Mednarodna konferenca IRDO

Konferenca inštituta IRDO z naslovom DRUŽBENA ODGOVORNOST IN IZZIVI ČASA v določenem časovnem obdobju izpostavlja izbrane teme v povezavi z družbeno odgovornostjo. Že od leta 2006 konferenca ustvarja bogato tradicijo raziskav o vedenju in razvoju družbene odgovornosti (DO).

Na njej povezujemo teorijo s stroko, znanstveno plat s praktičnimi prikazi uporabe, povezujemo stroke interdisciplinarno z namenom čim bolj celovito pristopati k reševanju problemov sodobne družbe in človeka v njej.

Zanimive teorije in druge rešitve so vsako leto predavatelji izmenjali v družbi znanstvenikov, svetovalcev, operativnih strokovnjakov in mnogih drugih. Za aktualno konferenco obiščite naslovno stran spletnega mesta www.irdo.si.

Gradiva konferenc

Sklepi konference – 1. dan: 2021 IRDO – Conclusions 1st day IRDO conference-eng, 10.6.2021

Sklepi konference 2. dan: 2021 IRDO – Sklepi 2. dan IRDO konference-slo, 11.6.2021

Zbornik povzetkov konference, junij 2021: https://www.irdo.si/irdo2021/index.html

Sporočilo za medije, junij 2021: 2021 IRDO konferenca – Sporočilo za medije_30.6.2021

Zbornik s celotnimi avtorskimi prispevki konference, junij 2021: https://www.irdo.si/irdo2021ref/referati.html

Zeleni, digitalni in vključujoči prehod: kako ga uresničiti?

 

17. IRDO mednarodna konferenca: Zeleni, digitalni in vključujoči prehod: kako ga uresničiti? Pošljite nam vaše avtorske prispevke…

Objavili smo razpis za avtorske prispevke za 17. mednarodno konferenco IRDO DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2022, ki bo potekala od 2. do 3. junija 2022 virtualno. Vabljeni k oddaji vaših avtorskih prispevkov do 28. februarja 2022. Povzetke lahko izjemoma oddate tudi po tem datumu.

 

 

Spoštovane dame in gospodje,

 

vljudno vabljeni, da se udeležite 17. mednarodne konference IRDO »DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2022: Zeleni, digitalni in vključujoči prehod: kako ga izpeljati?«, ki bo 2. in 3. junija 2022 potekala na spletu. Vljudno vas vabimo, da sodelujete z lastnim avtorskim prispevkom (prispevkom) in/ali kot poslušalec.

 

Leta 2021 smo vsi spoznali, da trenutna globalna okoljsko-socio-ekonomsko-politična kriza ubija človeštvo. Vsi moramo sprejeti to dejstvo in dejstvo, da si vsi moramo in si lahko pomagamo rešiti to ključno nevarnost, da bomo preživeli kot sedanje in prihajajoče generacije. Noben ukrep za večjo trajnost ni premajhen, vsi so nujni. “Alarmni zvonovi so oglušujoči in dokazi so neizpodbitni: emisije toplogrednih plinov zaradi sežiganja fosilnih goriv in krčenja gozdov dušijo naš planet in ogrožajo milijarde ljudi.” (Generalni sekretar ZN António Guterres, 2021)

 

Glavni namen konference je raziskati konceptualni okvir(-e), pogoje in možnosti za zeleno, digitalno in vključujočo tranzicijo, ki omogoča razvoj skupne trajnostne prihodnosti, v skladu z Agendo ZN za trajnostni razvoj 2030 in njenimi 17 cilji trajnostnega razvoja. Predpogoj za trajnostno sobivanje je družbeno odgovorno ravnanje vsakega deležnika v skupnosti. Trajnost se vse bolj obravnava kot proces družbenih in vključujočih prehodov.

 

Poudarek konference je na izvajanju zelenega, digitalnega in vključujočega prehoda, kot ga opisuje Evropski zeleni dogovor (EGD) ter druge prednostne naloge in politike EU, vključno s Skladom/načrti za oživitev in odpornost. EGD postavlja trajnost in s tem družbeno odgovornost v središče oblikovanja politike EU, kar odraža potrebo po sistemskih spremembah. Za doseganje ciljev trajnostnega razvoja so nujno potrebne temeljne preobrazbe družbenih sistemov (energetika, mobilnost, hrana in grajeni okoljski sistemi), ki so temeljni vzrok okoljskih in podnebnih pritiskov – tj. trajnostni prehodi na nizkoogljične, krožne, biološke in modro gospodarstvo in družba (SOER 2020 EEA). Ta trend k bolj integriranemu in celostnemu pristopu se odraža tudi v močnejšem povezovanju okoljskih, socialnih in gospodarskih ciljev.

 

 

EU je sprejela številne smernice za razvoj digitalizacije, ki so usmerjene v družbeno odgovoren razvoj in vključevanje digitalizacije v družbo ter kot nepogrešljiv element trajnostnih prehodov (npr. Digitalna agenda za Evropo). Osnovna vizija dobrega počutja za vse ob ohranjanju zdravega naravnega okolja je tudi jedro modela za integralno zeleno Evropo, ki pametno združuje več potencialov EU za trajnostni razvoj.

