POSTANITE ESRS EXPERT ZA TRAJNOSTNO POROČANJE – Pridobite IRDO certifikat III. stopnje!

 

VABIMO VAS, DA PRIDOBITE IRDO CERTIFIKAT III. zahtevnostne stopnje ESRS EXPERT ZA TRAJNOSTNO POROČANJE

 

֍ ONLINE IZVEDBA ֍ 8 MODULOV  ֍ MAJHNE SKUPINE ֍ PRAKTIČNO DELO  ֍ VSAJ 10 UPORABNIH ORODIJ IN  REZULTATOV ֍  CERTIFIKAT ZA POSAMEZNIKA IN PODJETJE

ALI VESTE …
 1. Kako poročati o trajnostnosti po novi direktivi (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) in v skladu z obveznimi evropskimi standardi za trajnostno poročanje (ESRS- European Sustainability Reporting Standards), kako najti vse ključne informacije in se lotiti priprav?
 2. Kako postaviti ključne KPI-je in meriti njihovo doseganje na področjih ESG (okolje, družba, upravljanje)?
 3. Kakšna je povezava med računovodskim delom letnega poročila in poročila o trajnostnosti (ESG vidiki poslovanja), kako vzpostaviti integrirano letno poročilo, zlasti za velika podjetja?

Pred vami je usposabljanje, ki vam nudi znanja strateškega pristopa k trajnostnemu poročanju v skladu z najnovejšimi evropskimi usmeritvami in standardi za trajnostno poročanje (ESRS), ki so bili sprejeti na EU ravni 31.7.2023.

Za celovito, strateško, usklajeno in učinkovito poročanje, izboljšano upravljanje trajnostnosti ter visok ugled podjetja oziroma organizacije.

Pridružite se prvim imetnikom certifikatov ESRS EXPERT v Sloveniji in tujini tudi vi!

VAŠE 2024 TRAJNOSTNO POROČILO LAHKO USTVARIMO SKUPAJ!

Evropska komisija je 31. julija 2023 sprejela prvi sklop ESRS, ki skupaj z direktivo CSRD napovedujejo novo obdobje preglednosti in odgovornosti podjetij.

Na usposabljanju bomo spoznali ključne vidike prvih 12 ESRS in odgovorili na pogosta vprašanja, kot so: Kateri standardi ESRS so obvezni, katera razkritja ESRS so obvezna in kako so ESRS povezani z drugimi standardi? Osvetlili bomo tudi razvojna, strukturna in poročevalska področja prvega sklopa.

Novi poslovni modeli, usklajeni z najnovejšimi direktivami EU, zahtevajo, da so vaša razkritja okoljskih, družbenih in upravljalskih zadev pregledna, jasna, natančna in preverljiva. Podatki morajo biti verodostojni in znanstveno utemeljeni (SBTI – Science Based Targets Initiative).

Ob metrikah in podatkih bo potrebno razkriti tudi upravljalske postopke in procese ter metodologijo zbiranja in obdelave podatkov. Primerjati bo potrebno doseganje učinkovitosti v primerjavi s prejšnjimi stanji, pridobiti sodelovanje številnih sodelavcev, zbirati podatke po dobavnih verigah in seveda izvajati skrben pregled poslovanja.

Novi standardi CSRD so tako del glavnega načrta EU za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050 in vzpostavitev trajnostnega gospodarskega sistema. Poleg ESRS in Uredbe EU o taksonomiji, je pomembna tudi direktiva o potrebni skrbnosti podjetij glede trajnostnosti, IFRS S1, S2 (svetovna raven) ter številne druge odločitve, povezane z zelenim dogovorom in kmalu tudi socialnim dogovorom EU.

Kdo je zavezanec za poročanje?

Standardi poročanja ESRS so za velika podjetja obvezni. Sprejetje prvega sklopa 12 standardov s strani Komisije velja za pomemben korak k spodbujanju trajnostnih praks in preglednosti v podjetjih ter prispevanju k njihovi primerljivosti. Razlog za to je, da nove zahteve glede poročanja napovedujejo velike spremembe v trajnostnem poročanju, ki bodo vplivale na približno 50 000 podjetij s sedežem v EU. Vendar imajo posredno  zavezo poročanja lahko  tudi hčerinske družbe, podružnice v tujini in podjetja, ki velik del svojih poslovnih dejavnosti opravljajo na območju EU. Novi ESRS standardi za majhna in srednje velika podjetja (MSP) so v pripravi, bodo manj obsežni kot za velika podjetja, jih bo pa dobro poznati, če bodo MSP želeli biti dobavitelj večjim podjetjem.

֍     ֍     ֍     ֍     ֍     ֍     ֍

 KOMU JE USPOSABLJANJE NAMENJENO?

 • strokovnjakom iz različnih poslovnih funkcij (nabava, kakovost, finance, tveganja, skladnost, kontroling, razvoj kadrov, prodaja, korporativno komuniciranje in marketing, …), ki boste skrbeli za trajnostno poročanje;
 • strokovnjakom iz različnih poslovnih funkcij, ki prevzemate vodenje ali boste vključeni v delovno skupino za trajnostno poročanje in razvoj;
 • vodjem projektnih skupin in ESG koordinatorjem za trajnostno poročanje, ki že sedaj skrbite za pripravo trajnostnega poročila;
 • komunikacijskim ekspertom, ki načrtujete kampanje in ali korporativna prostovoljstva in želite širiti svoja znanja;
 • zaposlenim v organizacijah in podjetjih, ki so pridobile katerikoli IRDO certifikat in npr. certifikat Družbeno odgovoren delodajalec (DOD) ali temu podobne;
 • vsem navdušencem, ki želite trajnostno upravljanje integrirati v samo poslovanje podjetja ali organizacije, zlasti pa v vaše leto poročilo.

KAJ NUDI PROGRAM USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA ESRS EXPERT ZA TRAJNOSTNO POROČANJE?

Program usposabljanja ESRS EXPERT za trajnostno poročanje je zasnovan tako, da pomaga strokovnjakom razumeti ključne zahteve pri ESRS poročanju, po posameznih podatkovnih točkah, obveznih in neobveznih razkritjih, preverjanju verodostojnosti ipd.. Gre za strateški in dinamično-razvojni pristop, ki vas bo opremil s kompetencami, da v poslovno poročilo uspešno vnesete vsa obvezna in prostovoljna razkritja v skladu z globalnimi, evropskimi in nacionalnimi smernicami.

Vabimo vas, da pridobite IRDO mednarodni certifikat III. zahtevnostne stopnje – ESRS EXPERT in se usposobite za strateško in skladno pripravo vašega integriranega letnega poročila z novo zakonodajo in obveznimi standardi za trajnostno poročanje.

Po usposabljanju boste lahko v vaši organizaciji ali podjetju letno poročilo pripravljali bolj celovito, strateško, participativno in inovativno ter tako izboljševali in utrjevali ugled vašega podjetja oz. organizacije.

Usposabljanje na III. stopnji za pridobitev certifikata ESRS EXPERT za trajnostno poročanje pa smo februarja 2024 začeli prvič, torej s pilotno izvedbo. Vabimo vas, da se nam pridružite in postanete ESRS Experti trajnostnega poročanja tudi vi!

Usposabljanje za trajnostno upravljanje v organizacijah od leta 2016 na različnih stopnjah večkrat letno organizira IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti. Na I. stopnji usposabljanja (Vodja za DOTR) je od leta 2016 do pomladi 2024 certifikate prejelo več kot 310 udeležencev. Na II. stopnji usposabljanja je IRDO certifikat za Strateg/injo za DO in TR od leta 2021 do pomladi 2024 uspešno pridobilo že 47 strokovnjakov.

Usposabljanje na III. stopnji za pridobitev certifikata ESRS EXPERT za trajnostno poročanje pa smo februarja 2024 začeli prvič, v pilotni izvedbi je certifikat prejelo prvih 13 udeležencev in njihovih podjetij, organizacij.

                           

 

Vabimo vas, da se nam pridružite v 2. generaciji jeseni 2024 in postanete strokovnjaki ESRS trajnostnega poročanja tudi vi!
Tako lahko tako postanete del naše podporne mreže mnogih strokovnjakov na tem področju v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji!

Imetniki certifikatov na II. in III. stopnji usposabljanja pri IRDO inštitutu se lahko udeležijo tudi mesečne IRDO Trajnostne supervizije, kjer obnavljamo in nadgrajujemo znanja udeležencev in jih povezujemo s konkretnimi izzivi v praksi.

Izjave udeležencev 1. generacije ESRS Expertov za trajnostno poročanje si lahko ogledate tukaj:

2024 IRDO – 1. generacija ESRS Expertov – izjave udeležencev 12.4.2024

2024 IRDO – SPM – Podelili prve certifikate ESRS Expertom za trajnostno poročanje, 12.4.2024

 

POGOJI ZA SODELOVANJE

Usposabljanje je intenzivno, delamo v manjših skupinah, zato so učinki tudi veliki. Strategi so glavni misleci in čutilci v podjetjih, ESRS EXPERTI za trajnostno poročanje pa morajo te sposobnosti znati pretvoriti tudi v sistemsko integrativno poročanje organizacije in vse to verodostojno dokazati.

Zato je za nas pomembno, da ta znanja posredujemo pravim osebam, ki ga bodo tudi koristno uporabile pri svojem delu. Predhodno osnovno znanje o področju DO in TR, ki ste ga lahko pridobili pri IRDO inštitutu ali kje druge je nujno potrebno. Dobrodošle so tudi nekajletne izkušnje z vodenjem ali druge delovne izkušnje, saj gre za izredno odgovorna in zahtevna delovna mesta. V mednarodnem okolju so to strokovnjaki s specifičnimi znanji, tudi direktorji za trajnostnost (Chief Sustainability Officer), ki so odgovorni najvišjemu vodstvu. Dejansko so to osebe, ki spreminjajo obstoječi poslovni model v bolj trajnostnega in pri tem aktivirajo sodelavce ter druge deležnike, da se ta sprememba v organizaciji sploh lahko zgodi.

Pogoji za udeležbo:
 • Za udeležbo v usposabljanju za certifikat III. stopnje – EXPERT za trajnostno poročanje je potrebna opravljena II. zahtevnostna stopnja IRDO certifikata Strateg za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ali drugo ustrezno dokazilo o temeljnem znanju oz. podobnem usposabljanju. Na usposabljanje se lahko prijavijo imetniki osnovnega in nadaljevalnega certifikata Vodja in Strateg za DO in TR, sodelujejo pa lahko tudi drugi udeleženci, če z ustreznimi dokazili izkažejo predhodna temeljna znanja s tega področja.
 • Priporočljivo je kratko motivacijsko pismo, v katerem navedete, zakaj se želite usposabljanja udeležiti, kakšna predznanja imate in kaj želite s pridobljenim znanjem storiti. Tako bomo usposabljanje s primeri iz prakse lažje prilagodili vsakokratnim udeležencem.
 • Za pridobitev certifikata je potrebna udeležba na vsaj 70 % srečanj, uspešno opravljanje praktičnih nalog ter opravljen zaključni pisni izpit. Dodatne ugodnosti: vsak udeleženec lahko tekom usposabljanja izkoristi do 2 dodatni uri individualnega svetovanja na temo izvajanja nalog in priprave strategije.

