This image has an empty alt attribute; its file name is logo-polozen-Screenshot-2021-03-26-at-15.53.01-1024x282.png

Najbolj iskani so Strategi/nje za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Postanite to v letu 2022 tudi vi!

Vabimo vas, da pridobite certifikat II. zahtevnostne stopnje – Strateg/inja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj in se usposobite za strateško in razvojno trajnostno načrtovanje. Po usposabljanju boste lahko v vaši organizaciji ali podjetju družbeno odgovornost in trajnostni razvoj upravljali bolj celovito, strateško, participativno in inovativno ter tako izboljševali in utrjevali ugled vašega podjetja oz. organizacije.

1.Se v vašem podjetju ukvarjate z družbeno odgovornostjo in trajnostnim razvojem, a vam na poti do uspeha manjka strateški pristop?

2. Vas zanima, kako voditi trajnostno transformacijo in uporabiti orodja trajnostnega razvoja za vključujoč večdeležniški dialog?

3. Bi želeli imeti vpogled v dobre prakse drugih ter konkretne rezultate z akcijskimi načrti po zaključku usposabljanja?

Vse te kompetence in akcijske načrte boste pridobili, če se odločite za usposabljanje za certifikat II. zahtevnostne stopnje – STRATEG oz, STRATEGINJA za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj.

7 MODULOV – ONLINE IZVEDBA – 6 UPORABNIH REZULTATOV ZA VAŠE PODJETJE – MAJHNE SKUPINE – POUDAREK NA PRAKTIČNEM DELU (certifikat II. zahtevnostne stopnje)

Izberite pomladni termin!

Predpogoj: pridobitev IRDO certifikata Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (I. zahtevnostna stopnja) ali drugo ustrezno dokazilo o temeljnem znanju

Kdo vse potrebuje znanja in kompetence, ki jih ponuja certifikat II. stopnje – Strateg?

 • zaposleni v organizacijah in podjetjih, ki ste vključeni v projektno skupino za pridobivanje certifikata Družbeno odgovoren delodajalec (DOD);
 • strokovnjaki korporativnega komuniciranja, skladnosti in kadrovskega razvoja, ki želite vzpostaviti temelje trajnostnemu upravljanju v podjetju ali organizaciji;
 • vodje projektih skupin in koordinatorji za trajnostno poročanje, ki želite vsebinsko izboljšati trajnostna poročila;
 • komunikacijske eksperte, ki načrtujete CSR kampanje in/ali korporativna prostovoljstva in želijo širiti svoja znanja;
 • vsi navdušenci, ki načrtujete trajnostno upravljanje integrirati v samo poslovanje podjetja ali organizacije.

Najbolj bomo veseli:

 • vizionarjev in raziskovalcev naprednih idej;
 • sodelovalnih vodij timov;
 • vseh, ki bi radi s svojim delom pustili pozitivne odtise v svetu;
 • vseh, ki imate izostren čut za pravičnost, etiko in moralo;
 • znanja željnih, ki načrtujete korak naprej pri strokovnem razvoju in ste za to pripravljeni delati;
 • želite razumeti stališča drugih in najti participativne rešitve;
 • vseh, ki se radi mrežite in ste odprti za nove izkušnje.

Po 7-modulskem usposabljanju in opravljenem izpitu boste:

 • postali uspešen/a strateg/inja za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost v vašem podjetju;
 • imeli več koristnih vsebin za celostni, strateški razvoj DO in TR vašega podjetja;
 • prejeli gradivo z usposabljanja v e-obliki, ki jih lahko uporabite za delo in interno izobraževanje vaših sodelavcev;
 • prejeli Certifikat STRATEG/INJA za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja.
This image has an empty alt attribute; its file name is gozd-strateg-1024x796.png

Termini usposabljanja za II. zahtevnostno stopnjo – Strateg/inja:

