Mednarodna konferenca IRDO

Konferenca inštituta IRDO z naslovom DRUŽBENA ODGOVORNOST IN IZZIVI ČASA v določenem časovnem obdobju izpostavlja izbrane teme v povezavi z družbeno odgovornostjo. Že od leta 2006 konferenca ustvarja bogato tradicijo raziskav o vedenju in razvoju družbene odgovornosti (DO).

Na njej povezujemo teorijo s stroko, znanstveno plat s praktičnimi prikazi uporabe, povezujemo stroke interdisciplinarno z namenom čim bolj celovito pristopati k reševanju problemov sodobne družbe in človeka v njej.

Zanimive teorije in druge rešitve so vsako leto predavatelji izmenjali v družbi znanstvenikov, svetovalcev, operativnih strokovnjakov in mnogih drugih. Za aktualno konferenco obiščite naslovno stran spletnega mesta www.irdo.si.

Gradiva konferenc

Povabilo k ogledu sklepov in zbornika, ki smo ju pripravili na združeni konferenci: 

18. IRDO mednarodna konferenca INOVATIVNA TRAJNOSTNA IN DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2023: Opolnomočimo družbo, okolje in gospodarstvo za trajnostnost  (INNOVATIVE SUSTAINABLE and SOCIALLY RESPONSIBLE SOCIETY 2023: Empowering Society, Environment and Economy for Sustainability)

 in

3. Nacionalna konferenca IRDO & Državljanske pobude za integralno zeleno Slovenijo

 8. – 9. junij 2023, Maribor, Slovenija, Evropska unija, ONLINE

Lokacija konference: ONLINE via ZOOM
Uradni jezik: angleščina

Spoštovane dame in gospodje,

Vabimo vas, da si ogledate sklepe in zbornik 18. IRDO mednarodne konference INOVATIVNA TRAJNOSTNA IN DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2023: Opolnomočimo družbo, okolje in gospodarstvo za trajnostnost, ki je potekala 8. in 9. junija 2023 na spletu, preko Zoom.

Leta 2023 smo ljudje prepoznali, da sedanja svetovna okoljska, socialna, gospodarska in politična kriza uničuje življenje na Zemlji, vključno s človeštvom. Sprejeti moramo to dejstvo in moramo in lahko poskušamo rešiti ta katastrofalni razvoj, da bi omogočili preživetje sedanjim in prihodnjim generacijam. Nujno je ukrepanje za inovativnejšo, trajnostno in družbeno odgovorno družbo. Na konferenci smo predlagali  kako opolnomočiti vse segmente našega socialno-gospodarskega okolja za podporo samo-regulatornim mehanizmom ekosistemov.

Med konferenco smo sodelovali na naslednjih razpravah:

  1. Ključne teme v pametnem izobraževanju za poročanje o trajnosti podjetij,
  2. Kiber-sistemske interakcije, ki povezujejo raziskovalce za trans-disciplinarne raziskave,
  3. Sekcije o aktivnostih in poročanju, kot so: Trajnostno in družbeno odgovorno poročanje; navzkrižno generacijsko učenje in raziskovanje; Osebe v digitalnem delovnem prostoru: študentska sekcija; in družbeno odgovorni koncepti in primeri.

Poleg tega smo imeli priložnost slišati in razpravljati o bistvenih temah premostitve vrzeli v izvajanju trajnostnosti s sistemskim pristopom, o zelenem prehodu v izobraževanje, vključno s podnebnim izobraževanjem, participativnimi pristopi v izobraževanju in upravljanju skupnosti za trajnostni razvoj ter izgradnjo gospodarstva za dobro Slovenija. Vabljeni k soustvarjanju Doma na Zemlji z ženskami – družbenimi inovatorkami z vseh celin, ki sodelujejo v na novo ustanovljenem Domu za človeštvo Gibanja za planetarno regeneracijo.

 »Smo v boju naših življenj. In izgubljamo. Emisije toplogrednih plinov se še naprej povečujejo. Globalne temperature naraščajo.  Naš planet se hitro približuje točkam, zaradi katerega bo podnebni kaos nepopravljiv. Smo na avtocesti v podnebni pekel, z našo nogo še vedno na pospeševalcu.«  (generalni sekretar ZN António Guterres, UNFCCC COP 27, 2022).

