili za delo v naročnikovem podjetju, organizaciji, ustanovi. Skupaj z udeleženci zasnujemo program razvoja tega področja in ga glede na možnosti in potrebe naročnika pomagamo realizirati v praksi.

Na željo naročnikov lahko pripravimo tudi specializirane programe izobraževanja s posameznih panog (interni, eksterni programi).

Za izdelavo ponudbe nam pošljite vaše želje, potrebe in predloge na info@irdo.si.

Veselimo se sodelovanja z vami.