Slovenija je danes dobila prve certificirane stratege za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost.

Danes so v Ljubljani virtualno podelili prvih šest certifikatov Strateg za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, priznanje za Stratega leta pa bodo podelili 10. decembra 2021.

(Ljubljana, 26. november 2021) Danes je IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti na virtualnem srečanju podelil prve certifikate strateginjam in strategu za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Pilotno usposabljanje na to temo je potekalo od 1. oktobra do 26. novembra 2021, udeležilo pa se ga je šest strokovnjakov z različnih področij.  Prvi certificirani Strategi oz. Strateginje za družbeno odgovornost v Sloveniji so postali: Tina Cipot, vodja korporativnega komuniciranja in vodja družbene odgovornosti, Samo Pergar, strokovnjak za družbeno odgovornost v nabavi ter Saša Vidmar, svetovalka za korporativno komuniciranje in CSR koordinatorka, vsi trije iz podjetja Lidl Slovenija d.o.o., k.d.. Certifikate so pridobili tudi Majna Šilih, vodja službe za komuniciranje iz podjetja Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Martina Drakulić, sekretarka zadruge iz Kooperative hotelirjev Maribor z.o.o. in  mag. Danijela Kocuvan, višja svetovalka področja III iz Regionalne razvojne agencije Podravje – Maribor. 10. decembra 2021 bodo ob podelitvi nagrajencev Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus 2021 podelili tudi posebno priznanje za Stratega oz. Strateginjo leta 2021.

Trajnostni razvoj v Iskraemeco in mednarodne usmeritve na področju DO in TR je na zaključnem dogodku usposabljanja in mreženja imetnikov vseh navedenih certifikatov danes predstavila Mojca Markizeti, vodja trajnostnega razvoja in regulative v Iskraemeco, d.d, kjer je strateški partner vodstvu podjetja. Mojca sodeluje tudi v mnogih slovenskih in mednarodnih strokovnih skupinah na temo razvoja družbene odgovornosti in trajnosti. Pred kratkim so z njihovo inovacijo Zeleni Pingvin prejeli tudi pomembno nagrado Evropske Komisije – European Enterprise Promotion Award.

Glavni ‘čutilci in misleci’ v podjetju, kot jim pravijo v tujini ali Chief Sustainability Officer-ji (CSO) oz. glavni direktorji za trajnostni razvoj, so v svetu in pri nas vse bolj iskan kader. Zaenkrat še ni veliko strokovnjakov usposobljenih v tej smeri, a se področje naglo širi. Prvo znano imenovanje za CSO je bila Linda Fisher v podjetju Dupont leta 2004. Do leta 2011 je bilo v javnih podjetjih v ZDA 29 CSO-jev, leta 2020 pa so podjetja Fortune 500 zaposlila več CSO kot v preteklih treh letih skupaj. PwC ima glede na tuje vire načrt vložiti 12 milijard dolarjev za ustvarjanje 100,000 neto novih zaposlitev v ESG (Environmental, Social, Governance) do l. 2026 (36 % povečanje zaposlenih v podjetju, sedaj jih imajo 284,000). PwC-jevi največji konkurenti — Deloitte, EY, KPMG, McKinsey, Boston Consulting Group in drugi na mednarodni ravni prav tako načrtujejo povečanje zaposlovanja na področju ESG.

V Sloveniji smo spodbudili zeleno transformacijo zato je IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti že leta 2016 pričel usposabljati vodje in strokovnjake za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Na prvi stopnji tega usposabljanja je v petih letih osnovni certifikat pridobilo že 210 strokovnjakov, podjetnikov, mladih, za stratega pa je danes prvih šest oseb prejelo certifikate druge stopnje. Usposabljanje je oktobra in novembra 2021 potekalo v sedmih modulih, ki so vključevali tako virtualna srečanja, kot poslušanje dodatnih predavanj s posnetki, opravljanje praktičnih nalog in končnega izpita.