 

Narava zahteva, da je človeška družba inovativna, trajnostna in družbeno odgovorna ali pa izgine z Zemlje. Te težave so večinoma rezultat pomanjkanja osebne in družbene odgovornosti ljudi.

Letos je bila tema konference opolnomočenje  družbe, okolja in gospodarstva za trajnostnost.  Zato vas vabimo, da tudi v prihodnjih letih sodelujete na konferenci, da jo obogatite in delite svoje izkušnje, poglede in predloge z raziskovalci, vrhunskimi svetovalci, strokovnjaki in izkušenimi praktiki iz vsega sveta. Tudi mladi avtorji, srednješolci in univerzitetni študenti, vključeni v izobraževalne procese, ste zelo dobrodošli.

Vsako stališče je pomembno. Doslej je na prejšnjih 17-tih IRDO konferencah sodelovalo preko 1.500 avtorjev iz vsega sveta.  Zbornike preteklih konferenc IRDO lahko najdete tukaj: https://www.irdo.si/en/irdo-conference/ , + 50 prispevkov bo dodanih tudi letos.

Donacije in sponzorstva:

Če prihajate iz Slovenije, vas prosimo, da s svojim prispevkom podprete delo IRDO z mladimi (1 % dohodnine za razvoj mladih in družbeno odgovornost ter trajnostni razvoj). Več informacij lahko najdete tukaj: https://www.irdo.si/namenite-1-dohodnine-za-razvoj-mladih-in-druzbene-odgovornosti-ter-trajnostnega-razvoja/

Oglejte si naslednje:

2023 IRDO International Conference 8-9 June 2023, Slovenia – VABILO

2023 IRDO International Conference 8-9 June 2023, Slovenia – Program – Day 1, 8.6.2023

2023 IRDO International Conference 8-9 June 2023, Slovenia – Program – Day 2, 9.6.2023

2023-IRDO-International-Conference-REGISTRACIJA ZA UDELEŽENCE

2023 IRDO Konferenca – Sporočilo za medije_5.6.2023

2023 IRDO Konferenca – Sporočilo za medije_12.6.2023

IRDO 2023 Conference – Conclusions 8-9 June 2023 eng ok

Zbornik z avtorskimi prispevki (povzetki) s konference:  https://www.irdo.si/irdo2023/index.html

Veselimo se srečanja z vami na konferenci prihodnje leto.

Lep pozdrav,

zasl. prof. dr. dr. Matjaž Mulej, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, predsednik strokovnega sveta IRDO in predsednik programskega odbora IRDO konference;

zasl. prof. dr. Peter Glavič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, podpredsednik programskega odbora IRDO konference;

dr. Darja Piciga, Državljanska pobuda za integralno zeleno Slovenijo, podpredsednica programskega odbora IRDO konference;

izr. prof. dr. Igor Perko, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna Fakulteta, generalni direktor Svetovne organizacije za sisteme in kibernetiko (WOSC), podpredsednik programskega odbora IRDO konference;

mag. Anita Hrast, direktorica inštituta IRDO,  predsednica organizacijskega odbora konference IRDO.

Organizator in kontakt:
IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Cesta 13. julija 65 a, SI-1261 Ljubljana – Dobrunje, Slovenija, EU
Spletno mesto: www.irdo.si; E-pošta: info@irdo.si; Telefon: +386 31 344 883

 

The 17th IRDO International Conference “SOCIALLY RESPONSIBLE SOCIETY 2022: Green, digital, and inclusive transition: how to make it happen?” has been held on 2 – 3 June 2022, online. Conference was also the 2nd IRDO & Citizens’ Initiative for an Integral Green Slovenia Conference. More than 100 participants, 70 authors with 36 papers from more than 10 countries have co-created this conference. The European Business Network for Corporate Sustainability and Responsibility (CSR Europe) was honorary sponsor of the conference. Organizers were IRDO – Institute for the Development of Social Responsibility, University of Maribor, Slovenia, Slovenian Society for Systemic Research (SdSr) and Citizens’ Initiative for an Integral Green Slovenia. This event was an official Partner Event of the EU Green Week (30 May to 5 June 2022). In 2022 – the European Year of Youth organizers decided to support young Ukrainian musicians in Slovenia with donations among conference participants. The main purpose of the conference was to explore conceptual framework(s), conditions and possibilities for a green, digital and inclusive transition – in line with the UN 2030 Agenda for Sustainable Development (17 SDGs). A precondition for sustainable coexistence is SR behaviour of each stakeholder in the community (local, national, global). Without broad environmental and SR, there is no survival of humanity. SR is a tool for achieving a sustainable future, connecting and integrating several other mechanisms. SR is a crucial practice, needed in the entire society. The IRDO 2022 conference emphasis was on the implementation of a green, digital and inclusive transition as embraced by the European Green Deal (EGD) and other EU priorities and policies, including the Recovery and Resilience Facility/Plans. The EGD puts sustainability and, therefore, SR at the heart of the EU policy-making, reflecting the need for systemic change. More: https://www.irdo.si/.