 

S konferenco leta 2022 želimo z vidika zelene, digitalne in vključujoče prehodnosti raziskati, kaj lahko mladi, raziskovalci, učitelji, strokovnjaki, menedžerji in vsi drugi počnejo skupaj in kaj moramo storiti, da vključimo osebno, poslovno in družbeno odgovornost do družbenega in naravnega okolja, v katerem delujemo.

Ključni datumi:
5. januar 2022 – razpis za odpiranje prispevkov
28. februar 2022 – oddaja povzetka (povzetke lahko izjemoma oddate tudi po tem datumu)
4. marec 2022 – obvestilo o sprejemu
30. april 2022 – oddaja prispevkov
16. maj 2022 – program konference
2-3 junij 2022 – Mednarodna konferenca IRDO 2022

Konferenčno prizorišče: ONLINE, uradni jezik: angleščina. Informacije o organizatorju: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Cesta 13. julija 65a, SI-1261 Ljubljana – Dobrunje, Slovenija, spletna stran: www.irdo.si; E-pošta: info@irdo.si; Telefon: +386 31 344 883

 

TEME KONFERENCE – predlogi:

Zeleno:

1. Podnebje

2. Energija

3. Kmetijstvo

4. Industrija

5. Okolje in oceani

6. Prevoz

7. Finance in regionalni razvoj

8. Raziskave in inovacije

 

Digitalno:

1. Umetna inteligenca

2. Evropska podatkovna strategija

3. Evropska industrijska strategija

4. Visoko zmogljivo računalništvo (HPC)

5. Zakoni o digitalnih trgih in storitvah

6. Kibernetska varnost

7. Digitalne veščine

8. Povezljivost

9. Evropska digitalna identiteta

 

Vključujoče:

1. Pravičen prehod na podnebno nevtralnost

2. Izobraževanje

3. Navzkrižna generacija

4. Mestno in podeželsko

5. Prehodne regije

6. Migracije in mobilnost

7. Demokracija

8. Častitljive skupine

9. Enakost spolov

10. Drugo

Posebej vabljeni so prispevki z bolj celostnimi, sistemskimi pristopi, ki zajemajo več tem.

Vabilo: Razpis za avtorske prispevke -17. IRDO mednarodna konferenca DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2022: Zeleni, digitalni in vključujoči prehod: kako ga izpeljati? 2-3 junij 2022 Maribor, Slovenija, Evropska unija ONLINE. Konferenca DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2022 je tudi 2. Nacionalna konferenca IRDO & Državljanske iniciative za integralno zeleno Slovenijo.

Oglejte si razpis za avtorske prispevke:

 

Z izmenjavo izkušenj, tako teoretičnih kot praktičnih, predvsem z vidika zelene, digitalne in vključujoče tranzicije, bodo udeleženci pomagali najti pravo pot do družbeno odgovornega vedenja. Družbena odgovornost in trajnostna prihodnost sta vira velikih koristi, kar se je pokazalo v vseh dosedanjih krizah, tudi v krizi covid-19.

Zato vas vljudno vabimo, da se konference udeležite kot avtorji in/ali poslušalci, ter da svoje izkušnje, poglede in predloge delite z drugimi udeleženci, vključno z raziskovalci, vrhunskimi svetovalci, drugimi strokovnjaki in izkušenimi praktiki, ki se bodo udeležili te konference. Zelo dobrodošli ste tudi mladi avtorji, dijaki in študenti, vključeni v izobraževalne procese.

Prijavnica za konferenco 2022: 2022-IRDO-International-Conference-Registration-form-2-3-6-2022Download

 

Vljudno vas vabimo, da predstavite svoje izvirne avtorske prispevke in poročate o svojem delu v različnih temah naše konference!

Doslej se je na prejšnjih 16 konferencah IRDO srečanj udeležilo več kot 1.500 avtorjev z vsega sveta. Število govorcev je omejeno.

Predloga za avtorski  povzetek in članek:

2022 IRDO International Conference – abstract and paper template ok

2022-IRDO-INT-Conference-AUTHOR-STATEMENT-TO-THE-ORGANISERSDownload

Prosimo, da nam vašo prijavnico čim prej pošljete na e-naslov: info@irdo.si.

Sporočilo za medije o konferenci:

2022 IRDO konferenca – Sporočilo za medije_6.1.2022ok

 

Veselimo se vaše udeležbe na 17. mednarodni konferenci IRDO ONLINE!

Z lepimi pozdravi,

Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, predsednik strokovnega sveta IRDO in predsednik programskega odbora konference IRDO
Dr. Darja Piciga, Državljanska iniciativa za integralno zeleno Slovenijo in podpredsednica programskega odbora konference IRDO
Izr. prof. dr. Igor Perko, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, generalni direktor WOSC in podpredsednik Programskega odbora konference IRDO
Mag. Anita Hrast, vodja Inštituta IRDO, predsednica organizacijskega odbora konference IRDO

 

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti; Cesta 13. julija 65 A, SI-1261 Ljubljana – Dobrunje, Slovenija, EVROPA; E: info@irdo.si | T: +386 (0)31 344 883 | W: www.irdo.si, www.horus.si, www.model-m.si

Meni