Na 13. razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS je prispelo 9 vlog

Finalisti bodo znani 14. novembra, zmagovalci pa 10. decembra 2021

(Ljubljana, 3. november 2021) Včeraj zvečer se je sestala komisija za odpiranje prijav, prispelih na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost – HORUS 2021. Skupaj je na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2021 do 29. oktobra 2021 prispelo 9 vlog. Od tega sta za Strateško nagrado prispeli dve vlogi profitnih organizacij (majhno in veliko podjetje), za kategorijo neprofitnih organizacij vlog ni bilo. Za kategorijo Projekt so prispele tri vloge profitnih organizacij (dve majhni podjetji in eno srednje veliko podjetje) in ena vloga neprofitnih organizacij (srednje velika organizacija). Na razpis za priznanja Horus 2021 so prispele tri vloge, od tega vse za splošno priznanje. Za kategorijo priznanja za novinarje vlog ni bilo. Ocenjevanje bo od 5. novembra potekalo v dveh krogih, za uvrstitev med finaliste morajo kandidati zbrati vsaj 51 % vseh možnih točk. Če jih ne zberejo, niso upravičeni do priznanja oz. nagrade, ne glede na število kandidatov v kategoriji. 14. novembra  bodo znani finalisti, podelitev nagrad Horus 2021 pa bo 10. decembra 2021. Razpis za nagrado Horus je letos objavljen trinajstič zapored.

Za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2021 se potegujejo različne pravne osebe in posamezniki. Za Strateško nagrado Horus 2021 se v kategoriji profitnih pravnih oseb potegujeta Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. in Nova kreditna banka Maribor d.d.. Za Priznanje za projekt so na razpis Horus 2021 svoje vloge poslali naslednji kandidati: v kategoriji profitnih pravnih oseb Press Clipping d.o.o., Primera skupina d.o.o. in SSI Schaefer d.o.o., v kategoriji neprofitnih pravnih oseb pa VDC Polž Maribor. V kategoriji novinarji predlogov za priznanja ni bilo. Za Posebno priznanje v kategoriji splošno so bili predlagani trije kandidati in sicer: Nataša Grom Jerina, Kulturno izobraževalno društvo PiNA ter izr. prof. dr. Marjan Skalicky, dr. med..

Z razpisom želimo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti. Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2021 od leta 2009 podeljuje IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji, to so: Društvo za odnose z javnostmi (PRSS), Ameriška gospodarska zbornica, CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije,  Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Združenje socialna ekonomija Slovenije, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Štajerska gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in drugi. Projekt letos delno sofinancira Urad RS za mladino. Partner spremljanja objav v medijih je Press Clipping d.o.o..

Če bi želeli pridobiti  nagrado Horus 2022, vas vabimo, da se pripravite na sodelovanje tudi tako, da se udeležite usposabljanja za pridobitev certifikata Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj.

Vabimo vas tudi, da postanete člani inštituta IRDO.  Obiščite spletno mesto: www.irdo.si in si oglejte, kaj počnemo. Vabljeni k sodelovanju!