Kontakt // Contact

 

Spoštovani!

 

V kolikor bi želeli sodelovati z Inštitutom IRDO ali kakorkoli prispevati k razvoju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v Sloveniji in mednarodno, vas vljudno vabimo, da se nam oglasite na elektronski naslov: info@irdo.si.

 

Prepričani smo, da bomo lahko le z medsebojnim povezovanjem, sodelovanjem ter z izmenjavo znanja in izkušenj učinkovito prispevali k razvoju družbene odgovornosti v Sloveniji in v svetu.

 

Vključite se v naše številne aktivnosti.

 

Postanite naš član!
Postanite člani inštituta IRDO in izkoristite številne prednosti, ki jih članstvo v inštitutu prinaša! Več informacij: www.irdo.si in clani@irdo.si

 

Nagrada HORUS!
Prijavite svoje družbeno odgovorno delo na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus. Več: www.horus.si

 

Donirajte 1 % dohodnine za mlade!
Prispevajte k razvoju družbene odgovornosti med mladimi in projektov zanje. Pomagate nam lahko tudi tako, da donirate 1 % dohodnine za naše delo z mladimi. Več:https://www.irdo.si/vabilo-namenite-10-dohodnine-za-razvoj-mladih-in-druzbene-odgovornosti/

 

Pridobite certifikat Vodja ali Strateg za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj!
Udeležite se IRDO usposabljanj za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter pridobite certifikate za vas in za vaše podjetje, organizacijo. Od leta 2016 dalje je pridobilo naše certifikate že več kot 280 managerjev, strokovnjakov in mladih. Pridobite ga tudi vi! Več: https://www.irdo.si/

 

Pridružite se nam na različnih področjih, poskrbite za ohranjanje narave ter soustvarjate boljšo družbo!

 


IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
Cesta 13. julija 65 A
SI-1261 Ljubljana - Dobrunje
Telefon: 031 344 883
info@irdo.si
www.irdo.si

 

----

 

Dear Participant!

 

If you would like to cooperate with the IRDO Institute or contribute in any way to the development of social responsibility and sustainable development in Slovenia and internationally, we kindly invite you to contact us at the following e-mail address: info@irdo.si.
 
We are convinced that only by interconnecting, cooperating and exchanging knowledge and experience we will be able to effectively contribute to the development of social responsibility in Slovenia and in the world.

 

Get involved in our many activities.
 
Become our member!
Become a member of the IRDO Institute and take advantage of the many benefits that membership in the Institute brings! More information: www.irdo.si  and clani@irdo.si
 
HORUS Award!
Submit your socially responsible work to the competition for the Slovenian Horus Award for Social Responsibility. More: www.horus.si

 

Donate 1% of income tax for young people!
Contribute to the development of social responsibility among young people and projects for them. You can also help us by donating 1 % of income tax for our work with young people. More:https://www.irdo.si/vabilo-namenite-10-dohodnine-za-razvoj-mladih-in-druzbene-odgovornosti/
 
Get the Certificate of Leader or Strategist for Social Responsibility and Sustainable Development!
Attend IRDO trainings for social responsibility and sustainable development and obtain certificates for you and your company, organization. Since 2016, more than 280 managers, professionals and young people have obtained our certificates. You can get it too! More: https://www.irdo.si/

 

Join us in various fields, take care of nature conservation and co-create a better society!

 


IRDO - Institute for the Development of Social Responsibility
Cesta 13. julija 65 A
SI-1261 Ljubljana - Dobrunje, Slovenia
Telefon: 00386 31 344 883
info@irdo.si
www.irdo.si