ADRASTOS 2023

MLADI – prijavite se razpis za ADRASTOS 2023 – Slovensko mladinsko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj

Vloge je potrebno oddati do 20. septembra 2023.

(Ljubljana, 23. avgust 2023) IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s partnerji vabi mlade, da se prijavijo na razpis za ADRASTOS – Slovensko mladinsko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Razpis je bil letos spomladi objavljen prvič, rok za oddajo vlog pa je podaljšan do 20. septembra 2023.

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) je v sodelovanju s podpornimi partnerji 21. marca objavil razpis ADRASTOS 2023, ki je namenjen mladinskim in drugim nevladnim organizacijam, izobraževalnim ustanovam in skupinam mladih, ki že delujejo na področju družbene odgovornosti ali trajnostnega razvoja ter tistim, ki so šele na začetnih stopnjah te razvojne poti.

Prijavitelji se lahko potegujejo za nagrado v dveh kategorijah, in sicer: ADRASTOS 2023 – SEMENA SEDANJOSTINagrada za že izveden mladinski projekt (v šolskem letu 2022/23) in ADRASTOS 2023 – VIZIJA PRIHODNOSTI – Nagrada za idejo prihodnosti (ideja za izvedbo projekta, ki temelji na enem izmed področij oz. ciljev trajnostnega razvoja Agende ZN 2030 ter Standarda za družbeno odgovornost ISO 26000:2010).

Adrastos je slovenska mladinska nagrada za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Z razpisom organizatorji prepoznavajo, strokovno potrjujejo in nagrajujejo projekte in ideje ter delovanje mladih na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Zavzetost mladih je namreč ključ transformacije naše družbe v bolj trajnostno in družbeno odgovorno družbo.

Udeležba na razpisu je za mlade brezplačna, skupaj z njihovimi mentorji v izobraževalnih ustanovah pa bodo spoznali, kako se lotiti zelenega prehoda v praksi ter kakšne so aktualne usmeritve na tem področju. Razpis je odprt od 21. marca dalje, rok za oddajo vlog je 20. september, zmagovalci pa bodo znani do konca leta 2023. Razpisna dokumentacija in več informacij je dosegljivih na spletnem mestu inštituta IRDO in www.adrastos.si .

RAZPIS v šolskem letu 2022-23 za ADRASTOS  – Slovenska mladinska nagrada za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj

Spoštovani mladi, mladinske skupine, mladinske organizacije in učitelji, šole, fakultete!

Vabimo vas k prijavi na razpis za nagrado ADRASTOS 2023 – Slovensko mladinsko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, ki jo podeljuje IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s podpornimi partnerji in s sofinancerjem – Urad RS za mladino.

Z nagrado Adrastos želimo spodbuditi in opolnomočiti mlade predstavnike naše družbe, da delujejo odgovorno in trajnostno, ter da tako pomembno sooblikujejo našo skupno prihodnost.

Nagrado podeljujemo mladim za že izvedene projekte in za ideje, ki bodo obogatile našo skupno prihodnost v duhu družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

Prepoznati želimo pozitivne vplive mladih na družbo, okolje in gospodarstvo ter jim podeliti priznanje, ki bo spodbudilo njihovo nadaljnje potovanje v smeri trajnosti in družbene odgovornosti.

     

Objavljen je prvi razpis za mladinsko nagrado ADRASTOS 2023

(Ljubljana, 21.3.2023) Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) je v sodelovanju s podpornimi partnerji  objavil 1. razpis za ADRASTOS 2023 – Slovensko mladinsko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Organizatorji k sodelovanju vabimo izobraževalne organizacije, mladinske in druge nevladne organizacije ter neformalne skupine mladih. Z nagrado ADRASTOS organizatorji prepoznavamo, strokovno potrjujemo in nagrajujemo projekte in ideje ter delovanje mladih na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Za prijavitelje je bila marca organizirana brezplačna informativna delavnica, prijave na razpis se zbirajo do 20.9.2023 (prvotni rok je bil do 24. aprila letos), nagrade pa bodo podeljene do konca leta 2023.

Adrastos je slovenska mladinska nagrada za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Zavzetost mladih prepoznavamo kot ključ transformacije naše družbe v trajnostno in družbeno odgovorno družbo. Zato želimo mladim vsako leto podeliti nagrade in jih pozitivno motivirati k tem dejanjem.

Glavna prednost sodelovanja na razpisu za Adrastos 2023 je ta, da gre za prvo tovrstno mladinsko nagrado v Sloveniji in tudi v Evropi. Prijavitelji so mladi, mladinske organizacije in izobraževalne institucije, ki zagotovo imajo ideje in izvirne rešitve, ki bodo izoblikovale smerokaze delovanja naše družbe v prihodnjih desetletjih.

Razpis Adrastos je namenjen mladinskim in drugim nevladnim organizacijam, izobraževalnim ustanovam in skupinam mladih, ki že delujejo na področju družbene odgovornosti ali trajnostnega razvoja ter tistim, ki so šele na začetnih stopnjah te razvojne poti. Prijavitelji se lahko potegujejo za nagrado v dveh kategorijah, in sicer: ADRASTOS 2023 – SEMENA SEDANJOSTINagrada za že izveden mladinski projekt (v šolskem letu 2022/23) in ADRASTOS 2023 – VIZIJA PRIHODNOSTI – Nagrada za idejo prihodnosti (ideja za izvedbo projekta, ki temelji na enem izmed področij oz. ciljev trajnostnega razvoja Agende ZN 2030 ter Standarda za družbeno odgovornost ISO 26000:2010).

Za sodelovanje v razpisu prijavitelji izpolnijo specializiran vprašalnik, usklajen s smernicami Standarda za družbeno odgovornost ISO26000:2010, načeli ESG (okoljski, družbeni in upravljavski vidik) ter drugimi aktualnimi evropskimi in nacionalnimi okviri  na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Celoten razpis je objavljen na spletni strani www.irdo.si.

“Nagrado smo z mladimi po vzoru nagrade Horus snovali od leta 2019. Zanjo so izbrali ime Adrastos, ki je lik iz Antične Grčije. Ta je rešil skupnost Argosa pred hudimi in temačnimi časi. Verjamem, da bodo mladi s svojimi idejami uspešno kljubovali izzivom sodobnega časa. Da se ne bodo umaknili ali zbežali pred njimi, temveč se bodo pogumno borili in z inovativnimi rešitvami ustvarili družbeno odgovorno in trajnostno zasnovano skupnost in okolje,« je ob objavi razpisa sporočila Monika Rajšp, predsednica Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Adrastos, sicer tudi članica inštituta IRDO in direktorica podjetja ClickIT.

Celovita družbena odgovornost je strateško orodje za dosego trajnostnega razvoja v skladu s Cilji trajnostnega razvoja do leta 2030, ki jih je že leta 2015 zapisala Organizacija Združenih narodov  v svoji Agendi 2030 za trajnostni razvoj. Tej agendi sledi tudi Slovenija s svojo Strategijo razvoja RS do leta 2030 in drugimi strateškimi usmeritvami, ki jih usklajuje z že veljavno oz. prihajajočo evropsko zakonodajo in poročevalskimi okvirji, kot so EU taksonomija, Direktiva glede poročanja podjetij o trajnostnosti, Evropski zeleni dogovor, Evropski Digitalni Kompas 2030 ter drugi.

»Z nagrado Adrastos mlade in njihove mentorje v izobraževalnih ustanovah učimo, kako se lotiti zelenega prehoda v praksi in jih seznanjamo z aktualnimi usmeritvami na tem področju,« je dodala mag. Anita Hrast, direktorica in soustanoviteljica Inštituta IRDO, ki Horus – Slovensko nagrado in certifikat za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetjem in drugim organizacijam podeljuje že vse od leta 2009.

Celovito družbeno odgovorno ravnanje pomeni, da se morajo organizacije zavedati svojih vplivov na naravno in družbeno okolje ter o svojem delovanju transparentno poročati, skladno z okoljskimi,  družbenimi in upravljavskimi kazalci.  Že od leta 2017 morajo velika podjetja v EU, tudi v Sloveniji, v svojih letnih poročilih poročati še o nefinančnih vidikih poslovanja. Od leta 2022 dalje v naš pravni red postopoma prehajajo predpisi, ki zahteve za poročanje razširjajo na širši krog zavezancev in poročanje standardizirajo. Izkazana družbena odgovornost pravnim osebam prinaša več konkurenčnih prednosti. Če organizacija deluje družbeno odgovorno, se ji povečata ugled in dobiček, prav tako sta večji produktivnost in inovativnost zaposlenih, manj je absentizma in fluktuacije. Organizacija lažje pridobi nov kader, nova poslovna partnerstva, posle in financiranje. Boljše je njeno sodelovanje z lokalno skupnostjo, dobavitelji. Poveča se ugled podjetja v skupnosti in vzajemno sodelovanje s skupnostjo, več pa ima organizacija tudi medijskih objav in boljšo prepoznavnost. V ta namen zanje inštitut IRDO od leta 2016 dalje organizira izobraževanja za pridobitev certifikatov na 1. in 2. stopnji. Več o tem: www.irdo.si 

Inštitutu IRDO se kot podporni člani projekta Adrastos pridružujejo različne organizacije, projekt sofinancirajo Urad RS za mladino in inštitut IRDO ter sponzorji.

Udeležba na razpisu Adrastos 2023 je za mlade brezplačna. Razpis je odprt od 21. marca dalje, rok za oddajo vlog je 20 9. 2023, zmagovalci bodo znani konec leta 2023. Razpisna dokumentacija in več informacij je dosegljivih na spletnem mestu inštituta IRDO.

Kategorije

Strokovno-organizacijski odbor nagrade ADRASTOS v prvem izvedbenem letu 2022/23 razpisuje naslednje kategorije:

 1. ADRASTOS 2023 – SEMENA SEDANJOSTINagrada za že izveden mladinski projekt (v šolskem letu 2022/23),
 2. ADRASTOS 2023 – VIZIJA PRIHODNOSTI – Nagrada za idejo prihodnosti (načrt projekta),

Izobraževalne ustanove lahko pridobijo tudi Certifikat »Adrastos – Trajnostna šola« (za šolo, ki strateško uvaja družbeno odgovornost in trajnostni razvoj v svoje poslovanje in v učne načrte.) Če vas zanima sodelovanje, nam za več informacij pišite na naslov: info@irdo.si 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

NAVODILA – koraki za sodelovanje na razpisu:

 1. NAMEN PRIJAVE:

Za priznanje ADRASTOS za projekt lahko kandidirajo mladi,  ki s prijavo izkazujejo izvedbo ali načrt družbeno odgovornega in trajnostnega (v nadaljevanju: DOTR) projekta v obdobju od 1. 10.  2022 do 20. 9. 2023. Vprašalnik velja za vse kategorije. Prijavi se lahko šola, fakulteta, mladinska organizacija, skupina mladih….

Zanima nas krepitev sodelovanja na enem ali vseh treh DOTR področjih (okolje, gospodarstvo, družba), zlasti pa:

 • Sodelovanje z različnimi skupinami deležnikov in povezovanje le-teh v smislu kreiranja novih vrednosti za gospodarstvo, družbo in okolje.
 • Vključevanje mladih v projekt.
 • Osveščanje in/ali izobraževanje splošne in drugih javnosti o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju (v nadaljevanju DOTR).
 • Sodelovanje mladih in izobraževalnih ustanov za večjo zaposljivost in zaposlenost ter podjetnost mladih.
 • Druga področja dela v okviru veljavnih standardov na področju

Prijavitelj mora s prijavo projekta izkazati obravnavo vsaj ene izmed navedenih področij in vsaj eno izmed navedenih alinej.

 1. Prosimo, da 1 izvod  PRIJAVNICE na razpis čim prej pošljete v elektronski obliki na naslov: info@adrastos.si , tiskane prijavnice ni potrebno pošiljati.
 2. Naslov organizatorja: Inštitut IRDO, Cesta 13. julija 65A, 1261 Ljubljana – Dobrunje, info@irdo.si
 3. Ko prejmemo vašo prijavnico, vam pošljemo potrditev prejema prijave oz. v primeru prijave na izobraževanje izstavimo še RAČUN, ki ga poravnate v 8 dneh od prejema.
 4. Nato prejmete OBRAZEC ZA SODELOVANJE NA RAZPISU – VPRAŠALNIK Z NAVODILI, ki vas bo usmerjal k pripravi vaše vloge na ta razpis.
 5. Sledi vaše IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA za ADRASTOS.
 6. NAČIN IN ROK ZA ODDAJO VPRAŠALNIKA NA RAZPIS ADRASTOS 2023:

Ko boste zaključili izpolnjevanje vprašalnika, vas prosimo, da 1 izvod celotne dokumentacije (prijavnica in vprašalnik s prilogami) SAMO v elektronski obliki (PDF) z morebitnimi prilogami ali linki nanje, pošljete na e-naslov: info@adrastos.si s pripisom »Za ADRASTOS 2023 – Slovensko mladinsko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj«. Velikost prijave s prilogami naj ne presega 10 MB. Prijave morajo prispeti na e-naslov inštituta IRDO najkasneje do 20. 9. 2023 do 23:59 ure. Dodatne informacije: info@adrastos.si , 031 344 883.

OBRAZCI ZA PRIJAVO:

(POZOR: Rok za oddajo vlog je podaljšan iz 24.4.2023 na 20.9.2023!)

2023 ADRASTOS – PRIJAVNICA ok

2023 ADRASTOS_RAZPIS ok

POSLOVNIK IN PRAVILNIKI:

ADRASTOS – Poslovnik ok

ADRASTOS – Pravilnik- komisija za ocenjevanje vlog ok

ADRASTOS – Pravilnik_ ocenjevanje vlog ok

Sporočilo za medije:

2023 IRDO SPM_ADRASTOS_OPOMNIK rok za oddajo prijav, 20.9.2023

2023 IRDO SPM_ADRASTOS_PODALJŠAN rok za oddajo prijav, 20.4.2023

2023_ADRASTOS-SPM_Adrastos_Odprt je razpis za mladinsko nagrado ADRASTOS 2023 (21.3.2023) ok

Veselimo se sodelovanja z vami!

  

Organizator: 

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti

Sofinancer:

Urad za mladino | GOV.SI

Dodatne informacije:

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
Cesta 13. julija 65a, 1261 Ljubljana – Dobrunje
spletno mesto: www.adrastos.si, www.irdo.si
e-pošta: info@irdo.si
mag. Anita Hrast, direktorica, gsm: 031 344 883