Upravljanje trajnostnosti v podjetjih je postalo strateško pomembno

Z usposabljanjem za stratege za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj je zaključila 8. generacija slušateljev pri IRDO inštitutu.

(Ljubljana, 22. marec 2024) Danes dopoldne so v prostorih podjetja Automatic servis d.o.o., v Ljubljani podelili šest novih IRDO certifikatov Strateg oz. Strateginja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, skupaj jih imamo sedaj v Sloveniji že 47. Certifikate so prejeli naslednji udeleženci usposabljanja v okviru 8. generacije imetnikov teh certifikatov: Ana Marinčič, projektna vodja iz Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije, d. o. o., Kata Vidovič, direktorica kakovosti, varnosti in trajnostnega razvoja pri Automatic servis d.o.o., izr. prof. dr. Tjaša Štrukelj, visokošolska učiteljica z Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, Monika Rajšp, samostojna podjetnica, CLICKIT, Monika Rajšp, s.p., Nomi Hrast, prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru in soustanoviteljica Inštituta za razvoj družbene odgovornosti – IRDO, ter Mihael Kranjc, novinar, član podjetja Proplus d.o.o.. Tako kot posamezniki, so certifikate prejela tudi njihova podjetja oz. organizacije in se s tem zavezali k vključevanju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v ključne upravljalske strukture podjetja ter k delovanju v skladu z ESG usmeritvami. Vpis za 9. generacijo imetnikov IRDO certifikata na področju strateškega upravljanja trajnostnosti v podjetjih in drugih organizacijah je že mogoč, novo usposabljanje pa se začne 10. maja in traja do 21. junija 2024.

Organizator usposabljanja je IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, usposabljanje pa poteka virtualno v sedmih modulih in traja dva meseca, vpis je običajno trikrat letno. To usposabljanje je bilo izvedeno na 2. ravni zahtevnosti, od leta 2016 pa IRDO usposablja še na 1. ravni (certifikat Vodja za DO in TR) ter od letos prvič še na 3. stopnji zahtevnosti (ESRS Expert za trajnostno poročanje).

Vloga menedžerjev za trajnostnost (Chief Sustainability Officer) je v svetu, pa tudi pri nas, vse bolj pomembna. Njegove zadolžitve so številne – od zagotavljanja skladnosti s predpisi, predvidevanja  regulativnih trendov in njihovih posledic za poslovanje podjetja do številnih drugih nalog. Oceniti mora pomembne vplive podjetja in pomembne teme za trajnostno obravnavo v sodelovanju z deležniki, prav tako mora oceniti tveganja in priložnosti, ki jih prinašata naravno okolje in družba na poslovanje podjetja, ter to v sodelovanju s sodelavci preračunati v finančno sliko. Preveriti mora izvajanje skrbnega pregleda (CS3D direktiva), usklajenost podjetja s taksonomijo EU in zahtevami za trajnostno poročanje (CSRD, SFRD…) ter uporabljati obvezne ESRS standarde za trajnostno poročanje (če je podjetje veliko ali kotira na borzi). Primerjati mora poslovanje podjetja z enakimi v panogi, pripraviti trajnostno poročilo in ga predati v zunanjo revizijo.

Znati mora upravljati odnose med deležniki – zlasti spodbujati stalen dialog z notranjimi in zunanjimi deležniki, da bi razvili konstruktivne in pregledne odnose. Gradnja organizacijskih zmogljivosti je med nalogami ključna –  ugotoviti mora vrzeli in sprejeti ustrezne izobraževalne pobude za nadgradnjo in/ali iskanje manjkajočih zmožnosti, razvoj inoviranja in novih izdelkov, storitev, ki so okolju in družbi bolj prijazni. Spodbuja spremembe v kulturi organizacije in za to navdušuje in izobražuje sodelavce ter organizira delovne procese v vse večjo učinkovitost in preglednost. Spodbuja miselne premike na podlagi konkretnih vedenj in za to pomaga aktivirati vodje na različnih ravneh in funkcijah delovanja organizacije. Vključuje trajnostost v vse procese podjetja in v odločanje.

