This image has an empty alt attribute; its file name is 1.png

Spoštovani!

Vabimo vas na 15. IRDO mednarodno znanstveno-poslovno konferenco z naslovom DRUŽBENA ODGOVORNOST IN IZZIVI ČASA 2020: OSEBNA IN DRUŽBENA ODGOVORNOST ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST, ki bo potekala 4. in  5. junija 2020 v ONLINE izvedbi.

Konferenca bo zaradi kriznih razmer in pandemije potekala kot online izvedba (preko aplikacije Zoom ). Glavni namen konference je iskati povezave med človekovo odgovornostjo do družbe in do sebe za našo skupno trajnostno prihodnost. Taka odgovornost posameznika je predpogoj za družbeno odgovornost, brez širše okoljske in družbene odgovornosti ni preživetja človeštva niti orodja za dosego trajnostnega razvoja/prihodnosti.

Poudarek je tokrat na delovanju posameznika, ki lahko pomembno spreminja družbo in s tem njegova aktivna participacija kjerkoli postaja gonilo prenove na svetovni ravni.  Za pot iz krize je EU sprejela kar nekaj različnih strategij, najbolj aktualen pa je zdaj Zeleni dogovor EU. Več vsebin na to temo najdete tukaj: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en in https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en .

Naše sodelovanje na konferenci bo potekalo v duhu Agende ZN 2030: spremenimo svet, ki vključuje 17 ciljev trajnostnega razvoja. Te ima v svoji Strategiji razvoja do leta 2030 zapisane tudi Republika Slovenija, vendar jih ni možno doseči brez osebne in družbene odgovornosti.  S konferenco v letu 2020 želimo zagotoviti širši vpogled v to, kar raziskovalci, učitelji in menedžerji ter drugi zmoremo in bi morali storiti za vključitev osebne in družbene odgovornosti v družbeno in naravno okolje, kjer delujemo.

Zato bomo z namenom prispevati k trajnostni prihodnosti kot poti iz sedanje krize:

  • Razpravljali o metodah za razvoj konceptov osebne odgovornosti, da bi se uskladili s sedanjimi novostmi glede nje in s potrebnim celostnim razvojem v družbenem, ekološkem in poslovnem okolju, s posebnim poudarkom na refleksivnem vedenju, soodvisnosti in ustvarjalnem sodelovanju.
  • Predstavili primere osebno odgovornega ravnanja posameznikov in skupin v podjetjih, vladnih in nevladnih organizacijah ali aktivnem državljanstvu, in ocenili, kako ponovno razmisliti o standardnih procesih z več vidikov in kako vanje vključiti družbeno odgovorno ravnanje.
  • Predstavili vidike osebne odgovornosti in njene krepitve npr. s skrbjo za zdrav življenjski slog, prehrano, šport, spanje, duhovnost, ekonomski vidik preskrbe družine, samooskrbo, etiko, izobraževanje, kulturo, socialo, ljubezen, partnerstvo, starševstvo in druge vidike osebne in družbene odgovornosti, ki podpirajo načrtovanje, izvajanje in optimizacijo družbeno odgovornega ravnanja.

Z izmenjavo izkušenj, teoretičnih in praktičnih, bomo udeleženci pomagali najti pravo pot do družbeno odgovornega ravnanja v družinah in v organizacijah, profitnih in neprofitnih. Zato vas vljudno vabimo na konferenco kot poslušalce, da delite svoje izkušnje, poglede in predloge z drugimi udeleženci, vključno z znanstvenimi in drugimi raziskovalci, vrhunskimi svetovalci, drugimi strokovnjaki in izkušenimi praktiki, ki se bodo udeležili te konference kot poslušalci in/ali kot avtorji prispevkov. Tudi mladi avtorji, dijaki in študentje, ki sodelujejo v izobraževalnih procesih, so zelo dobrodošli, zanje je udeležba brezplačna!

Oglejte si vabilo na konferenco na tej povezavi:
https://www.irdo.si/wp-content/uploads/2020/05/2020-IRDO-Konferenca-Vabilo-25.5.2020-SLO-ok.pdf

Oglejte si program konference tukaj: https://www.irdo.si/wp-content/uploads/2020/06/2020-IRDO-15-International-Conference-Program-1.6.2020-FINAL.pdf

Prijavnico za konferenco najdete tukaj: 2020 IRDO Konferenca – Obrazec za prijavo- 25.5.2020 ok

Prosimo vas, da nam pošljete vašo prijavnico čim prej na e-naslov: info@irdo.si.

Lahko pa se prijavite tudi preko spletnega obrazca tukaj.

INFORMACIJE: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor, 
Web: www.irdo.si  E-pošta: info@irdo.si  Telefon:  031 344 883

Veselimo se vašega sodelovanja na 15. IRDO konferenci v ONLINE IZVEDBI!