֍     ֍     ֍     ֍     ֍     ֍     ֍

VSEBINA IN URNIK IZVEDBE USPOSABLJANJA V LETU 2024

Modul

(online)

 

Modul – Vsebina

Termin pomlad

 

Termin jesen

1

Uvod, ESG in ESRS – General Principles (ESRS1) in širše zakonodajne zahteve

6.2.2024

 

27.9.2024

2

General Disclosures (ESRS2)

13.2.2024

 

4.10.2024

3

Environment – ESRS

20.2.2024

 

11.10.2024

4

Social – ESRS

5.3.2024

 

18.10.2024

5

Governance – ESRS

11.3.2024

 

25.10.2024

6

ESG – Sinteza, Integracija, Poročanje, Verifikacija

15.3.2024

 

8.11.2024

7

Specifična vprašanja v povezavi z ESRS (Sector specific, SME Specific, drugi okvirji za poročanje), aktualne novosti, gosti

26.3.2024

 

15.11.2024

8

(v živo)

Zaključno srečanje, evalvacija in podelitev certifikatov

12.4.2024

 

29.11.2024


Predavajo:

 • Simona Roškar, mag. poslovnih ved,
 • Karidia Toure Zagrajšek,
 • mag. Anita Hrast,
 • in vabljeni gosti.

֍     ֍     ֍     ֍     ֍     ֍     ֍

KLJUČNE PREDNOSTI USPOSABLJANJA

Pridobili boste:

 • IRDO certifikat ESRS EXPERT za trajnostno poročanje;
 • strokovno znanje in veščine za celovito, razvojno naravnano in strateško pripravo trajnostnega poročila (s poudarki na ESG, CSRD, ESRS …) v organizaciji;
 • kompetence za upravljanje področja in pripravo ključnih vsebin, kazalnikov in procesov za trajnostno poročanje;
 • sposobnost aktivirati sodelavce od pasivnega do sistemskega pristopa za trajnostno poročanje;
 • več kot 10 praktičnih nalog in načrtov za doseganje napredka v vašem podjetju oz. organizaciji na področju trajnostnega poročanja;
 • izmenjavo izkušenj z drugimi poročevalci in upravljalci področja v slovenskih podjetjih na usposabljanju;
 • vstopnico za kandidaturo za HORUS naziv IRDO ESRS EXPERT 2024 za trajnostno poročanje;
 • vsako podjetje oz. organizacija, ki pošlje zaposlene na usposabljanje, prejme poseben certifikat, ki dokazuje koliko usposobljenih ESRS Expertov ima podjetje;
 • podporni sistem IRDO mreže strokovnjakov, svetovalcev, znanstvenikov, raziskovalcev, podjetnikov, članov, nagrajencev HORUS in mnogih drugih, ki z nami uspešno sodelujejo že več kot 20 let!

֍     ֍     ֍     ֍     ֍     ֍     ֍

PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE

V 2024 se nam lahko pridružite v pomladni ali jesenski izvedbi usposabljanja in tako postanete del podporne mreže mnogih strokovnjakov na tem področju v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji!

Več informacij in prijavnica:

2024 IRDO ESRS Expert za TR poročanje – VABILO za usposabljanje

2024 IRDO ESRS Expert vabilo za usposabljanje – PRIJAVNICA

Izpolnjeno prijavnico nam pošljite na naslov info@irdo.si čimprej, saj je število mest omejeno!

Se veselimo sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo!

VREDNOST VAŠE INVESTICIJE V ZNANJE & KOMPETENCE

CENA ZA UDELEŽENCA/KO

ONLINE IZVEDBA

Cena za 1 udeleženca

(vsak dodatni udeleženec iz istega podjetja prejme 10 % popusta)

1.900,00 EUR

(237,50 EUR / posamezno srečanje)

Cena za kolektivne člane inštituta IRDO

(1 oseba, 20 % popust)

1.520,00 EUR

(190 EUR / posamezno srečanje)

(prihranek 380 EUR/ osebo/ usposabljanje)

Opombe:

 • Cene so v neto zneskih, inštitut IRDO zaenkrat ni zavezanec za DDV, zato so to tudi končne cene za plačilo.
 • V primeru več udeležencev iz iste organizacije se lahko dogovorimo za posebno ponudbo. Enako velja za interna usposabljanja za pridobitev tega certifikata v vaših organizacijah.
 • V primeru, ko se na usposabljanje prijavi udeleženec samoplačniško (brez pravne osebe), mu omogočamo plačilo na največ 3 obroke.
 • Udeleženci predhodnih usposabljanj pri IRDO lahko prejmejo še dodaten popust (po dogovoru)

 ֍     ֍     ֍     ֍     ֍     ֍     ֍

Postanite ESRS EXPERT za trajnostno poročanje tudi vi!

Pridružite se nam na usposabljanju –  pomladi ali jeseni 2024.

Več: www.irdo.si in info@irdo.si

KRATKA PREDSTAVITEV INŠTITUTA IRDO

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti ima 20-letno tradicijo razvoja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v Sloveniji. Je vodilna slovenska organizacija za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetij, nevladnih organizacij in ustanov. Je nacionalna partnerska organizacija največje evropske mreže za družbeno odgovornost podjetij CSR Europe. Podeljuje Slovensko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj Horus (www.horus.si), organizira mednarodne konference na temo družbene odgovornosti (www.irdo.si) ter usposablja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj tako podjetnike, kot strokovnjake, mlade in druge. K družbeni odgovornosti lahko pomembno prispevate tudi vi, zato sodelujte z nami, postanite naši člani!

ŽELITE IZVEDETI VEČ NA SESTANKU Z NAMI?

Pišite nam na info@irdo.si ali nas pokličite na 031 344 883, če želite o usposabljanju izvedeti več iz prve roke. 

Več informacij in prijave: www.irdo.si, info@irdo.si

Prisrčno dobrodošli!

REFERENCE – KJE SO ŽE ZAPOSLENI IRDO VODJE, STRATEGI IN STRATEGINJE?

 • Dravske elektrarne Maribor
 • Dress for Success Belgrade, Serbia
 • EGSŠ Radovljica
 • Ekonomsko poslovna fakulteta Univerze v Mariboru
 • Engrotuš d.o.o.
 • EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o.
 • ERC d.o.o.
 • ETIKA d. o. o.
 • GEN energija d.o.o.
 • Insights, družba za odkrivanje in razvoj potencialov d.o.o.
 • Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož
 • Lidl Slovenija d.o.o., k.d.
 • Marles hiše Maribor d.o.o.
 • Pošta Slovenije d. o. o.
 • Press Clipping d.o.o.
 • RTV Slovenija
 • Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto
 • Sava agencija d.o.o. Sombor, Srbija;
 • Sincular Consulting d.o.o.
 • T2 Rotalab d.o.o.
 • T-2, d.o.o.
 • Telekom Slovenije d.d.
 • TÜV Austria Servis d.o.o.
 • Unior d. d.
 • Klub podjetnikov ZLATOROG Celje
 • In mnogi drugi.

Opomba: V nekaterih organizacijah je zaposlenih tudi več strategov, nekateri so se usposabljanja udeležili kot posamezniki ipd..

KONTAKT

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO

Cesta 13. julija 65A, SI-1261 LJUBLJANA -DOBRUNJE

mag. Anita Hrast | T: 031 344 883

Direktorica, E: | anita.hrast@irdo.si; info@irdo.si

Več o našem delu:

W: www.irdo.si, www.horus.si, www.adrastos.si, www.model-m.si

֍     ֍     ֍     ֍     ֍     ֍     ֍

VAS ZANIMA USPOSABLJANJE NA 1. IN 2. STOPNJI PRIDOBIVANJA IRDO MEDNARODNIH CERTIFIKATOV?

OGLEJTE SI VABILA ZA:

 1. STOPNJA – CERTIFIKAT VODJA ZA DRUŽNENO ODGOVORNOST IN TRAJNOSTNI RAZVOJ
 2. STOPNJA – CERTIFIKAT STRATEG-INJA ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Veselimo se sodelovanja z vami!