Področje trajnosti in družbene odgovornosti izjemno raste, prav tako spremembe EU direktiv in posledično nacionalnih zakonodaj. Podjetja morajo biti vse bolj pripravljena vključevati okoljske, družbene in upravljalske (ESG) vidike v svoje poslovanje, zlasti podjetja iz finančne panoge. V ta namen je potrebno imeti usposobljen kader, s katerim lahko vodstvo ustvarja nove poslovne modele v smeri zelenega in digitalnega prehoda, kot so trenutne svetovne in evropske usmeritve. Da bi ta proces čim lažje izpeljala podjetja vseh velikosti, potrebujejo ozaveščeno vodstvo o tem področju in usposobljen kader za ustvarjanje poslovnih transformacij v zeleno in digitalno.

Strateg za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj oz. CSO ima temeljno vlogo pri upravljanju trajnosti z vzpostavitvijo struktur upravljanja ESG za zagotovitev ustreznega upoštevanja tveganj, z zagotavljanjem nadzora in ravnovesja pri odločanju, tako da so interesi deležnikov ustrezno zastopani navzgor, navzdol in v celotni organizaciji ter s prispevanjem k upravnim organom v njihovih organizacijah – od svetovanja upravnemu odboru, predsedovanja pododborom ESG, sodelovanja v delovnih skupinah in pomoči pri oblikovanju dnevnega reda o odborih za tveganje, revizijo, odškodnine in večje spremembe.

Vsekakor bodo podjetja vse več zaposlovala Chief Sustainaibility Officer-je, torej direktorje za področje trajnosti in družbene odgovornosti. Ti so tik pod vrhnjim menedžerjem in postajajo vodje novo ustanovljenih strateških oddelkov. Da bi oseba uspešno koordinirala področje, mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo ali več, dolgoletne delovne izkušnje ter strateški pogled na različne teme. Oseba mora biti zmožna povezovati številna področja – od okoljevarstva do odnosov s skupnostjo, dobavnih verig, prodaje, razvoja, inovativnosti, kadrov… V ta namen mora biti sposobna povezati različne oddelke in ljudi ter s svojim delom aktivno prispevati k razvoju podjetja. CSO  mora biti sposoben podati kratke in jasne informacije vrhnjemu menedžmentu in le-tega navdušiti za uvedbo področja v celotno organizacijo in za sodelovanje s številnimi deležniki, s katerimi se podjetje, organizacija srečujejo v svojem poslovnem in širšem družbenem ter naravnem okolju.

V EU in mednarodno se namreč pripravljajo številne spremembe, tudi zakonodaje na temo trajnosti in družbene odgovornosti. Če podjetje ni v koraku s tem, svojih poslovnih modelov ne bo zmoglo prenoviti, prilagoditi novim zahtevam tako zakonodaje, kot trga.#

In kaj menijo udeleženci o tem usposabljanju?

»Strateg za trajnostni razvoj je navigator organizacije po vodah trajnosti in družbene odgovornosti. zato je pomembno, da je opremljen s strokovnim znanjem, ki mu pomaga znotraj organizacije vzpostaviti trajnostno mišljenje in delovanje. Certificiranje IRDO za stratega/strateginjo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja ponuja zakladnico znanja, obenem pa številne odgovore na konkretna vprašanja in dileme pri oblikovanju in življenju vrednot trajnostne kulture v organizaciji.«

»Usposabljanje za stratega za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj je čudovit sklop delavnic in predavanj, ki so uporabne tako v osebnem kot v poslovnem svetu. V veliko pomoč so pri postavljanju trajnostnega načina delovanja v vsaki posamezni organizaciji, vsekakor pa vzpodbujajo tudi delovanje med njimi. Zelo so me navdihnile in mi dale novega zagona.«

»Zavedanje o pomenu družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja je osnova delovanja vseh organizacij. Ob tem je nujno, da preidemo od besed k dejanjem in rezultatom, ki bodo pomenile dobrobit za ljudi, naravo, družbo.«

»Usposabljanje nudi dobro osnovo za strateško trajnostno poročanje. Anita in Simona sta tudi dragocen vir znanja in praktičnih napotkov za delo pri nadaljnjih projektih.«

Dodatne informacije:       www.irdo.si

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti

Simona Roškar, mag. poslovnih ved, strokovna sodelavka,

in mag. Anita Hrast, direktorica

Kontakt: 031 344 883

E-pošta: info@irdo.si

Naslednji termini za usposabljanje novih Strateginj in Strategov za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj so razpisani za marec in april 2022.

Če vas sodelovanje zanima, vas vabimo, da nam pišete na info@irdo.si. Veselimo se sodelovanja z vami!