Zelena Evropa in Slovenija – Pridobite certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter prenovite svoje poslovne modele!

Zeleni dogovor na ravni EU spodbuja tako podjetja kot druge organizacije k prenovi njihovih poslovnih modelov. Vabimo vas, da pridobite ključna znanja na to temo in se nam pridružite pri usposabljanju za pridobitev certifikata Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj!

Kaj se boste naučili?

 • Kako vpeljati družbeno odgovornost in trajnostni razvoj v vaše podjetje, ustanovo, organizacijo?
 • Kako vključiti različne skupine deležnikov in jih seznaniti z novimi vsebinami in koncepti?
 • Kako komunicirati družbeno odgovornost navznoter in navzven, da bi čim bolje prispevali k trajnostnemu razvoju v skladu z usmeritvami EU in Slovenije?

Vabimo vas, da pridobite strukturiran vpogled v področje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, da boste to področje lažje vpeljali v svojo organizacijo. Pridobite Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja. Tega je od leta 2016 dalje pridobilo že več kot 200 managerjev, strokovnjakov in mladih. Poglejte, kdo v Sloveniji ga že ima, pridružite se jim tudi vi! Trajnostni razvoj in družbena odgovornost sta postala glavna usmeritev svetovnih podjetij. Bodite na tekočem tudi vi.

Vabimo vas, da se udeležite treh ONLINE seminarjev in delavnic z naslovom Vodenje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetja ter opravite izpit in tako pridobite certifikat!

Aktualni termini v letu 2021 – ONLINE IZVEDBA:

MESECDATUMIIZBOR URE
LETO 2021DNEVIURA DOPOLDANURA ZVEČER
November8., 11., 15. in 18. 11. 20219.00-11.0019.00-21.00
December13., 16., 20. in 23. 12. 20219.00-11.0019.00-21.00

Opombe: Usposabljanje poteka online preko aplikacije Zoom, predvidoma ob ponedeljkih in četrtkih. Možen je izbor ure za virtualna srečanja ali dopoldan ali popoldan (ne pa oba). V primeru manjšega števila udeležencev bomo izvedli samo en termin v mesecu. V primeru premajhnega števila prijavljenih usposabljanja v posameznem mesecu/terminu ne bomo izvedli.

Zakaj družbena odgovornost in trajnostni razvoj?

Družbena odgovornost podjetij prinaša konkurenčno prednost in pomeni, da se morajo podjetja zavedati svojih vplivov na skupnost in okolje ter o tem poročati, ne samo z ekonomskimi, ampak tudi z okoljskimi in družbenimi kazalci. Z letom 2017 morajo velika podjetja v EU, tudi v Sloveniji, v svojih letnih poročilih poročati še o nefinančnih vidikih poslovanja.

Družbena odgovornost je orodje za dosego trajnostnega razvoja v skladu s Cilji trajnostnega razvoja do leta 2030, ki jih je že leta 2015 zapisala Organizacija Združenih narodov  v svoji Agendi 2030 za trajnostni razvoj. Leta 2011 je Evropska komisija sprejela obnovljeno strategijo na področju DOP, ki jo je marca 2019 še nadgradila z novimi delovnimi aktivnostmi. Več: https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en

Ta strategija poudarja pomen večje prepoznavnosti družbene odgovornosti podjetij in širjenja dobrih praks z vključitvijo družbene odgovornosti podjetij v izobraževanje, usposabljanje in raziskave. Strategija prav tako izboljšuje procese samoregulacije in koregulacije ter razkritje socialnih in okoljskih informacij podjetij. V letu 2020 pa si je EU za enega izmed ključnih stebrov razvoja zadala tudi EU Zeleni dogovor.

Zato vas vabimo, da se o tem področju dodatno izobrazite z znanji za učinkovito vodenje trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v majhnih, srednje velikih in velikih podjetjih ter organizacijah. Z vključitvijo v program treh seminarjev boste pridobili številne kompetence in certifikat.

Koristi DOP in TR za podjetje, organizacijo:

 • Večji ugled in dobiček podjetja, organizacije
 • Večja produktivnost in inovativnost zaposlenih, manj absentizma in fluktuacije
 • Lažje pridobivanje novega kadra, novih poslovnih partnerstev, poslov
 • Boljše sodelovanje z lokalno skupnostjo, dobavitelji
 • Večji ugled podjetja v skupnosti, vzajemno sodelovanje s skupnostjo
 • Več medijskih objav, boljša prepoznavnost podjetja…

Kdo naj se udeleži izobraževanja?

Vabimo predvsem:

 • Direktorje in vodje oddelkov podjetij vseh velikosti, ki želite uvesti strategijo TR in DOP v svoje poslovanje in/ali vzpostaviti mesto vodje ali koordinatorja za DOP v podjetju,
 • Koordinatorje in strokovno osebje za DOP v velikih podjetjih, ki želite nadgraditi svoja znanja in jih uskladiti z aktualnimi novostmi in novo zakonodajo ter se pripraviti na obvezno poročanje o nefinančnih kazalcih poslovanja še v tem letu.
 • Vse, tudi mlade, ki želite pridobiti Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (v nadaljevanju Certifikat VDOTR) ter tako izboljšati svoje kompetence za obstoječe ali prihodnje delovno mesto.

