This image has an empty alt attribute; its file name is logo-polozen-Screenshot-2021-03-26-at-15.53.01-1024x282.png
Najbolj iskani so Strategi/nje za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj.
Postanite to v letu 2023 tudi vi!
 • Se v vašem podjetju ukvarjate z družbeno odgovornostjo in trajnostnim razvojem, a vam na poti do uspeha manjka znanje o DO in TR za strateško uvajanje le-tega v organizacijo ter  poznavanje najnovejših usmeritev EU in Slovenije na tem področju?
 • Vas zanima, kako voditi trajnostno transformacijo in uporabiti orodja trajnostnega razvoja za vključujoč večdeležniški dialog?
 • Bi želeli imeti vpogled v dobre prakse drugih ter konkretne rezultate z akcijskimi načrti po zaključku usposabljanja ter se primerjati z vam sorodnimi podjetji, organizacijami v Sloveniji in v svetu?

Vabimo vas, da pridobite IRDO certifikat II. zahtevnostne stopnje – Strateg/inja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj in se usposobite za strateško in razvojno trajnostno načrtovanje. Po usposabljanju boste lahko v vaši organizaciji ali podjetju družbeno odgovornost in trajnostni razvoj upravljali bolj celovito, strateško, participativno in inovativno ter tako izboljševali in utrjevali ugled vašega podjetja oz. organizacije.

Vse te kompetence in akcijska orodja boste pridobili, če se odločite za usposabljanje za certifikat II. zahtevnostne stopnje – STRATEG oz, STRATEGINJA za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj.

 

Kaj je novega? Že z letom 2024 bo potrebno poročati po novih pravilih, v duhu Zelenega prehoda EU (predvsem velika podjetja, kmalu pa tudi srednje velika in majhna). Sprejeti sta dve ključni direktivi na tem področju (finančna, trajnostno poročanje), nova taksonomija (okoljska in kmalu še družbena), prihajajo novi standardi… To pomeni, da se poslovni modeli transformirajo v bolj zelene in digitalne. Da bi to lahko storili, potrebujete ustrezna znanja, torej usposobljeno osebo znotraj organizacije, ki vam bo v sodelovanju z vašimi zaposlenimi n zunanjimi strokovnjaki pomagala prenoviti vaš poslovni model. Kaj se dogaja na področju zakonodaje, kaj morajo podjetja delati drugače, kaj sploh pomeni prenoviti poslovno strategijo v bolj trajnostno in kako to storiti. Vse to boste spoznali na našem usposabljanju, ob tem pa se povezovali z vam podobnimi podjetji in drugimi organizacijami ter tako primerjali vaša znanja, izkušnje in soustvarjali razvoj.

Zato se pripravite na uvajanje novosti v vašem podjetju čimprej. Do jeseni bo zagotovo spet veliko novega. Rastite skupaj z nami in razvijajte to področje dela, novosti je ogromno. Večkrat letno pripravljamo tudi zanimivo mreženje vseh imetnikov certifikata, vabilo prejmete kot imetniki naših certifikatov.
PRIDRUŽITE SE 23-TIM IMETNIKOM TEGA CERTIFIKATA V SLOVENIJI TUDI VI!

Prijavite se na usposabljanje za Stratega/Strateginjo za DO in TR. Izberite pomladni ali jesenski termin!

7 MODULOV – ONLINE IZVEDBA – 6 UPORABNIH REZULTATOV ZA VAŠE PODJETJE – MAJHNE SKUPINE – POUDAREK NA PRAKTIČNEM DELU (certifikat II. zahtevnostne stopnje)

Kdo vse potrebuje znanja in kompetence, ki jih ponuja certifikat II. stopnje – Strateg?

 • zaposleni v organizacijah in podjetjih, ki ste vključeni v projektno skupino za pridobivanje certifikata Družbeno odgovoren delodajalec (DOD);
 • strokovnjaki korporativnega komuniciranja, skladnosti in kadrovskega razvoja, ki želite vzpostaviti temelje trajnostnemu upravljanju v podjetju ali organizaciji;
 • vodje projektih skupin in koordinatorji za trajnostno poročanje, ki želite vsebinsko izboljšati trajnostna poročila;
 • komunikacijske eksperte, ki načrtujete CSR kampanje in/ali korporativna prostovoljstva in želijo širiti svoja znanja;
 • vsi navdušenci, ki načrtujete trajnostno upravljanje integrirati v samo poslovanje podjetja ali organizacije.

Najbolj bomo veseli:

 • vizionarjev in raziskovalcev naprednih idej;
 • sodelovalnih vodij timov;
 • vseh, ki bi radi s svojim delom pustili pozitivne odtise v svetu;
 • vseh, ki imate izostren čut za pravičnost, etiko in moralo;
 • znanja željnih, ki načrtujete korak naprej pri strokovnem razvoju in ste za to pripravljeni delati;
 • želite razumeti stališča drugih in najti participativne rešitve;
 • vseh, ki se radi mrežite in ste odprti za nove izkušnje.

Predpogoj: pridobitev IRDO certifikata Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (I. zahtevnostna stopnja) ali drugo ustrezno dokazilo o temeljnem znanju.

Po 7-modulskem usposabljanju in opravljenem izpitu boste:

 • postali uspešen/a strateg/inja za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost v vašem podjetju;
 • imeli več koristnih vsebin za celostni, strateški razvoj DO in TR vašega podjetja;
 • prejeli gradivo z usposabljanja v e-obliki, ki jih lahko uporabite za delo in interno izobraževanje vaših sodelavcev;
 • prejeli Certifikat STRATEG/INJA za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja.

Foto: Gregor Salamon

Termini usposabljanja za II. zahtevnostno stopnjo – Strateg/inja:

MODULI USPOSABLJANJA

POMLADNI

termin

JESENSKI

termin

MODUL 1: ANALIZA IN POSTAVITEV TEMELJEV STRATEŠKEGA PRISTOPA K TRAJNOSTNEMU UPRAVLJANJU

5.5.2023

15.9.2023

MODUL 2: AKTIVACIJA TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA V PRAKSI

12.5.2023

22.9.2023

MODUL 3: DOLOČANJE FOKUSA TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA Z ORODJEM MATRIKE BISTVENOSTI

19.5.2023

29.9.2023

MODUL 4: PARTICIPATIVNE PRAKSE V KOMUNIKACIJI Z DELEŽNIKI

26.5.2023

6.10.2023

MODUL 5: MERJENJE DRUŽBENIH UČINKOV, ZUNANJA PRESOJA IN BENCHMARKING

2.6.2023

13.10.2023

MODUL 6: GRI STANDARDI IN DRUGI POROČEVALSKI OKVIRJI ZA POROČANJE

16.6.2023

20.10.2023

MODUL 7: ZAKLJUČNA KONFERENCA IN PODELITEV CERTIFIKATOV

23.6.2023

27.10.2023

KLJUČNE PREDNOSTI USPOSABLJANJA:

 • Pridobili boste strokovno znanje in veščine, ki so ključne za celovito, razvojno naravnano strateško vodenje DO in TR področja v podjetju ali organizaciji;
 • Napredovali boste od poročevalcev do strategov aktivnega upravljanja DO TR področja znotraj vaše pravne osebe;
 • Skozi usposabljanje se boste usposobili za trajnostno upravljanje  – pasivni pristop boste zamenjali za aktivni pristop trajnostnega upravljanja;
 • Primerjali boste delo v vaši organizacijami s praksami slovenskih in tujih podjetij;
 • Opravili boste 6 praktičnih nalog, ki bodo koristile razvoju vašega podjetja oz. organizacije
 • Razvili boste vse ključne elemente strategije upravljanja DO in TR v vašem podjetju oz. organizaciji in izmenjali izkušnje na to temo s sodelujočimi na usposabljanju;
 • Pridobili boste “vstopnico”, da lahko kandidirate za naziv STRATEG/INJA LETA;
 • Vsako podjetje oz. organizacija prejme poseben certifikat za udeležence, ki jih napoti na usposabljanje v inštitut IRDO za pridobitev certifikata Strateg za DO in TR.

Oglejte si vabilo s predstavitvijo programa usposabljanja:

2023 IRDO – Certifikat Strateg 5. in 6. generacija – vabilo – ppt 12.4.2023

2023 IRDO certifikat STRATEG DO IN TR, zloženka, 12.4.2023

2022 IRDO – 2. generacija Strategov za DO in TR – izjave udeležencev 6.5.2022

2022 IRDO – 3. generacija Strategov za DO in TR – izjave udeležencev 28.10.2022

2023 IRDO – SPM_V Sloveniji že 23 Strategov DO in TR_10 3 2023

2023 IRDO – 4. generacija Strategov za DO in TR – izjave udeležencev 10.3.2023

PRIJAVITE SE ŠE DANES!

Prijavite se s prijavnico:

2023 IRDO Izobraževanje za Certifikat Strateg-inja DOP in TR – PRIJAVNICA leto 2023

Prijavnico pošljite na naslov info@irdo.si  čim prej.

Dodatne informacije: Inštitut IRDO, info@irdo.si, 031 344 883. Vabljeni!

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo!

Svetovanje podjetjem, organizacijam

 • Za podjetja in organizacije izvedemo strokovno svetovanje za uvedbo družbeno odgovornih, marketinških in razvojnih aktivnosti.
 • Svetujemo podjetjem na področju razvoja strategije družbene odgovornosti, poročanja in EU ter globalnih usmeritev v kontekstu družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.
 • Nakažemo možnosti uvajanja družbene odgovornosti v podjetniške dejavnosti in predstavljamo primere dobrih praks na tem področju, zlasti preko nagrade Horus.
 • Sredstva, ki jih inštitut pridobi s strani pridobitnih organizacij, namenja za izvajanje nepridobitnih dejavnosti in za razvoj inštituta.

Vse več podjetij, ustanov in organizacij se srečuje s potrebo po večjem poznavanju področja družbene odgovornosti. V ta namen strokovnjaki inštituta IRDO pripravljamo seminarje in delavnice po naročilu. Izobraževalne vsebine so pripravljene individualno in prilagojene naročnikovim potrebam ter možnostim. Udeleženci se običajno seznanijo z osnovnim konceptom družbene odgovornosti, področji, prednostmi in slabostmi koncepta, standardi, primeri poslovne prakse, aktualnimi novostmi in konkretnimi navodili za delo v naročnikovem podjetju, organizaciji, ustanovi. Skupaj z udeleženci zasnujemo program razvoja tega področja in ga glede na možnosti in potrebe naročnika pomagamo realizirati v praksi.

Na željo naročnikov lahko pripravimo tudi specializirane programe izobraževanja s posameznih panog (interni, eksterni programi).

Za izdelavo ponudbe nam pošljite vaše želje, potrebe in predloge na info@irdo.si.

Veselimo se sodelovanja z vami.