Spoštovani!

Vabimo vas, da si ogledate elektronski zbornik in sklepe s 15. IRDO mednarodne znanstveno-poslovne konference z naslovom DRUŽBENA ODGOVORNOST IN IZZIVI ČASA 2020: OSEBNA IN DRUŽBENA ODGOVORNOST ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST, ki je potekala 4. in  5. junija 2020 v ONLINE izvedbi.

Glavni namen konference je bil iskati povezave med človekovo odgovornostjo do družbe in do sebe za našo skupno trajnostno prihodnost. Taka odgovornost posameznika je predpogoj za družbeno odgovornost, brez širše okoljske in družbene odgovornosti ni preživetja človeštva niti orodja za dosego trajnostnega razvoja/prihodnosti.

Poudarek je bil na delovanju posameznika, ki lahko pomembno spreminja družbo in s tem njegova aktivna participacija kjerkoli postaja gonilo prenove na svetovni ravni.  Za pot iz krize je EU sprejela kar nekaj različnih strategij, najbolj aktualen pa je zdaj Zeleni dogovor EU. Več vsebin na to temo najdete tukaj: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en in https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en .

Naše sodelovanje na konferenci je potekalo v duhu Agende ZN 2030: spremenimo svet, ki vključuje 17 ciljev trajnostnega razvoja. Te ima v svoji Strategiji razvoja do leta 2030 zapisane tudi Republika Slovenija, vendar jih ni možno doseči brez osebne in družbene odgovornosti.  S konferenco v letu 2020 smo želeli zagotoviti širši vpogled v to, kar raziskovalci, učitelji in menedžerji ter drugi zmoremo in bi morali storiti za vključitev osebne in družbene odgovornosti v družbeno in naravno okolje, kjer delujemo.

Zbornik z avtorskimi prispevki s konference in sklepe konference najdete na tej povezavi: https://www.irdo.si/irdo-konferenca/