Trilogija ODGOVORNOST DO DRUŽBE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU – izšli sta že dve monografiji, tretja je tik pred izidom.

Spoštovani ljubitelji znanstvenih monografij, obveščamo vas o izidu knjig:  

ODGOVORNOST DO DRUŽBE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Knjiga 1: Osnove
Knjiga 2: Praktični primeri

Kulturni center Maribor, Zbirka Znanstvena monografija 014 in 015, število strani 164 in 168, leto izida 2020.

https://forms.gle/UzmKqecCNtHwxQEp9

***

Predstavljamo vam dve soavtorski znanstveni monografiji.

Uredniki in avtorji:
– Dr., dr. Matjaž Mulej, zaslužni profesor, upokojenec Univerze v Maribor in vodja raziskovanja v IRDO – Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti;
– Mag. Nastja Mulej, s.p., poslovna svetovalka za ustvarjalnost in inovativnost;
– Mag. Anita Hrast, direktorica IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti.

Soavtorji 1. knjige: Osnove:
Andrej Kirn, Peter Glavič, Igor Perko, Nuša Basle, Sonja Sibila Lebe, Simona Šarotar Žižek.

Soavtorji 2. knjige: Praktični primeri:
Petra Kunc, Žiga Čepar, Borut Likar, Eva Žunec, Valentina Brečko Grubar, Ana Vovk Korže, Janja Lužnik, Danijel Davidović, Nataša Sever, Borut Ambrožič, Aleksandra Tabaj, Karl Destovnik, Tatjana Dolinšek, Bojana Tancer Gnamuš, Miloš Tul.

***

1. KNJIGA: OSNOVE

Knjiga je prvi del trilogije, ki se osredotoča na dejstvo, da je družbena odgovornost lastnost ljudi in zato organizacij, v katerih delujejo, a ni predvsem prirojena, ampak privzgojena. Na globalni ravni se človeštvo tega zaveda bolj kot v vsakdanji praksi, v kateri dobijo ozkosrčni in kratkoročni vidiki in interesi pogosto prednost pred širšimi in dolgoročnimi. Vsaka organizacija, ne le poslovna, na katero se koncentrirata OZN z listino UN Global Compact in ISO s svetovalnim mednarodnim standardom ISO 26000, lahko vpliva z različnimi ukrepi, da se družbena odgovornost prakticira ali pa ne. Zato je smiselno, da knjiga ponuja bralcem vpogled v osnove odgovornosti do družbe v vzgoji in izobraževanju.
doc. dr. Tjaša Štrukelj

Zgoščen prikaz teoretičnih izhodišč, prvovrstni izidi iz obsežnih empiričnih raziskav ter zgleden primer integracije družbene odgovornosti v vzgojo in izobraževanje predstavljajo pomembno znanstvenoraziskovalno spodbudo ter imajo koristne implikacije za vse udeležence na tem transdisciplinarnem področju.
prof. dr. Mirko Markič

***

2. KNJIGA: PRAKTIČNI PRIMERI

Znanstvena monografija Odgovornost do družbe v vzgoji in izobraževanju (2. knjiga – praktični primeri) nakazuje na širok nabor identificiranih konkretnih problemov ter predlogov za njihovo razreševanje s povezovanjem odgovornosti do družbe v vzgoji in izobraževanju. Sedemnajst raziskovalcev in praktikov je v osmih poglavjih predstavilo zanimive empirične izide o konkretnih ugotovitvah s področja, ki so ga analizirali.
prof. dr. Mirko Markič

Vsebinsko knjiga vsebuje primere iz sekundarnega in terciarnega izobraževanja ter povezuje družbeno odgovornost in trajnostni razvoj z izobraževanjem. Vključuje primere prakse znanstvene monografije in projektnega dela, pa tudi obravnavo posebne ranljive skupine – mladih s posebnimi potrebami in njihovo vključitev v trg delovne sile. Predstavljeni metodološki pristopi so uporabni za različne stopnje izobraževanja.
doc. dr. Tjaša Štrukelj

***

Kulturni center Maribor, Zbirka Znanstvena monografija 014 in 015, število strani 164 in 168, leto izida 2020.

https://kulturnicentermariborzalozba.wordpress.com/

POSAMEZNO KNJIGO ALI KOMPLET OBEH NAROČITE S POSEBNIMI UGODNOSTMI TUKAJ:

https://forms.gle/UzmKqecCNtHwxQEp9