Conference conclusions – Sklepi konference:  IRDO 2022 Conference – Conclusions 2-3-June-2022 ENG ok

Press Release, June 2022: 2022 IRDO Conference – Press Release_8.6.2022ok

Sporočilo za medije, junij 2022: 2022 IRDO Konferenca – Sporočilo za medije_8.6.2022ok

Conference Proceedings – Zbornik s celotnimi avtorskimi prispevki konference, junij 2022: https://irdo.si/irdo2022/index.html 

Invitation and Conference Program – Oglejte si vabilo in program konference v letu 2022: https://www.irdo.si/vabilo-za-udelezbo-na-17-mednarodni-konferenci-irdo-druzbeno-odgovorna-druzba-2022-zeleni-digitalni-in-vkljucujoci-prehod-kako-ga-uresniciti/

Sklepi konference – 1. dan: 2021 IRDO – Conclusions 1st day IRDO conference-eng, 10.6.2021

Sklepi konference 2. dan: 2021 IRDO – Sklepi 2. dan IRDO konference-slo, 11.6.2021

Zbornik povzetkov konference, junij 2021: https://www.irdo.si/irdo2021/index.html

Sporočilo za medije, junij 2021: 2021 IRDO konferenca – Sporočilo za medije_30.6.2021

Zbornik s celotnimi avtorskimi prispevki konference, junij 2021: https://www.irdo.si/irdo2021ref/referati.html

19. IRDO mednarodna konferenca INOVATIVNA, TRAJNOSTNA IN DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2024: ESG (okoljski, socialni, upravljavski) vidiki v teoriji in praksi & učenje in delovanje za trajnostnost in zeleni prehod

in  4. konferenca IRDO & Državljanske pobude za Integralno zeleno Slovenijo
12.–13. junij 2024, Slovenija, EU, ONLINE

Lokacija konference: ONLINE via ZOOM
Uradni jezik: angleščina

Spoštovane dame in gospodje,

Na 19. IRDO mednarodni konferenci INOVATIVNA, TRAJNOSTNA in DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2024: ESG (okoljski, družbeni, upravljavski) vidiki v teoriji in praksi & učenje in delovanje za trajnostnost in zeleni prehod, ki je potekala od 12. do 13. junija 2024, na spletu, je sodelovalo skoraj 100 udeležencev.

Konferenca DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2024 je bila  tudi 4. konferenca IRDO & Državljanske pobude za Integralno zeleno Slovenijo. Organizatorji so bili IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Univerza v Mariboru, Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo in Znanstveno-raziskovalni center Koper.

Globalne dejavnosti ZN v okviru Agende 2030 in njenih 17 ciljev trajnostnega razvoja (ZN, 2015) zagotavljajo pomembne spodbude za prenovo našega sveta. Pariški sporazum, podpisan leta 2015, se osredotoča na podnebne spremembe in naš vpliv nanje (UNFCC, 2015). EU od leta 2019 svoje politike, zakonodajo in prakse usmerja v zeleni prehod (Evropski svet, 2019).

Vendar so spremembe počasne in pri nekateri ciljih nismo dosegli napredka ali, še huje, nazadovali smo pod izhodišče za leto 2015, kot je navedeno v poročilu o ciljih trajnostnega razvoja (ZN, 2023). Danes se soočamo s trojno planetarno krizo podnebnih sprememb, izgube biotske raznovrstnosti in onesnaževanja. Prestopili smo številna planetarna varna območjaNobeden od okoljskih ciljev trajnostnega razvoja in glavnih mednarodno dogovorjenih okoljskih ciljev (npr. Pariški sporazum) ne bo dosežen. Slabi so tudi obeti za doseganje socialnih in gospodarskih ciljev trajnostnega razvoja. Po drugi strani pa rešitve, ki se že izvajajo, prinašajo priložnosti za blaginjo vseh.

