Spoštovani,

Vljudno vas vabimo k sodelovanju na 16. MEDNARODNI ZNANSTVENO-POSLOVNI KONFERENCI 2021: DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2021: Izzivi, priložnosti in digitalizacija za trajnostno prihodnost, ki bo potekala 10. in 11. junija 2021 v Mariboru oz. preko spleta (virtualno).

Konferenca bo potekala v virtualni obliki. Vljudno vas vabimo, da sodelujete z vašim avtorskim s prispevkom ali kot poslušalec/razpravljalec.

Glavni namen konference je raziskati vpliv digitalizacije na oblikovanje odnosov in interakcij med ljudmi, organizacijami, naravo in družbo, ki omogočajo razvoj skupne trajnostne prihodnosti. Predpogoj za trajnostno sobivanje je družbeno odgovorno vedenje vseh deležnikov v skupnosti. Brez široke okoljske in družbene odgovornosti ni preživetja človeštva. Družbena odgovornost je orodje za doseganje trajnostnega razvoja / prihodnosti.

Poudarek konference je na digitalizaciji v družbenih sistemih, saj le-ta bistveno spremenija družbo in tako naše aktivno sodelovanje kjer koli – postaja gonilo sprememb na globalni ravni.

EU je sprejela številne smernice za razvoj digitalizacije, usmerjene so v družbeno odgovoren razvoj in vključevanje digitalizacije v družbo.

Nekatere so dostopne tukaj:

Konferenca je v skladu z Agendo ZN 2030: Spremenimo svet, ki vključuje 17 ciljev trajnostnega razvoja, ti pa bi morali voditi k trajnostni prihodnosti. Te cilje je Republika Slovenija sprejela v svoji razvojni strategiji do leta 2030. Te cilje lahko dosežemo večinoma z aktivno osebno in organizacijsko družbeno odgovornostjo.

S konferenco v letu 2021 želimo v smislu digitalizacije raziskati, kaj lahko mladi, raziskovalci, učitelji, strokovnjaki, menedžerji in vsi ostali počnemo skupaj in kaj moramo storiti, da vključimo osebno, poslovno in družbeno odgovornost v družbeno in naravno okolje, kjer delujemo.

Zato bomo prispevali k trajnostni prihodnosti kot izhodu iz sedanje krize, zlasti v smislu izzivov in priložnosti, ki jih odpira digitalizacija:

 • Pogovorili se bomo o metodah za razvijanje konceptov osebne odgovornosti, da bomo sledili sodobnemu razvoju digitalizacije.
 • Osredotočili se bomo na to, kako se na digitalizacijo odzvati s potrebnim celostnim razvojem v družbenem, ekološkem in poslovnem okolju, s posebnim poudarkom na odzivnem vedenju, soodvisnosti in ustvarjalnem sodelovanju, da bi povečali stopnjo integritete.
 • Izpostavili bomo primere vpliva digitalizacije na družbeno (ne) odgovorno vedenje v podjetjih, vladi in nevladnih organizacijah ali aktivnem državljanstvu ter ocenili, kako z več vidikov ponovno razmisliti o standardnih procesih in kako vanje vključiti družbeno odgovorno vedenje.
 • Raziskali bomo možnosti, kako vplivati ​​na trajnostni razvoj in vključevanje digitalizacije v odgovorno osebno, poslovno in družbeno vedenje.

TEME KONFERENCE:

Glavna tema konference je digitalizacija.

Želimo, da vaše prispevke osvetlite z več vidikov deležnikov, povezanih z digitalizacijo:

 • Posamezniki
 • Organizacije
 • Okolje
 • Družba (lokalna in mednarodna)
 • Gospodarstvo in poslovanje

Predlagane teme:

 1. Sistemski vidiki digitalizacije
 2. Mednarodne smernice za digitalizirano prihodnost
 3. Spletna varnost
 4. Digitalizacija na področjih dejavnosti
 5. Osebni vidiki digitalizacije
 6. Druge teme (morda povezane z digitalizacijo)

Spremljevalni program:

 • Okrogle mize
 • Srečanje: Slovensko društvo za sistemsko raziskovanje (SdSR)

Udeleženci bodo z izmenjavo teoretičnih in praktičnih izkušenj, zlasti z vidika digitalizacije, pomagali najti pravo pot do družbeno odgovornega vedenja. Družbena odgovornost in trajnostna prihodnost prinašata števlne koristi, kar se je pokazalo v vseh dosedanjih krizah, vključno s krizo Covid-19.

Zato vas vljudno vabimo, da na konferenci sodelujete kot avtorji in / ali poslušalci, da svoje izkušnje, poglede in predloge delite z drugimi udeleženci, vključno z raziskovalci, vrhunskimi svetovalci, drugimi strokovnjaki in izkušenimi strokovnjaki, ki se bodo udeležili te konference. Mladi avtorji, dijaki in študentje, vključeni v izobraževalne procese, ste zelo dobrodošli.

Datumi:

 1. september 2020 - razpis za zbiranje avtorskih prispevkov

 15. februar 2021 - rok za oddajo povzetka (povzetke izjemoma še lahko oddate najkasneje do 25. aprila 2021!)

 28. februar 2021 - informacije o sprejemu povzetka

 30. april 2021 - oddaja avtorskega prispevka

 10. maj 2021 - objava konferenčnega programa

 10. – 11. junij 2021 - izvedba konference IRDO 2021 (virtualno)

Lokacija konference:

Univerza v Mariboru, Rektorat, Slomškov trg 15, SI-2000 Maribor, Slovenija, EU => izvedba konference bo potekala virtualno preko aplikacije Zoom.

Uradni jezik: angleščina

Vljudno vas vabimo, da predstavite svoje izvirne avtorske prispevke in poročate o svojem delu v različnih temah naše konference!

Doslej je na prejšnjih 15 konferencah IRDO sodelovalo več kot tisoč avtorjev z vsega sveta. Število predavateljev je omejeno.

Oglejte si konferenčni razpis za prispevke in izpolnite prijavni obrazec, če želite sodelovati kot avtor ali udeleženec. Obrazci so samo v angleškem jeziku, ki je uradni jezik konference.

2021 IRDO SR-and-current-challenges-Call for papers -10.1.2021

2021 IRDO SR-and-current-challenges-Registration form-1.9.2020 ok

Prosimo, pošljite nam vaš izpolnjen prijavni obrazec čimprej na naslov: info@irdo.si.

Dodatne informacije: 

(IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Preradovičeva ulica 26, SI-2000 Maribor, Slovenija, EU

Web: www.irdo.si  E-pošta: info@irdo.si  Telefon:  +386 (0)31 344 883

Veselimo se vašega sodelovanja na 16. mednarodni konferenci IRDO (virtualno)!

Z lepimi pozdravi,

zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, Univerza v MRIBORU, Ekonomsko-poslovna fakulteta, predsednik strokovnega sveta IRDO in predsednik programskega odbora konference IRDO,
izr. prof. dr. Igor Perko, Univerza v Mariboru, Ekonomska fakulteta, generalni direktor WOSC in podpredsednik programskega odbora konference IRDO,
red. prof. ddr. Ana Vovk Korže, p Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, vodja Mednarodnega centra za ekoremediacije in podpredsednica programskega odbora konference IRDO,
zasl. prof. dr. Peter Glavič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, in podpredsednik programskega odbora konference IRDO