Vabilo za udeležbo na 17. mednarodni konferenci IRDO DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2022: Zeleni, digitalni in vključujoči prehod: kako ga uresničiti?

Konferenca DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2022 je tudi 2. konferenca IRDO & Državljanske iniciative za integralno zeleno Slovenijo.

Maribor, Slovenija, Evropa, 2.-3. junij 2022

Konferenčno prizorišče: ONLINE. Uradni jezik: angleščina. Konferenca je del EU Zelenega tedna, ki traja od 30. maja do 5. junija 2022.

Oglejte si sklepe konference, zbornik konference in PR sporočilo tukaj: https://www.irdo.si/irdo-konferenca/

Spoštovane dame in gospodje,

vljudno vabljeni, da se udeležite 17. IRDO mednarodne konference »DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2022: Zeleni, digitalni in vključujoči prehod: kako ga izpeljati?«, ki bo 2. in 3. junija 2022 potekala na spletu. Konferenca je tudi 2. konferenca IRDO & Državljanske pobude za Integralno zeleno Slovenijo. Več kot 70 avtorjev s 36 prispevki iz več kot 10 držav bo soustvarjalo 17. mednarodno konferenco IRDO na spletu od 2. do 3. junija 2022.

Evropska poslovna mreža za korporativno trajnost in odgovornost (CSR Europe) je častni pokrovitelj konference. Organizatorji so IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Univerza v Mariboru, Slovenija, Slovensko društvo za sistemsko raziskovanje (SdSr) in Državljanska iniciativa za integralno zeleno Slovenijo. 

Ponosni smo, da so bili v preteklih 16 letih predsedniki Republike Slovenije, Vlade Slovenije in direktorica Gospodarske zbornice Slovenije častni pokrovitelji konference IRDO, zdaj je to Evropska poslovna mreža za korporativno trajnost in družbeno odgovornost = CSR Europe.

Naš dogodek je bil potrjen kot uradni partnerski dogodek Zelenega tedna EU. Zeleni teden EU 2022 bo potekal od 30. maja do 5. junija 2022. Zeleni teden EU je letna priložnost za razpravo o evropski okoljski politiki z oblikovalci politik, vodilnimi okoljevarstveniki in deležniki iz Evrope in izven nje. Letošnja tema se osredotoča na evropski zeleni dogovor – strategijo EU za trajnostno in transformativno rast za Evropo, gospodarno z viri in podnebno nevtralno Evropo do leta 2050. Več si lahko ogledate tukaj: https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week-2022_en

Leto 2022 je tudi evropsko leto mladih, zato so se organizatorji mednarodne konference IRDO 2022 odločili izkoristiti to priložnost za pomoč mladim ukrajinskim glasbenikom v Sloveniji. V imenu mladih glasbenikov Zavod SMO, Fundacija Gallus in Inštitut za razvoj družbene odgovornosti vabijo udeležence konference, da pomagajo mladim ukrajinskim glasbenikom v Sloveniji. Vsi, ki bi želeli darovati, lahko to storite v najkrajšem možnem času na račun Zavoda SMO. Kako donirati, si oglejte tukaj: 2022 IRDO Conference – Zavod SMO Donations  

Hvala vam!

Leta 2021 smo vsi spoznali, da trenutna globalna okoljsko-socio-ekonomsko-politična kriza ubija človeštvo. Vsi moramo sprejeti to dejstvo in dejstvo, da si vsi moramo in si lahko pomagamo rešiti to ključno nevarnost, da bomo preživeli kot sedanje in prihajajoče generacije. Noben ukrep za večjo trajnost ni premajhen, vsi so nujni.

“Alarmni zvonovi so oglušujoči in dokazi so neizpodbitni: emisije toplogrednih plinov zaradi sežiganja fosilnih goriv in krčenja gozdov dušijo naš planet in ogrožajo milijarde ljudi.” (Generalni sekretar ZN António Guterres, 2021)

Glavni namen konference je raziskati konceptualni okvir(-e), pogoje in možnosti za zeleni, digitalni in vključujoči prehod, ki omogoča razvoj skupne trajnostne prihodnosti, v skladu z Agendo ZN za trajnostni razvoj 2030 in njenimi 17 cilji trajnostnega razvoja. Predpogoj za trajnostno sobivanje je družbeno odgovorno ravnanje vsakega deležnika v skupnosti. Trajnost se vse bolj obravnava kot proces družbenih in vključujočih prehodov.

Poudarek konference je na izvajanju zelenega, digitalnega in vključujočega prehoda, kot ga navaja Evropski zeleni dogovor (EGD) ter druge prednostne naloge in politike EU, vključno s Skladom/načrti za oživitev in odpornost. EGD postavlja trajnost in s tem družbeno odgovornost v središče oblikovanja politike EU, kar odraža potrebo po sistemskih spremembah.

Za doseganje ciljev trajnostnega razvoja so nujno potrebne temeljne preobrazbe družbenih sistemov (energetika, mobilnost, hrana in grajeni okoljski sistemi), ki so temeljni vzrok okoljskih in podnebnih pritiskov – tj. trajnostni prehodi na nizkoogljične, krožne, biološke in modro (oceani in morja) gospodarstvo in družba (SOER 2020 EEA). Ta trend k bolj integriranemu in celostnemu pristopu se odraža tudi v močnejšem povezovanju okoljskih, socialnih in gospodarskih ciljev.

EU je sprejela številne smernice za razvoj digitalizacije, ki so usmerjene v družbeno odgovoren razvoj in vključevanje digitalizacije v družbo ter kot nepogrešljiv element trajnostnih prehodov (npr. Digitalna agenda za Evropo).

Osnovna vizija dobrega počutja za vse ob ohranjanju zdravega naravnega okolja je tudi jedro modela za integralno zeleno Evropo, ki pametno združuje več potencialov EU za trajnostni razvoj.

S konferenco leta 2022 želimo z vidika zelenega, digitalnega in vključujočega prehoda raziskati, kaj lahko mladi, raziskovalci, učitelji, strokovnjaki, menedžerji in vsi drugi počnemo skupaj in kaj moramo storiti, da vključimo osebno, poslovno in družbeno odgovornost do družbenega in naravnega okolja, v katerem delujemo.

Z izmenjavo izkušenj, tako teoretičnih kot praktičnih, predvsem z vidika zelenega, digitalnega in vključujočega prehoda, bodo udeleženci pomagali najti pravo pot do družbeno odgovornega vedenja. Družbena odgovornost in trajnostna prihodnost sta vira velikih koristi, kar se je pokazalo v vseh dosedanjih krizah, tudi v krizi covid-19.

Zato vas vljudno vabimo, da se konference udeležite ter da svoje izkušnje, poglede in predloge delite z drugimi udeleženci, vključno z raziskovalci, vrhunskimi svetovalci, drugimi strokovnjaki in izkušenimi praktiki, ki se bodo udeležili te konference. Zelo dobrodošli ste tudi mladi avtorji, dijaki in študenti, vključeni v izobraževalne procese.

Podporni partnerji mednarodne konference IRDO so: Svetovna organizacija sistemov in kibernetike (WOSC), Mednarodna akademija za sisteme in kibernetske znanosti (IASCYS), Pau, Francija, Evropska akademija znanosti in umetnosti, Salzburg, Bertalanffyjev center za študij sistemskih znanosti (BCSSS), Mednarodna federacija za sistemske raziskave (IFSR), Center za obvladovanje tveganj in kriz (CRC), Dunaj, Avstrija, COPERNICUS Alliance – European Network on Higher Education for Sustainable Development, CSR Europe, Donavska University Krems, Avstrija, Združenje za kakovost in odličnost iz Slovenije, Štajerska gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager, Mreža za družbeno odgovornost Slovenije, Društvo Akademija za družbeno odgovornost, Fundacija Gallusov.

Sofinancer je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino. Pokrovitelji so: Nova KBM d. d., Pošta Slovenije d.o.o., Medis-M d.o.o., Prohit d.o.o., Press Clipping d.o.o..

Doslej se je prejšnjih 16-tih konferenc IRDO udeležilo več kot 1.500 avtorjev z vsega sveta. Več si lahko ogledate na https://www.irdo.si/irdo-konferenca/ . #

Tukaj si lahko ogledate naše vabilo: 2022 IRDO Conference – Inivitation -2-3-6-2022 ENG ok4

Preverite program za 1. in 2. dan konference:

2022 IRDO Conference – program 2.-3.6.2022 -1st Day

2022 IRDO Conference – program 2.-3.6.2022 -2nd Day

Registrirajte se s tem prijavnim obrazcem in bodite del mednarodne konference IRDO 2022:  2022 IRDO International Conference-Registration form-2-3-6-2022

Preberite še sporočilo za medije:

2022 IRDO Konferenca – Sporočilo za medije_31.5.2022ok

2022 IRDO Conference – Press Release_31.5.2022ok

Ker konferenca poteka večinoma v angleškem jeziku, so v tem jeziku tudi vsa gradiva.

Več: https://www.irdo.si/en/invitation-for-participation-at-17th-irdo-international-conference-socially-responsible-society-2022-green-digital-and-inclusive-transition-how-to-make-it-happen/ 

Vljudno vas vabimo, da predstavite svoje izvirne poglede in poročate o svojem delu v različnih temah naše konference!  Doslej se je na prejšnjih 16 konferencah IRDO srečanj udeležilo več kot 1 500 avtorjev z vsega sveta. Število govorcev je omejeno.

Prosimo, da nam vašo prijavnico čim prej pošljete na e-naslov: info@irdo.si.

Veselimo se vaše udeležbe na 17. mednarodni konferenci IRDO ONLINE!

Z lepimi pozdravi,

Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, predsednik strokovnega sveta IRDO in predsednik programskega odbora konference IRDO

Zasl. prof. dr. Peter Glavič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, in podpredsednik programskega odbora konference IRDO

Dr. Darja Piciga, Državljanska iniciativa za integralno zeleno Slovenijo in podpredsednica programskega odbora konference IRDO

Izr. prof. dr. Igor Perko, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, generalni direktor WOSC in podpredsednik Programskega odbora konference IRDO

Mag. Anita Hrast, direktorica Inštituta IRDO in predsednica organizacijskega odbora konference IRDO

Organizator in kontakt:

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti; Cesta 13. julija 65 A, SI-1261 Ljubljana – Dobrunje, Slovenija, EVROPA; E: info@irdo.si | T: +386 (0)31 344 883 | W: www.irdo.si, www.horus.si, www.model-m.si