Trajnostnost bodo uvajali tudi v zaporniški sistem v Sloveniji in na Hrvaškem

Sedem novih strokovnjakov je prejelo IRDO mednarodne certifikate za upravljanje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v organizacijah.

17. januarja 2024 je v Ljubljani prva skupina strokovnjakov, ki usposablja zaposlene v zaporniških sistemih v Sloveniji in na Hrvaškem prejela nove IRDO mednarodne certifikate – Strateg-inja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Za pridobitev certifikatov so se kot multiplikatorji znanja odločili, da bi tudi v zaporih pričeli z usposabljanjem sodelavcev in kasneje še zapornikov v smeri trajnostnosti in družbene odgovornosti. Usposabljanje je potekalo od novembra 2023 do januarja 2024, udeležilo pa se ga je sedem strokovnjakov iz Slovenije in Hrvaške. Nove certifikate Strateg oz. Strateginja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj so prejeli: Anto Aščić, direktor Zapora v Sisku, Zdenko Jušić, namestnik direktorice Centra za izobraževanje, Srećko Podsečki, namestnik direktorja Zapora v Varaždinu (vsi pod okriljem Ministrstva za pravosodje in upravo Republike Hrvaške, Uprava za zaporski sistem in probacijo); ter Jure Jamšek in Renata Bačvić, oba organizatorja izobraževanja odraslih ter Mira Jakupaj in Sanda Jerman, obe samostojni strokovni sodelavki iz Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana. Usposabljanje je potekalo pod okriljem projekta First in then out, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Erasmus+.

Medtem ko se velika podjetja intenzivno pripravljajo na poročanje za leto 2024 v skladu z najnovejšimi obveznimi Evropskimi standardi za trajnostno poročanje (ESRS), se tudi v javnih organizacijah lotevajo osveščanja svojih zaposlenih in drugih deležnikov o pomenu trajnostne transformacije organizacijskih sistemov. Koncept ESG v smislu odnosa do okolja (E), družbe (S) in upravljanja (G) je namreč uporaben v vseh organizacijah, zato se tudi na ta način uvajajo pomembne spremembe v duhu prenove poslovnih modelov v bolj trajnostnostne in družbeno odgovorne.

Dragica Glažar, vodja projekta First in then out, je o projektu povedala: »Projekt predstavlja prve korake v smeri vpeljevanja trajnostnih praks v organizacijske strukture v zaporski  sistem dveh držav, Slovenije in Hrvaške. Z usposabljanjem za Vodjo in Stratega za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj smo pridobili sedem mentorjev – multiplikatorjev, ki poznajo delo v zaporskem sistemu in ciljno skupino zapornikov. Ti bodo znanja o trajnostnosti in družbeni odgovornosti prenašali na svoje kolege učitelje in druge zaposlene v zaporskem sistemu, le-ti pa pri svojem delu naprej na zapornike. Z vpeljevanjem trajnostnih praks v vsakodnevno rutino pri poučevanju in pri delu z zaprtimi osebami je moč pričakovati, da se bo vzpostavilo trajnostno vedenje zaprtih oseb tudi izven zapora, po prestajanju zaporne kazni.«

Josipa Maras Babić, predstavnica Ministrstva za pravosodje in upravo Republike Hrvaške, Direktorat za zaporski sistem in probacijo, je o sodelovanju s slovenskimi partnerji povedala: »Med delom na projektu smo opazili zelo podobne probleme v obeh zaporskih sistemih. Projekt je neprecenljivega pomena, saj je trajnostni razvoj, upam si trditi, ena najpomembnejših tem, ki se je je treba lotiti zelo resno.«

     

Zdenko Jušić, namestnik direktorice Centra za izobraževanje, Uprava za zaporski sistem in probacijo Ministrstva za pravosodje in upravo Republike Hrvaške, je o usposabljanju sodelavcev na področju trajnostnosti in družbene odgovornosti povedal: »Obe partnerski državi, Hrvaška in Slovenija, sta že v preteklosti sodelovali kot deležnika pri uvajanju osnovnih načel trajnostnega razvoja v prakso delovanja organov državne uprave. Raven znanja, veščin in kompetenc, ki so bile pridobljene v okviru usposabljanja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj na 1. stopnji (kot vodje), nato pa še na 2. stopnji (kot strategi), bo bistveno pripomogla k implementaciji najnovejših dosežkov in najpomembnejših novosti na področju trajnostnega razvoja v različne strukture naše organizacijske enote. Ta znanja bomo vključevali v našo prakso vse do zaključka izvajanja projekta v februarju 2025, predvsem pa tudi v naslednjih nekaj letih. Kar sedem odličnih multiplikatorjev, štirje udeleženci iz Slovenije in trije iz Hrvaške, nas je pridobilo IRDO certifikate na 1. in 2. stopnji usposabljanja. S tem smo pridobili tudi vsa potrebna pooblastila in pravice, da znanja in veščine, ki smo jih pridobili pri IRDO inštitutu, preko zaporskega sistema obeh držav na najboljši možen in sprejemljiv način prenašamo zaposlenim v tem sistemu. To nam omogočajo tudi naše dolgoletne izkušnje in delo v zaporskem sistemu, predvsem neposredno delo z zaprtimi osebami, in izkušnje z delom kot predavatelji (vzgojitelji), ki smo jih pridobili v okviru različnih vrst usposabljanj. V okviru projekta bomo nadaljevali z oblikovanjem kakovostnega programa usposabljanja (izdelava univerzalne Digitalne knjižice) in z izvedbo načrtovanega pilotnega projekta za usposabljanje vodij različnih oddelkov iz več specifičnih kazenskih organov. Tako bodo nastali novi primeri dobre prakse za krepitev osebne odgovornosti v zaporskem sistemu in s tem za krepitev trajnostnega razvoja v družbi.«

Tako kot posamezniki, so certifikate prejele tudi njihove organizacije in se s tem zavezale k vključevanju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v ključne upravljalske strukture organizacije ter posredno k delovanju v skladu z ESG usmeritvami.

Od 26. januarja dalje že poteka usposabljanje 8. generacije udeležencev za pridobitev IRDO certifikata na področju strateškega upravljanja trajnostnosti v podjetjih in drugih organizacijah. Inštitut IRDO pa je kot vodilna organizacija na tem področju letos razvil še novo, 3. stopnjo usposabljanja z nazivom ESRS EXPERT za trajnostno poročanje. S tem certifikatom želijo usposobiti zlasti zaposlene v velikih podjetjih, da bi lahko pripravili z novimi ESRS standardi usklajena trajnostna poročila, kot jih priporoča tudi EFRAG, mednarodna strokovna skupina na tem področju. S tem usposabljanjem pri IRDO inštitutu prva generacija začne že 6. februarja letos. Več informacij je dosegljivih preko IRDO spletnega mesta. Organizator usposabljanja je IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti), usposabljanje pa poteka virtualno v osmih modulih in traja dva meseca.#

Oglejte si izjave strategov 7. generacije:

2024 IRDO – SPM – STRATEGI 7G izjave, 30.1.2024 ok

2024 IRDO – SPM – STRATEGI 7G, 27.1.2024 ok

Izobraževanje je potekalo v okviru programa Erasmus+, ki ga sofinancira Evropska unija.

Dodatne informacije: www.irdo.si ; e-pošta: info@irdo.si

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Cesta 13. julija 65a, 1261 Ljubljana – Dobrunje, mag. Anita Hrast, direktorica, gsm 031 344 883; anita.hrast@irdo.si

Simona Roškar, mag. posl. ved, gsm 051 352 150; simona@dobicekznamenom.si