Z vpisom boste:

 1. postali uspešen/a vodja za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost v vašem podjetju;
 2. prejeli E-ABC priročnik o TR in DOP;
 3. prejeli Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja.

Proces dela:

 • Trajanje: on-line seminarji z delavnicami po urniku + podelitev certifikatov
 • Lokacija: svetovni splet (online izvedba)
 • Metode dela: predavanja, delavnice, predstavitve dobrih praks.
 • Predavajo: mag.Anita Hrast, direktorica Inštituta za razvoj družbene odgovornosti, zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik strokovnega in raziskovalnega sveta inštituta IRDO, Simona Roškar, mag. Vesna Lešnik Štefotič, strokovne sodelavke inštituta IRDO, ter Horus nagrajenci in drugi strokovnjaki
 • Število udeležencev je omejeno na najmanj 7 in največ 20 udeležencev. V primeru premajhnega števila prijav si organizatorji pridržujemo pravico do odpovedi seminarja v določenem terminu.

Program seminarjev za pridobitev Certifikata VDOTR:

Naslov Vsebina
ABC o družbeni odgovornosti podjetja in trajnostnem razvoju Razumevanje osnov o TR in DOP – nastanek in razvoj trajnostnega razvoja, družbene odgovornosti podjetij, ključne teme ter aktualni dokumenti EU in Slovenije o DOP. Upravljanje in integracija trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v organizaciji – kako do politike in strategije TR in DOP v organizaciji,  vključevanje deležnikov, ekonomski, okoljski in družbeni vidiki načrtovanja TR in DO v podjetju ter poslovanja.
Družbena odgovornost se začne z osebnim blagostanjem Pomen okrepitve lastne suverenosti in blagostanja, da lahko uspešno prevzamemo svoj delež osebne in družbene odgovornosti. Kaj je osebna in kaj družbena odgovornost, zakaj je družbena odgovornost temeljni izziv našega časa, kaj je osebna suverenost in kaj osebno blagostanje, kako ju okrepiti, kaj je najbolje zame in kaj za svet…
Ključna področja družbene odgovornosti podjetja Pravične poslovne prakse, vrednostne verige in vpliv na dobavitelje ter kako ozaveščeni potrošniki lahko postanejo vaši zavezniki. Človekove pravice v podjetništvu in spodbudne delovne prakse, da zaposleni ustvarijo več in so bolj zadovoljni. Krožno gospodarstvo, varovanje okolja in aktivno sodelovanje s skupnostjo za večanje ugleda in uspešnosti podjetja. Mreženje za več TR in DOP v Sloveniji in v svetu.
Strateško načrtovanje in poročanje o družbeni odgovornosti podjetja, dobre prakse Strateško načrtovanje in poročanje o DOP in TR, Direktiva o nefinančnem poročanju za velika podjetja (obveznost poročanja z letom 2017). Dobre prakse slovenskih in tujih podjetij na področju DOP. Standardi, certifikati in druga orodja na področju DOP (ISO26000, GRI, …). Kako krepiti blagovne znamke in ugled podjetja s pomočjo le-teh, merjenje družbenih učinkov DOP. Komuniciranje in poročanje o družbeni odgovornosti podjetja, vsebine za letno poročilo o DOP.
Zaključne aktivnosti za pridobitev certifikata Izpit v elektronski obliki + podelitev certifikatov na zaključnem, 4. srečanju celotne skupine udeležencev v izbranem terminu

Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe terminov in programa izobraževanja.

Za pridobitev certifikata je potrebna udeležba na vsaj dveh ONLINE seminarjih, opravljanje praktičnih nalog  ter dodatno opravljanje pisnega izpita (elektronsko) ob zaključku izobraževanja.

Kompetence, ki jih boste pridobili:

 • Kako okrepiti lastno suverenost in blagostanje, da lahko uspešneje prevzamemo svoj del osebne in družbene odgovornosti.
 • Kako pripraviti politiko in strategijo TR in DOP v vašem podjetju.
 • Kako pripraviti poročilo o DOP aktivnostih v vašem podjetju in pri tem vključiti nefinančne kazalnike v skladu z aktualno zakonodajo in najnovejšimi standardi.
 • Kako sodelovati z različnimi deležniki in jih vključiti v aktivnosti DOP vašega podjetja.
 • DOP mreže in dobre prakse uspešnih podjetij na področju DOP.
 • Aktualna zakonodaja, dokumenti in standardi, usmeritve EU ter Slovenije na področju TR in DOP.