Ura: 9-12hVSEBINE – Strateg-inja za DO in TR (CSO)pomladni termin 2022
MODUL 1Analiza in postavitev temeljev strateškega pristopa k trajnostnemu upravljanju4.3.2022
MODUL 2Aktivacija trajnostnega upravljanja v praksi11.3.2022
MODUL 3Določanje fokusa trajnostnega upravljanja z orodjem matrike bistvenosti18.3.2022
MODUL 4Participativne prakse v komunikaciji z deležniki in družbene inovacije25.3.2022
MODUL 5Merjenje družbenih učinkov, zunanja presoja in benchmarking1.4.2022
MODUL 6GRI standardi in drugi poročevalski okvirji za poročanje8.4.2022
MODUL 7Zaključna konferenca z gosti in podelitev certifikatov22.4.2022

KLJUČNE PREDNOSTI USPOSABLJANJA:

 • Pridobili boste strokovno znanje in veščine, ki so ključne za celovito, razvojno naravnano strateško vodenje DO in TR področja v podjetju ali organizaciji;
 • Napredovali boste od poročevalcev do strategov aktivnega upravljanja DO TR področja znotraj vaše pravne osebe;
 • Skozi usposabljanje se boste usposobili za trajnostno upravljanje  – pasivni pristop boste zamenjali za aktivni pristop trajnostnega upravljanja;
 • Primerjali boste delo v vaši organizacijami s praksami slovenskih in tujih podjetij;
 • Opravili boste 6 praktičnih nalog, ki bodo koristile razvoju vašega podjetja oz. organizacije
 • Razvili boste vse ključne elemente strategije upravljanja DO in TR v vašem podjetju oz. organizaciji in izmenjali izkušnje na to temo s sodelujočimi na usposabljanju;
 • Pridobili boste “vstopnico”, da lahko kandidirate za naziv STRATEG/INJA LETA

PRIJAVITE SE ŠE DANES!

Oglejte si vabilo s predstavitvijo programa usposabljanja:

2022 IRDO STRATEG DO IN TR – Certifikat SDOTR – VABILO leto 2022 ok

2022 IRDO -Predstavitev certifikat Strateg-inja za SDOTR – pomlad 2022

2021 IRDO – SPM_Slovenija ima prve certificirane stratege za DO in TR 26.11.2021 ok

Prijavite se s prijavnico:2022 IRDO Izobraževanje za Certifikat Strateg-inja DOP in TR – PRIJAVNICA pomlad 2022

Prijavnico pošljite na naslov info@irdo.si  čim prej.

Dodatne informacije: Inštitut IRDO, info@irdo.si, 031 344 883. Vabljeni!

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo!

Svetovanje podjetjem, organizacijam

 • Za podjetja in organizacije izvedemo strokovno svetovanje za uvedbo družbeno odgovornih, marketinških in razvojnih aktivnosti.
 • Svetujemo podjetjem na področju razvoja strategije družbene odgovornosti, poročanja in EU ter globalnih usmeritev v kontekstu družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.
 • Nakažemo možnosti uvajanja družbene odgovornosti v podjetniške dejavnosti in predstavljamo primere dobrih praks na tem področju, zlasti preko nagrade Horus.
 • Sredstva, ki jih inštitut pridobi s strani pridobitnih organizacij, namenja za izvajanje nepridobitnih dejavnosti in za razvoj inštituta.

Vse več podjetij, ustanov in organizacij se srečuje s potrebo po večjem poznavanju področja družbene odgovornosti. V ta namen strokovnjaki inštituta IRDO pripravljamo seminarje in delavnice po naročilu. Izobraževalne vsebine so pripravljene individualno in prilagojene naročnikovim potrebam ter možnostim. Udeleženci se običajno seznanijo z osnovnim konceptom družbene odgovornosti, področji, prednostmi in slabostmi koncepta, standardi, primeri poslovne prakse, aktualnimi novostmi in konkretnimi navodili za delo v naročnikovem podjetju, organizaciji, ustanovi. Skupaj z udeleženci zasnujemo program razvoja tega področja in ga glede na možnosti in potrebe naročnika pomagamo realizirati v praksi.

Na željo naročnikov lahko pripravimo tudi specializirane programe izobraževanja s posameznih panog (interni, eksterni programi).

Za izdelavo ponudbe nam pošljite vaše želje, potrebe in predloge na info@irdo.si.

Veselimo se sodelovanja z vami.

Meni