TRAJNOSTNO PODJETNIŠTVO ZA MLADE – ZELENI MODEL M SLOVENIJA 2024

VABILO ZA VKLJUČITEV v program usposabljanja projekta Zeleni Model M Slovenija za mlade v starosti od 18. do 29. let v Sloveniji, 8.4.2024 – 21.4.2024

Vključite se v trajnostno podjetniško usposabljanje za mlade in se povežite s podjetniki in udeleženci projekta.

Skupaj lahko ustvarimo zeleni in digitalni prehod ter nove trajnostne podjetniške modele prihodnosti!

Prijave pošljite na naslov: info@irdo.si čimprej, najkasneje do 4.4.2024!

VABLJENI, DA SE NAM PRIDRUŽITE!

ZAKAJ TRAJNOSTNO PODJETNIŠTVO ZA MLADE?

Ste se že vprašali:

 1. Kam gre ta svet in kaj lahko naredim, da ga izboljšam?
 2. Kako zasnovati svojo podjetniško idejo, da bom okrepil/a sebe in svet?
 3. Kako se povezati s strokovnjaki, podjetniki in kolegi, ki podobno razmišljajo in razvijajo nove koncepte, podjeme?

Postanite naš mladi trajnostni podjetnik/ca!

Če ste se poistovetili z vsaj enim od zgornjih vprašanj, potem ste zagotovo odličen/a kandidat/ka, da sodelujete v projektu Zeleni Model M Slovenija, kjer vam bomo omogočili:

 • pridobitev novega znanja iz trajnostnega podjetniškega področja,
 • seznanitev z najnovejšimi EU in slovenskimi usmeritvami na področju družbene odgovornosti in trajnostnosti,
 • pomoč strokovnega tima pri določitvi (samo)zaposlitvenih možnosti,
 • širitev lastne socialne mreže, sodelovanje z udeleženci projekta iz drugih regij, sodelovanje v oblikovanju Model M Slovenija skupnosti, spoznavanje dobrih praks,
 • mreženje z zanimivimi podjetniki, nevladniki in drugimi uspešnimi osebami,
 • možnost naknadnega usposabljanja še za pridobitev IRDO certifikata Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (1. stopnja), več: https://www.irdo.si/pridobite-certifikatvodja-za-druzbeno-odgovornost-in-trajnostni-razvoj-podjetja-1-stopnja/ (za mlade do 29. let brez zaposlitve je udeležba brezplačna).

Namen projekta:

Namen projekta je, da mladim z usposabljanjem, mreženjem, svetovanjem in aktivno participacijo omogočimo, da ustvarijo svoje zelene modele uspeha. S pomočjo praktičnih nasvetov strokovnjakov in podjetnikov bodo sodelujoči oblikovali lasten trajnostni poslovni načrt in ga skozi mreženje s podjetniki in promocijo tudi uresničili.  Zeleni Model M pomeni biti mlad in biti vzor drugim, kako trajnostno zasnovati svoj podjetniški projekt oz. najti zaposlitev v družbeno odgovornih podjetjih.

S prvo izvedbo smo začeli leta 2023, sedaj ga nadaljujemo. Usposabljanja za mlade so predvidoma 2 x letno, vsako leto. Projekt se izvaja virtualno na nacionalni ravni in občasno v živo na mreženjih s podjetniki, predvidoma v sedmih statističnih regijah po Sloveniji, v naslednjih mestih: v Mariboru, Ljubljani, Murski Soboti, Celju, Novem mestu, Kopru, Kranju.

Za večjo trajnostno in podjetniško opismenjevanje mladih v Sloveniji želimo usposobiti vsaj 50 mladih letno v najmanj sedmih statističnih regijah.

Sofinancer: Urad RS za mladino

Podporni partnerji: v projekt so  vključene še druge nacionalne in regionalne mladinske, podjetniške in strokovne organizacije kot podporniki projekta.

Vrednost projekta: ocenjena vrednost projekta je 1.000 EUR/ udeleženca, projekt delno sofinancirata URSM in inštitut IRDO v sodelovanju s sponzorji in člani inštituta. Udeležba za mlade je brezplačna.

Zakaj zeleni Model M Slovenija?

V tem času, ko se EU in Slovenija usmerjata v zeleni in digitalni prehod ter tako v ustvarjanje novih podjetniških modelov, želimo mlade usmeriti v trajnostno podjetništvo in iskanje zaposlitev pri družbeno-odgovornih delodajalcih.

V ta namen smo zanje pripravili projekt Zeleni Model M Slovenija – trajnostno podjetništvo za mlade. S projektom želimo usposobiti vsaj 50 mladih za trajnostno podjetništvo in jim pomagati ustvariti trajnostna podjetja ali najti zaposlitve pri družbeno odgovornih delodajalcih.

IRDO  – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti namreč v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji že vse od leta 2012 dalje v Sloveniji izvaja program usposabljanja za mlade na področju podjetništva in iskanja zaposlitve.

V več kot sedmih statističnih regijah se je doslej zaposlilo od 50-70 odstotkov vključenih udeležencev.

V zimski izvedbi 2023 (18.1.-22.2.2023) se je usposabljanja udeležilo več kot 30 mladih. Pridružite se jim tudi vi tokratni izvedbi.

Če si želite skupaj z nami ustvariti boljšo prihodnost, se nam pridružite čim prej. Število udeležencev je omejeno, vključitev v program pa je enkratna priložnost za vas. Kdor prej pride, prej melje!

TRAJNOSTNO PODJETNIŠTVO ZA MLADE – PROGRAM USPOSABLJANJA

Vsebina in urnik programa Zeleni Model M Slovenija v letu 2024:

  Informativno srečanje (Zoom)   27.3.2024 ob 14h
Link: https://us02web.zoom.us/j/83948779256?pwd=bTk2dzNPdUJEV2VZV1BIV0xVK2phZz09
  Zbiranje prijav za udeležbo   Do 4.4.2024
MODULI, Št. PROGRAM – OPIS: Št. ur Pomladni termin
1. ABC o družbeni odgovornosti podjetja in trajnostnem razvoju 3+5 8.4.2024
2. Jaz in moja osebna odgovornost, prepoznavanje in pomen čustev v poslovnem svetu 3+5 15.4.2024
3. Trajnostni poslovni modeli mladih 3+5 22.4.2024
·        spremembe v osebnem in poslovnem svetu, kako se soočati z izzivi ob zelenem prehodu

·        Priprava poslovnih načrtov in skupinsko ter individualno svetovanje

40 ur Po dogovoru
4. Mreženje in dobre poslovne prakse 3+5 7.5.2024
  ·        Kako odpreti svoje podjetje in ga voditi

·        Povezovanje mladih s podjetniki in drugimi strokovnjaki, mreženje in dodatno svetovanje

20 ur Po dogovoru
5. Zaključek usposabljanja in podelitev certifikatov (predvidoma v živo) 3+5 21.5.2024
Skupaj 5 modulov, Skupaj predvidoma 10 delovnih dni/ oz. 100 ur za kandidata 100 ur 8.4.-21.5.2024

Opombe:

 • V posameznem modulu: 3 ure virtualnih srečanj in dodatno 5 ur ogled posnetkov, izdelava domačih nalog in predstavitev (skupaj 40 ur), ter dodatno 60 ur za svetovanje, mreženje ter raziskovanje, skupaj 100 ur.
 • Inštitut IRDO si pridržuje pravico do spremembe programa, strokovnih podlag, predavateljske zasedbe, prostora za izvedbo predavanj in delavnic ter datuma izvedbe programa zaradi nepredvidenih okoliščin.
 • Po začetku programa novih vključitev več ne omogočamo, saj bi bil sicer moten proces dela.

Projekt izvaja inštitut IRDO v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji.

