Z MLADINSKIM DELOM PROTI PREKARNOSTI MLADIH – pilotni projekt – Inštitut IRDO!

      

Spoštovani,

z veseljem vam sporočamo, da je bil inštitut IRDO izbran kot eden od številnih partnerjev za izvedbo projekta o prekarnosti mladih v Sloveniji. Projekt se je začel junija 2024 in bo trajal do konca leta 2026, o aktivnostih projekta pa vas bomo sproti obveščali.

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU

Trajanje projekta: Od 1. 6. 2024 do 31. 12. 2026

Opis projekta:  Priprava in izvajanje programa usposabljanja za mlade s področja prekarnosti z namenom ozaveščanja in opolnomočenja mladih o problematiki prekarnosti in pomenu delavskih in socialnih pravic, nudenje svetovalne pomoči in podpore mladim ter izvajanje podpornih aktivnosti projekta.

Ciljna skupina: mladi, ki so na dan vključitve v projekt, stari od 15 do vključno 29 let.

Glavne aktivnosti projekta:

  • priprava in izvajanje programa usposabljanja za mlade s področja prekarnosti,
  • svetovalna pomoč in podpora mladim ter
  • podporne aktivnosti operacije (promocija, evalvacije programa usposabljanja, sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje, ipd).

Rezultati projekta ter kazalniki učinka in rezultata:

V usposabljanja za mlade s področja prekarnosti bo na ravni vseh projektov sklopa B skupaj vključenih najmanj 7.870 mladih iz vse Slovenije.

  • Projektno specifični kazalnik učinka: Število mladih, v starosti od 15. do vključno 29. leta, vključeni v usposabljanje za mlade s področja prekarnosti.

Na ravni projekta se v program usposabljanja za mlade s področja prekarnosti vključi najmanj 130 mladih.

  • Projektno specifični kazalnik rezultata: Delež vključenih mladih, ki so uspešno končali usposabljanje za mlade s področja prekarnosti. Kazalnik meri delež vključenih mladih (vsaj 80 %), ki so uspešno zaključili program usposabljanja za mlade s področja prekarnosti.

Kazalniki morajo biti ob zaključku izvajanja projekta v celoti doseženi.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.

Več: https://evropskasredstva.si

  • Finančna podpora EU v KRZS: EU sofinanciranje: 34.824,16 €
  • Skupna vrednost projekta je: 87.060,40 €

Informacije o nadaljnjih aktivnostih projekta bodo objavljene na tej spletni strani.

Usposabljanje mladih se bo pričelo predvidoma jeseni 2024.

Kontakti za informacije o projektu in njegovih aktivnostih: