ESG (okoljski, socialni, upravljavski) vidiki poslovanja v teoriji in praksi

Na 19. IRDO mednarodni konferenci je sodelovalo več kot 60 avtorjev iz več kot 10 držav in z 39 prispevki.

(Slovenija, na spletu) 19. IRDO mednarodna konferenca “INOVATIVNA TRAJNOSTNA IN DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2024: ESG (okoljski, družbeni, upravljavski) vidiki v teoriji in praksi ter učenje in ukrepanje za trajnost in zeleni prehod, in 4. konferenca IRDO & Državljanske pobude za integralno zeleno Slovenijo, je potekala od 12. do 13. junija 2024 v Sloveniji, na spletu. Konferenco je soustvarilo več kot 60 avtorjev z 39 prispevki iz več kot 10 držav iz Evrope, Afrike, Kanade, Južne Amerike, Azije in Bližnjega vzhoda, prisluhnilo pa jim je skoraj 100 udeležencev. Organizatorji konference so bili IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Univerza v Mariboru, Slovensko društvo za sistemsko raziskovanje (SDSR), Državljanska pobuda za integralno zeleno Slovenijo ter Znanstveno in raziskovalno središče Koper, v sodelovanju z več podpornimi partnerji. Konferenco je sofinanciral Urad za mladino Republike Slovenije, sponzorirali pa so jo Nova KBM, Medis-M in Press Clipping.

Prof. dr. Igor Vrečko, prodekan za sodelovanje z okoljem in za razvojne projekte, je v imenu Univerze v Mariboru in Ekonomsko-poslovne fakultete včeraj ob otvoritvi 19. mednarodne konference IRDO povedal: »Veseli nas, da sodelujemo na tem pomembnem dogodku, ki se bo osredotočil na ESG vidike v teoriji in praksi, na učenje in delovanje za trajnostnost in zeleni prehod. Čas te konference ne bi mogel biti primernejši glede na nujne izzive okoljske trajnosti in družbene odgovornosti. Univerza v Mariboru in Ekonomsko-poslovna fakulteta sta predani spodbujanju inovativne in trajnostne družbe. Naša zavezanost okoljskim, družbenim in upravljavskim načelom se odraža v naših raziskavah, izobraževalnih programih in pri vključevanju v skupnosti. Verjamemo, da sta sodelovanje in izmenjava znanja, ki ju omogoča ta konferenca, bistvena za doseganje ciljev trajnostnega razvoja in ustvarjanje učinkovitih sprememb v naših skupnostih in širše.”

 

V dveh dneh so udeleženci in avtorji, med njimi več kot 20 študentov, razpravljali o ESG temah. Med avtorji so bili tudi raziskovalci in vodilni strokovnjaki, ki so se ukvarjali z miselno zahtevnimi razpravami in iskali inovativne rešitve, ki naslavljajo nekatera najbolj kritična vprašanja našega časa. Kot je v svojem govoru še omenil prof. dr. Igor Vrečko, »ta konferenca služi kot platforma za izmenjavo znanja, navdihujoče delovanje in spodbujanje partnerstev, ki lahko vodijo do pomembnih in trajnih sprememb

Organizatorji so bili IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Univerza v Mariboru, Slovensko društvo za sistemsko raziskavovanje (SDSR), Državljanska pobuda za integralno zeleno Slovenijo in Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Slovenija.

Podporni partnerji mednarodne konference IRDO so bili: Svetovna organizacija za sisteme in kibernetiko (WOSC), Mednarodna akademija za sisteme in kibernetske znanosti (IASCYS), Pau, Francija, Evropska akademija znanosti in umetnosti, Salzburg, Center za študij sistemskih znanosti Bertalanffy (BCSSS), Mednarodna zveza za sistemske raziskave (IFSR), Center za upravljanje tveganj in kriz (CRC), Dunaj, Avstrija,  CSR Evrope, Danube University Krems, Avstrija, Dom za človeštvo, Francija, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Štajerska gospodarska zbornica, Slovenija, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager, Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, Društvo Akademija za družbeno odgovornost, Sistemske inovacije Slovenija, Stritih Trajnostni razvoj, Fundacija Gallus.

 

Sofinancer je bilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Urad RS za mladino, sponzorja pa Nova KBM d. d. (glavni sponzor) in Medis-M d.o.o.. Partner spremljanja objav v medijih je bil Press Clipping d.o.o..

Doslej se je prejšnjih 19-tih konferenc IRDO udeležilo več kot 1.500 avtorjev z vsega sveta.

Zbornik konference najdete brezplačno tukaj: https://www.irdo.si/irdo2024/referati.html.

Sporočilo za medije lahko najdete v slovenskem in angleškem jeziku tukaj:

2024 IRDO Konferenca – Sporočilo za medije_13.6.2024

2024 IRDO Conference – Press Release_13.6.2024

 Namenite 1 % dohodnine za naše delo z mladimi:
Kontakt:

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Cesta 13. julija 65a, SI-1261 Ljubljana – Dobrunje, Slovenija, EU,
Web: www.irdo.si , E-pošta: info@irdo.si , Telefon: +386 31 344 883