Okoljski, družbeni in upravljavski vidiki našega vsakdanjega življenja nas vodijo k ozaveščanju o izbiri življenjskega sloga, prepoznavanju izzivov in prepoznavanju njihovih dolgoročnih posledic. Poziv k trajnostnemu sodelovanju, preglednemu poročanju in odgovornemu upravljanju zahteva sprejetje inovativnih orodij, metodologij in standardov. Ključnega pomena je upoštevanje dvojne matrike pomembnosti, vrednostne verige, ESG KPI-jev (ključnih kazalnikov uspešnosti), notranje organizacijske strukture ter učinkovitega komuniciranja družbene odgovornosti in trajnostnosti. Naša preobrazba presega poslovne modele in odraža vse večje zavedanje o naši odgovornosti do Zemlje, nas samih in prihodnjih generacij.

50 let po poročilu rimskega kluba Meje rasti – The Limits to Growth (Meadows et al., 1972) je več vodilnih svetovnih strokovnjakov in institucij pripravilo novo poročilo: Zemlja za vse – vodnik za preživetje človeštva – Earth4All (Dixson-Declève et al., 2022). Ugotovili so, da je kljub opozorilom mogoče, zaželeno in celo bistveno biti optimističen glede naše skupne prihodnosti: v naslednjem desetletju moramo biti priča najhitrejši gospodarski preobrazbi v zgodovini, scenariju Giant Leap (Veliki preskok). Da bi človeštvu pomagali preprečiti ekološko in socialno katastrofo, morajo družbe sprejeti takojšnje sistemske ukrepe brez primere v petih medsebojno povezanih preobratih: revščina, neenakost, opolnomočenje, hrana in energija. Možnosti za izvedbo tega scenarija bodo proučene z globalnega, evropskega in slovenskega vidika, s posebnim poudarkom na aktualnem evropskem zelenem prehodu.

Za učinkovito izvajanje ambicioznih politik za zeleni prehod je treba okrepiti kompetence na področju trajnostnosti, da bi ljudem pomagali sprejeti trajnostne vrednote in pismenost za prihodnost, postati sistemski in kritični misleci ter razviti delovanje in oblikovati temelje znanja za vse, ki jim je mar za sedanje in prihodnje stanje našega planeta. Kje se nahajamo na tem področju – kot lokalna, nacionalna, evropska in globalna skupnost ter kot posamezniki? Kako daleč so naši izobraževalni in drugi informativni sistemi napredovali na tej poti in kako lahko podpremo te vplivne procese?

Ukrepi in učenje za bolj inovativno, trajnostno in družbeno odgovorno družbo so nujni. S pridružitvijo konferenci ste pomagali soustvarjati znanstveno utemeljeno modrost za spreminjanje naših netrajnostnih praks, od družb in skupnosti do podjetij in nas samih.

POROČILO S KONFERENCE:

ESG (okoljski, socialni, upravljavski) vidiki poslovanja v teoriji in praksi

 

Na 19. IRDO mednarodni konferenci je sodelovalo več kot 60 avtorjev iz več kot 10 držav in z 39 prispevki.

(Slovenija, na spletu) 19. IRDO mednarodna konferenca “INOVATIVNA TRAJNOSTNA IN DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2024: ESG (okoljski, družbeni, upravljavski) vidiki v teoriji in praksi ter učenje in ukrepanje za trajnost in zeleni prehod, in 4. konferenca IRDO & Državljanske pobude za integralno zeleno Slovenijo, je potekala od 12. do 13. junija 2024 v Sloveniji, na spletu. Konferenco je soustvarilo več kot 60 avtorjev z 39 prispevki iz več kot 10 držav iz Evrope, Afrike, Kanade, Južne Amerike, Azije in Bližnjega vzhoda, prisluhnilo pa jim je skoraj 100 udeležencev. Organizatorji konference so bili IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Univerza v Mariboru, Slovensko društvo za sistemsko raziskovanje (SDSR), Državljanska pobuda za integralno zeleno Slovenijo ter Znanstveno in raziskovalno središče Koper, v sodelovanju z več podpornimi partnerji. Konferenco je sofinanciral Urad za mladino Republike Slovenije, sponzorirali pa so jo Nova KBM, Medis-M in Press Clipping.

  

Prof. dr. Igor Vrečko, prodekan za sodelovanje z okoljem in za razvojne projekte, je v imenu Univerze v Mariboru in Ekonomsko-poslovne fakultete včeraj ob otvoritvi 19. mednarodne konference IRDO povedal: »Veseli nas, da sodelujemo na tem pomembnem dogodku, ki se bo osredotočil na ESG vidike v teoriji in praksi, na učenje in delovanje za trajnostnost in zeleni prehod. Čas te konference ne bi mogel biti primernejši glede na nujne izzive okoljske trajnosti in družbene odgovornosti. Univerza v Mariboru in Ekonomsko-poslovna fakulteta sta predani spodbujanju inovativne in trajnostne družbe. Naša zavezanost okoljskim, družbenim in upravljavskim načelom se odraža v naših raziskavah, izobraževalnih programih in pri vključevanju v skupnosti. Verjamemo, da sta sodelovanje in izmenjava znanja, ki ju omogoča ta konferenca, bistvena za doseganje ciljev trajnostnega razvoja in ustvarjanje učinkovitih sprememb v naših skupnostih in širše.”

  

V dveh dneh so udeleženci in avtorji, med njimi več kot 20 študentov, razpravljali o ESG temah. Med avtorji so bili tudi raziskovalci in vodilni strokovnjaki, ki so se ukvarjali z miselno zahtevnimi razpravami in iskali inovativne rešitve, ki naslavljajo nekatera najbolj kritična vprašanja našega časa. Kot je v svojem govoru še omenil prof. dr. Igor Vrečko, »ta konferenca služi kot platforma za izmenjavo znanja, navdihujoče delovanje in spodbujanje partnerstev, ki lahko vodijo do pomembnih in trajnih sprememb

Organizatorji so bili IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Univerza v Mariboru, Slovensko društvo za sistemsko raziskavovanje (SDSR), Državljanska pobuda za integralno zeleno Slovenijo in Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Slovenija.

  

Podporni partnerji mednarodne konference IRDO so bili: Svetovna organizacija za sisteme in kibernetiko (WOSC), Mednarodna akademija za sisteme in kibernetske znanosti (IASCYS), Pau, Francija, Evropska akademija znanosti in umetnosti, Salzburg, Center za študij sistemskih znanosti Bertalanffy (BCSSS), Mednarodna zveza za sistemske raziskave (IFSR), Center za upravljanje tveganj in kriz (CRC), Dunaj, Avstrija,  CSR Evrope, Danube University Krems, Avstrija, Dom za človeštvo, Francija, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Štajerska gospodarska zbornica, Slovenija, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager, Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, Društvo Akademija za družbeno odgovornost, Sistemske inovacije Slovenija, Stritih Trajnostni razvoj, Fundacija Gallus.

        

Sofinancer je bilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Urad RS za mladino, sponzorja pa Nova KBM d. d. (glavni sponzor) in Medis-M d.o.o.. Partner spremljanja objav v medijih je bil Press Clipping d.o.o..

Doslej se je prejšnjih 19-tih konferenc IRDO udeležilo več kot 1.500 avtorjev z vsega sveta.

Zbornik konference najdete brezplačno tukaj: https://www.irdo.si/irdo2024/referati.html.

Sporočilo za medije lahko najdete v slovenskem in angleškem jeziku tukaj:

2024 IRDO Konferenca – Sporočilo za medije_13.6.2024

2024 IRDO Conference – Press Release_13.6.2024

Namenite 1 % dohodnine za naše delo z mladimi:

Kontakt:

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Cesta 13. julija 65a, SI-1261 Ljubljana – Dobrunje, Slovenija, EU,
Web: www.irdo.si , E-pošta: info@irdo.si , Telefon: +386 31 344 883

 

Sklepi konference – 1. dan: 2021 IRDO – Conclusions 1st day IRDO conference-eng, 10.6.2021

Sklepi konference 2. dan: 2021 IRDO – Sklepi 2. dan IRDO konference-slo, 11.6.2021

Zbornik povzetkov konference, junij 2021: https://www.irdo.si/irdo2021/index.html

Sporočilo za medije, junij 2021: 2021 IRDO konferenca – Sporočilo za medije_30.6.2021

Zbornik s celotnimi avtorskimi prispevki konference, junij 2021: https://www.irdo.si/irdo2021ref/referati.html

Zeleni, digitalni in vključujoči prehod: kako ga uresničiti?

