Častni pokrovitelj: Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije

14. IRDO mednarodna konferenca Družbena odgovornost in izzivi časa s tematiko Družbena odgovornost: razvoj, uporaba in merjenje vpliva, je 20.-21. junija 2019 v Maribor pritegnila 96 avtorjev iz 8 držav. Ti so z zelo različnimi vidiki ponudili uporabne odgovore tistim, ki se izogibajo trudu za razvoj družbene odgovornosti z izgovorom, da učinki le-te niso merljivi. »Učinki se dajo meriti ali vsaj okvirno oceniti na veliko prikazanih načinov. Dali bi se tudi pravno podpreti, če bi se državni organi tako odločili. Država Slovenija bi te nujne novosti in zato smiselne predloge vedno lahko podprla, ta trud pa bi si olajšala, če bi sprejela slovensko strategijo za razvoj družbene odgovornosti (podjetij), katere predlog je dobila že prejšnja Vlada RS, preden je odstopila,« je poudaril ddr. Matjaž Mulej, predsednik programskega odbora konference in prejemnik medalje Rorberta Wienerja, najvišjega priznanja za dosežke v teoriji sistemov in kibernetiki na svetu.

»Teorija družbene odgovornosti, teorije sistemov, kibernetike in menedžmenta ponujajo veliko podlag, povezanih s spoznanji iz teorije ter njenih družboslovnih, naravoslovnih in tehničnih aplikacij. Kar četrtina prispevkov s te konference je pokazala, kako dosti se da napraviti za razvoj družbene odgovornosti kot osebne lastnosti ljudi pri izobraževalnih dejavnostih, nadaljnja četrtina pa tudi, kaj vse lahko prispevajo podjetniki, vodje in sodelavci organizacij z zelo različnimi vsebinami. Tudi tistimi iz socialne ekonomije, nevladnih organizacij in posameznikov v okviru vsakdanjega delovanja, če napravijo več, kot zahtevajo od njih predpisi. Vedno gre za ljudem in naravi kot celoti koristne lastnosti, dejavnosti in posledice, če dovolj upoštevajo dolgoročne in širše vidike, soodvisnost in celovitost,« je še poudaril zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej.

»Ob 50-letnici ustanovitve WOSC so člani te svetovne organizacije aktivno sodelovali pri organizaciji in izvedbi IRDO konference in tako izrazili podporo inštitutu IRDO, ki že 15 razvija in širi družbeno odgovornost,« je poudaril  dr. Igor Perko, generalni direktor World Organisaton of systems and Cybernetics – WOSC. Na IRDO 2019 konferenci je bilo prvič predstavljeno spletno mesto kongresa WOSC 2020 https://www.wosc2020.org/, na katerem je razvojna struktura kongresa WOSC 2020 in ki bo v prihodnje temeljna platforma za sodelovanje na kongresu. WOSC 2020 kongres bo v sodelovanju z Rusko akademijo znanosti potekal 16. -18. septembra 2020 v Moskvi. Več o organizaciji WOSC si preberite tukaj.

Eden viškov konference IRDO 2019 je bila podelitev medalje Norberta Wienerja zaslužnemu profesorju, dvakratnemu doktorju znanosti ddr. Matjažu Muleju, ki sta mu jo predala predsednik WOSC-a prof. Raul Espejo in generalni direktor WOSC, dr. Igor Perko. »Medalja Norberta Wienerja je ena najredkeje podeljenih medalj v okviru sistemskega razmišljanja, namenjena raziskovalcem, ki so v svojem življenju bistveno vplivali na razvoj sistemskega razmišljanja na svetovni ravni,« je ob podelitvi poudaril dr. Igor Perko, generalni direktor WOSC. Več o medalji in prejemniku le-te preberite tukaj.

Prosimo, oglejte si kratko poročilo in sklepe 14. IRDO mednarodne znanstveno-poslovne konference tukaj.

Sporočilo za medije si oglejte tukaj.

Kaj se je na konferenci dogajalo? Program dvodnevne konference si lahko pogledate tukaj.

Zbornike s konference si lahko ogledate tukaj.

Fotogalerijo si lahko pogledate tukaj.