Inštitut IRDO spodbuja podjetja k strateškemu uvajanju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v poslovanje

Danes smo v Mariboru podelili nove certifikate IRDO Strateg za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj 2. generaciji strokovnjakov, ki so t.i. glavni »čutilci in misleci« v podjetjih.

(Maribor, 6. maj 2022) Danes smo na sedežu Pošte Slovenije v Mariboru podelili IRDO certifikate Strateg za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj 2. generaciji imetnikov. Certifikate so prejeli Jasmina Roškar iz Pošte Slovenije d.o.o., Barbara Modic iz Sila & Modic Svetovanje ter Miro Mihec iz podjetja Etika d.o.o.. Pridružili so se dosedanjim šestim imetnikom tovrstnih certifikatov iz leta 2021, ki prihajajo iz podjetij Lidl Slovenija, Dravske elektrarne Maribor in zadruge Kooperativa hotelirjev Maribor ter Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor. Tako imamo sedaj v Sloveniji devet imetnikov certifikatov IRDO za strateško koordiniranje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v podjetju, ki so t. i. glavni »misleci in čutilci« v podjetjih. Spodbujajo namreč strateško uvajanje trajnosti in družbene odgovornosti ter povezujejo različne oddelke, deležnike ter komunicirajo navzgor, navzdol, navznoter in navzven v organizacijah. Naslednje usposabljanje strategov bo inštitut IRDO organiziral jeseni 2022, prijave pa že zbirajo sedaj.

V skladu z usmeritvami EU smo tudi v Sloveniji spodbudili podjetja v prenovo poslovnih modelov v bolj zelene in digitalne. IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti zato že od leta 2016 usposablja vodje in strokovnjake za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Na prvi stopnji tega usposabljanja je v šestih letih osnovni certifikat pridobilo 239 strokovnjakov, podjetnikov, mladih, za stratega pa so ob dosedanjih šestih osebah prejeli certifikate druge stopnje še trije novi. Usposabljanje za Stratege je od marca do maja 2022 potekalo v sedmih modulih, ki so vključevali tako virtualna srečanja, kot poslušanje dodatnih predavanj s posnetki, opravljanje praktičnih nalog in končni izpit. Poseben certifikat prejme tudi podjetje, ki na usposabljanje napoti svoje zaposlene.

Mnoga napredna podjetja v Sloveniji so se po vzoru tujih praks že odločila za prenovo poslovnega modela v bolj zelene, v skladu z usmeritvami EU in nacionalno zakonodajo. Vodje oddelkov za trajnost in družbeno odgovornost so kot nova delovna mesta v svetu, pa tudi pri nas, vse bolj v porastu. Zlasti zato, ker podjetja od njih zahtevajo nove pristope, nova znanja in veščine. Kar pa brez ustreznega znanja in določene prakse ni mogoče uspešno izvajati. Ob tej priložnosti je mag. Karmen Lebe Grajf, članica poslovodstva Pošte Slovenije, povedala: »V Strateškem razvojnem programu Skupine Pošta Slovenije do leta 2025 imamo zastavljene določene cilje in kazalnike s področja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Skupina Pošta Slovenije je del nacionalnega in mednarodnega okolja, v katerem se dogajajo hitre in vsestransko obsežne spremembe, ki vplivajo na osebno in poslovno življenje. Hkrati tudi s svojimi odločitvami in dejavnostmi vplivamo na družbo in okolje. Zato je potrebno biti proaktiven pri predvidevanju in analizi sprememb ter razumevanju njihovega vpliva na poslovanje. Po drugi strani pa si je potrebno s strateškim pristopom in v sodelovanju z najrazličnejšimi deležniki prizadevati za zmanjševanje negativnih vplivov na poslovanje, na vse deležniške skupine ter naravno okolje in povečevanje pozitivnih vplivov. V poslovodstvu Pošte Slovenije se zavedamo pomena sistematičnega upravljanja trajnosti, še posebej po tem, ko je pandemija COVID-19 še dodatno pospešila iskanje ustreznih trajnostnih rešitev za našo družbo in gospodarstvo.«.

Ob podelitvi certifikatov je potekalo tudi letošnje 3. srečanje v okviru mreženja imetnikov IRDO certifikatov Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (1. stopnja usposabljanja). Na srečanju so spregovorili o novostih glede družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v svetu in pri nas, pogledali evropske usmeritve na področju spreminjanja poslovnih modelov v bolj zelene, trajnostne skupaj s CSR Europe ter razpravljali v okviru okrogle mize o vzpostavljanju oddelkov na temo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v Sloveniji in v tujini.#

V priponki si oglejte izjave udeležencev usposabljanja za certifikat Strateg za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj:

2022 IRDO – 2. generacija Strategov za DO in TR – izjave udeležencev 6.5.2022

2022 IRDO – SPM_Podelili nove certifikate za Stratege DO in TR_6 5 2022

 

  

   

Pripisi k fotografijam:

mag. Karmen Lebe Grajf, članica poslovodstva Pošte Slovenije je pozdravila udeležence in prejela certifikat za podjetje, ki se zaveda pomena strateškega upravljanja področja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

Dogodek je potekal v Konferenčni dvorani Pošte Slovenije v Mariboru v hibridni obliki (online in v živo).

Udeleženci usposabljanja, ki so pridobili certifikate Strateg za DO in TR v letu 2022 ter predavateljici.

Avtor večine fotografij: Matjaž Kitak, Pošta Slovenije d.o.o.