Rok za prijavo na razpis za HORUS 2022 – Slovensko nagrado in certifikat za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj je podaljšan do 5. novembra

(Ljubljana, 26. oktober 2022) Podjetja in druge organizacije, ki se želijo pridružiti kandidatom za nagrado ali certifikat HORUS, lahko svojo prijavo po novem pošljejo do vključno sobote, 5. novembra. Podaljšanje roka velja za vse kategorije prijav. Finalisti – kandidati, ki bodo po oceni strokovne komisije zbrali več kot 51 % točk, bodo znani 21. novembra, podelitev nagrad in certifikatov pa bo 16. decembra 2022. Podrobnosti o razpisu so na voljo na spletni strani nagrade HORUS.  

Glavni namen razpisa HORUS, ki ga organizira IRDO – inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s podpornimi partnerji, je prepoznati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in posameznikov pri upravljanju svojih vplivov na okolje, družbo in gospodarstvo. Podjetja vseh vrst in velikosti (mikro, majhna, srednje velika, velika in socialna) ter zavodi in druge organizacije lahko kandidirajo v dveh kategorijah: Nagrada za strateško celovitost pravne osebe (za strateški pristop podjetij, zavodov k družbeni odgovornosti) ter Priznanja za projekt (za sodelovanje gospodarstva, šolstva in mladih). Objavljena sta še dva razpisa za posebna priznanja, kjer prijavnine ni: Posebno priznanje posamezniku, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti in Posebno priznanje novinarju/ki. Letošnja novost je možnost pridobitve certifikata, ki ga IRDO razvija v sodelovanju s podpornim partnerjem TÜV Avstrija.

Sodelovanje na razpisu prijaviteljem pomaga sistematično in celovito zbrati relevantne podatke ter pripraviti ali nadgraditi strategijo na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Skozi postopek certificiranja prijavitelji dodatno pridobijo še  neodvisni strokovni pregled, analizo aktivnosti in napredka ter priporočila za izboljšave.

IRDO je ob podeljevanju nagrade HORUS aktiven tudi na področju usposabljanja strokovnjakov za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (DOTR). V petek, 28. oktobra bo napredni certifikat Strateg za DOTR prejela nova, že 3. generacija strokovnjakinj in strokovnjakov. V četrtek, 10. novembra,  pa  se prične novo usposabljanje za osnovni certifikat Vodja za DOTR.

Horus je v Sloveniji ena najbolj prepoznavnih strokovnih nagrad na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, z najdaljšo zgodovino podeljevanja. Od leta 2009 do 2021 se je med imetnike nagrad in priznanj Horus vpisalo že več kot 200 organizacij in posameznikov. Usposabljanje na 1. stopnji (Vodja) in na 2. stopnji (Strateg) je doslej uspešno zaključilo več kot 250 izjemnih strokovnjakov in strokovnjakinj. Več informacij o izobraževalni dejavnosti je na voljo na spletni strani IRDO. #

Dodatne informacije:    IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, mag. Anita Hrast, direktorica, gsm: 031 344 883, e-pošta: nagrada.horus@irdo.si

Organizator: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti

Sofinancer: Urad RS za mladino

Podporni partnerji: Društvo za odnose z javnostmi (PRSS), Britansko – slovenska gospodarska zbornica, CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije, Listina raznolikosti Slovenije, Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Štajerska gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in drugi. Projekt letos delno sofinancira Urad RS za mladino. Partner spremljanja objav v medijih je Press Clipping d.o.o.. Partner certificiranja je mednarodni certifikacijski organ TÜV Austria.