ESEJI O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI

Cena: 12,50 EUR + DDV in distribucijski stroški. Za študente in člane Inštituta IRDO: 20% popust!

Zakaj jo kupiti? Navajamo 5 razlogov:

  1. Knjiga se da brati po poglavjih – esejih ločeno ali kot celota.
  2. Ne vemo za nobeno knjigo, ki bi se ukvarjala z družbeno odgovornostjo s toliko vidikov in zato s toliko zadostne in potrebne celovitosti.
  3. Opozarja, da mineva čas, ko je dosedanji model družbeno-gospodarskega razvoja ustrezal stvarnosti in potrebam ljudi.
  4. Nudi premislek, kaj napraviti, da človeštvo današnje civilizacije ne bo zdrvelo v 3. svetovno vojno in s tem v propad.
  5. To povedo že naslovi esejev.

ddr. Matjaž Mulej, zasl. prof.

Trajnostne strategije v potovanju in turizmu

Elektronska knjiga na zgoščenki: SUSTAINABLE STRATEGIES IN TRAVEL AND TOURISM, (Trajnostne strategije v potovanju in turizmu), urednik dr. Mark Esposito, ang. besedilo na zgoščenki, 2009, Inštitut IRDO.

V tem praktičnem priročniku so združeni pregledi glavnih trendov, trenutne možnosti dviga ekološke pobude prijaznosti in certifikata kakovosti, namenjen pa je predvsem turističnim ponudnikom, vodilnim na področju gostinstva in turizma ter univerzitetnim študentom, ki gledajo na turizem kot na razsežen kompleks konkurenčnosti v današnjem svetovnem gospodarstvu.

Knjiga predstavlja tudi smernice o odgovornih turističnih vedenjskih vzorcih in s tem predstavlja način za spodbude in ozaveščanje o tistih vedenjskih vzorcih, ki skozi trajnostni turizem pomagajo ustvarjati trajnostno strategijo za ohranjanje narave.

Delo je nastalo zaradi nekaterih novih trendov v turizmu, ki vključujejo tudi ekološke dimenzije in zavedanje o pomenu varstva narave. Avtor na primeru nevladne organizacije Sustainable Travel International podrobneje raziskuje turizem, kot eno od vodilnih industrij v svetu. Turizem predstavlja drugo največjo gospodarsko panogo na svetu, z zmogljivostjo zaposlovanja milijonov ljudi. Zaradi svoje narave je turizem primeren za številne razvojne dejavnosti, ki so navadno mešanica obiskovalcev, domačinov, mednarodnih, nacionalnih in regionalnih gospodarstev in posledično tudi ustvarja podporne industrije na področjih, kjer turistične dejavnosti cvetijo. Delo raziskuje potenciale socialno-ekonomskih katalizatorjev, ki potovanja in turizem predstavljajo in preslikajo v raziskovanje trajnostnega turizma kot del strategije za doseganje blaginje.