Izšla je nova znanstvena trilogija: Aktualne teme s področja managementa človeških virov

Vabimo vas k ogledu treh novih  znanstvenih monografij s področja družbene odgovornosti, ki smo jih pravkar izdali.

Trilogija: Aktualne teme managementa človeških virov

Vsebuje tri knjige:

1. KNJIGA: Izzivi sodobnega časa, poslovanje prihodnosti, trajnostni management človeških virov, blagovna znamka delodajalca
2. KNJIGA: Oblike sodelovanja med zaposlenimi, ključni kazalci uspešnosti, osebni in osebnostni razvoj človeka.
3. KNJIGA: Agilnost in zavzetost zaposlenih, čuječnost vodij in zaposlenih, organizacijska energija, delovna sreča, psihično dobro počutje zaposlenih

Urednika vseh treh knjig, ki so jih ustvarili številni soavtorji, sta prof. dr. Simona Šarotar Žižek in zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej.

Knjige so izšle v okviru zbirke Človeški viri in družbena odgovornost pri IRDO – Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti, novembra 2023. 

Vabimo vas, da si jih ogledate in znanje prenesete v vaše poslovno in osebno življenje.

Knjigo si lahko ogledate tukaj: 2023 IRDO – MCV AKTUALNE TEME, 1. KNJIGA

Izvleček publikacije:

1.Knjiga: Znanstvena monografija Izzivi sodobnega časa – poslovanje prihodnosti, trajnostni management človeških virov, blagovna znamka delodajalca je prva knjiga v zbirki z naslovom Aktualne teme managementa človeških virov. Monografija je sestavljena iz sedmih poglavij, v katerih so na znanstveni način obravnavane nekatere najbolj aktualne teme s področja managementa človeških virov in nasploh sodobnega poslovanja. Poudarek avtorskih del je na izzivih sodobnega časa na področju managementa človeških virov, pripravljenosti organizacije na spremembe, digitalizaciji in njenem vplivu na delo, managementa človeških virov v povezavi z industrijo 4.0, pa tudi trajnostnega managementa človeških virov. Avtorji so naslovili tudi dve pomembni vprašanji pri pridobivanju in ohranjanju kakovostnih kadrov, in sicer z oblikovanjem želene blagovne znamke delodajalca in organizacije ter z izzivi dela na daljavo. Obe omenjeni temi sta v sodobnem poslovanju nujni. Ker so avtorji podali kakovostno analizo obsežne relevantne literature, predstavlja monografija koristno osnovo za nadaljnje študije izbranih tem v akademski skupnosti. Teme monografije predstavljajo koristno dopolnitev literature s področja managementa (človeških virov) v slovenskem jeziku. Pri nastajanju monografije so poleg urednikov sodelovali tudi drugi kompetentni avtorji in recenzenti, z več kot desetletnimi izkušnjami na področju managementa človeških virov iz javnih univerz v Republiki Hrvaški in Bosni in Hercegovini. Njihov pregled obravnavane tematike in pozitivni komentarji so vsekakor potrditev kakovosti te znanstvene monografije.

Knjigo si lahko ogledate tukaj: 2023 IRDO – MCV AKTUALNE TEME, 2. KNJIGA

Izvleček publikacije:

2. Knjiga: Drugo knjigo iz zbirke Aktualne teme managementa človeških virov predstavlja znanstvena monografija z naslovom Oblike sodelovanja med zaposlenimi, ključni kazalci uspešnosti, osebni in osebnostni razvoj človeka. Že iz samega naslova te monografije sledi, da je njena vsebina osredotočena na teme, ki so po naravi multidisciplinarne, a zelo pomembne za prakso managementa. Sedem poglavij tvori zaokroženo celoto, avtorji pa so z raziskovalnim postopkom, značilnim za akademski stil pisanja, naslovili naslednje izzive sodobnega poslovnega sveta: kompetence zaposlenih, ki so nepogrešljive tako v sedanjosti kot v kontekstu prihodnjih potreb organizacij, upravljanje starejših zaposlenih, medgeneracijsko sodelovanje, razvoj indikatorjev na področju managementa človeških virov, mentorstvo, coaching, sponzorstvo in druge oblike razvoja zaposlenih kot intelektualnih bitij. Medsebojno sodelovanje in sprejemanje različnosti sta nedvomno aktualni področji, ki bi jima morali posvetiti več pozornosti, saj močno vplivata tako na uspešnost organizacij kot na doseganje blaginje družbe. Avtorji so na vse teme pogledali skozi prizmo managementa človeških virov in ponudili načine za premagovanje določenih izzivov, s katerimi se srečujejo organizacije na teh področjih. Znanstvena monografija je plod timskega dela urednikov, recenzentov in šestih avtorjev, ki jih vodi spodbujanje novih raziskovalnih pogledov in izzivov prakse upravljanja s človeškimi viri. Čeprav je monografija napisana v akademskem slogu in jeziku, ima vsekakor vrednost za praktike na področju managementa človeških virov, ki želijo razširiti svoje znanje in pogledati na običajne vodstvene dejavnosti z nove in drugačne perspektive.​

 

Knjigo si lahko ogledate tukaj: 2023 IRDO – MCV AKTUALNE TEME, 3. KNJIGA

Izvleček publikacije:

3. Knjiga: Agilnost in zavzetost zaposlenih, čuječnost vodij in zaposlenih, organizacijska energija, delovna sreča, psihično dobro počutje zaposlenih je ime znanstvene monografije, ki predstavlja tretji del zbirke z naslovom Aktualne teme managementa človeških virov. Teme, ki jih obravnava monografija, so aktualne in obravnavajo izzive managementa človeških virov, ki so dejansko izzivi tako organizacije kot celotne sodobne družbe. Ta del zbirke sestavlja šest poglavij. Avtorji so podali svoje individualne prispevke pri analizi več tem, od agilnosti zaposlenih kot vira konkurenčnosti v današnjih razmerah poslovanja, doseganja večje stopnje zavzetosti in zavzetosti zaposlenih, vodenja oz. organizacijske energije, do psihičnega dobrega počutja zaposlenih, delovne sreče in ozaveščanja zaposlenih in vodij. S to izbiro aktualnih tem avtorji poudarjajo, kako so zaposleni kompleksen in specifičen vir v organizaciji, ter ponujajo odgovore na številne izzive sodobnih organizacij. Avtorji so podali kakovostno analizo obsežne relevantne literature, zato monografija predstavlja koristno osnovo za nadaljnje raziskave izbranih tem v akademski skupnosti. Hkrati lahkoten in razumljiv slog pisanja omogoča bralcem izven akademskih krogov, da se brez posebnega napora seznanijo z več aktualnimi temami s področja managementa človeških virov. Čeprav se teme, kot sta psihično dobro počutje zaposlenih ali sreča na delovnem mestu, z vidika tradicionalnega razumevanja managementa človeških virov zdijo nekonvencionalna izbira, prav prek njih znanstvena monografija ozavešča o nujnosti uveljavljanja celovitega pristopa do zaposlenih v organizaciji.

 

Vabimo vas, da podprete naše delo.

Postanite naši člani: https://www.irdo.si/clanstvo/

Inštitut IRDO je raziskovalna in prostovoljska neprofitna organizacija, ki deluje tudi v javnem interesu na področju dela z mladimi. Svetujemo podjetjem, vladnim in nevladnim organizacijam in se mednarodno povezujemo. Združujemo raziskovalce, strokovnjake, podjetnike, mlade in druge deležnike z namenom izmenjave znanja in izkušenj ter krepitve družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja ter zelenega prehoda.

Podprite naše delo z mladimi z 1 % dohodnine tudi vi:

https://www.irdo.si/vabilo-namenite-10-dohodnine-za-razvoj-mladih-in-druzbene-odgovornosti/

Iskrena hvala.