Katja Muzlovič, izvršna direktorica Automatic servis d.o.o. je kot gostiteljica podelitve certifikatov povedala: »Odgovornost do okolja in do družbe ima vsak posameznik in vsako podjetje. Tega se zavedamo in to odgovornost sprejemamo, saj si želimo izboljšati ali vsaj ohraniti kakovost življenja kot ga živimo danes. Posamezni vidiki ESG postajajo vse bolj pomembni zaradi večje osveščenosti družbe na eni strani ter zakonodaje na drugi strani. Trajnostni pristop k poslovanju postaja ključen za dolgoročno uspešnost in v AS sprejemamo trajnostne prakse, ki ustvarjajo trajnostno vrednost za vse deležnike, tako za našo upravljavsko strukturo kot za naše zaposlene, uporabnike, naročnike in lokalne skupnosti, in v celoti pozitivno vplivajo na družbo.V ASu imamo že več kot 20 let  vzpostavljene in certificirane sisteme vodenja, ki podpirajo vse tri stebre ESG. Smo edini vending ponudnik v regiji s petimi  certifikati, ISO 9001, ISO 14001, HACCP, EKO in Customer’s Friend. CSRD direktiva je za nas samo še dodatna spodbuda k bolj celovitem pristopu vodenja aktivnosti, ki jih izvajamo že desetletja. Letos praznujemo 35. let poslovanja in ves ta čas je naša največja konkurenčna prednost v predanih, strokovnih in zaupanja vrednih sodelavcih, ki prepoznavamo vrednote podjetja AS kot svoje in jih tudi dnevno živimo. Vse aktivnosti, ki jih ustvarjamo za naše zaposlene izvajamo v okviru programa To smo MI, ASi! Kot družbeno odgovorno podjetje enake vrednote širimo tudi na srbski trg in smo prepričani, da bomo z našo zavezanostjo k odličnosti uspeli ustvariti uspešno prisotnost tudi na tem trgu. Kot vodilni ponudnik se zavedamo odgovornosti, zato bomo tudi v prihodnje skrbeli za fantAStične trenutke vseh deležnikov našega podjetja.«

Doslej je o trajnostnosti poročalo približno 11.600 podjetij v EU, od leta 2024 dalje pa je zavezancev za poročanje okrog 49.000. V Sloveniji bo z letom 2024 zavezancev za poročanje približno 450. Za sestavo poročila naj bi podjetjem nastajali predvsem enkratni stroški, kasneje pa ponavljajoči se letni stroški, povezani z uskladitvijo z Direktivo CSRD.

Udeleženci podelitve certifikatov so si ogledali še dobro prakso podjetja Automatic servis d.o.o, spoznali aktualne novosti na področju poročanja za podjetja v prihodnje ter izmenjali izkušnje in znanja. V okviru podelitve HORUS 2024 – Slovenske nagrade za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj pa bodo predvidoma decembra podeljena še posebna priznanja za Stratega OZ. Strateginjo leta 2024. Več informacij je dosegljivih na spletnem mestu inštituta IRDO.#

Oglejte si izjave strategov 8. generacije:

2024 IRDO – 8. generacija Strategov za DO in TR – izjave udeležencev 22.3.2024 ok2

2024 IRDO – SPM – Upravljanje DO in TR je postalo strateško pomembno_22.3.2024

Več izjav udeležencev iz preteklih generacij si lahko ogledate tukaj: https://www.irdo.si/dejavnosti/#Izobrazevanje-in-svetovanje

Dodatne informacije: www.irdo.si ; e-pošta: info@irdo.si

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Cesta 13. julija 65a, 1261 Ljubljana – Dobrunje, mag. Anita Hrast, direktorica, gsm 031 344 883; anita.hrast@irdo.si

Simona Roškar, mag. posl. ved, gsm 051 352 150; simona@dobicekznamenom.si