 

17. IRDO mednarodna konferenca: Zeleni, digitalni in vključujoči prehod: kako ga uresničiti? Pošljite nam vaše avtorske prispevke…

Objavili smo razpis za avtorske prispevke za 17. mednarodno konferenco IRDO DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2022, ki bo potekala od 2. do 3. junija 2022 virtualno. Vabljeni k oddaji vaših avtorskih prispevkov do 28. februarja 2022. Povzetke lahko izjemoma oddate tudi po tem datumu.

 

 

Spoštovane dame in gospodje,

 

vljudno vabljeni, da se udeležite 17. mednarodne konference IRDO »DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2022: Zeleni, digitalni in vključujoči prehod: kako ga izpeljati?«, ki bo 2. in 3. junija 2022 potekala na spletu. Vljudno vas vabimo, da sodelujete z lastnim avtorskim prispevkom (prispevkom) in/ali kot poslušalec.

 

Leta 2021 smo vsi spoznali, da trenutna globalna okoljsko-socio-ekonomsko-politična kriza ubija človeštvo. Vsi moramo sprejeti to dejstvo in dejstvo, da si vsi moramo in si lahko pomagamo rešiti to ključno nevarnost, da bomo preživeli kot sedanje in prihajajoče generacije. Noben ukrep za večjo trajnost ni premajhen, vsi so nujni. “Alarmni zvonovi so oglušujoči in dokazi so neizpodbitni: emisije toplogrednih plinov zaradi sežiganja fosilnih goriv in krčenja gozdov dušijo naš planet in ogrožajo milijarde ljudi.” (Generalni sekretar ZN António Guterres, 2021)

 

Glavni namen konference je raziskati konceptualni okvir(-e), pogoje in možnosti za zeleno, digitalno in vključujočo tranzicijo, ki omogoča razvoj skupne trajnostne prihodnosti, v skladu z Agendo ZN za trajnostni razvoj 2030 in njenimi 17 cilji trajnostnega razvoja. Predpogoj za trajnostno sobivanje je družbeno odgovorno ravnanje vsakega deležnika v skupnosti. Trajnost se vse bolj obravnava kot proces družbenih in vključujočih prehodov.

 

Poudarek konference je na izvajanju zelenega, digitalnega in vključujočega prehoda, kot ga opisuje Evropski zeleni dogovor (EGD) ter druge prednostne naloge in politike EU, vključno s Skladom/načrti za oživitev in odpornost. EGD postavlja trajnost in s tem družbeno odgovornost v središče oblikovanja politike EU, kar odraža potrebo po sistemskih spremembah. Za doseganje ciljev trajnostnega razvoja so nujno potrebne temeljne preobrazbe družbenih sistemov (energetika, mobilnost, hrana in grajeni okoljski sistemi), ki so temeljni vzrok okoljskih in podnebnih pritiskov – tj. trajnostni prehodi na nizkoogljične, krožne, biološke in modro gospodarstvo in družba (SOER 2020 EEA). Ta trend k bolj integriranemu in celostnemu pristopu se odraža tudi v močnejšem povezovanju okoljskih, socialnih in gospodarskih ciljev.

 

 

EU je sprejela številne smernice za razvoj digitalizacije, ki so usmerjene v družbeno odgovoren razvoj in vključevanje digitalizacije v družbo ter kot nepogrešljiv element trajnostnih prehodov (npr. Digitalna agenda za Evropo). Osnovna vizija dobrega počutja za vse ob ohranjanju zdravega naravnega okolja je tudi jedro modela za integralno zeleno Evropo, ki pametno združuje več potencialov EU za trajnostni razvoj.

 

S konferenco leta 2022 želimo z vidika zelene, digitalne in vključujoče prehodnosti raziskati, kaj lahko mladi, raziskovalci, učitelji, strokovnjaki, menedžerji in vsi drugi počnejo skupaj in kaj moramo storiti, da vključimo osebno, poslovno in družbeno odgovornost do družbenega in naravnega okolja, v katerem delujemo.

