Going Green Global Award za inštitut IRDO in zasl. prof. ddr. Matjaža Muleja

Going Green Global Award se podeljuje za trajnostno oblikovanje in inovativne rešitve ter dosežke na področju pametnih mest in kakovostne kulture bivanja v globalnem
prostoru. Za leto 2020 sta to nagrado med drugimi prejela tudi Inštitut IRDO in zasl prof. ddr. Matjaž Mulej.

Podeljevanje je potekalo ob dogodku GGG design WEEK in 6. Mednarodni znanstveni konferenci A.L.I.C.E. in sicer dne 23. 2. 2021, s pričetkom ob 12.00 uri (on-line). Podelitev je organizirala Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem.

Na predlog dekanje Fakultete za dizajn UP in skladno s pravilnikom – PRAVILA O PODELJEVANJU PRIZNANJ GoinGreenGlobal (GGG), prof. Nade Rožmanec Matičič je bila
imenovana ad hoc komisija v sestavi: prof. Vladimir Sanzharov, prof. dr. Dragan Čalović, doc. dr. Blažka Muller, prof. Nada Rožmanec Matičič, ki je odločala o podeljevanju
mednarodnih priznanj GGG.

Preberite utemeljitev prejema nagrade tukaj:

Več o tem in druge zanimive vsebine preberite v februarski številki revije IRDO Mozaik, ki jo najdete tukaj:

https://www.irdo.si/wp-content/uploads/2021/03/2021-IRDO-MOZAIK_februar-st.-2-XIV-28.2.2021.pdf