Trajnostno poročanje zahteva strateško upravljanje področja ESG

S pomočjo standardov ESRS bodo velika podjetja že za leto 2024 morala predstaviti razkritja informacij o ESG.

     

(Ljubljana, 27. oktober 2023) Že s prihodnjim letom bodo velika podjetja morala pripravljati poročila o trajnostnosti. Vsebinsko bodo s pomočjo standardov ESRS morala predstaviti razkritja informacij o ESG, uporabiti koncept dvojne pomembnosti (impact + financial materiality), razkriti postopke izbire pomembnih tem, vključevati različne skupine deležnikov ter poročati v skladu s taksonomijo (okoljsko, socialno in digitalno) in direktivo CSRD, SFRD. Ne bo dovolj poročati le o preteklih aktivnostih, ampak predstaviti tudi scenarije prihodnosti, zlasti glede razogljičenja. Poročilo bo potrebno oddati v digitalno strojno berljivi (XHTML) in primerljivi obliki na poenotenem portalu za oddajo trajnostnih poročil (ESAP). Informacij in zahtev za podjetja in druge organizacije je torej vedno več, zato morajo biti podjetja pripravljena na strateško upravljanje področja trajnostnosti in družbene odgovornosti. Pri tem je izobraževanje zaposlenih ključnega pomena, strateški upravljalci tega področja pa so glavni čutilci in misleci v podjetjih, ki lahko podjetju pomagajo izpeljati prenovo poslovnega modela v skladu z zelenim dogovorom EU.

Danes dopoldne so v prostorih podjetja T-2 v Ljubljani podelili osem novih IRDO certifikatov Strateg oz. strateginja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, skupaj jih imamo sedaj v Sloveniji že 34. Certifikate so prejeli naslednji udeleženci usposabljanja v okviru 6. generacije imetnikov teh certifikatov: mag. Nada Majdič iz T-2, d.o.o., Peter Mraz iz T2 Rotalab d.o.o., GreenGO, mag. Maja Božič iz Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, Andrej Bajec iz Telekom Slovenije, d.d., Vesna Zadravec iz RTV Slovenija, Niko Kos iz D’pros d.o.o., prof. dr. Barbara Bradač Hojnik iz Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru ter Sandra Abramović iz Dress for Success Belgrade, Srbija. Tako kot posamezniki, so certifikate prejela tudi njihova podjetja in se s tem zavezala k vključevanju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v ključne upravljalske strukture podjetja ter k delovanju v skladu z ESG usmeritvami. Vpis za 7. generacijo imetnikov IRDO certifikata na področju strateškega upravljanja trajnostnosti v podjetjih in drugih organizacijah bo mogoč od novembra dalje. Organizator usposabljanja je IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti), usposabljanje pa poteka virtualno v sedmih modulih in traja dva meseca, vpis je običajno trikrat letno.

Ob podelitvi certifikatov 6. generaciji strategov je Jure Valjavec, predsednik poslovodstva družbe T-2, povedal: »Če želimo doseči cilje zelenega prehoda, trajnostnega poslovanja ne smemo razumeti kot zahteve, ki prihaja od zunaj, ampak moramo te procese ponotranjiti kot naš način vsakodnevnega delovanja, in sicer tako na osebnem kot poslovnem nivoju. Z gotovostjo lahko povem, da v družbi T-2 s sodelavci trajnost živimo, in na to sem izjemno ponosen. V prvi vrsti gre za medsebojno spoštovanje in skrb za sodelavce. T-2 smo njegovi zaposleni in prav vsi skupaj pripomoremo, da smo na trgu prepoznani kot operater z najbolj zadovoljnimi naročniki. Našo vlogo vidimo tudi kot pomemben člen v procesih digitalizacije. V ta namen razvijamo številne rešitve za podjetja, v okviru projekta »T-2 Pametna mesta« pa tudi digitalne platforme, ki podpirajo digitalizacijo mestnih storitev. Naše urbane platforme že navdušujejo uporabnike v Logatcu in Kranju, prav ta mesec pa smo pogodbo o sodelovanju podpisali tudi z mestom Ljubljana. Odgovornost do okolja smo si zastavili kot našo zavezo, zato je pomembno, da iščemo vse več priložnosti, da bi z načrtovanimi manjšimi ali večjimi spremembami dosegli želene rezultate. Med najbolj prepoznavnimi v javnosti je naša odgovornost do družbe, ki jo tkemo v projekt T-2 življenje. Srce je tu sinonim za ljubezen, ljubezen do življenja. Tudi letos bomo v sodelovanju z društvom Slojenčki znova pomagali našim najmlajšim.«

Do 31. oktobra 2023 je v javni obravnavi tudi osnutek predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1M): povezava. S tem se v slovenski pravni red prenašajo tri direktive Evropskega parlamenta in Sveta s področij javnega razkrivanja davčnih informacij v zvezi z dohodki, poročanja podjetij o trajnostnosti ter zagotavljanja uravnotežene zastopanosti spolov. Na podlagi direktive s področja poročanja podjetij o trajnostnosti se med drugim posodabljajo obstoječa pravila glede nefinančnega poročanja, in sicer s širitvijo zavezancev za poročanje (na vse velike družbe ter na vse srednje in majhne družbe, ki kotirajo na borzi – razen mikro družb), s širitvijo obsega in vsebine informacij, o katerih se mora poročati ter tudi z večjim nadzorom nad vsebino poročanja s strani revizorjev, s čimer vsebina novele pomembno posega tudi na področje revidiranja. Predvidoma naj bi bila nova zakonodaja sprejeta spomladi 2024, osnutek dokumenta pa dokončan do decembra 2023, da bi podjetja z letom 2024 že lahko poročala o svojem delu na področju trajnostnosti.

       

Doslej je o trajnostnosti poročalo približno 11.600 podjetij v EU, po novem pa bo zavezancev za poročanje okrog 49.000. V Sloveniji bo zavezancev za poročanje približno 450. Za sestavo poročila naj bi podjetjem nastajali predvsem enkratni stroški, kasneje pa ponavljajoči se letni stroški, povezani z uskladitvijo z Direktivo CSRD.

Udeleženci podelitve certifikatov so si ogledali še dobro prakso podjetja T-2, spoznali aktualne novosti na področju poročanja za podjetja v prihodnje ter izmenjali izkušnje in znanja. V okviru podelitve Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus 2023 pa bodo predvidoma 14. decembra podeljena tudi posebna priznanja za Stratega leta 2023. Naslednje usposabljanje za pridobitev certifikata Strateg/Strateginja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj bo pozimi 2024, več informacij je dosegljivih na spletnem mestu inštituta IRDO.#

Oglejte si izjave strategov 6. generacije:

2023 IRDO – 6. generacija Strategov za DO in TR – izjave udeležencev 27.10.2023

2023 IRDO – Novi strategi pridobili znanja za upravljanje trajnostnosti_27 10 2023

Dodatne informacije: www.irdo.si ; e-pošta: info@irdo.si

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Cesta 13. julija 65a, 1261 Ljubljana – Dobrunje, mag. Anita Hrast, direktorica, gsm 031 344 883; anita.hrast@irdo.si

Simona Roškar, mag. posl. ved, gsm 051 352 150; simona@dobicekznamenom.si