Povabilo k udeležbi na združeni konferenci:

19. IRDO mednarodna konferenca INOVATIVNA, TRAJNOSTNA IN DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2024: ESG (okoljski, socialni, upravljavski) vidiki v teoriji in praksi & učenje in delovanje za trajnostnost in zeleni prehod

in 

4. konferenca IRDO & Državljanske pobude za Integralno zeleno Slovenijo
12.–13. junij 2024, Slovenija, EU, ONLINE

Lokacija konference: ONLINE via ZOOM
Uradni jezik: angleščina

Roki (novi):

12. januar 2024− Razpis za oddajo povzetkov in referatov

30. marec 2024 − Oddaja povzetkov

10. april 2024 − Informacije o sprejetju

30. april 2024 − Oddaja prispevkov

10. maj 2024 − Program konference

12. in 13. junij − Mednarodna konferenca IRDO 2024

Spoštovane dame in gospodje,

Vljudno vabljeni k sodelovanju na 19. IRDO mednarodni konferenci INOVATIVNA, TRAJNOSTNA in DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2024: ESG (okoljski, družbeni, upravljavski) vidiki v teoriji in praksi & učenje in delovanje za trajnostnost in zeleni prehod, ki bo potekala od 12. do 13. junija 2024, na spletu. Sodelujte kot avtorji prispevkov ali kot udeleženci.  Konferenca DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2024 je tudi 4. konferenca IRDO & Državljanske pobude za Integralno zeleno Slovenijo. Organizatorji so IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Univerza v Mariboru, Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo in Znanstveno-raziskovalni center Koper.

Globalne dejavnosti ZN v okviru Agende 2030 in njenih 17 ciljev trajnostnega razvoja (ZN, 2015) zagotavljajo pomembne spodbude za prenovo našega sveta. Pariški sporazum, podpisan leta 2015, se osredotoča na podnebne spremembe in naš vpliv nanje (UNFCC, 2015). EU od leta 2019 svoje politike, zakonodajo in prakse usmerja v zeleni prehod (Evropski svet, 2019).

Vendar so spremembe počasne in pri nekateri ciljih nismo dosegli napredka ali, še huje, nazadovali smo pod izhodišče za leto 2015, kot je navedeno v poročilu o ciljih trajnostnega razvoja (ZN, 2023). Danes se soočamo s trojno planetarno krizo podnebnih sprememb, izgube biotske raznovrstnosti in onesnaževanja. Prestopili smo številna planetarna varna območja. Nobeden od okoljskih ciljev trajnostnega razvoja in glavnih mednarodno dogovorjenih okoljskih ciljev (npr. Pariški sporazum) ne bo dosežen. Slabi so tudi obeti za doseganje socialnih in gospodarskih ciljev trajnostnega razvoja. Po drugi strani pa rešitve, ki se že izvajajo, prinašajo priložnosti za blaginjo vseh.

Okoljski, družbeni in upravljavski vidiki našega vsakdanjega življenja nas vodijo k ozaveščanju o izbiri življenjskega sloga, prepoznavanju izzivov in prepoznavanju njihovih dolgoročnih posledic. Poziv k trajnostnemu sodelovanju, preglednemu poročanju in odgovornemu upravljanju zahteva sprejetje inovativnih orodij, metodologij in standardov. Ključnega pomena je upoštevanje dvojne matrike pomembnosti, vrednostne verige, ESG KPI-jev (ključnih kazalnikov uspešnosti), notranje organizacijske strukture ter učinkovitega komuniciranja družbene odgovornosti in trajnostnosti. Naša preobrazba presega poslovne modele in odraža vse večje zavedanje o naši odgovornosti do Zemlje, nas samih in prihodnjih generacij.

50 let po poročilu rimskega kluba Meje rasti – The Limits to Growth (Meadows et al., 1972) je več vodilnih svetovnih strokovnjakov in institucij pripravilo novo poročilo: Zemlja za vse – vodnik za preživetje človeštva – Earth4All (Dixson-Declève et al., 2022). Ugotovili so, da je kljub opozorilom mogoče, zaželeno in celo bistveno biti optimističen glede naše skupne prihodnosti: v naslednjem desetletju moramo biti priča najhitrejši gospodarski preobrazbi v zgodovini, scenariju Giant Leap (Veliki preskok). Da bi človeštvu pomagali preprečiti ekološko in socialno katastrofo, morajo družbe sprejeti takojšnje sistemske ukrepe brez primere v petih medsebojno povezanih preobratih: revščina, neenakost, opolnomočenje, hrana in energija. Možnosti za izvedbo tega scenarija bodo proučene z globalnega, evropskega in slovenskega vidika, s posebnim poudarkom na aktualnem evropskem zelenem prehodu.

Za učinkovito izvajanje ambicioznih politik za zeleni prehod je treba okrepiti kompetence na področju trajnostnosti, da bi ljudem pomagali sprejeti trajnostne vrednote in pismenost za prihodnost, postati sistemski in kritični misleci ter razviti delovanje in oblikovati temelje znanja za vse, ki jim je mar za sedanje in prihodnje stanje našega planeta. Kje se nahajamo na tem področju – kot lokalna, nacionalna, evropska in globalna skupnost ter kot posamezniki? Kako daleč so naši izobraževalni in drugi informativni sistemi napredovali na tej poti in kako lahko podpremo te vplivne procese?

