Spoštovani!

Vabimo vas na 16. IRDO mednarodno znanstveno-poslovno konferenco z naslovom DRUŽBENA ODGOVORNOST IN IZZIVI ČASA 2021: Pasti in priložnosti digitalizacije za trajnostno prihodnost (SOCIAL RESPONSIBILITY AND CURRENT CHALLENGES 2021: Pitfalls and opportunities of digitalisation for sustainable future), ki bo potekala 10. in 11. junija 2021 v Mariboru virtualno in v živo na univerzi.

Konferenca bo potekala v hibridni obliki (on-line & on-site). Vabimo vas, da na njej sodelujete z vašim avtorskim prispevkom in/ali kot poslušalci.

Glavni namen konference je raziskati vpliv digitalizacije na oblikovanje povezav in interakcij med ljudmi, organizacijami in družbo, ki omogočajo razvoj skupne trajnostne prihodnosti. Družbena odgovornost vsakega deležnika je predpogoj za trajnostno sobivanje, brez širše okoljske in družbene odgovornosti ni preživetja človeštva niti orodja za dosego trajnostnega razvoja/prihodnosti.

Poudarek je tokrat na vključevanju digitalizacije, saj z njo pomembno spreminjamo družbo in naravo. Tako naša aktivna participacija postaja gonilo prenove na svetovni ravni.

Za razvoj digitalizacije je EU sprejela kar nekaj usmeritev, nekatere med njimi najdete tukaj:

 1. https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe
 2. https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/digital-living
 3. https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en

Naše sodelovanje na konferenci bo potekalo v duhu Agende ZN 2030: Spremenimo svet, ki vključuje 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki naj vodijo v trajnostno prihodnost. Te cilje ima v svoji Strategiji razvoja do leta 2030 zapisane tudi Republika Slovenija, vendar jih je možno doseči predvsem z osebno in organizacijsko družbeno odgovornostjo.

S konferenco v letu 2021 želimo z vidika digitalizacije raziskati kaj mladi, raziskovalci, učitelji in menedžerji ter vsi drugi zmoremo skupaj in kaj bi morali storiti, da vključimo osebno, poslovno in družbeno odgovornost v družbeno in naravno okolje, kjer delujemo.

Zato bomo z namenom prispevati k trajnostni prihodnosti kot poti iz sedanje krize, zlasti z vidika izzivov in priložnosti, ki jih odpira digitalizacija:

 • Razpravljali o metodah za razvoj konceptov osebne odgovornosti, da bi se uskladili s sedanjimi novostmi na področju digitalizacije.
 • Iskali bomo rešitve, kako reagirati na digitalizacijo s potrebnim celostnim razvojem v družbenem, ekološkem in poslovnem okolju, s posebnim poudarkom na refleksivnem vedenju, soodvisnosti in ustvarjalnem sodelovanju, da bi dosegli čim več celovitosti ravnanja.
 • Prikazali bomo primere vpliva digitalizacije na družbeno (ne)odgovorno obnašanje v podjetjih, vladnih in nevladnih organizacijah ali pri aktivnem državljanstvu, in ocenili, kako ponovno razmisliti o standardnih procesih z več vidikov in kako vanje vključiti družbeno odgovorno ravnanje.
 • Raziskali bomo možnosti kako vplivati na trajnostni razvoj in vključevati digitalizacijo v polno osebno, poslovno, naravno in družbeno udejanjanje.

Z izmenjavo izkušenj, teoretičnih in praktičnih, zlasti z vidika digitalizacije, bomo udeleženci pomagali najti pravo pot do družbeno odgovornega ravnanja. Kajti družbena odgovornost in trajnostna prihodnost sta vira velikih koristi, kot se je pokazalo ob vseh krizah doslej, vključno s Covid-19 krizo.

Teme konference:

Poglavitna tema konference je digitalizacija. Želeli bi, da vaše prispevke osvetlite iz več vidikov obravnave, potrebnih za ustvarjenje sinergije med temami:

 1. Posameznik
 2. Organizacije
 3. Okolje
 4. Družba (lokalna in mednarodna)
 5. Gospodarstvo

Predlagane teme:

 1. Sistemski vidiki digitalizacije
 2. Mednarodne usmeritve na področju prihodnosti z digitalizacijo
 3. Cyber-security
 4. Digitalizacija v različnih dejavnostih
 5. Človeški vidiki digitalizacije
 6. Druge teme (lahko povezane z digitalizacijo)

Spremljevalni program:

 • Okrogle mize
 • Srečanje: Slovensko društvo za sistemsko raziskovanje

Zato vas vljudno vabimo na konferenco kot avtorje in/ali poslušalce, da delite svoje izkušnje, poglede in predloge z drugimi udeleženci, vključno z raziskovalci, vrhunskimi svetovalci, drugimi strokovnjaki in izkušenimi praktiki, ki se bodo udeležili te konference. Mladi avtorji, dijaki in študentje, ki sodelujejo v izobraževalnih procesih, so zelo dobrodošli.

Vljudno vas vabimo, da pripravite  avtorske prispevke in poročajte o vašem delu v sklopu različnih tem naše konference! Doslej je v 15-tih letih sodelovalo preko tisoč avtorjev z vsega sveta. Število govornikov je omejeno.

Vabimo vas, da si ogledate vabilo in izpolnite prijavni obrazec za konferenco. Sodelujete lahko kot avtor/ica ali kot udeleženec/ka.

Prosimo vas, da nam pošljete vašo prijavnico čim prej na e-naslov: info@irdo.si.

Dodatne informacije:

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor. Web: www.irdo.si  E-pošta: info@irdo.si  Telefon:  031 344 883

Veselimo se vašega sodelovanja na 16. IRDO mednarodni konferenci ON-SITE & ON-LINE!

S spoštovanjem in prijaznimi pozdravi,

izr. prof. dr. Igor Perko, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, generalni direktor WOSC, in podpredsednik Programskega odbora IRDO konference,  zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, in predsednik IRDO Strokovnega in Raziskovalnega sveta ter predsednik Programskega odbora IRDO konference,  
red. prof. ddr. Ana Vovk Korže, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta Maribor, vodja mednarodnega centra za Ekoremediacije, in podpredsednica Programskega odbora IRDO konference,zasl. prof. dr. Peter Glavič,   Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, in podpredsednik Programskega odbora IRDO konference.