HORUS 2019: Kar tri glavne nagrade so prejele organizacije iz Maribora

Včeraj smo v Mariboru podjetjem, organizacijam in posameznikom že enajstič podelili Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS

(Maribor, 18. december 2019) Včeraj smo ob 18. uri v Svečani dvorani Rotovž v Mariboru podelili letošnja priznanja in nagrade v okviru projekta Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS 2019. Nagrade in priznanja podeljuje IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji projekta. S tem projektom želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope podjetij in posameznikov k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju. Častni pokrovitelj nagrade je Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor. V njegovem imenu je udeležence pozdravil Josip Rotar, mestni svetnik Mestne občine Maribor.

Za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2019 so se potegovale različne pravne osebe in posamezniki. Na razpis HORUS 2019 je do 15. novembra 2019 prispelo 11 vlog, od tega so za kategorijo Strateška nagrada prispele tri vloge, za priznanje za Projekt dve vlogi, za Posebna priznanja – splošno štiri vloge, za Posebno priznanje novinar/ka pa dve vlogi. Vloge so bile v novembru poslane v ocenjevanje 13-tim neodvisnim strokovnjakom, ki so bili imenovani iz vrst organizatorjev, podpornih partnerjev projekta, strokovne in drugih javnosti. Ocenjevanje je potekalo v dveh krogih, za uvrstitev med finaliste so morali kandidati zbrati vsaj 51 % vseh možnih točk, kar pomeni, da so dejansko tekmovali tudi sami s seboj, ne glede na število kandidatov v kategoriji. Eden izmed kandidatov se ni uvrstil v finale. Poudarek je bil dan celovitim pristopom k družbeni odgovornosti, aktivnostim ter spremljanju učinkov. Ocenjevalna komisija je razglasila 10 finalistov ter podelila tri nagrade in šest posebnih priznanj.

V kategoriji majhna neprofitna pravna oseba je zmagala DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, ki je bila v prednosti za 0,27 % točke pred socialnim podjetjem Malo mesto d.o.o. izLjubljane. V kategoriji majhna profitna pravna oseba je nagrado prejelo podjetje FlawlessCode, informacijski inženiring, d.o.o. iz Maribora. Priznanje za projekt je v kategoriji neprofitnih pravnih oseb prejela Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru za projekt Učni vrtovi kot medgeneracijski centri prihodnosti.

Prejemniki posebnih priznanj Horus 2019 v kategoriji splošno so bili: Borut Ambrožič, Per Ardua d.o.o., Tomaž Bole, Ustanova Gallus, dr. Andrej Perko, Zavod Mitikas Mekinje, in zmagovalecv tej kategoriji Jurček Nowakk iz društva HOPLA – društvo za družinsko rekreacijo.

Posebno priznanje v kategoriji novinar/ka je prejela Viva Videnović, urednica rubrike Proglas (tednik Mladina), finalistka v tej kategoriji pa je bila tudi Branka Bezjak, urednica Štajerca (Časnik Večer).

Ocenjevalna komisija za nagrado Horus 2019 se je odločila, da Združenju Manager ob 30-letnici delovanja in postavljenih visokih etičnih merilih za delovanje slovenskih managerk in managerjev podeli Platinasto nagrado Horus 2019. Nagrado je prevzel Marko Lukič, član Upravnega odbora Združenja Manager in direktor Lumar IG d.o.o.. V Združenju Manager pravijo: »Vsak dan nam daje priložnost postati boljša različica sebe.« To velja za vse nas, zlasti na področju zavedanja o naši soodvisnosti in odgovornosti.

Predsednica Ocenjevalne komisije nagrade Horus 2019 in predsednica Slovenskega društva za odnose z javnostmi Anita Kovačič Čelofiga je ob podelitvi povedala: »V Slovenskem društvu za odnose z javnostmi smo izjemno ponosni, da smo del tako pomembne zgodbe že od samega začetka, ko je bila Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS še pobuda – ideja o tem, kako spodbuditi celovitost v razmišljanju, inovativnost v delovanju in odgovornost pri poslovanju organizacij. Po 11-tih letih podeljevanja nagrade in izjemne zavzetosti Inštituta za razvoj družbene odgovornosti, je priznanje ne le uveljavljeno, pač pa tudi spoštovano in cenjeno. Danes gre za vodilno slovensko nagrado s področja uravnotežene in inovativne družbene odgovornosti, zaradi katere je družbena odgovornost vse pogosteje prepoznana kot obvezna sestavina ali predpogoj za preživetje organizacij

Pri projektu Horus je doslej sodelovalo 40 strokovno-interesnih organizacij in medijev, sofinancerjev, ocenjevalo je več kot 90 strokovnjakov različnih strok, sodelovalo več kot 180 različnih kandidatovod podjetij, zavodov, nevladnih organizacij, do posameznikov. Že vse od nastanka nagrade Horus Marko in Marika Pogačnik izdelujeta unikatna umetniška dela, polna pozitivnih vibracij, namenjenih spodbujanju uspešnega delovanja HORUS nagrajencev. Tako je nastal mozaik znanja, vrednot in sodelovanja, ki krepi razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji.

Letos mineva 15 let, odkar je nastal IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, s sedežem v Mariboru. Na prireditvi je njegova ustanoviteljica mag. Anita Hrast, direktorica Inštituta IRDO, povedala: »Veseli me, da lahko s tolikimi organizacijami, posamezniki in ustanovami sodelujemo že vrsto let in soustvarjamo napredek Slovenije na področju razvoja družbene odgovornosti. Nagrada Horus udeležencem natečaja pomaga krepiti ugled, lojalnost zaposlenih in kupcev, izboljšuje njihovo interno strategijo družbene odgovornosti in pomaga analizirati obstoječe stanje ter se primerjati z drugimi na tem področju.«

Zaslužni profesor, dvakratni doktor Matjaž Mulej, predsednik Strokovnega sveta IRDO in predsednik Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Horus, pa je ob tem dodal: »Eden izmed najbolj prepoznavnih projektov je ob mednarodni konferenci, ki jo IRDO ustvarja že 14 let, tudi Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus. Ta krepi zavedanje o vplivu, ki ga imamo na okolje in družbo in s tem na pogoje za življenje vseh nas in prihodnjih generacij.«

Nagrade  zagotovo ne bi bilo, če je že vrsto let ne bi podpirali številni podporni partnerji, kot so: Slovensko društvo za odnose z javnostmi, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager, Štajerska gospodarska zbornica, Ameriška gospodarska zbornica, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije,  Slovensko združenje Združenih narodov za trajnostni razvoj, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Združenje socialna ekonomija Slovenije in drugi. Projekt letos delno sofinancira Urad Republike Slovenije za mladino, nastop glasbenikov je omogočila Ustanova Gallus, uporabo dvorane za to svečano podelitev je omogočila Mestna občina Maribor. Partner klipinga je podjetje Press Clipping.

Več: http://www.horus.si