Ukrepi in učenje za bolj inovativno, trajnostno in družbeno odgovorno družbo so nujni. S pridružitvijo konferenci boste pomagali soustvarjati znanstveno utemeljeno modrost za spreminjanje naših netrajnostnih praks, od družb in skupnosti do podjetij in nas samih.

Zato vas vljudno vabimo, da se konference udeležite in svoje izkušnje, poglede in predloge delite z raziskovalci, vrhunskimi svetovalci, strokovnjaki in izkušenimi strokovnjaki z vsega sveta. Mladi avtorji in študentje so zelo dobrodošli.

Prispevajte, pridružite se nam in poročajte o svojih ugotovitvah in predlogih.

Teme konference:
 • ESG (okoljski, socialni, upravljavski) vidiki v teoriji in praksi
 • Učenje in delovanje za trajnostost in zeleni prehod
Podteme konference:
 • zakonodaja in mednarodni dokumenti,
 • izobraževanje, usmerjeno v ESG,
 • trajnostni poslovni modeli (ESG) v praksi,
 • Zemlja za vse (Earth4All): Gospodarska preobrazba za trajnostnost in preobrate v sistemih, povezanih z revščino, neenakostjo, opolnomočenjem, hrano in energijo,
 • sistemsko razmišljanje in sistemske inovacije za prehod v pravičnejše, bolj zeleno gospodarstvo in družbo,
 • učenje in izobraževanje za trajnostnost in zeleni prehod, vključno z reformami za zeleni prehod v izobraževalnih sistemih,
 • in vse druge teme, pomembne za prehod v inovativno trajnostno in družbeno odgovorno družbo,
 • AI: orodje za pomoč, komunikacijo ali nadzor, celo zlorabo?
 • in še več.
 Vabilo k avtorskim prispevkom:

Vljudno vas vabimo, da predstavite izvirne prispevke in poročate o svojih prispevkih in načrtih za ustvarjanje lokalne, globalne, znanstvene ali aplikativne poti iz trenutne krize k bolj uravnoteženemu,  inovativnemu, trajnostnemu in družbeno odgovornemu načinu življenja in dela!  Vsako stališče je pomembno. Doslej se je na osemnajstih konferencah IRDO udeležilo več kot 1.500 avtorjev z vsega sveta. Zbornike predhodnih konferenc lahko prosto pridobite tukaj: https://www.irdo.si/en/irdo-conference/

 Predložitvena dokumentacija (kopijo dokumentov najdete tudi na spletni strani IRDO):
 1. Prijavni obrazec
 2. Predloga povzetka/papirja
 3. Izjava o avtorskih pravicah

Vabilo za konferenco v slovenskem jeziku si oglejte tukaj: 2024 IRDO konferenca Vabilo avtorjem

Obrazci in prijavnice so dosegljivi v angleškem jeziku na tej povezavi: https://www.irdo.si/en/invitation-call-for-papers-for-the-19th-irdo-international-conference-innovative-sustainable-and-socially-responsible-society-2024/

Dokumente čim prej pošljite na: info@irdo.si

Objava avtorskih prispevkov:

Izbrani konferenčni prispevki se lahko priredijo v celotne referate in njihovi avtorji bodo povabljeni k oddaji referatov za objavo v znanstveni reviji, npr. Naše gospodarstvo, https://journals.um.si/index.php/oe/Home ali v novi znanstveni monografiji IRDO & ZRS Koper, izdani v letu 2024. Tam bodo pregledani v skladu zi uredniškim procesom revije/monografije.

Jezik: uradni jezik konference je angleščina.

Prijavnina:

Prijavnina

je odvisno od vrste sodelovanja

Prijavnina za udeležbo (virtualno)

Zgodnja prijava

(do 30. aprila 2024)

Redna prijava

(od 1. maja 2024)

Vrsta prijave:

1 dan

2 dneva

1 dan

2 dneva

1.                 Redni avtor (posamezniki in podjetja)

60 €

100 €

90 €

150 €

2.                 IRDO in člani, podporni partnerji, avtorji za drugi in tretji prispevek istega avtorja

50 €

80 €

70 €

120 €

3.                 Prijavnina za udeležence brez avtorskega prispevka

30 €

50 €

45 €

75 €

4.                 Študenti (mlajši od 30 let), brezposelni ali upokojeni avtorji in/ali udeleženci

 

Brezplačno

Donacije in sponzorstva:
 • Udeležence in organizacije vljudno vabimo, da s prostovoljnimi donacijami in/ali sponzorstvi podprejo organizacijo konference in njeno izvajanje.
 • Za to možnost se obrnite na info@irdo.si . Hvala.
 Namenite 1 % dohodnine za naše delo z mladimi:
Kontakt:

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Cesta 13. julija 65a, SI-1261 Ljubljana – Dobrunje, Slovenija, EU,
Web: www.irdo.si , E-pošta: info@irdo.si , Telefon: +386 31 344 883