Proti revščini in neenakosti z dostojnim delom

14. junija bo v Ljubljani potekala zaključna konferenca projekta Dostojno delo za vse.

14. junija 2022 bo od 9.00 do 12.30 ure v Radisson Blu Plaza Hotel, Ljubljana, Bratislavska cesta 8, potekala zaključna konferenca projekta Dostojno delo za vse. Strokovnjaki, javni uslužbenci, delodajalci in brezposelni bodo spregovorili o dostojnem delu, izvedenih dogodkih Dan za dvojnika, o usposabljanju za delodajalce in javne uslužbence na temo standardov dostojnega dela ter predstavili sam projekt. Na okrogli mizi bodo pogledali stanje dostojnega dela v Sloveniji in spregovorili o globalnih usmeritvah na tem področju. Predstavili bodo rezultate projekta in spregovorili o nadaljnjih možnostih razvoja dostojnega dela v Sloveniji.

► Udeležba na konferenci je brezplačna, zainteresirani se nanjo lahko prijavijo na spletni strani Obrtno podjetniške zbornice Sovenije.

Dostojno delo za vse (Decent work for all) je projekt, namenjen predvsem dvigu ozaveščenosti strokovne in splošne javnosti ter drugih deležnikov na trgu dela na temo dostojnega dela. S projektom želijo organizatorji dvigniti ozaveščenost strokovne in splošne javnosti in drugih deležnikov na temo dostojnega dela. Dvakrat so že izvedli dogodek Dan za dvojnika kot podporo zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih oseb. 250 javnih uslužbencev in 300 delodajalcev pa se je doslej že udeležilo usposabljanj na temo standardov dostojnega dela.

Zagotavljanje pogojev dostojnega dela je eden najpomembnejših elementov za prihodnji gospodarski razvoj, družbeno blaginjo ter napredek in zato ključni element za prihodnost dela. Dostojno delo zajema različne vidike dela, ki poleg ustreznih delovnih pogojev, skladnih z zakonodajo, zajema tudi usklajevanje zasebnega in družinskega življenja, vlaganje v razvoj zaposlenih, prizadevanje za enako obravnavo spolov, transparentnost, preprečevanje dela na črno… Povečanje zaposlenosti in zagotavljanje dostojnega dela sta tudi bistvena vidika trajnostnega razvoja. Kakovostna zaposlitev in dostojni delovni pogoji pomagajo zmanjšati neenakosti in revščino ter usposobijo in opremijo z znanji ljudi, zlasti najbolj ranljive skupine na trgu dela.

Partnerji v projektu Dostojno delo za vse so Zavod RS za zaposlovanje (vodilni partner projekta), Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in NAV – The Norwegian Labour and Welfare Administration. Projekt traja od 1. marca 2020 do 31. avgusta 2022 in ga sofinancira EEA in Norway Grants preko Innovation Norway s sredstvi v višini 105.070,00 EUR. Glavni namen projekta je ozaveščanje in promocija dostojnega dela v Sloveniji.

Zaključna konferenca Dostojno delo za vse  – 14.6.2022 vabilo in program

Kontaktna oseba
Vodja projekta Sabrina Urnaut: sabrina.urnaut@ess.gov.si

Dostojno delo za vse