PREDSTAVITEV PROGRAMA USPOSABLJANJA

Splošni podatki o programu usposabljanja – vsebine:

 1. Spoznavanje samega sebe in drugih, osebnostna rast ter trajnostni (zeleni) poslovni modeli, prehod na trg dela oz. odločitev za samostojno trajnostno podjetniško pot, aktivno zaposlitev pri družbeno odgovornih delodajalcih;
 2. Pridobivanje znanj in veščin za naslednje sklope:
  • A. Ustanavljanje in delovanje lastnega podjetja
  • B. Ustanavljanje in delovanje neprofitne organizacije
  • C. Aktivno iskanje zaposlitve na trgu dela

Število vključenih posameznikov:

 • med 30-50 kandidatov letno, vključenih v usposabljanje (izvedba usposabljanj predvidoma 2x letno)

Vrednost vključitve v projekt za posameznika:

 • 1.000 EUR (protivrednost programa usposabljanja, ki ga s prijavo brezplačno prejme mlada oseba), sofinancirata pa inštitut IRDO in URSM.

 Cilji projekta:

 • Pomagati vsaj 50 mladim letno v Sloveniji ustvariti trajnostne poslovne podjeme in povečati njihovo zaposljivost pri družbeno odgovornih delodajalcih,
 • posamezen slušatelj bo prepoznal svoje sposobnosti in pridobil nove kompetence za trajnostno podjetniško razmišljanje in delovanje oz. samozaposlitev ali hitrejšo zaposlitev pri delodajalcih,
 • predstavil bo pridobljena znanja v programu skozi delo na praktičnem primeru (trajnostni poslovni načrt za lastno organizacijo),
 • okrepil bo svoje znanje o trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti ter pridobil socialni kapital za razvoj lastnih kariernih možnosti.

 Metode dela:

 • skupinska virtualna predavanja (vključitev udeležencev)
 • individualne delavnice, srečanja, svetovanja, spoznavanje dobrih praks, mreženje.

Izvajalci: strokovnjaki in zunanji sodelavci inštituta IRDO ter podjetniki in predstavniki sponzorjev, partnerjev projekta

Predavatelji:

 • Monika Rajšp,
 • prof. ddr. Matjaž Mulej,
 • mag. Anita Hrast,
 • Tatjana Fink, MBA,
 • mag. Natalie Cvikl Postružnik,
 • Nataša Čebulj,
 • nekdanji udeleženci projekta Model M Slovenija
 • in drugi podjetniki ter strokovnjaki.

 Lokacija in ura izvedbe:

 • srečanja bodo potekala virtualno (online), preko Zoom, na razpisan termin, predvidoma od 14h do 17h.
 • pri inštitutu IRDO ter pri posameznih podpornih partnerjih projekta po dogovoru

 Izvedba programa: predvidoma 2 x letno.

 Končno preverjanje in ocenjevanje:

 • V okviru programa bomo ocenili delo slušateljev na podlagi njihovih končnih nalog (trajnostni poslovni načrt za lastno organizacijo ali karierni načrt za zaposlitev v drugih organizacijah);
 • Vsi udeleženci, ki bodo uspešno opravili naloge, prejmejo potrdilo o vključitvi v program, najboljši tudi priporočila za zaposlitev, ki jih izda inštitut IRDO.

Pogoji za vpis:

V program izobraževanja in usposabljanja se lahko vpiše:

 • oseba z najmanj srednješolsko izobrazbo (priporočljiva je višja in visoka izobrazba), predvidoma v starosti 18.-29. let,
 • ali študent/ka, ki je zaključil/a univerzitetni študijski proces ali je v zadnjem letniku le-tega in si želi najti zaposlitev oz. ustvariti svojo lastno trajnostno naravnano organizacijo (profitno ali neprofitno),
 • izjemoma se lahko vključijo tudi drugi mladi kandidati/tke, ki izkazujejo veliko željo za aktivno rešitev svoje situacije na področju iskanja/ustvarjanja zaposlitve.

