Projekt Akademija 2019 – družbena odgovornost z mladimi in za mlade na področju hotelirstva se je zaključil

Projekt sta sofinancirala Mestna občina Maribor in Urad RS za mladino, vanj pa je bilo vključenih več kot 20 mladih iz Maribora in okolice.

(Maribor, 26. 11. 2019) Projekt Akademija 2019 – Družbena odgovornost z mladimi in za mlade na področju hotelirstva je v obliki usposabljanj in delavnic potekal od 2. septembra  do 29. novembra 2019 in letos odlično povezal Inštitut IRDO, Kooperativo hotelirjev Maribor, Univerzo v Mariboru in mlade. Namen projekta je bil mlade seznaniti z družbeno in osebno odgovornostjo na področju hotelirstva ter jih na usposabljanjih povezati s hoteli, v katerih bodo pridobljeni certifikat iz usposabljanj »Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja« lahko tudi uporabili.

»Skupino več kot 20-tih mladih in družbeno odgovornih posameznikov smo med izvajanjem projekta povezali s Kooperativo mariborskih hotelirjev, intenzivneje z naslednjimi tremi hotelirji: Hotel Bau, Hotel Tabor, Guest House Budja, kjer smo tudi izvajali del usposabljanj. Omogočili smo jim izdelavo nalog s področja družbene odgovornosti na povsem praktičnih primerih. Ker se je izkazalo za najprimernejši časovni obseg, smo ponovno pripravili več ur usposabljanja in individualnega dela s kakovostnimi predavatelji in mentorji predvsem iz področja družbene in osebne odgovornosti, trajnostnega razvoja, osebnega in poslovnega načrtovanja, kariernega svetovanja, prepoznavanja lastnih sposobnosti in pridobivanja ustreznih kompetenc za razvoj in kariero, pa tudi hotelirstva in turizma,« je povedala mag. Anita Hrast, vodja projekta.

Glavni cilji projekta so bili mlade ozavestiti o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju ter jih usposobiti za to področje dela, povezati mlade s potencialnimi delodajalci na področju hotelirstva, usposobiti mlade z manj priložnostmi in jim predstaviti možnosti za delo v hotelirstvu  ter krepiti aktivno participacijo mladih za področje družbene odgovornosti v Mestni občini Maribor.

Usposabljanje v obliki seminarjev in delavnic za pridobitev certifikatov Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja je potekalo v naslednjih terminih: v četrtek, 7.11., v petek, 8.11., in v četrtek, 14. 11. 2019 od 9. do 15. ure. Zaključna prireditev s podelitvijo certifikatov je bila danes, v torek, 26.11.2019.  Na usposabljanje se je prijavilo 18 mladih, dejansko prisotnih je bilo najprej 15 mladih, od tega jih je 9 pridobilo certifikat in še dve osebi, ki sta vmes že dopolnili 30 let. Polovica se jih je udeležila tudi posebnih skupinskih in individualnih svetovanj v Kariernem centru Univerze v Mariboru.

Dne 22. 11. 2019 so organizatorji izvedli še dve-urno usposabljanje o družbeni in osebni odgovornosti ter trajnostnem razvoju za 26 dijakov 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Mariboru na lokaciji Cankarjeva 5, Maribor. »Nad izraženim zanimanjem in pozitivnim sprejetjem predstavljenega predavanja s strani dijakov smo bili izjemno prijetno presenečeni, zato je naša želja, da s svojim delom nadaljujemo tudi na drugih področjih, kjer je mladim mogoče približati pomen družbeno odgovornega ravnanja danes,« je mnenja dr. Martina Rauter, strokovna sodelavka v projektu in samostojna podjetnica. »Vsem sodelujočim pri izvajanju projekta Akademija 2019 – družbena odgovornost za mlade in z mladimi se iskreno zahvaljujemo,« je še dodala ob podelitvi 9 certifikatov mladim na področju hotelirstva.