Znani so zmagovalci Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2021

Podelitev nagrad in priznanj je 10. decembra 2021 potekala virtualno.

(Ljubljana, 10. december 2021) Danes je IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji že 13-tič zapored podelil Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus. Podelitev je potekala virtualno. Za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2021 se je potegovalo devet pravnih oseb in posameznikov. Strateško nagrado Horus 2021 v kategoriji profitnih pravnih oseb sta prejeli podjetji Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. in Nova kreditna banka Maribor d.d.. Priznanje za projekt Horus 2021 v kategoriji profitnih pravnih oseb sta prejeli podjetji SSI Schaefer d.o.o. in Primera skupina d.o.o., finalist je bilo še podjetje Press Clipping d.o.o.. V kategoriji neprofitnih pravnih oseb je posebno priznanje prejel VDC Polž Maribor. Posebno priznanje v kategoriji splošno pa so prejeli: izr. prof. dr. Marjan Skalicky, dr. med., Nataša Grom Jerina ter Kulturno izobraževalno društvo PiNA. Posebno priznanje  Strateginja leta 2021 za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj je prejela Saša Vidmar, svetovalka za korporativno komuniciranje in CSR koordinatorka iz podjetja Lidl Slovenija d.o.o. k.d..

Vloge so bile v novembru poslane v ocenjevanje 12-tim neodvisnim strokovnjakom, ki so bili imenovani iz vrst organizatorjev, podpornih partnerjev projekta, strokovne in drugih javnosti. Ocenjevanje je potekalo v dveh krogih, za uvrstitev med finaliste so morali kandidati zbrati vsaj 51 % vseh možnih točk, kar pomeni, da so dejansko tekmovali tudi sami s seboj, ne glede na število kandidatov v kategoriji.. Poudarek je bil dan celovitim pristopom k družbeni odgovornosti, aktivnostim ter spremljanju učinkov. Ocenjevalna komisija je razglasila 9 finalistov ter podelila dve kamniti nagradi (strateške nagrade), pet nagrad v obliki risb (projekti) in več posebnih priznanj, tudi za Strateginjo leta 2021, kar je letos novost. Same nagrade in priznanja bodo nagrajenci in finalist prejeli osebno in/ali po pošti v naslednjih dneh.

Predsednica Ocenjevalne komisije nagrade Horus 2021 je bila Tatjana Fink, MBA, ki je ob podelitvi povedala»Nagrada Horus je postala tradicionalna in uresničuje svoje široko poslanstvo v zvezi s širšim družbenim razvojem. Promovira in motivira organizacije in posameznike, da prispevajo k  razvoju širše družbene skupnosti in okolja.« Člani ocenjevalne komisije, ki so delo opravili prostovoljno, so bili še: Breda Vodopija, Tatjana Šeneker, mag. Natalie C. Postružnik, Marija Gale, mag., Alenka Zelenič, mag. Vesna Lešnik Štefotič, Matej Mušič, Monika Rajšp, Lan Wudler, mag. Danijela Kocuvan, Karidia Toure Zagrajšek.

      

Ob prejemu nagrade Horus so nagrajenci povedali:

»Prejem nagrade Horus pomeni za podjetje Saubermacher – Komunala  še eno potrditev več, da »Ustvarjamo zdravo okolje«, na družbeno odgovoren način.« Drago Dervarič, direktor podjetja Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.

»Trajnostni razvoj je v Skupini Nove KBM med prednostnimi poslovnimi usmeritvami, saj imamo finančne institucije velik vpliv na gospodarstvo, družbo in okolje. Skozi naše delovanje želimo biti aktiven podpornik družbe ter prispevati k višji kakovosti življenja in razvoja tako lokalnega kot nacionalnega okolja. Ponosni smo, da okolica prepozna naša dejanja in nam podeli nagrado, ki služi kot znak, da smo na naši poti prispevanja k boljši družbi uspešni,« je povedal John Denhof, predsednik uprave Nove KBM d.d..

 Pri projektu Horus je od leta 2009 dalje sodelovalo 40 strokovno-interesnih organizacij in medijev, sofinancerjev, ocenjevalo je več kot 90 strokovnjakov različnih strok, sodelovalo več kot 200 različnih kandidatov – od podjetij, zavodov, nevladnih organizacij, do posameznikov. Že vse od nastanka nagrade Horus Marko in Marika Pogačnik izdelujeta unikatna umetniška dela, polna pozitivnih vibracij, namenjenih spodbujanju uspešnega delovanja HORUS nagrajencev. Tako je nastal mozaik znanja, vrednot in sodelovanja, ki krepi razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji.

Zaslužni profesor, dvakratni doktor Matjaž Mulej, predsednik Strokovnega sveta IRDO in predsednik Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Horus, je zbranim na podelitvi povedal: »Nedavni podatki, kako veliko denarja npr. iz virov EU in drugih neki del Slovencev zlorabi, kažejo, da je smiselno nadaljevati akcijo HORUS. Enako velja za nekoč neobičajno usposabljanje za SKRBNIKE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI. Pomagamo ljudem dojeti, da se izplača upoštevati soodvisnost, se tako truditi za čim več celovitosti in prevzemati odgovornost za svoje vplive na družbo. Tako preprečimo veliko nevarnih posledic. Hvala vsem letošnjim dobitnikom in udeležencem akcij Inštituta IRDO, da pri tem trudu sodelujejo s svojimi zgledi. Skupaj pomagamo reševati sedanje in prihodnje človeštvo.« Več o tem je objavljeno v letošnjem zborniku Horus 2021, kjer so predstavljeni tudi finalisti in nagrajenci tega tekmovanja: http://www.horus.si/zbornik2021/index.html.

Nagrade  zagotovo ne bi bilo, če je že vrsto let ne bi podpirali številni podporni partnerji, kot soSlovensko društvo za odnose z javnostmi, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager, Štajerska gospodarska zbornica, Ameriška gospodarska zbornica, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije, Slovensko združenje Združenih narodov za trajnostni razvoj, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Združenje socialna ekonomija Slovenije in drugi. Projekt letos sofinancira Urad Republike Slovenije za mladino. Partner spremljanja objav v medijih je podjetje Press Clipping.#

Za fotografije nagrad in ppt s podelitve nam pišite na naslov nagrada.horus@irdo.si 

Dodatne informacije:       www.horus.si

Dosedanji nagrajenci in finalisti Horus iz preteklih let: http://www.horus.si/nagrajenci/

Foto galerije s preteklih podelitev nagrad: http://www.horus.si/fotogalerija/

Zborniki z dosedanjih podelitev nagrad: http://www.horus.si/zborniki/

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, mag. Anita Hrast, direktorica, gsm: 031 344 883

E-pošta: nagrada.horus@irdo.si

Organizator:      Sofinancer: