Nove EU direktive zahtevajo nova znanja za strateško upravljanje trajnostnosti in družbene odgovornosti

Tudi v Sloveniji so strokovnjaki s področja strateškega upravljanja trajnostnosti in družbene odgovornosti zelo iskan kader, v Sloveniji jih ima IRDO certifikate že 23.

(Ormož, 10. marec 2023) Danes dopoldne so v Ormožu podelili šest novih IRDO certifikatov Strateg oz. strateginja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, skupaj jih imamo sedaj v Sloveniji že 23. Certifikate so prejeli naslednji udeleženci usposabljanja v okviru 4. generacije imetnikov teh certifikatov: Maja Ravnak iz LIDL SLOVENIJA d. o. o.  k. d., Katjuša Koprivnikar iz Sincular Consulting d. o o., Anita Bolčevič iz Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine Ormož, mag. Rosana Šuc Ravničan in mag. Uroš Stropnik iz UNIOR d. d., ter Dejvi Ružič iz TÜV Austria Servis d .o. o.. Tako kot posamezniki, so certifikate prejela tudi njihova podjetja in se s tem zavezala k vključevanju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v ključne upravljalske strukture podjetja ter k delovanju v skladu z ESG usmeritvami.

Novi razvoj zakonodaje EU od podjetji zahteva, da razkrijejo informacije o svojem delovanju in obvladovanju družbenih in okoljskih izzivov. Že leta 2014 je bila sprejeta evropska Direktiva o nefinančnem poročanju 2014/95/EU (NFRD), ki velika podjetja v javnem interesu z več kot 500 zaposlenimi (kotirana podjetja, banke, zavarovalnice,…) zavezuje k objavi informacij v zvezi z okoljskimi in socialnimi zadevami, v zvezi z ravnanjem z zaposlenimi, s spoštovanjem človekovih pravic, o ukrepih proti korupciji in podkupovanju ter informacij o raznolikosti v upravnih odborih podjetja (glede na starost, spol, izobrazbo in poklicno izobrazbo). 14. decembra 2022 je bila sprejeta Direktiva o korporativnem poročanju o trajnostnem razvoju (CSRD), ki nadomešča obstoječe zahteve poročanja NFRD, v veljavo pa je stopila 5. 1. 2023.

Ob teh direktivah pa se v EU in v Sloveniji pojavljajo še nove zahteve po trajnostnem delovanju. Zlasti finančne institucije morajo upoštevati Uredbo (EU) 2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostjo, v sektorju finančnih storitev. Ta določa usklajena pravila preglednosti za udeležence na finančnem trgu in finančne svetovalce o tem, kako v svoje naložbene odločitve in finančna svetovanja vključujejo okoljske in socialne dejavnike ter dejavnike dobrega upravljanja, ter za njihove splošne in s produktom povezane trajnostne ambicije. Zasnovana je tako, da omeji morebitno „lažno zeleno oglaševanje“, kjer se finančni produkti tržijo kot trajnostni ali podnebju prijazni, ali trditve o udeležbi finančnih subjektov, ki v praksi ne izpolnjujejo teh standardov. Uredba določa pravila o razkritjih ter od udeležencev na finančnih trgih in finančnih svetovalcev zahteva, da sprejemajo strateške poslovne in naložbene odločitve, ki jih morajo nato razkriti.

»EFRAG skupina je pripravila nove standarde za trajnostno poročanje, ki bodo v veljavi od junija letos, pripravljajo pa še drugo skupino standardov, ki bo objavljena predvidoma junija 2024. Informacij in zahtev za podjetja in druge organizacije je vedno več, zato morajo biti podjetja pripravljena na strateško upravljanje področja trajnostnosti in družbene odgovornosti. Zdaj ni več časa za razmišljanje ali bi ali ne bi to upravljali, zahteve so jasne. V skladu z direktivami EU, ki prihajajo tudi v naš pravni red, moramo preobraziti svoje poslovne modele v bolj zelene in digitalne,« sta na dogodku povedali mag. Anita Hrast, direktorica inštituta za razvoj družbene odgovornosti – IRDO, in strokovna sodelavka inštituta IRDO Simona Roškar, mag. poslovnih ved, obe tudi izvajalki tega usposabljanja.

Zbrane udeležence je v Gradu Ormož pozdravil gostitelj dogodka Andrej Vršič, direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine Ormož, ki je ob tem povedal: »Upravlja z Destinacijo Jeruzalem Slovenija. Naše ključne smernice so trajnostni razvoj in družbena odgovornost. Z upoštevanjem ekonomskega, socialnega in okoljskega vidika pri našem poslovanju ne dvomimo v vedno večjo prepoznavnost in kakovostno turistično ponudbo Destinacije Jeruzalem Slovenija. Promoviramo se kot prejemnik certifikata za strateško celovitost Horus in z vsemi certifikati, ki jih podeljuje Slovenska turistična organizacija za SLOVENIA GREEN. Bistvenega pomena za razvoj je izobraževanje zaposlenih. Ponosni smo, da je med prejemniki certifikata Strateginja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj naša destinacijska managerka Anita Bolčevič, ki bo v zavodu in destinaciji aktivno prispevala k strateškemu upravljanju na področju trajnosti in družbene odgovornosti.«

Zbrani so si ogledali še Grad Ormož, ponudbo destinacije Jeruzalem ter sporočilo Mojce Markizeti iz Deloitte o novih zahtevah po poročanju ter aktualnih spremembah. Naslednje usposabljanje za pridobitev certifikata Strateg/Strateginja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj bo maja 2023, več informacij je na spletnem mestu inštituta IRDO.

O usposabljanju so povedali:

»Izobraževanje za stratega za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj na inštitutu IRDO je bilo ne le kamenček ampak pomembna skala v mozaiku tega našega poslanstva. Prav tako pa je lahko tudi pomemben del razvoja vsakega posameznika in podjetja, ki razume pomembnost trajnosti in družbene odgovornosti,« Dejvi Ružič direktor TÜV Austria Servis d .o. o..

»S širokim pogledom in z veliko strokovnostjo sta nas skozi vsebine strateškega načrtovanja trajnostnega razvoja popeljali odlični predavateljici IRDO inštituta. Dodano vrednost izobraževanju pa je prinesla tudi skupina udeležencev, ki je s svojimi izkušnjami in znanji obogatila predstavljene vsebine,« Katjuša Koprivnikar, prokuristka Sincular Consulting d. o o.

»Zdi se mi pomembno, da podjetja vlagajo tudi v izobraževanje zaposlenih, da ti bolje spoznamo družbene, ekonomske in okoljske učinke našega delovanja, obenem pa na področju trajnosti prepoznavamo naše potenciale, optimiziramo procese ter sledimo trajnostnim trendom,« Maja Ravnak, logistika, LIDL SLOVENIJA d. o. o.

»Inštitut IRDO za razvoj družbene odgovornosti s svojim predajanjem znanja omogoča udeležencem, da so korak pred drugimi, saj celovito prouči razumevanje procesov v podjetju, povezovanje vseh udeležencev v vrednostni verigi, poznavanje področnih standardov, zakonodaje, merjenje in poročanje o trajnostnih ciljih, prepoznavanje trendov in sposobnost njihove integracije v interno okolje na področju Slovenije, Evrope in sveta. Odpre nove poti in nova razmišljanja ter nas pripravi na izzive, ki nas čakajo na družbeno odgovornem in trajnostnem področju v prihodnjih letih,« Anita Bolčevič, destinacijska managerka iz Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine Ormož.

»V družbi UNIOR d. d. se zavedamo, da smo strateški akter, partner razvoja in blaginje v lokalnem okolju ter hkrati del globalne družbe. Izobraževanje in pridobitev certifikata  IRDO Strateg-inja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj je pomembna in dragocena spodbuda, ki nas nadalje zavezuje h krepitvi družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja,« mag. Rosana Šuc Ravničan, vodja korporativnega komuniciranja in inovacijskih procesov, UNIOR d. d.

Sistematično in postopoma implementiramo trajnostne elemente v naše poslovne procese, saj so vsi deležniki za nas zelo pomembni. Posebej pomembna je za nas trajnostna zaveza in odgovornost, da uvajamo in živimo trajnostno kulturo na vseh področjih poslovanja ter s tem prispevamo k dolgoročnemu razvoju. S svojo vizijo, poslanstvom in dejanji želimo dolgoročno strateško prispevati k blaginji lokalnega okolja oz. k trajnostnemu razvoju Slovenije in ostalega okolja, v katerem delujemo,« mag. Uroš Stropnik, direktor Sektorja za splošne zadeve, UNIOR d. d.#

 

Dodatne informacije: www.irdo.si ; e-pošta: info@irdo.si

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti,

Cesta 13. julija 65a, 1261 Ljubljana – Dobrunje

mag. Anita Hrast, direktorica, gsm 031 344 883; anita.hrast@irdo.si

Simona Roškar, mag. posl. ved, gsm 051 352 150; simona@dobicekznamenom.si

 

Oglejte si izjave udeležencev tukaj: 2023 IRDO – 4. generacija Strategov za DO in TR – izjave udeležencev 10.3.2023

Sporočilo za medije najdete tukaj:  2023 IRDO – SPM_V Sloveniji že 23 Strategov DO in TR_10 3 2023

Vabilo za 5. generacijo Strategov v terminu 14. 4. 2023 – 16. 6. 2023 najdete tukaj: Najbolj iskani so Strategi/nje za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Postanite to v letu 2023 tudi vi! – IRDO

Za vse dodatne informacije pišite na info@irdo.si ali pokličite 031 344 883.

Fotogalerijo si oglejte tukaj: