Dostojno delo za vse – Decent work for all!

Inštitut IRDO je partner v projektu z naslovom Dostojno delo za vse. Nosilec projekta je Zavod RS za zaposlovanje, partnerja pa sta še Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in The Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV Norge). V nadaljevanju vam predstavljamo projekt, ki se je začel 1. marca letos in traja do konca februarja leta 2022, namenjen pa je krepitvi dostojnega dela v Sloveniji in prenosu norveških izkušenj k nam. S projektom si partnerji prizadevamo predvsem dvigniti ozaveščenost o dostojnem delu v strokovni in splošni javnosti in med deležniki na trgu dela.

Cilji projekta

Izvedene bodo naslednje projektne aktivnosti z namenom doseganja zastavljenih ciljev:

 • Prenos in uporaba znanj in dobrih praks iz Norveške.
 • Priprava koncepta Dan za dvojnika (Duo day) kot podpora zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih in dve izvedeni aktivnosti v praksi.
 • Priprava in izvedba vsebine usposabljanj o dostojnem delu.
 • Izdelava promocijskega materiala in izdelkov za ozaveščanje o dostojnem delu v Sloveniji.
 • Organizacija usposabljanja o dostojnem delu za 250 javnih uslužbencev in 250 delodajalcev.
 • Organizacija konference za ozaveščanje o dostojnem delu.
 • Načrtovanje in vodenje medijskih kampanj za spodbujanje dostojnega dela v Sloveniji.

 

Pričakovani rezultati

 • Usposobljeni javni uslužbenci in delodajalci za zagotavljanje pogojev dostojnega dela.
 • Okrepljeno sodelovanje med vključenimi socialnimi partnerji, deležniki in drugimi udeleženci projekta. 
 • Uvedba in uveljavitev koncepta Dan za dvojnika.
 • Izboljšana ozaveščenost o dostojnem delu med najširšim prebivalstvom (splošna javnost).

 

Ciljna skupina projekta

 • Delodajalci,
 • javni uslužbenci,
 • brezposelni,
 • socialni partnerji,
 • odločevalci,
 • nevladne organizacije in
 • splošna javnost.
   

Trajanje projekta

Od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022.
 

Projektni partnerji

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
IRDO, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
NAV

Vrednost in financiranje projekta

Projekt je vreden 105.070,00 EUR.  Financiranje zagotavlja EEA and Norway Grants preko Innovation Norway v višini 82,1 %. 

Norway grants
Innovation Norway

Kontaktna oseba 

Vodja projekta Sabrina Urnaut: sabrina.urnaut@ess.gov.si.