Ključni datumi:
5. januar 2022 – razpis za odpiranje prispevkov
28. februar 2022 – oddaja povzetka (povzetke lahko izjemoma oddate tudi po tem datumu)
4. marec 2022 – obvestilo o sprejemu
30. april 2022 – oddaja prispevkov
16. maj 2022 – program konference
2-3 junij 2022 – Mednarodna konferenca IRDO 2022

Konferenčno prizorišče: ONLINE, uradni jezik: angleščina. Informacije o organizatorju: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Cesta 13. julija 65a, SI-1261 Ljubljana – Dobrunje, Slovenija, spletna stran: www.irdo.si; E-pošta: info@irdo.si; Telefon: +386 31 344 883

 

TEME KONFERENCE – predlogi:

Zeleno:

1. Podnebje

2. Energija

3. Kmetijstvo

4. Industrija

5. Okolje in oceani

6. Prevoz

7. Finance in regionalni razvoj

8. Raziskave in inovacije

 

Digitalno:

1. Umetna inteligenca

2. Evropska podatkovna strategija

3. Evropska industrijska strategija

4. Visoko zmogljivo računalništvo (HPC)

5. Zakoni o digitalnih trgih in storitvah

6. Kibernetska varnost

7. Digitalne veščine

8. Povezljivost

9. Evropska digitalna identiteta

 

Vključujoče:

1. Pravičen prehod na podnebno nevtralnost

2. Izobraževanje

3. Navzkrižna generacija

4. Mestno in podeželsko

5. Prehodne regije

6. Migracije in mobilnost

7. Demokracija

8. Častitljive skupine

9. Enakost spolov

10. Drugo

Posebej vabljeni so prispevki z bolj celostnimi, sistemskimi pristopi, ki zajemajo več tem.

Vabilo: Razpis za avtorske prispevke -17. IRDO mednarodna konferenca DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2022: Zeleni, digitalni in vključujoči prehod: kako ga izpeljati? 2-3 junij 2022 Maribor, Slovenija, Evropska unija ONLINE. Konferenca DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2022 je tudi 2. Nacionalna konferenca IRDO & Državljanske iniciative za integralno zeleno Slovenijo.

Oglejte si razpis za avtorske prispevke:

 

Z izmenjavo izkušenj, tako teoretičnih kot praktičnih, predvsem z vidika zelene, digitalne in vključujoče tranzicije, bodo udeleženci pomagali najti pravo pot do družbeno odgovornega vedenja. Družbena odgovornost in trajnostna prihodnost sta vira velikih koristi, kar se je pokazalo v vseh dosedanjih krizah, tudi v krizi covid-19.

Zato vas vljudno vabimo, da se konference udeležite kot avtorji in/ali poslušalci, ter da svoje izkušnje, poglede in predloge delite z drugimi udeleženci, vključno z raziskovalci, vrhunskimi svetovalci, drugimi strokovnjaki in izkušenimi praktiki, ki se bodo udeležili te konference. Zelo dobrodošli ste tudi mladi avtorji, dijaki in študenti, vključeni v izobraževalne procese.

Prijavnica za konferenco 2022: 2022-IRDO-International-Conference-Registration-form-2-3-6-2022Download

 

Vljudno vas vabimo, da predstavite svoje izvirne avtorske prispevke in poročate o svojem delu v različnih temah naše konference!

Doslej se je na prejšnjih 16 konferencah IRDO srečanj udeležilo več kot 1.500 avtorjev z vsega sveta. Število govorcev je omejeno.

Predloga za avtorski  povzetek in članek:

2022 IRDO International Conference – abstract and paper template ok

2022-IRDO-INT-Conference-AUTHOR-STATEMENT-TO-THE-ORGANISERSDownload

Prosimo, da nam vašo prijavnico čim prej pošljete na e-naslov: info@irdo.si.

Sporočilo za medije o konferenci:

2022 IRDO konferenca – Sporočilo za medije_6.1.2022ok

 

Veselimo se vaše udeležbe na 17. mednarodni konferenci IRDO ONLINE!

Z lepimi pozdravi,

Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, predsednik strokovnega sveta IRDO in predsednik programskega odbora konference IRDO
Dr. Darja Piciga, Državljanska iniciativa za integralno zeleno Slovenijo in podpredsednica programskega odbora konference IRDO
Izr. prof. dr. Igor Perko, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, generalni direktor WOSC in podpredsednik Programskega odbora konference IRDO
Mag. Anita Hrast, vodja Inštituta IRDO, predsednica organizacijskega odbora konference IRDO

 

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti; Cesta 13. julija 65 A, SI-1261 Ljubljana – Dobrunje, Slovenija, EVROPA; E: info@irdo.si | T: +386 (0)31 344 883 | W: www.irdo.si, www.horus.si, www.model-m.si