NOVO: Izšla je trilogija INOVATIVNA TRAJNOSTNA DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA!

Spoštovani,

sporočamo vam, da so ob skorajšnjem 20. rojstnem dnevu inštituta IRDO v zbirki Družbeno odgovorna družba izšle tri nove knjige v okviru trilogije INOVATIVNA TRAJNOSTNA DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA. 

Vabimo vas k ogledu zanimivih znanstvenih monografij s področja družbene odgovornosti, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

Zbirka: Družbeno odgovorna družba
Trilogija: INOVATIVNA TRAJNOSTNA DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA

Vabimo vas k ogledu treh novih znanstvenih monografij s področja družbene odgovornosti.

Trilogija: INOVATIVNA TRAJNOSTNA DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA

Vsebuje tri knjige:

1. knjiga: NEKAJ EKONOMSKIH SPODBUD ZOPER PROPAD ČLOVEŠTVA
2. knjiga: NEKAJ INFORMACIJSKIH SPODBUD ZA OBSTOJ ČLOVEŠTVA
3. knjiga: SKRB ZA STAREJŠE

Urednika vseh treh knjig, ki so jih ustvarili številni soavtorji, sta skupaj z drugimi souredniki zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej in mag. Anita Hrast.

Knjige so izšle v okviru zbirke Družbeno odgovorna družba pri IRDO – Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti, julija 2024.

Vabimo vas, da si jih ogledate in z znanjem inovirate vaše osebno in poslovno življenje.

Trilogija: INOVATIVNA TRAJNOSTNA DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA
Naslov 1. knjige: NEKAJ EKONOMSKIH SPODBUD ZOPER PROPAD ČLOVEŠTVA

 

Uredniki: prof. ddr. Matjaž Mulej, Anita Hrast, prof. dr. Tjaša Štrukelj

Avtorji in nosilci avtorskih pravic: Bergant Živko; Čady, Ema; Hrast, Anita; Hrast, Nomi; Ivajnšič, Betina; Merhar, Viljem; Mulej, Matjaž; Nikolić, Jelena; Preskar, Mihaela; Savović, Slađana; Šarotar Žižek, Simona; Taškar Beloglavec Sabina; Toplak, Dolores; Zdolšek, Daniel; Zlatanović, Dejana

Vrsta: soavtorska znanstvena monografija

Recenzenta: prof. dr. Mirko Markič, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, Koper, in doc. dr., dr. Maja Pucelj, Fakulteta za organizacijske študije, Novo mesto

Jezikovna korektura: Matjaž Mulej, UM EPF, Maribor, in IRDO, Ljubljana

Zbirka: Družbeno odgovorna družba

Izdal in založil: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Ljubljana, zanj: mag, Anita Hrast, direktorica (založnik, uredniki in tehnični oblikovalci ne odgovarjajo za pravilnost podatkov in navajanja virov avtorjev)

Kraj in leto izida: Ljubljana, 2024

Format: elektronska knjiga

Cena: brezplačno

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 201296643
ISBN 978-961-7141-07-8 (PDF)

© Copyright: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Ljubljana

POVZETEK 1. KNJIGE: NEKAJ EKONOMSKIH SPODBUD ZOPER PROPAD ČLOVEŠTVA

(Trilogija: INOVATIVNA TRAJNOSTNA DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA)

Pojem ‘inovativna trajnostna družbeno odgovorna družba’ naj ne nadomesti pojma ‘družbena odgovornost podjetij’ (t. j. vseh organizacij), ki ga je človeštvo sprejelo kot koncept, ki naj nadomesti neoliberalno zlorabo človeštva in narave. Razširi naj družbeno odgovornost na vse, kar človeštvo počne dandanes. Izrecno se vidi potreba, da ljudje ravnamo družbeno odgovorno s svojim naravnim okoljem, saj v njem in od njega živimo; zato dodajamo ‘trajnostnost’. Smiselne spremembe dane prakse ne moremo doseči brez inovacij, ki so v korist uporabnikov spremenjene nove zamisli, korenite in drobne, tehnično-tehnološke in družbene (ki so med bistvenimi pogoji, da so druge sploh možne in sprejemljive). Zato je pojem, ki označuje koncept, narasel na pet besed (v naslovu). Je nov, a pozorno in usmerjeno branje evropskih in svetovno globalnih dokumentov kaže, da ni brez korenin.

Ne gre nam za prikaz in kritiko danega družbenega in gospodarskega stanja, ampak za razvoj, ki naj pelje sodobno (žal neoliberalno) družbo iz sedanje slepe ulice v preživetje sedanje in naslednjih (žal ogroženih) generacij. Seveda ne zmoremo zajeti vsega, sploh pa ne vsega hkrati. Zato vsaka konferenca IRDO o družbeni odgovornosti odpira druge vidike, enako vsaka knjiga in vsak prispevek v njih. ČE BI INOVATIVNA TRAJNOSTNA DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA ŽE OBSTAJALA (NAMESTO NEOLIBERALNE), TE KNJIGE NE BI BILE POTREBNE. NAJDEMO PA NEKAJ DELNIH PODLAG ZA TAKO PRIHODNOST. O njih tu poročamo. Knjiga je zelo empirična.

Družbena odgovornost je osebna odgovornost za vplive na družbo. Hudo je, da se avtorji ISO 26.000 niso zmogli rešiti omejitve na odgovornost podjetij / organizacij; tako so pustili ob strani ljudi kot posameznike in politike. Poglavja v tej knjigi so naslednja:

 1. Globalne v dokumentih (posredno) zapisane podlage za inovativno trajnostno družbeno odgovorno družbo
 2. Uveljavljanje inovativne trajnostne družbeno odgovorne družbe kot družbenoekonomskega sistema zahteva reafirmacijo zamolčanih ekonomskih teorij
 3. Razvoj zavedanja družbene odgovornosti
 4. Srečnost – smisel truda za inovativno trajnostno družbeno odgovorno družbo
 5. Nefinančno poročanje in finančni sektor
 6. Dialektični sistem ukrepov za nefinančno poročanje v skladu z Direktivo 2014/95/EU – Prispevek k inovativni trajnostni družbeno odgovorni družbi
 7. Družbeno odgovorno delo in vodenje na daljavo – realnost tudi v ITDO družbi
 8. Družbena odgovornost v javnem sektorju: primer iz Srbije

Besedila avtorjev so nastala pred letom 2023.

Knjigo si lahko ogledate tukaj: 1. knjiga – Inovativna trajnostna družbeno odgovorna družba

Trilogija: INOVATIVNA TRAJNOSTNA DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA
Naslov 2. knjige: NEKAJ INFORMACIJSKIH SPODBUD ZA OBSTOJ ČLOVEŠTVA

 

Uredniki: zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, mag. Anita Hrast, Miro Mihec

Tehnična urednica in oblikovanje: Nomi Hrast

Avtorji in nosilci avtorskih pravic: Ambrožič Borut, Bergant Živko, Breže Borivoj, Burnač Danilo, Hajdenkumer Andraž, Hartman Petra, Hrast Anita, Hrast Nomi, Mihec Miro, Mulej Matjaž, Mulej Nastja, Štrukelj Tjaša, Tacer Blanka

Vrsta: soavtorska znanstvena monografija

Recenzenta: prof. dr. Mirko Markič, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, Koper, in doc. dr., dr. Maja Pucelj, Fakulteta za organizacijske študije, Novo mesto

Jezikovna korektura: Matjaž Mulej, UM EPF, Maribor in IRDO, Ljubljana

Zbirka: Družbeno odgovorna družba

Priprava besedil za tehnično ureditev: Simona Krajnc

Oblikovanje naslovnice s pomočjo umetne inteligence: Nomi Hrast in Simon Domajnko

Izdal in založil: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Ljubljana, zanj: mag, Anita Hrast, direktorica (založnik, uredniki in tehnični oblikovalci ne odgovarjajo za pravilnost podatkov in navajanja virov avtorjev)

Kraj in leto izida: Ljubljana, 2024

Format: elektronska knjiga

Cena: brezplačno

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 201303811
ISBN 978-961-7141-08-5 (PDF)

© Copyright: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Ljubljana

POVZETEK 2. KNJIGE: NEKAJ INFORMACIJSKIH SPODBUD ZA OBSTOJ ČLOVEŠTVA

(Trilogija: INOVATIVNA TRAJNOSTNA DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA)

Informacija je vsako sporočilo, ki doseže nek vpliv. V letih 2021 – 2023 se vrstijo hude naravne katastrofe po vsem svetu (če o +50 vojnah niti ne govorimo). Sovpadajo z novim poročilom o vplivu podnebnih sprememb, ki ga je izdal ‘Mednarodni panel za podnebne spremembe’. Ali bo postalo informacija, torej inoviralo prakso, je odvisno od prejemnikov sporočila, njihove volje in sposobnosti sprejeti vpliv. Ugotovitve so jasne. Zvišanja povprečne temperature za največ 1,5 o C ne moremo ustaviti. Če ne bomo nemudoma ukrepali, bodo posledice usodne. Gre za obstoj človeštva. Ljudje brez informacij to dejstvo stežka dojamejo in še težje sprejmejo. V tej knjigi boste našli naslednja poglavja:

 1. Pot do družbene blaginje – smisla inovativne trajnostne družbeno odgovorne družbe
 2. Soodvisnost in zelo celovit pristop družbeno odgovornih sta bistvena za ITDO družbo
 3. Družbena odgovornost politikov namesto podpore za neoliberalizem
 4. Inovativna trajnostna družbeno odgovorna družba – odzivi na sedanji rdeči alarm za človeštvo, neupoštevan desetletja
 5. Metode za ustvarjalno ITDO delovanje: CoRT itd.
 6. Digitalna odgovornost v informiranju, vključno z izobraževanjem
 7. Vplivi in odzivi kot odgovornost do družbe in okolja – tržni vidiki
 8. O vlogi dnevnih medijev pri ozaveščanju za družbeno odgovornost: Razmišljanja ob članku Amy Luers „Holistično o globalnih grožnjah”
 9. Opozorilo na pozitivno psihologijo
 10. Usposabljanja za skrbnike družbene odgovornosti
 11. Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec
 12. Celostna izpolnitev prijave za pridobitev Horus, največje slovenske nagrade za družbeno odgovornost za strateško celovitost pravne osebe na primeru podjetja Mariborski vodovod d.d.
 13. Spodbudna in družbeno odgovorna vrednost mednarodnih mejnikov Organizacije združenih narodov

Vsakdo, ki kaj sporoči z vplivom, je za to odgovoren, pa tudi tisti, ki kaj zamolči, namesto da vpliva v smeri k več ITDOD. Kajti alternativa, ki jo zelo konkretno vidimo v l. 2023 in 2024, je ali ITDOD ali 3. svetovna vojna in propad človeštva.

Besedila avtorjev so nastala pred letom 2023.

Knjigo si lahko ogledate tukaj: 2. knjiga – Inovativna trajnostna družbeno odgovorna družba-popravljeno

Trilogija: INOVATIVNA TRAJNOSTNA DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA
Naslov 3. knjige: SKRB ZA STAREJŠE

Uredniki: zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, Anita Hrast, izr. prof. dr. Tjaša Štrukelj, red prof. dr. Simona Šarotar Žižek, Miro Mihec

Tehnična urednica in oblikovanje: Nomi Hrast

Avtorji in nosilci avtorskih pravic: Ambrožič Borut, Colnar Simona, Dimovski Vlado, Grah Barbara, Holc Marjan, Kapš Maja, Knez-Riedl Jožica, Krajnc Ana, Kunstek N., Lorber Lučka, Macuh Bojan, Mihec Miro, Mulej Matjaž, Nikolić Jelena, Penger Sandra, Peterlin Judita, Savović Slađana, Štekovič Vika, Zemlič, Radović Tamara, Zlatanović Dejana

Vrsta: soavtorska znanstvena monografija

Recenzenta: prof. dr. Mirko Markič, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, Koper, in doc. dr., dr. Maja Pucelj, Fakulteta za organizacijske študije, Novo mesto

Jezikovna korektura: Matjaž Mulej, UM EPF, Maribor, in IRDO, Ljubljana

Zbirka: Družbeno odgovorna družba

Priprava besedil za tehnično ureditev: Simona Krajnc

Oblikovanje naslovnice s pomočjo umetne inteligence: Nomi Hrast in Simon Domajnko

Izdal in založil: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Ljubljana, zanj: mag, Anita Hrast, direktorica (založnik, uredniki in tehnični oblikovalci ne odgovarjajo za pravilnost podatkov in navajanja virov avtorjev)

Kraj in leto izida: Ljubljana, 2024

Format: elektronska knjiga

Cena: brezplačno

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 201307651
ISBN 978-961-7141-09-2 (PDF)

© Copyright: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Ljubljana

POVZETEK 3. KNJIGE: SKRB ZA STAREJŠE

(Trilogija: INOVATIVNA TRAJNOSTNA DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA)

Skrb za razvoj inovativne trajnostne družbeno odgovorne družbe spada tudi med naloge in pravice ljudi in organizacij v javnem, ne samo v poslovnem sektorju, saj ustvarjajo pogoje in okoliščine za delovanje organizacij in ljudi. Tako vplivajo med drugim tudi na življenje in delovanje starejših oseb, na katere se osredotočamo v tej knjigi z vidika razmer, ki bi jih (naj) doletele v razmerah inovativne trajnostne družbeno odgovorne družbe. Nekateri so strokovno dejavni dlje kot drugi, nekateri imajo več sreče z zdravjem kot drugi, nekateri ostajajo v svojih gospodinjstvih dlje kot drugi, nekateri so se preselili v centre, ki jih pogosto imenujejo domovi za starejše osebe, nekateri se v njih bolj dolgočasijo kot drugi, nekateri obiskujejo dnevne centre za nekaj ur raznih dejavnosti. Nekaj takih zgledov in izkušenj smo zbrali, da bi tudi s teh vidikov pomagali lajšati razvoj človeštva iz sedanjega globalno uničevalnega neoliberalnega kapitalizma v inovativno trajnostno družbeno odgovorno družbo. Spisek seveda ni dokončen.

V te knjigi boste našli naslednja poglavja:

 1. Družbena odgovornost v javnem sektorju: empirični dokazi iz Srbije
 2. Inovativna trajnostna družbeno odgovorna družba glede na pravne in etične vidike zaposlovanja starejših delavcev, npr. v Republiki Sloveniji
 3. Izzivi in priložnosti družbene odgovornosti organizacij do starejših v Sloveniji
 4. Digitalno učenje in izobraževanje – prednost starosti prijaznih univerz v družbeno odgovorni družbi
 5. Izobraževanje in delovanje starejših ter družbene razmere: slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, prvo izobraževanje starejših pri nas
 6. Dnevni center aktivnosti za starejše – primer društva TOTI DCA Maribor
 7. Potrebe starostnikov po turističnih in duhovnih storitvah v pozni starostni dobi
 8. Ohranjanje dostojanstva starejših ljudi kot individualni in skupni cilj v kontekstu družbene odgovornosti
 9. Empatija v centrih za starejše – kot povezava do odgovornega obnašanja
 10. Anksioznost in spoprijemanje s procesom žalovanja po izgubi bližnje osebe
 11. Hospic – spremljanje bolnika z možgansko anevrizmo in njegove družine
 12. Ali je biti samo človek ob umirajočem bolniku dovolj in kaj to sploh pomeni
 13. Družbena odgovornost in trajnostni razvoj (DOTR) – Kaj to pomeni v praksi starejših?

Besedila avtorjev so nastala pred letom 2023.

Knjigo si lahko ogledate tukaj: 3. knjiga – Inovativna trajnostna družbeno odgovorna družba

Več o IRDO založništvu najdete tukaj: https://www.irdo.si/dejavnosti/#Zaloznistvo

Vabimo vas, da podprete naše delo.

Postanite naši člani: https://www.irdo.si/clanstvo/

Inštitut IRDO je raziskovalna in prostovoljska neprofitna organizacija, ki deluje tudi v javnem interesu na področju dela z mladimi. Svetujemo podjetjem, vladnim in nevladnim organizacijam in se mednarodno povezujemo. Združujemo raziskovalce, strokovnjake, podjetnike, mlade in druge deležnike z namenom izmenjave znanja in izkušenj ter krepitve družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja ter zelenega prehoda.

Podprite naše delo z mladimi z 1 % dohodnine tudi vi:

https://www.irdo.si/vabilo-namenite-10-dohodnine-za-razvoj-mladih-in-druzbene-odgovornosti/

Iskrena hvala.