Program trajnostnega usposabljanja za mlade se bo izvajal od novembra do decembra 2023 v petih modulih. Podobna izvedba je bila tudi pomladi 2023, ko se je usposabljanja udeležilo več kot 30 udeležencev.

KAKO SE PRIJAVITE?

Letak: 2024 IRDO Zeleni Model M – LETAK 2024

Opis programa usposabljanja: 2024 IRDO Zeleni Model-M-SI predstavitev in vabilo – pomlad 24

Prijavnica: 2024 IRDO Zeleni Model M SI – PRIJAVNICA 2024 pomlad

Izpolnite prijavnico in na jo pošljite na e-naslov: info@irdo.si

Priporočamo pa uporabo informativne e-prijave preko Google obrazca, ki ga najdete tukaj: https://forms.gle/EKB3NaVCdcsgwuQT7

Število vpisnih mest je omejeno, zato se prijavite čim prej!

Organizatorji si ob večjem številu prijav pridržujemo pravico do izbora udeležencev.

Dodatne informacije in prijave: www.irdo.si, info@irdo.si, 031 344 883

LINK ZA INFORMATIVNI DAN, 27.3.2024: 

Topic: 2024 IRDO Zeleni Model M Slovenija – info dan

Time: Mar 27, 2024 02:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/83948779256?pwd=bTk2dzNPdUJEV2VZV1BIV0xVK2phZz09

Meeting ID: 839 4877 9256; Passcode: 019253

O projektu Zeleni Model M Slovenija so povedali (zimska izvedba 2023)

 • Absolutno zame osebno top izkušnja. Vzpodbudili ste me, da razmišljam drugače (široko), verjamem vase, predvsem pa, da stopim iz cone udobja in predstavim svetu svoje potenciale in ideje. (Mojca)
 •  Vsako stvar dojemaš iz vidika osebne zrelosti in meni osebno je bilo to usposabljanje prijeten potisk naprej na poslovnem področju. (Vanja)
 •  Zeleni model M Slovenija me je skozi predavanja in z domačimi obveznostnimi spodbudil k razmišljanju o sebi, predvsem katerim vrednotam naj sledim. Med samim usposabljanjem sem dobila veliko motivacije za dokončanje svojih študijskih obveznosti in ustvarjanje svoje kariere. (Špela)
 •  Najlepša hvala IRDO ekipi in vsem sodelujočim predavateljem. Točno takšen program sem trenutno potrebovala, da sem ideje še bolj konkretizirala. (Maja)
 •  V današnjem nepredvidljivem (predvsem poslovnem) svetu je dobrodošlo spoznati somišljenike, ki si želimo ustvarit boljši jutri, bodi si z lastnim podjetjem ali z boljšim zavedanjem lastnih močnih področij in morebitnih doprinosov kot iskalec zaposlitve. Družbena odgovornost in trajnostni način mišljenja je nekaj, kar bo postalo v prihodnosti življenjskega pomena – torej, zakaj ne začeti že kar danes? (Nina)
 •  Da sem se ogromno naučil… (Uroš)
 •  Perfektno orodje za kategoriziranje vizije lastne podjetniške poti… (Alen)

O PROJEKTU MODEL M SLOVENIJA iz preteklih let in PROGRAMU USPOSABLJANJA SO POVEDALI (izjave so iz leta 2014)

 • »Za Model M sem izvedela preko spletne strani, program se mi je zdel zanimiv, nisem pa v zvezi z njim imela nobenih pričakovanj. V programu sem spoznala nove ljudi, vsekakor pa je celoten program izkušnja več. Predavanja so zanimiva, dobila sem veliko informacij, za katere nisem niti vedela, kje jih iskati, kot na primer informacije o številnih brezplačnih usposabljanjih, ki so namenjeni nam, mladim, in informacije s področja nevladnih organizacij. Zame je pomembno tudi druženje, saj sem tudi od drugih tečajnikov dobila informacije in ideje. Postala sem prostovoljka na Zavodu za novodobno izobraževanje, kjer znova spoznavam nove ljudi, tudi tujce. Na delavnicah programa Model M sem se naučila, da moram pri iskanju zaposlitve biti inovativna, zato se bom sedaj udeleževala dogodkov in naredila tudi video življenjepis.« (Melisa)
 • »Program bi priporočila vsakomur, nekomu ki še ni prepričan o svoji karierni poti, kot tudi nekomu, ki jo že ima zastavljeno, saj ne bo samo vstopil v skupino, ampak med ljudi, ki so pripravljeni in znajo deliti svoje znanje, izkušnje, nasvete, hkrati pa nudijo podporo in motivacijo za uspeh. V tem kratkem času sem uspela doživeti premik pri sebi in dobila tisto pozitivno »brco«, ki sem jo potrebovala za preboj na svoji podjetniški poti.« (Mateja)
 • »V prvi vrsti mi je program dal pogum, zagon in motivacijo. Izvajalci programa so prepoznali dobro idejo in mi dali potrditev, da sem na pravi poti. Tako sem občutila  odgovornost, da idejo o ustanovitvi društva tudi uresničim. Pomembna komponenta programa sta zame opolnomočenje in socialni kapital, skozi program pa sem tudi spoznala svojo vrednost, sposobnosti, veščine in kompetence, ki jih bodisi sama nisem prepoznala, ali pa sem jih jemala za samoumevne, zato jih tudi nisem znala izkoristiti pri uresničevanju svojih zaposlitvenih ali poslovnih ciljev. Naučila sem se tudi, da je pomembno pri svoji ideji vztrajati, kljub težavam, s katerimi se spopadeš. Ustanovila sem društvo Advans, ki se ukvarja s spodbujanjem digitalne pismenosti in e-vključenosti starejših, v katerem sem preko javnih del tudi zaposlena«. (Tamara)

V štirih letih izvajanja programa Model M v Podravju se je zaposlilo od 50-70 odstotkov vključenih udeležencev, podoben delež zaposlitev smo zabeležili pri več kot 100 udeležencih projekta Model M Slovenija, ki smo ga s podporo ESS sredstev izvajali v letih 2016-2018.

V štirih letih izvajanja programa Model M v Podravju se je zaposlilo od 50-70 odstotkov vključenih udeležencev, podoben delež zaposlitev smo zabeležili pri več kot 100 udeležencih projekta Model M Slovenija, ki smo ga s podporo URSM in ESS sredstev izvajali v letih 2016-2018. Projekt Zeleni Model M Slovenija je nadgradnja preteklega projekta Model M Slovenija, kjer smo skupaj z mladimi dosegali izjemno uspešnost pri zaposlitvah mladih udeležencev projekta. Zato vas vabimo, da se nam pridružite in skupaj z nami razvijate ideje za bolj zelene poslovne modele in trajnostno podjetništvo. Hvala vam, da razmišljate v tej smeri tudi vi.

Če si želite skupaj z nami ustvariti boljšo prihodnost, krepiti zeleni in digitalni prehod EU ter ustvarjati nove, trajnostno naravnane poslovne modele, vas vabimo, da se nam pridružite čim prej. Število udeležencev je omejeno, vključitev v program pa je enkratna priložnost za vas. Kdor prej pride, prej melje!

VEČ INFORMACIJ o preteklem projektu: www.model-m.si

Kontakt:

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Telefon:  031 344 883, E-pošta: info@irdo.si, www.irdo.si

Vabimo vas tudi, da postanete člani inštituta IRDO in podprete naše delo z mladimi na področju razvoja DO in TR (smo neprofitna organizacija v javnem interesu na področju mladih) tudi z 1 % dohodnine oz. z nami sodelujete še kako drugače.

Obiščete naše spletno mesto: www.horus.si in www.adrastos.si