Cena za udeleženca:

Cena za udeleženca: ONLINE IZVEDBA
Cena za udeleženca/ko 280,00 EUR
Cena za člane inštituta IRDO 224,00 EUR
Cena za mlade brez zaposlitve (18. do 29. let) brezplačno

Opombe:

 • V ceno ni vključen DDV, saj inštitut IRDO ni zavezanec za DDV.
 • Cena vključuje 4 srečanja, izpit, ocenjevanje nalog, predavanja.
 • Članom Inštituta za razvoj družbene odgovornosti – IRDO priznavamo 20 % popust!
 • Za fizične osebe je možno plačilo v največ 4 obrokih.
 • Za pridobitev certifikata je potrebna udeležba na vsaj dveh seminarjih ter dodatno opravljanje pisnega izpita ob zaključku izobraževanja. Za izjeme se prijavitelj dogovori posebej z organizatorjem.
 • Plačilo: najmanj 3 dni pred pričetkom izobraževanja.
 • Vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja prejme 10 % popust.
 • V primeru  odpovedi sodelovanja do 5 dni pred začetkom izobraževanja organizator zadrži 30 % prijavnine. V primeru odpovedi sodelovanja v roku 3 dni pred pričetkom izobraževanja organizator zadrži 70 % prijavnine. Vračilo prijavnine kasneje ni več mogoče.
 • Mladi v starosti 18. do 29. let, ki še ni so zaposleni (brezposelni, študentje, dijaki) omogočamo brezplačno udeležbo. Število udeležencev za brezplačno udeležbo je omejeno. V primeru prijave in naknadnega neizpolnjevanja obveznosti mladi plačajo polno kotizacijo.

Prijave in informacije: Inštitut IRDO, info@irdo.si, 031 344 883. Vabljeni!

PRIJAVITE SE ŠE DANES!

Oglejte si vabilo s predstavitvijo programa usposabljanja in se prijavite s prijavnico.

Termine si lahko ogledate tudi tukaj:

Oglejte si predstavitveno brošuro o usposabljanju:

Izpolnite obrazec za prijavo, ki ga najdete tukaj:

Več informacij in prijave: https://www.irdo.si/dejavnosti/, info@irdo.si

Prijavnico pošljite na naslov info@irdo.si čim prej.

NAŠE REFERENCE

Vas zanima, katera podjetja in organizacije že imajo zaposlene z našim certifikatom?

 • A1 Slovenija, d. d.
 • ABRASIV MUTA d.o.o.
 • Advantage Austria
 • IBM Slovenija, d.o.o.
 • Insights d.o.o.
 • JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
 • Lidl Slovenija d.o.o., k.o.,
 • Life Learning Academia d.o.o.
 • Mariborska razvojna agencija
 • Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.
 • Ministrstvo za zunanje zadeve, Sektor za človekove pravice
 • Nova KBM d.d.
 • Policijska uprava Maribor
 • Pošta Slovenije d. o. o.
 • Preporod – Marjan Videnšek, s.p.
 • Pristop d.o.o.
 • PROHIT d.o.o.
 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
 • Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.
 • TAKTIKA AKTIV, Management dogodkov – družba za organizacijo dogodkov d.o.o.
 • Tenovis d.o.o.
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Centralna služba
 • Zdravstveni dom Izola
 • Zdravstveni dom Radeče
 • Združenje Manager
 • In še mnogi drugi, kot si lahko ogledate v prilogi.
 • Morda bo tukaj tudi vaše podjetje/organizacija?

ŽELITE NADGRADITI ZNANJA?

Imetniki osnovnega certifikata Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj se lahko prijavijo tudi na nadgradnjo usposabljanja za pridobitev certifikata Strateg-inja DO&TR, ki se prične 1.10.2021.

ŽELITE PRIDOBITI ŠE MEDNARODNI CERTIFIKAT?

Izobraževanje ECQA Certificirani vodja za družbeno odgovornost (osnovni in nadaljevalni nivo) vključuje izvaja naš partner, podjetje BICERO. Priporočamo vam, da sledite naslednji učni poti:

1. korak: Nacionalno izobraževanje (IRDO): “Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja“, v slovenščini

Po prvem koraku se udeleženec odloči za specializacijo (SR ali SM) in EU certifikat:

2.1 korak: ECQA izobraževanje “Vodja za družbeno odgovornost (ECQA Certified Social responsibility manager)”, v angleščini

ali

2.2 korak: ECQA izobraževanje “Vodja za trajnostni razvoj (ECQA Sustainability Manager – Foundation), v angleščini

3. korak: ECQA izobraževanje “Vodja za trajnostni razvoj (ECQA Sustainability Manager – Advanced)”, v angleščini

Več informacij: dr. Tomislav Rozman, ustanovitelj in direktor Bicero d.o.o., gsm 041 692 020, e-pošta: tomislav.rozman@bicero.com

NOVOST:  INTERNO in/ali  INDIVIDUALNO IZOBRAŽEVANJE in SVETOVANJE

Če potrebujete individualno izobraževanje, svetovanje za področje družbene odgovornosti ali interno izobraževanje vaših sodelavcev, nam to sporočite na e-naslov info@irdo.si.

Pripravili bomo individualno ponudbo posebej za vaše potrebe na tem področju.

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo!