Občine – pomemben deležnik pri izvajanju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v lokalnem okolju

Vabljeni na online seminar za občine 3.6.2021!

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in Skupnost občin Slovenije vabita na seminar Občine – pomemben deležnik pri izvajanju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v lokalnem okolju, ki bo 3. junija 2021, od 9. do 12. ure, on-line. Družbena odgovornost je pomemben del delovanja sodobnih občin, saj imajo občine velik vpliv na okolje in skupnost nasploh. Motivi za družbeno udejstvovanje so različni. Akcijska naravnanost je ključna, saj imajo občine s svojimi družbeno odgovornimi aktivnostmi dejanski vpliv na dobrobit lokalnega okolja. Prijavite se na seminar in aktivno soustvarjajte družbeno odgovorno življenje v lokalni skupnosti!

Trajnostni razvoj občin je ena od področij, ki jih bo Evropska unija finančno podpirala skozi večletni finančni okvir 2021-2027. Do katerega bo celo lažje dostopati zaradi manj birokracije in enostavnejših postopkov.

Prišel je pravi čas za resnejše korake trajnostnega upravljanja tudi v občinah. Kaj to je trajnostni razvoj (sustainability) in kako lahko pri tem sodelujejo občine, več na seminarju, ki bo 3. junija potekal pod okriljem Skupnosti občin Slovenije in Inštituta #IRDO, v družbi z Peter Misja, predsednik SOS, mag. Anita Hrast, direktorica IRDO inštituta in Danijela Kocuvan, RRA Podravje – Maribor in Simona Roškar, mag. Na seminarju boste izvedeli več o dobrih praksah iz Slovenije in tujine.

Četrtek 3.6.2021 ob 9:00 do 12:00!
Za trajnostna, zelena, krožna in pametna mesta! Mesta, v katerih bo prijetno bivati in delati!

Več o seminarju najdete na spodnjem linku:
https://skupnostobcin.si/dogodek/druzbena-odgovornost-in-trajnostni-razvoj-v-lokalnem-okolju/

Prijave info@irdo.si.
#sustainability #greencity #circularcity #smartcity