Občine – pomemben deležnik pri izvajanju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v lokalnem okolju

(19.10.2021, svetovni splet) Družbena odgovornost se začne z osebno odgovornostjo – s tem smo se danes strinjali vsi udeleženci seminarja »Občine – pomemben deležnik pri izvajanju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v lokalnem okolju« in v razpravi nanizali veliko predlogov za uresničevanje idej v praksi. 

Seminar sta organizirala SOS in IRDO z željo, da občine pridobijo čim več informacij in se prijavijo na bodoče EU razpise, povezane z družbeno odgovornostjo in trajnostnim razvojem. Poročilo o dogodku in več informacij o seminarju najdete tukaj: https://skupnostobcin.si/novica/druzbena-odgovornost-obcin-kot-temeljna-nalozbo-v-skupno-prihodnost/

Sodelovanje med Skupnostjo občin Slovenije in IRDO Inštitutom bomo še okrepili ter občinam omogočili prijavo na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2021. Kandidati – tudi občine oz. občinske uprave – se lahko prijavite na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2021 v kategoriji neprofitne pravne osebe.

Več o razpisu najdete tukaj: www.horus.si. Rok za oddajo vlog je 29.10.2021, zato s prijavami pohitite.